Fréttablaðið - 20.11.2002, Blaðsíða 27

Fréttablaðið - 20.11.2002, Blaðsíða 27
Keypt og selt Til sölu Rauðvín, hvítvín, rósavín. FIESTA vín- gerðarefni. Jólatilb. 3.900, frí heimsend. á höfuðb.sv. S. 899 7230. Lítið safn af uppstoppuðum fuglum 11 stk. 20 þ. Uppl. í 565 1818 eftir kl. 17 Ódýrar DVD-myndir til sölu. Uppl. í 822 8278 og netfang: khe@isl.is Til sölu vegna flutninga 1 árs gamall Electrolux ísskápur, verð 35 þ. Uppl. í s. 864-1676. ELDVARNIR - ÞJÓFAVARNIR Slökkvi- tæki, reykskynjarar, viðvörunarkerfi. http://www.slokkvitaeki.is S. 899 1549. 50% afmælisafsláttur á billiard milli kl.11:30-19:00 virka daga út Nóv. BH Trönuhraun 10, S: 5651277 STIGAGANGATEPPI. Samþykkt af brunamálastofnun. Falleg og vönduð teppi á stigaganga. Verðtilboð. Stepp ehf. Ármúla 23. Sími: 533 5060 BÍLSKÚRSHURÐIR, mótorar ásamt varahlutum í allar gerðir + gormar & fjarstýringar. Halldór. S. 892 7285/554 1510 Veftilbod.is Frábær tilboð á öllu milli himins og jarðar. Einnig fríar smáaug- lýsingar! www.veftilbod.is Óskast keypt Áhöld til innrömmunnar óskast, gler- skurðarhnífur o.fl. Uppl. s. 897 6262. Óskum eftir ódýru en góðu faxtæki, Ragga og Bergur, s. 891 8041. Vélar og verkfæri Vegna breytinga eru til sölu ýmsar vélar fyrir litla prentsmiðju. Sann- gjarnt verð. Uppl. í síma 897 2580. Bækur Til sölu eldhúsinnrétting með hellu- borði, viftu, vaski og blöndunartæki, verð kr. 150.000. Upplýsingar í síma 892 2527. Fyrirtæki Blóma- og gjafavöruverslun til sölu. Selst ódýrt. Uppl. í síma 692 7170. Þjónusta Jólaskemmtanir JÓLASVEINARNIR fara að koma til byg- gða, viltu að þeir komi við hjá þér. Uppl. í S: 694 7474 Jólasveinaþjónusta Skyrgáms þar sem 20% renna til Hjálp- arstarfs kirkjunnar Hreingerningar TEPPAHREINSUN - MOTTUHREINSUN með djúphreinsunarvél fyrir heimili stigahús sameigna og fyrirtæki. SKÚF- UR TEPPAHREINSUN s. 896 0206. Teppahreinsun og almennar hrein- gerningar. Hreingerningafélagið Hólm- bræður. S: 555 4596 og 897 0841. Þvegillinn, stofnað 1969. Hreingern- ingar, bónl. og bónun, þrif. e. iðn.m., flutningsþrif. S. 896 9507 / 544 4446. ÚTRÉTT HJÁLPARHÖND EHF !! S: 895 3211 HJÁLPA einstaklingum, húsfélög- um og fyrirtækjum með viðhald, við- gerðir sorpgeymsluþrif, sótthreinsun og alhliða þrif. ERT ÞÚ AÐ FLYTJA? Getum bætt við okkur verkefnum í hreingerningum! Erum byrjuð að bóka fyrir jólin. Gerum föst verðtilboð. Hreingerningaþjón- usta Bergþóru, S. 699-3301 Hreingerningaþjónusta R. Sigtryggs- sonar. Teppa- og húsgagnahreinsun, búferlaþrif. Aldraðir og öryrkjar fá afsl. Uppl. í 587 1488 eða 697 7702 Jólahreingerningar og regluleg þrif í heimahúsum. Er hússtjórnarskóla- gengin. Árný 898 9930. Ráðgjöf FJÁRMÁL-LAUSNIR. Ertu í greiðsluerf- iðleikum? Tökum að okkur að endur- skipuleggja fjármál einstaklinga og smærri fyrirtæki, þ.m.t samninga um vanskil og hagstæðari greiðslubyrði. 3 Skref ehf Lágmúla 9 S: 533-3007 GREIÐSLUERFIÐLEIKAR. Viðskipta- fræðingur aðstoðar við samninga í banka, við lögfræðinga, og aðra. Sjáum um að greiða reikningana, nauðunga- sölur og gjaldþrot. Færum bókhald. Fyrirgreiðsla og Ráðgjöf. 13 Ára reynsla. S: 660 1870, for@for.is, www.for.is Málarar Tökum að okkur verkefni í málningu og almennri viðhaldsvinnu. Vönduð vinna, sanngjarnt verð. Uppl. í síma 821 5180 og 863 0171. Hörður og Maggi. GETUM BÆTT VIÐ OKKUR VERKEFN- UM í málningar- og viðhaldsvinnu. Van- ir menn og vönduð vinnubrögð. Tilb./tímav. S. 896-5758. SANDSPÖRTLUN OG ALHLIÐA MÁLN- INGARÞJÓNUSTA Hannes Valgeirsson lögg. málaram. Sími: 897 7617 Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við fagmenn.Málarameistarafélag Reykjavíkur.Málarafélag Reykjavíkur. Meindýraeyðing MEYNDÝRAEYÐING HEIMILANNA, öll meyndýraeyðing f. heimili, húsfélög. Skordýragreining, sérfræðiráðgjöf. S: 822 3710. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 Húsaviðgerðir Húsasmiður auglýsir. Þarftu að láta skipta um rennur, glerja eða aðra smíðavinnu? Tilboð, tímavinna. Uppl. í síma 553 2171. MÚRARI getur bætt við sig verkefn- um. Hef sérhæft mig í endurnýjun bað- herbergja og öllu sem við kemur múr- verki. UPPL. Í SÍMA 898 0418. Lása- og hurðaviðgerðir, glerjun- og gluggaviðgerðir. Glugga- og hurðaþjón- ustan, S. 895-5511. 892 1565 - HÚSEIGNAÞÓNUSTAN - 552 3611 Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. - húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj- anl.). RAFVIRKJAR! Getum bætt við okkur verkefnum. Almennar raflagnir, viðhald eldri lagna, tölvu-, sjónvarps- og síma- lagnir. S. 6604430 LEKUR ÞAKIÐ? Við kunnum ráð við því! Þéttingar og húðun með hinum frá- bæru Pace-þakefnum. Uppl. í S. 699 7280 BLIKKTAK auglýsir. Skipti um þakrenn- ur, klæði steyptar rennur, legg þök, þak- kanta, álklæðningar, steniklæðningar og öll almenn blikksmíði. Uppl. í síma 861-7733 S.G. Goggar. Önnumst allar múrvið- gerðir. Höfum reynslu í útifloti á svöl- um, tröppum og bílskúrsþökum. Gummi 899 8561 Siggi 899 8237 Tölvur KK TÖLVUR. Tölvuviðg. frá 1.950 kr. Uppfærslur frá 15.900 kr. Notað upp í nýtt. S. 554 5451. www.kktolvur.is ER TÖLVAN BILUÐ? Mæti á staðinn og kem henni í gang, verð 5000.- kr. S. 696 3436 www.simnet.is/togg Dulspeki-heilun Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila- spá, draumar. og huglækningar. Frá há- degi-2 eftir miðn. Hanna.S. 9086040 Spádómar Spái í spil og bolla alla daga vikunn- ar. Gef góð ráð og ræð drauma. Afsl. fyrir lífeyrisþega. 551 8727. Stella. SPÁSÍMINN 908-5666 Stjörnuspá, tarot, talnaspeki, draumráðningar (ást og peningar), spámiðlun og andleg hjálp. Nafnleynd og alger trúnaður. Í spásímanum 908 6116 er spákonan Sirrý. Framtíðin, ástin, heilsan, fjárm. Tímap. í sama síma. Spennandi tími framundan? Spámið- illinn Yrsa í beinu sambandi 908 6414. 149,90 mín. Hringdu núna! og 908 2288 66,38 mín. milli 10 og 12 ÖRLAGALÍNAN 595 2001 / 908 1800. Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, drauma- ráðningar. Fáðu svar við spurningu morgundagsins. Sími 908 1800 eða 595 2001 (Vísa/Euro). Opin frá 18-24 alla daga vikunnar Veisluþjónusta OSTABÚÐ OG VEISLUÞJÓNUSTA með frábært úrval af veisluföngum og sér- vöru. Ostabúðin/Þrír grænir ostar ehf. S: 5622772 Iðnaður Flísasögun. Ertu að flísaleggja? Borum og sögum flísar eftir máli. Uppl. í síma 847 9874. MÁLNINGAR- OG VIÐGERÐARÞJÓNUSTA Fyrir húsfélög - íbúðareigendur. Málum - smíðum - breytum - bætum. Vönduð vinna, vanir menn. Öll þjónusta á einum stað. HÚSVÖRÐUR EHF S: 533 3434 og 824 2500 SENN KOMA JÓLIN ! Hú, ha, Helga Möller, Maggi Kjart- ans og frábærir jólasveinar bíða spennt eftir að skemmta krökkun- um. Jólaböll, jólatré í Brynjudal og Skorradal, og skemmtanir við allra hæfi. Jólasveinn.is Sími 897 8850 eða 586 9003 Námsfólk Skiptibókamarkaðurinn er á kassi.is Nú geta allir farið á kassi.is og skráð bækurnar sínar til sölu sér að kostanaðarlausu. Kassi.is er búðarkassinn þinn Smáauglýsingasími kassi.is og bílakassi er 564 5959. ÖMMU ANTIK Haust tilboð á matar og kaffistellum. Hjá ÖMMU ANTIK Hverfisgötu 37 Sími: 552 0190 Opið 11 - 18 Laugardaga 12 - 16 ÖLDUVINNA Yoga samþættingar Tvö helgarnámskeið 22.-24.nóv. eða 29.nóv.-1des. Einnig einkatímar Ölduvinna er sálræn, andleg og líkamleg aðferð til heilbrigðis. Hún byggir á öndun og vitund um eigin skynjanir og upplifun. Aðferð sem eflir og dýpkar tilfinningalíf okkar og býr í haginn fyrir umbreytingar. Lærum hina raun- verulegu list að vera meðvituð hér og nú. Guðfinna Steinunn Svavarsdóttir Ölduvinnu og Kripaluyogakennari Hef opnað stofu í Ármúla 17 Nánari upplýsingar í s. 5620037/8699293 www.wavework.com waveworksouthwest.com 15MIÐVIKUDAGUR 20. nóvember 2002 101-22 Blómvallagata Hofsvallagata Hrannarstígur Hávallagata Hólavallagata Landakotsspítali Túngata 101-27 Eggertsgata 105-24 Höfðatún Miðtún Nóatún Samtún 107-04 Einimelur Hofsvallagata Melhagi 200-02 Bryggjuvör Kópavogsbraut Þinghólsbraut 200-21 Aspargrund Birkigrund Furugrund Grenigrund Lundur við Nýb.v. Laus hverfi 25. nóv. 210-39 Langamýri 107-16 Frostaskjól 101-37 Garðastræti Suðurgata Túngata Laus hverfi 2. des. 200-48 Foldasmári Fellasmári Laus hverfi á Akueyri 600-19 Gilsbakkavegur Oddagata Oddeyjargata Bjarmastígur 603-17 Einholt Hraunholt Langholt Þverholt Fréttablaðið óskar eftir blaðberum í eftirtalin hverfi Fréttablaðið — dreifingardeild –Þverholti 9, 105 Reykjavík – sími 515 7520 Einnig vantar okkur fólk á biðlista Bílar og farartæki smáauglýsingar sími 515 7500 Bílasprautun og Réttingar Smiðshöfða 12 110 Reykjavík S. 557 6666 - 897 3337 Þjónustuaðili fyrir: Gerum við fyrir öll tryggingafélög Þjónusta H R E I N G E R N I N G A R Nú styttist til jóla. Hreinsum gólf, teppi, húsgögn og veggi. Fljót og góð þjónusta. Fjölbýlishús og fyrirtæki, fáið tilboð frá okkur. Þrifnaður er okkar fag! Hreingerningaþjónusta Guðmundar Sími 661 4820 BÆKUR Anna Valdimarsdóttir sál- fræðingur hefur skrifað tvær sjálfshjálparbækur og er hin seinni, Leggðu rækt við ástina, nýkomin út. Fréttablaðið forvitn- aðist um það hjá Önnu hvernig svona bók nýttist fólki best. „Ef báðir aðilar í sambandi vilja leggja rækt við sambandið er auðvitað mjög gott að bæði lesi til dæmis sömu bókina og ræði svo saman,“ segir Anna. „Einn ráðlagði til dæmis pörum að vera með sitt hvora bókina og strika undir, fólk getur notað svona bók hvort á sinn hátt því það sem öðr- um finnst skipta máli finnst kannski hinum ekki aðalatriði.“ Anna segir þó að það geti gert mikið gagn þó aðeins annar aðil- inn lesi bókina. „Ef annar aðili í sambandi breytir sér þá breytist líka mynstrið. Hinn aðilinn getur ekki haldið í gamla mynstrið þar sem það virkar ekki lengur. Því getur svo auðvitað lyktað alla vega!“ Hún segir vissulega rétt að konur kaupi svona bækur fremur en karlmenn en það séu þó mörg dæmi um að þeir sýni áhuga. „Ég hef verið að lesa upp úr bókinni fyrir karlmenn, var til dæmis beð- in að lesa í karlaklúbbi, þar sem karlmennirnir höfðu áhuga á að verða betri eiginmenn. Ég fékk mjög góðan hljómgrunn.“ Aðspurð segir Anna að vissu- lega hafi fólk tilhneigingu til að fara aftur í sama gamla farið. „Það er auðveldara að endurtaka gamalt mynstur, en að breyta sér, en þá getur verið gott að grípa í bókina og minna sig á.“  Gefur út sjálfshjálparbók um ástina: Hægt að breyta sambandsmynstrinu ANNA VALDIMARSDÓTTIR Vísar fólki leiðina í sjálfsræktinni, hvort sem það er prívat og persónulega eða í samböndum. Mál og menning hefur gefið útbókina Áform eftir Michel Houellebecq í þýðingu Friðriks Rafnssonar. Houellebecq vakti mikið umtal og hneykslan með bók sinni Öreind- irnar árið 1998. Áform sver sig í ætt við fyrrennar- ann og höfundur- inn talar enga tæpitungu um við- kvæm málefni sem margir myndu gjarnan vilja þegja í hel. Áform segir frá Michel, sem hefur ofnæmi fyrir samskiptum við annað fólk en unir sér við klám og skyndikynlíf. Í Taílandi kynnist hann Valérie, sem starfar hjá ferðaskrifstofu, og með þeim takast ástir.  NÝJAR BÆKUR FR ÉT TA B LA Ð IÐ /B IL LI

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.