Fréttablaðið - 20.11.2002, Blaðsíða 28

Fréttablaðið - 20.11.2002, Blaðsíða 28
HÚSEIGENDUR ATH. Smíðum glugga eftir máli, afar hagstætt verð. Vönduð vinna S: 863 1442. STÍFLUÞJÓNUSTA BJARNA. Stíflulosun, röramyndavél, hitamyndavél og dælu- bíll. Uppl. í s: 554 6199 , 899 6363 Viðgerðir RAFTÆKNIRINN RÁÐAGÓÐI með al- menna rafvirkjun, heimilistækjavið- gerðir, Raflagnateikningar ofl. Davíð Dungal S: 8964464 Gerum við video og sjónvörp sam- dægurs. Ábyrgð. Afsl. til elli-/örorkuþ. Sækjum/sendum. Litsýn, Borgart. 29, s. 552 7095 Heilsa Heilsuvörur GLÆNÝTT FRÁ HERBALIFE langtíma- viðskiptavina-plan, langtíma árangur. 3 ára reynsla í pers. þj. Edda Borg. S. 896 4662 www.heilsa.topdiet.is VILTU LÉTTAST HRATT OG ÖRUGG- LEGA? HERBALIFE er varan sem virkar. Rebekka S. 867 6075 piras@simnet.is HERBALIFE FRÁBÆR LÍFSSTÍLL. Þyngdarstjórnun, aukin orka, og betri heilsa. Ráðgjöf, Bjarni Ólafs. S. 861 4577. www.jurtalif.topdiet.is bjarni@jurtalif.is Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S. 861 5356, olsiar@hotmail.com Nudd Opið 9-20, 10-19 laug, velkomin. Snyrti- og nuddstofa Paradís, Laugar- nesvegi 82, sími 553 1330. Snyrting VILTU GRENNAST FYRIR JÓLIN? Erum með frábær tilboð í Strata 10 x 20 mín. á 5.900.- 10 x 30 mín. á 6.900.- 6 ÁRA REYNSLA GULLSÓL S: 588 5858 Námskeið Kennsla Námsaðstoð við grunn, framhalds- og háskólanema í flestum greinum. Uppl. í síma 557 9233 kl. 17-19 Hláturklúbbur fyrir konur! Hlátur- kynningar! Skráning: hlatur@hlatur.is, 8945090, www.hlatur.is Naglaskóli Icelandic Beauty útskrifar nema með alþjóðlegt diplóma sem gildir í 60 löndum. S: 8951030 Námskeið VILT ÞÚ KYNNAST LISTAMANNINUM Í SJÁLFUM ÞÉR ? Bjóðum upp á nám- skeið í glerskurði og glerbræðslu ásamt öllu efni til glerlistagerðar. GLER Í GEGN, Dalshraun 11, bakhús, S. 555- 6599 Heimilið Heimilistæki Til sölu 6 ára gömul Blomberg-elda- vél. Uppl í síma 565 1640 og 895 1024. Dýrahald Doberman-hvolpar til sölu, ættbók frá HRFÍ fylgir. Uppl. í síma 461 2858. Húsgögn Til sölu 2 afar fallegir antik fataskáp- ar. Annar úr mahony, hinn hvítlakkaður. Báðir með speglum á miðhurð, einnig til sölu skrifstofuhúsgögn á litla skrif- stofu úr kirsjuberjavið. Gott verð. Uppl í s. 820-2809 Fatnaður Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beð- ið er. Saumsprettan v. Ingólfstorg, s. 552 0855 Tómstundir Ferðalög Pennavinir Penni, umslag, frímerki, bréf. International Pen Friends útvegar börn- um og fullorðnum jafnaldra pennavini. Sími 881 8181. Bílar og farartæki Bílar til sölu VW Golf, 5 dyra, vel með farinn. Til sýnis að Austurbrún 26. Tilboð óskast. Uppl. á staðnum. Hyundai Elantra GT árg. ‘95 til sölu. 5 gíra 4 dyra 2000 cm vél ek 139.000. Verð ca 350.000 Uppl. í síma 862 2939. Daihatsu Charade árg. ‘88 til sölu, ek. 146 þ. Ný tímareim og kúpling, sk. 02, verð 17 þ. Vantar Suzuki árg. ‘87, niður- rif. S. 699 4126 / 551 0582. Subaru Legacy árg. ‘91, 1800 vél, fæst til sölu. Verð 270-300 þ. Uppl. í síma 899 7720. EUROBÓN DVERGSHÖFÐA 27 (í gamla Mözduhúsinu) Þvottur - bón - mössun - djúphreinsun - blettun og fl. Sækjum - sendum. S: 866 0784 GALLERY BÓN, alþrif - teflon - djúp- hreinsun - mössun. Sækjum, sendum þér að kostnaðarlausu. Grensásvegi 11, (Skeifumegin) S. 577-5000 Kerrur DRÁTTARBEISLI - KERRUR. ÁRATUGA REYNSLA. ALLIR HLUTIR TIL KERRU- SMÍÐA. VÍKURVAGNAR. S:577 1090. WWW.VIKURVAGNAR.IS Kerruöxlar fyrir allar burðagetur með og án hemla, fjaðrir og úrval hluta til kerrusmíða. Fjallabílar, Stál og Stansar, Vagnhöfða 7. Rkv. S: 567-1412 Vinnuvélar Drifsköft fyrir jeppa, vörubíla, fólks- bíla, vinnuvélar, báta, iðnaðar- og land- búnaðarvélar. Landsins mesta úrval af drifskaftahlutum, smíðum ný- gerum við- jafnvægisstillum. Þjónum öllu land- inu. Fjallabílar/Stál og Stansar, Vagn- höfða 7. Rkv. S: 567-1412 Hjólbarðar Til sölu 4*15 t. álf. m/nýjum negldum snjód. undan Volvo, verð 50 þús. og 4 álf. 17 t . m/d. s. 893 7204. Til sölu 4 nagladekk á felgum, passa undir Fiestu 155/80 R13. Uppl. í síma 821 0633. Vantar þig jeppadekk? Ný Pirelli gæða jeppadekk frá aðeins 11.800. Erum ein- nig með gæðadekk frá Nokian og Courier. MAX1, Bíldshöfða Rvk. S. 515 7095 og 515 7096. Sendum í póst- kröfu. Varahlutir Eigum mikið úrval varahluta í jap- anska, kóreanska og þýska bíla. Jap- anskar vélar, Dalshrauni 26, Hfj. S. 565 3400. Eigum til varahluti í Pony ‘92-’94, Corolla ‘88-’91, Galant ‘88-’91. Lancer ‘89-’92. Peugeot 205 Charade ‘88-’93. Kaupum bíla til niðurrifs. Uppl. í síma 553 4949 / 861 4949. VATNSKASSAR, BENSÍNTANKAR, PÚSTKERFI og hjólbarðaþjónusta. BÍLAÞJÓNNINN, Smiðjuvegi. 4a, Græn gata. S. 567-0660 / 691-2684. Asco kúplingssett, Gabriel höggdeyf- ar, sætaáklæði Kr. 11.400.-, ökuljós, stefnuljós og fl. GS Varahlutir Bílds- höfða 14. S: 567 6744 - BÍLSTART - Séhæfum okkur í BMV og Nizzan. Nýir boddíhlutir í flestar gerðir bíla. Sími: 565 2688 Bílapartar og Málun varahlutir. Til sölu Toyota Corolla ‘88-’00, Daihatsu Terios ‘97-’02, Applause ‘90-’02, MMC Lancer ‘89-’96, Nissan Sunny ‘91-’95, Patrol ‘98-’02, Primera ‘91-’95, Almera ‘96-’98, Pathfinder ‘87-’96, Subaru Legacy ‘91-’95, Suzuki Swift ‘91-’96, Jimmy ‘99-’02, Ford F250 ‘88-’94, Hyundai Pony ‘94, Honda Civic ‘88-’97, Colt ‘89-’93, Pajero ‘91-’96, Reno Clio ‘91, Kaupi bíla til niðurrifs. uppl. í S: 483 1505 og 862 0106 ÓDÝR DEKK OG FELGUR FYRIR VET- URINN. Nýjar kveikjur, MMC, Mazda, Honda. Nissan ofl. Rafmagnsupphalara í Toyota Carina og Suzuki Vitara ofl. Gír- kassa í L 300 d. 4x4, Mözdu E 2200 4x4 ofl. Einnig Toyota 2,5 turbo dísel. Vaka Varahlutasala 567 6860. ÓDÝRA BREMSUBÚÐIN Bremsuhlutir í fl. gerðir bíla. E&S varahlutir Smiðjuvegi 11e Kópavogi Sími 587 0080 Viðgerðir BÍLARAFMAGN. Viðgerðir á rafkerf- um bifreiða, rafgeymaprófun. Sala, þjónusta. Rafbjörg ehf. Vatnagörðum 14. Sími 581 4470 TOYOTA AVENSIS SOL 3/99 ek. 39 þús. 1,6 vél, 5 gíra, hvítur samlitur. Verð 1,120 þús. Tilboð 960 þús. Volvo V40 3/99 ek. 93 þús. beinsk. 1,8 asr. spólvörn, glerlúga, CD. cruis. raf.rú. verð 1.280 þús. lán 830 þ. VW BORA COMFORTLINE 9/99 Ek. 29 þús., sjálfsk., 2,0 vél, CD, vetrar- og sumardekk. Verð 1.490 þús. Lán 700 þús. Ath. ódýrari. Höfðahöllin Vagnhöfða 9, 110 Rvk. Sími: 567 4840 Veffang: www.hofdahollin.is Húsnæði Húsnæði í boði Herb til leigu á sv. 101. M/aðg. að baði, snyrtilegt, húsgögn og sjónvarp fylgja. Laus!Uppl. í s. 821-6580. 2 herbergja einst.íbúð með eldhús- krók, ca 45 fm, við Langholtsveg til leigu. Laus nú þegar. Leiga ca 55-60 á mán. Fyrirframgreiðsla. S. 553 2171. Til leigu stúdíóíbúð í hjarta Kóp. Uppl. í 899 5115. Til leigu, var að losna, stórglæsilegt skrifstofuhúsnæði í Skipholti 21. Nóatúnsmegin, beint á móti Baðhús- inu. Stærð 200 m2. Allar tölvulagnir til staðar. Nánari uppl. í s. 899-8891 e. kl. 16. Góð einstaklings og 2ja manna herb. til leigu í Hfj. og Kóp. Uppl. í 692 5105 / 895 3875. Til leigu reyklaus 2ja herb. íbúð í Grafarvogi. Laus, langtímaleiga. Uppl. í 899 3011. LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is. Eða hafðu samb. í s. 511-1600 Húsnæði óskast Óskum eftir 5 herb. íbúð, helst mið- svæðis (nálægt iðnskólanum). Fyllstu reglusemi og skilvísum greiðslum heit- ið. Nánari upplýsingar í síma 694-8434 og 698-8868. Tvö pör óska eftir 4-5 herb. íbúð til leigu á svæði 101-105. Erum ábyrg og reglusöm. Öruggum greiðslum heitið. Uppl. í s. 823-4405 og 699-2854. Sam- úel og Örn. Fasteignir Seljum fasteignir fljótt og vel. Skráðu þína í síma 533-4200 eða arsal- ir@arsalir.isÁRSALIR - FASTEIGNA- MIÐLUN Geymsluhúsnæði Geymsla fyrir fellihýsi, tjaldvagna, bíla, búslóðir ofl. Loftræst og hitað. Uppl. í s. 8971731 og 4865653 BÚSLÓÐAGEYMSLA. Geymum búslóð- ir, lagera og aðra muni, get einnig tekið nokkra tjaldvagna. Uppl. í síma 555- 6066 og 894-6633. Geymsluvörður Eyrartröð 2Hf. Atvinna Atvinna í boði Vantar vanan starfskraft til funda- bókana og úthringinga, krefjandi starf en mjög góð laun í boði. Vinsamlega sendið uppl. á midlunin@hotmail.com fyrir 30/11. Ert þú ekki örugg/ur með að halda þinni vinnu? Hvernig væri þá að fara að hafa það öruggt? Upplýsingar og tímapantanir í síma 699 6517. Gullið atvinnutækifæri. R.Q. = lifeyrir nútíðar og framtíðar. Farið inn á www.retirequickly.com/30373 Karl sími: 695-9917 Hefur þú heyrt um RQ? Góð laun - gef- andi starf. www.retirequickly.com/37525 Örn, s. 696 5256 Rauða Torgið vill kaupa djarfar upp- tökur kvenna. Uppl. og hljóðritun í s. 535-9969. 100% trúnaður. Atvinna óskast 26 ára karlmaður óskar eftir vinnu, vanur húsasmíðum, ýmislegt annað kemur til greina. Uppl. í síma 588 3886. Húsasmið, 54 ára, vantar vinnu. Ýmis- legt annað kemur til greina. S. 567 7901. Viðskiptatækifæri Áttu þér draum um aukatekjur? Viltu vinna heima um allan heim? www.workworldwidefromhome.com bjarni@jurtalif.is Tilkynningar Einkamál Kona á miðjum aldri, sem á íbúð og bíl. Langar að kynnast manni 50-60 ára. Svar sendist til Fréttablaðsins fyrir 10. des, merkt “kona”. ATH: Sjáðu um einkamálin þín á net- inu. Farðu strax á raudatorgid.is. Ókeypis þjónusta. Sjáumst þar Miðvikudagskvöldið 20. nóvember 2002 Kvöldganga á fullu tungli Kaldársel - Valaból Kvöldganga á fullu tungli. Gengið frá Kaldárseli ofan við Hafnarfjörð í Valaból. Þátttakendum er bent á að hafa með sér góð ljós. Brottför frá BSÍ kl. 19:30. Komið við í Mörkinni 6. Heimkoma er klukkan 22. Þátttökugjald kr. 1.700,- fyrir félags- menn og kr. 1.900,- fyrir aðra. Fararstjóri: Sigurður Kristjánsson 24. nóv. Melhóll - Sundhnúksgígaröð 30. nóv.-1. des. Aðventuferð í Þórsmörk 29. des.-1. jan. Áramótaferð í Landmannalaugar Upplýsingar: www.fi.is - Síða 619 í textavarpinu Ferðafélag Íslands HERBALIFE VILTU LÉTTAST NÚNA Sigurlaug, s. 897 4858, póstnr 230 Magni, s. 898 4467, póstnr 221 Ástdís, s. 894 2843, póstnr 112 Fanney, s. 698 7204, póstnr 105 Ásta, s. 891 8902, póstnr 111 SJÁLFSTÆÐIR DREIFINGARAÐILAR RAFLAGNIR OG DYRASÍMAR Raflagnir og dyrasímaþjónusta. Endurnýjum í eldri húsum. Töfluskipti. Tilboð. LÖGGILTUR RAFVERKTAKI Sími: 896 6025 Stíflulosunarþjónusta Steindórs Sigurðssonar Stíflulosun Röramyndavél Ástandsskoðun Sími 8951799 16 20. nóvember 2002 MIÐVIKUDAGUR smáauglýsingar sími 515 7500 smáauglýsing í 80.000 eintökum á aðeins 995,- kr. Auglýsing um deiliskipulag í Reykjavík Í samræmi við 25. gr. skipulags- og bygg- ingarlaga nr. 73/1997, með síðari breyting- um, eru hér með auglýstar til kynningar tillögur að deiliskipulagsáætlunum og breyt- ingum á deiliskipulagsáætlunum fyrir eftir- talin svæði í Reykjavík: Reitur 1.181.0 Tillagan tekur til reits sem afmarkast af Óðinsgötu, Týsgötu, Spítalastíg og Skóla- vörðustíg. Um er að ræða deiliskipulag sem samþykkt var til auglýsingar í borgarráði 29. október 2002. Tillagan gerir m.a. ráð fyrir því að reisa megi einnar hæðar hús (bílgeymslu) sunnan nú- verandi húss að Óðinsgötu og að stein- steypt viðbygging á lóðinni Óðinsgata 5 megi víkja. Þess í stað verði heimilt að byggja einnar hæðar viðbyggingu við timburhúsið. Þá gerir tillagan ráð fyrir að heimilt verði að byggja þriggja hæða hús með kjallara á lóðunum Týsgata 4 og 6, kvöð er um aðkomu að Týsgötu 4b og 4c um lóðina Týsgata 4 og á lóðinni Týsgata 8a er heimilt að byggja þriggja hæða hús með risi og valma til vesturs ásamt kjallara. Grófin. Tillagan tekur til reits sem afmarkast af Tryggvagötu, Grófinni, Vesturgötu, Hafnar- stræti og Naustinni. Um er að ræða deili- skipulag sem samþykkt var til auglýsingar í borgarráði 5. nóvember 2002. Tillagan gerir m.a. ráð fyrir því að reisa megi nýbyggingu, þrjár hæðir og kjallara, á lóð- inni Vesturgötu 2a, og þrjár hæðir og kjallara á lóðinni Vesturgötu 2, meðfram Tryggvagötu, og Tryggvagötu 22. Ekki er gert ráð fyrir neinum breytingum frá nú- verandi ástandi varðandi Hafnarstræti 1-3. Grjótháls 8, vetnisstöð. Tillagan tekur til lóðarinnar Grjótháls 8 (bensínstöð Skeljungs). Um er að ræða deiliskipulag sem samþykkt var til auglýs- ingar í borgarráði 5. nóvember 2002. Deiliskipulagsbreytingin varðar stækkun á byggingarreit til austurs um 34 m. til að koma fyrir mannvirki til framleiðslu og af- greiðslu á vetni. Tillögurnar liggja frammi í sal skipulags- og byggingarsviðs í Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl. 10.00 – 16.00 frá 20.11. 2002 - til 03.01. 2003. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við þær skal skila skriflega til skipulags- fulltrúa eigi síðar en 03.01 2003. Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkja tillögurnar. Reykjavík, 20.11. 2002. Skipulagsfulltrúi SKIPULAGS- OG BYGGINGARSVIÐ Tilkynningar

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.