Fréttablaðið - 18.11.2002, Blaðsíða 26

Fréttablaðið - 18.11.2002, Blaðsíða 26
Þjónusta Veisluþjónusta OSTABÚÐ OG VEISLUÞJÓNUSTA með frábært úrval af veisluföngum og sér- vöru. Ostabúðin/Þrír grænir ostar ehf. S: 5622772 Iðnaður Flísasögun. Ertu að flísaleggja? Borum og sögum flísar eftir máli. Uppl. í síma 847 9874. HÚSEIGENDUR ATH. Smíðum glugga eftir máli, afar hagstætt verð. Vönduð vinna S: 863 1442. Tek að mér að smíða eldhúsinnrétt- ingar, fataskápa og baðinnréttingar. Er menntaður húsasmíðameistari og húsgagnasmíðameistari. Mikil reynsla, teikna og hanna. Uppl. 824-4490. STÍFLUÞJÓNUSTA BJARNA. Stíflulosun, röramyndavél, hitamyndavél og dælu- bíll. Uppl. í s: 554 6199 , 899 6363 Viðgerðir Gerum við video og sjónvörp sam- dægurs. Ábyrgð. Afsl. til elli-/örorkuþ. Sækjum/sendum. Litsýn, Borgart. 29, s. 552 7095 Heilsa Barnið ATH! Upphitun, japanskt sána. Heilnudd, losun á vöðvafestum, svæða- nudd, heilun m. kristalssteinum. Enn fremur greining, ljósastandlampi á eftir. Nánari uppl. í s: 555 2600, Gerður Benediktsdóttir nuddari, Lækjar- hvammi 12, Hafnarfirði. KENNARAR! Aðferðir Ofvirknibókarinn- ar henta öllum börnum. Nauðsynlegar börnum með athyglisbrest, misþroska, ofvirkni, Tourette og sértæka námserf- iðleika. Umsagnir og netverð á Ofvirkni- bokin.is. Pöntunarsími: 89-50-300. Líkamsrækt Grandasól Grandavegi 47 107 RVK. Þegar sólin sinna verka sakna lætur, þá Grandasól gefur litinn. því þar er sólin og þar er hitinn. NÝJAR PERUR S. 562 5090 Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S. 861 5356, olsiar@hotmail.com Heilsuvörur GLÆNÝTT FRÁ HERBALIFE langtíma- viðskiptavina-plan, langtíma árangur. 3 ára reynsla í pers. þj. Edda Borg. S. 896 4662 www.heilsa.topdiet.is HERBALIFE FRÁBÆR LÍFSSTÍLL. Þyngdarstjórnun, aukin orka, og betri heilsa. Ráðgjöf, Bjarni Ólafs. S. 861 4577. Sjá netbúð: www.jurtalif.topdiet.is VILTU LÉTTAST HRATT OG ÖRUGG- LEGA? HERBALIFE er varan sem virk- ar. Rebekka S. 867 6075 piras@sim- net.is Snyrting VILTU GRENNAST FYRIR JÓLIN? Erum með frábær tilboð í Strata 10 x 20 mín. á 5.900.- 10 x 30 mín. á 6.900.- 6 ÁRA REYNSLA GULLSÓL S: 588 5858 Snyrtistofa Grafavogs Hverafold 1- 3 sími 5876700, Öll almenn snyrting, góð þjónusta, Verið velkomin Nudd Erosnudd, slökun og nudd. Tímapönt- un og uppl. S. 847 4449. www.erosn- udd.com Opið 9-20, 10-19 laug, velkomin. Snyrti- og nuddstofa Paradís, Laugar- nesvegi 82, sími 553 1330. Námskeið Kennsla Námsaðstoð við grunn, framhalds- og háskólanema í flestum greinum. Uppl. í síma 557 9458 kl. 17-19 Hláturklúbbur fyrir konur! Hláturkynn- ingar! Skráning: hlatur@hlatur.is, 8945090, www.hlatur.is Naglaskóli Icelandic Beauty útskrifar nema með alþjóðlegt diplóma sem gildir í 60 löndum. S: 8951030 Námskeið Jóga fræðsla. Stutt námskeið hefst miðvikudaginn 20 nóvember. Fjallar um möguleika andlegrar iðkunar s.s. jóga. Uppl. í s. 553-6537 og 695-9917 VILT ÞÚ KYNNAST LISTAMANNINUM Í SJÁLFUM ÞÉR ? Bjóðum upp á nám- skeið í glerskurði og glerbræðslu ásamt öllu efni til glerlistagerðar. GLER Í GEGN, Dalshraun 11, bakhús, S. 555-6599 Heimilið Húsgögn Til sölu hillusamstæða, sjónvarps- skápur og sófaborð. Selst allt mjög ódýrt. Uppl. í síma 863 4563 e.kl.17. Afsýring. Leysum málningu og bæs af gömlum húsgögnum, hurðum o. fl www.afsyring.is S: 553-4343 / 897- 5484/3327. Fatnaður Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beð- ið er. Saumsprettan v. Ingólfstorg, s. 552 0855 Barnavörur Til sölu Silver Cross barnavagn í mjög góðu standi. Notaður af þremur börn- um. Dökkgrænn og mjög fallegur. Yfir- breiðsla og systkinabretti fylgir. Verð ca. 30 þús (skoða þó allt). Simo-barnavagn m/ýmsum auka- hlutum, selst á kr. 30 þús. Kanínubúr, að verðmæti 12 þús., selst á 3500,- S: 557-2506 e.kl.19 Dýrahald Náttúrulegur hunda- og kattamatur frá Solid Gold. Engin aukaefni, náttúru- legt bragð. Gott verð. DÝRABÆR v/ Holtaveg, s. 553-3062. Opið 14-18. Tómstundir Hestamennska KERRULEIGA. Hestakerrur og aðrar kerrur til leigu og sölu hjá Bæjardekki. Mosfellsbæ, s. 566 8188 Bílar og farartæki Bílar til sölu Fjórhjóladrifinn þegar þér hentar. Subaru árg. ‘88, ssk. ek. 155 þ. Bíll í góðu standi sk. ‘03, stgr. verð 130 þ. Uppl. í 692 7999. Ekki bannað að prút- ta! Mercedes Benz 190 E 2.0 árg. ‘88 e. 197 þ. Vel með farinn og lítur mjög vel út. ásett verð 500 Þ, Tilboð Uppl. í s.8636008 VW Golf ‘98 SVARTUR E: 65 Þ. Sum- ar/vetrardekk, álfelgur, bílalán v. 1.050 þ. Uppl. í s. 895 4215. Toyota Hilux DC SR5 Benzín árg. 1994 ek. 175 þkm, nýlega 35” breyttur ofl. mjög gott eintak, verð áður 980 verð nú 680! Nissan Patrol 2.8 SE+ árg. 2000 ek. 63 þkm, Ný 33” dekk, leður, topplúga ofl. áhvílandi 2000. Verð áður 3590, verð nú tilboð 2990! Ford Econoline 250 4X4 7.3 TD árg. 1991 ek. 280 þkm, 12 manna, 40” dekk, bíll í toppstandi, verð áður 1190 verð nú 890! Bíll.is Malarhöfða 2, 112 Rvk. Sími: 577 3777 Veffang: www.bill.is EUROBÓN DVERGSHÖFÐA 27 (í gamla Mözduhúsinu) Þvottur - bón - mössun - djúphreinsun - blettun og fl. Sækjum - sendum. S: 866 0784 GALLERY BÓN, alþrif - teflon - djúp- hreinsun - mössun. Sækjum, sendum þér að kostnaðarlausu. Grensásvegi 11, (Skeifumegin) S. 577-5000 Cadilac Dedan DeVille 7/92 ek. 77 þ. km ssk. fluttur inn nýr af umboði d.blár m/ö o.fl. v. 1.750 eða tilboð. Grand Cherokee Laredo dísil nýsk. 8/02 d.blár ekinn 0 þ. ssk., upph, og fl. nýr verð 4.990 tilboð 4.590. þ. Land Rover Discovery Windsor 10/1998 ek. 70. þkm, ssk. álf., sóllúga ,CD, d-græ, þjónustubók. Toppeintak, verð 2290 Ath. skipti. Nýja bílahöllin Funahöfða 1, 112 Rvk. Sími: 567 2277 Veffang: www.notadirbilar.is ÚTSALA, ÚTSALA!. Flyt til útlanda, verð að selja STRAX. Musso TDI, ‘98, ek. 84 þ. sjálfskiptur, leðursæti, CD og fl. S. 695 2677. Daihatsu Charade ‘91, ek. 150 þús. Skoðaður ‘03. Í toppstandi og lítur vel út! Ásett verð 100 þús. Uppl í S: 864- 0101 Toyota Land Cruiser VX90, árg. ‘97. Topp eintak, óslitinn, bensín, beinsk. S. 892 2090 / 435 1288. Til sölu gullfallegur Nissan Patrol ‘92 turbo dísil. Ek. 215 þ. upptekið head og vatnskassi. 35” dekk. Uppl. í s. 566- 6236 og 892-0005. Vörubílar Er að rífa man 24-372 ‘92 loftpúðar allan hringinn. Tveggja tonna lyfta og topp kram. Uppl. í s. 820-4800 Kerrur DRÁTTARBEISLI - KERRUR. ÁRATUGA REYNSLA. ALLIR HLUTIR TIL KERRU- SMÍÐA. VÍKURVAGNAR. S:577 1090. WWW.VIKURVAGNAR.IS Kerruöxlar fyrir allar burðagetur með og án hemla, fjaðrir og úrval hluta til kerrusmíða. Fjallabílar, Stál og Stansar, Vagnhöfða 7. Rkv. S: 567-1412 Vinnuvélar Drifsköft fyrir jeppa, vörubíla, fólks- bíla, vinnuvélar, báta, iðnaðar- og land- búnaðarvélar. Landsins mesta úrval af drifskaftahlutum, smíðum ný- gerum við- jafnvægisstillum. Þjónum öllu land- inu. Fjallabílar/Stál og Stansar, Vagn- höfða 7. Rkv. S: 567-1412 Aukahlutir í bíla Ford Fiesta ‘99 5 dyra, CD-spilari, keyrð- ur 35 þús. km. Ákv. 400 þús. bílalán. Til- boð óskast. Uppl. í síma 899 4428 Hjólbarðar Til sölu Marshal negld 15” vetrar- dekk, 1 árs. Uppl. í síma 568 5918 / 554 6162 eða 893 6162. Vantar þig jeppadekk? Ný Pirelli gæða jeppadekk frá aðeins 11.800. Erum ein- nig með gæðadekk frá Nokian og Courier. MAX1, Bíldshöfða Rvk. S. 515 7095 og 515 7096. Sendum í póst- kröfu. Varahlutir VATNSKASSAR, BENSÍNTANKAR, PÚSTKERFI og hjólbarðaþjónusta. BÍLAÞJÓNNINN, Smiðjuvegi. 4a, Græn gata. S. 567-0660 / 691-2684. Asco kúplingssett, Gabriel höggdeyf- ar, sætaáklæði Kr. 11.400.-, ökuljós, stefnuljós og fl. GS Varahlutir Bílds- höfða 14. S: 567 6744 - BÍLSTART - Séhæfum okkur í BMV og Nizzan. Nýir boddíhlutir í flestar gerðir bíla. Sími: 565 2688 Bílapartar og Málun varahlutir. Til sölu Toyota Corolla ‘88-’00, Daihatsu Terios ‘97-’02, Applause ‘90-’02, MMC Lancer ‘89-’96, Nissan Sunny ‘91-’95, Patrol ‘98-’02, Primera ‘91-’95, Almera ‘96-’98, Pathfinder ‘87-’96, Subaru Legacy ‘91-’95, Suzuki Swift ‘91-’96, Jimmy ‘99-’02, Ford F250 ‘88-’94, Hyundai Pony ‘94, Honda Civic ‘88-’97, Colt ‘89-’93, Pajero ‘91-’96, Reno Clio ‘91, Kaupi bíla til niðurrifs. uppl. í S: 483 1505 og 862 0106 ÓDÝR DEKK OG FELGUR FYRIR VET- URINN. Nýjar kveikjur, MMC, Mazda, Honda. Nissan ofl. Rafmagnsupphalara í Toyota Carina og Suzuki Vitara ofl. Gír- kassa í L 300 d. 4x4, Mözdu E 2200 4x4 ofl. Einnig Toyota 2,5 turbo dísel. Vaka Varahlutasala 567 6860. ÓDÝRA BREMSUBÚÐIN Bremsuhlutir í fl. gerðir bíla. E&S varahlutir Smiðjuvegi 11e Kópavogi Sími 587 0080 Viðgerðir BÍLARAFMAGN. Viðgerðir á rafkerf- um bifreiða, rafgeymaprófun. Sala, þjónusta. Rafbjörg ehf. Vatnagörðum 14. Sími 581 4470 Pústþjónusta, smíði, sala, ísetningar. Kvikk-þjónustan. Ódýr og góð þjónusta. Sóltúni 3. 105 Rkv. S:562-1075 Húsnæði Húsnæði í boði Studíóíbúð með húsgögnum og svefnkrók til leigu á svæði 110. Laus nú þegar og leigist til maíloka. Uppl. í s. 586-2612, Guðrún. 2 herbergi m/aðgangi að öllu í 4 her- bergja íbúð, leiga aðeins 25 þ. Uppl í s. 693-1544 / 557-3043. Til leigu 3 herb. falleg íbúð á svæði 105. Leigist aðeins reglusömu og reyk- lausu fólki. Húsgögn og ísskápur sam- komulag. Linda, s. 553 0164, 891 8124. Leigjum út og seljum færanleg hús sem geta nýst á fjölmargan hátt. Notk- unarmöguleikar þessara litlu húsa eru nánast ótæmandi. Hafnarbakki hf., www.hafnarbakki.is Sími 565-2733 LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is. Eða hafðu samb. í s. 511-1600 Geymsluhúsnæði Búslóða-vörugeymsla. Pökkum, sækj- um og sendum ef óskað er. Vöru- geymslan s. 555 7200. www.voru- geymslan.is Gámur getur verið hentug lausn á geymsluvandamáli. Höfum til sölu og leigu flestar gerðir gáma notaða og nýja. Afgreiðum um land allt. Hafnarbakki hf www.hafnarbakki.is, Sími 565-2733 Búslóðageymsla - Vörugeymsla. Fyrsta flokks upphitað og vaktað hús- næði. Pökkunarþjónusta - umbúðasala. Sækjum og sendum. Bakkabraut 2, 200 Kópavogur. Sími: 588-0090 www.geymsla.is Geymsla fyrir fellihýsi, tjaldvagna, bíla, búslóðir ofl. Loftræst og hitað. Uppl. í s. 8971731 og 4865653 BÚSLÓÐAGEYMSLA. Geymum búslóð- ir, lagera og aðra muni, get einnig tekið nokkra tjaldvagna. Uppl. í síma 555- 6066 og 894-6633. Geymsluvörður Eyrartröð 2Hf. Atvinna Atvinna í boði Rauða Torgið vill kaupa djarfar upp- tökur kvenna. Uppl. og hljóðritun í s. 535-9969. 100% trúnaður. Kannski er rétti tíminn hjá þér núna. Skoðaðu örvandi.is. Hefur þú heyrt um RQ? Góð laun - gef- andi starf. www.retirequickly.com/ 37525 Örn, s. 696 5256 Viðskiptatækifæri Áttu þér draum um aukatekjur? Viltu vinna heima um allan heim? www.workworldwidefromhome.com Tilkynningar Einkamál ATH: Sjáðu um einkamálin þín á net- inu. Farðu strax á raudatorgid.is. Ókeypis þjónusta. Sjáumst þar Atvinna í boði Einstaklingur yfir tvítugt óskast í sal til að sjá um almenn þrif og aðstoð við viðskiptavini. Verður að vera já- kvæð(ur) og hafa gaman af mann- legum samskiptum. Unnið er frá kl. 16-23 fimm til sex kvöld í viku. Umsóknir liggja frammi á veitingastofu McDonald’s að Suðurlandsbraut 56 LAKKVIÐGERÐIR Gerum við rispur, steinkast og ryðbletti. Hágæða lakkvarnir. Gæðabón. Ármúla 17a S: 568-4310 www.gaedabon.is AB-VARAHLUTIR Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós, kúpling- ar, stýrishlutir, bremsuhlutir, hand- bremsubarkar,vatnsdælur, öxulliðir og hosur ljóskastarar, tímareimar, viftu- reimar, spirnur, spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir Toyota. Eingöngu ný vara. S. 567-6020. Opið frá 08.00-18.00 mán– föst. Betri vara, betra verð. HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA UMFELGUN FRÁ 3.900.- DEKK Á GÓÐU VERÐI BIFREIÐAÞJÓNUSTA ÍSLANDS HYRJARHÖFÐA 4 SÍMI: 577 1270 HERBALIFE VILTU LÉTTAST NÚNA Sigurlaug, s. 897 4858, póstnr 230 Magni, s. 898 4467, póstnr 221 Ástdís, s. 894 2843, póstnr 112 Fanney, s. 698 7204, póstnr 105 Ásta, s. 891 8902, póstnr 111 SJÁLFSTÆÐIR DREIFINGARAÐILAR Stíflulosunarþjónusta Steindórs Sigurðssonar Stíflulosun Röramyndavél Ástandsskoðun Sími 8951799 PÍPULAGNIRVIÐGERÐAR- ÞJÓNUSTA Nýlagnir / breytingar almennt viðhald. S. 897 6613 GÍSLI STEINGRÍMSSON Löggiltur pípulagningameistari RAFLAGNIR OG DYRASÍMAR Raflagnir og dyrasímaþjónusta. Endurnýjum í eldri húsum. Töfluskipti. Tilboð. LÖGGILTUR RAFVERKTAKI Sími: 896 6025 RAFVERKTAKI LÖGGILDUR RAFVERKTAKI á Reykjarvíkursvæðinu. Nýlagnir, hitastýringar, endurnýjun eldri lagna. Visa raðgreiðslur í boði. Uppl. í s. 897-3452 MÁLNINGAR- OG VIÐGERÐARÞJÓNUSTA Fyrir húsfélög - íbúðareigendur. Málum - smíðum - breytum - bætum. Vönduð vinna, vanir menn. Öll þjónusta á einum stað. HÚSVÖRÐUR EHF S: 533 3434 og 824 2500 26 18. nóvember 2002 MÁNUDAGUR smáauglýsingar sími 515 7500 Bílasprautun og Réttingar Smiðshöfða 12 110 Reykjavík S. 557 6666 - 897 3337 Þjónustuaðili fyrir: Gerum við fyrir öll tryggingafélög Bílar & farartæki Þingeyingar í Reykjavík og ykkar vinir og venslamenn eruð velkomnir á 60 ára afmælis- og aðventufagnað Þingeyingafélagsins. Mætið í veislusal rúgbrauðsgerðarinnar í Borgartúni 6, kl. 14 sunnudaginn 24. nóv. Kaffihlaðborð, (niður- greitt) kaffitónlist, hátíðaræða, þingeyingakórinn, upplestur, málverkasýning og fl. Tilkynningar

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.