Fréttablaðið - 11.02.2003, Blaðsíða 19

Fréttablaðið - 11.02.2003, Blaðsíða 19
Keypt & selt Til sölu Nýleg Sony digital super HI 8 upp- tökuvél. Víðlinsa og taska fylgir. Uppl. í s. 697 3473 og 690 4793. Queen rúm frá Marco, 1,53x2. Verð 30 þ. Uppl. í síma 551 8300. Þjófavarnarhlið fyrir fataverslun. Til sölu nýlegt þjófavarnarhlið ásamt þús- und fjölnota merkjum. Verðtilboð óskast. Uppl. í síma 896 0565. Sófasett, örbylgjuofn, ísskápur, skrif- borð, eldhúsborð og rúm til sölu. Uppl. í s. 588 5187. Smárablóm til sölu. Vegna flutnings verð ég að selja búðina mína, kr. 1,5 milljónir með lager (lager ca. 1,2). Ef þú hefur mikinn áhuga hringdu þá í síma 692 7170. Slovak kristall. Kristalsljósakrónur í miklu úrvali. Frábært verð. Einnig mik- ið úrval af kristal og postulín gjafavör- um. Slovak kristall (Kaldasel ehf), Dal- vegi 16 b, Kópavogi, s. 544 4331. Rocket rafgeymar 60 AH kr. 7.590, Kaldasel ehf., Dalvegi 16 b, Kópavogi. S. 544 4333 og Grensásvegi 7 (Skeifu- megin), s. 561 0200. Stofuhilla beyki svört 8 þ. Svört hilla 1500. Sjónvarpsskápur 3 þ. Gólfmotta 4 þ. Borðstofustóll 1 þ. Brekkuskíði 2 þ. og gönguskíði 2 þ. S. 864 9545, Auður. www.viacreme.is Viacreme 1.000 kr. stk., Stimugel 1.000 kr. stk. (duga í ca. 5 skipti. Kokoro Pleasure Creme, endur- lokanleg túba 30 skipti (ekki menthol eða L-argine) tilboð 3.500. Tilboð með krempöntunum: egg á 1.000 kr., perlu- egg ( það nýjasta) 2000 kr., kúlur á 500 kr. VISA/EURO/Póstkrafa 661-2863. TILBOÐ-TILBOÐ 16” með 2 áleggsteg- undum á 1000.- sótt. Pizzusmiðjan, Brekkuhúsum 1, Grafarvogi. S. 577 2323. Gefins Yndislegir, kassavanir kettlingar fást gefins. Hörpugötu 14 101 S: 552-6444 Óskast keypt Óskum eftir beykihillum fyrir möpp- ur, hillur að ofan og skápar að neðan. Einnig til sölu loftpökkunarvél, 3 fasa. Uppl. í s. 893 3191. Vélar og verkfæri Til bygginga P.G.V auglýsir. Hágæða PVCu gluggar, hurðir, sólstofur og svalalokanir. Kíktu á heimasíðuna www.pgv.is eða hringdu í s. 564 6080 eða 699 2434. pgv@pgv.is Verslun Áríðandi tilkynning. Allt á 50% af- slætti hjá UN Iceland, Mörkinni 1. Sími 588 5858. Aðeins í örfáa daga. Þjónusta Hreingerningar Tek að mér ræstingar í heimahúsum. Er reyklaus, ábyggileg og vön. Uppl. í s. 869 7241. Hreingerningafélagið Hólmbræður. Hreingerningar, húsgagnahreinsun, teppahreinsun bónun o.fl. Símar 555 4596/897 0841. Tek að mér regluleg þrif í heimahús- um, persónuleg þjónusta, áræðanleiki og vandvirkni höfð að leiðarljósi. Einnig þrif vegna flutninga. Er hússtjórnar- skólagengin. Heimilisþrif S: 898 9930 Árný. Hreingerningaþjónusta R. Sigtryggs- sonar. Stendur þú í flutningum núna og þarft að láta þrífa? Gerum föst verðtil- boð. Hreinsum einnig teppi og hús- gögn. Afsláttur til elli- og örorkuþega Uppl. í 587 1488 eða 699 8779. Ræstingar Þú gengur betur um í skóm frá UN Iceland, Mörkinni 1. Sími 588 5858. Út- salan byrjuð. 50% afsláttur af öllu. SÞ Þrif. Get bætt við mig húsfélögum og fyrirtækjum í ræstingar og þrif. Uppl. í S. 866 9941. SÞ Þrif. Bókhald Viltu lækka skattana þína? Bókhald, uppgjör, framtöl og stofnun hlutafélaga. Talnalind ehf. S. 554 6403 og 899 0105. ALHLIÐA bókhalds- og uppgjörsþjón- usta. Skattframtöl og stofnun fyrirtækja. Traust þjónusta á sanngjörnu verði. Uppl. í síma 511 2930 og www.bok- hald.com Bókhald og þjónusta ehf. Ráðgjöf Við ráðleggjum þér að fara á útsöluna hjá UN Iceland, Mörkinni 1, og kaupa þér skó. 50% afsláttur. FJÁRMÁL-LAUSNIR. Ertu í greiðsluerf- iðleikum? Tökum að okkur að endur- skipuleggja fjármál einstaklinga og smærri fyrirtækja, þ.m.t samninga um vanskil og hagstæðari greiðslubyrði. 3 Skref ehf. Lágmúla 9. S. 533 3007. GREIÐSLUERFIÐLEIKAR. Viðskipta- fræðingur aðstoðar við samninga í banka, við lögfræðinga og aðra. Sjáum um að greiða reikningana, nauðungar- sölur og gjaldþrot. Færum bókhald. FOR consultants. 13 ára reynsla. S. 660 1873, greidsla1@for.is, www.for.is Meindýraeyðing MEINDÝRAEYÐING HEIMILANNA, öll meindýraeyðing f. heimili og húsfélög. Skordýragreining, sérfræðiráðgjöf. S. 822 3710. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrir- tækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560. Allar stærðir bíla alla daga vikunnar. Aukamaður ef óskað er. Stór bíll 899 2213, millib. 692 7078. Ódýrastir. Húsaviðgerðir Múrverk, flísalagnir. Múrarameistari. Uppl. í s. 894 0048. Getum bætt við okkur verkefnum í nýsmíði, breytingum og viðhaldi ásamt jarðvinnu. Löggiltir meistarar, til- boð eða tímavinna. B.R. Hús ehf., s. 544 4840. LEKUR ÞAKIÐ? Við kunnum ráð við því! Þéttingar og húðun með hinum frá- bæru Pace-þakefnum. Uppl. í s. 699 7280. Lása- og hurðaviðgerðir, glerjun og gluggaviðgerðir. Glugga- og hurðaþjón- ustan, S. 895 5511. 892 1565 - HÚSEIGNAÞJÓNUSTAN - 552 3611 Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. -húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygj- anl.). Tölvur ER TÖLVAN BILUÐ? Mæti á staðinn og kem henni í gang, verð 5000.- kr. Sel einnig tölvur og íhluti á góðu verði. S. 696 3436 www.simnet.is/togg TÖLVUVIÐGERÐIR frá 1.950.- upp- færslur frá 15.900.- komum á staðinn, sækjum, sendum, gerum föst tilboð. KK Tölvur Reykjavíkurvegi 64. S. 554 5451 www.kktolvur.is Dulspeki-heilun Einkatímar ! Einkatímar ! Laufey spá- miðill verður í Rvk. frá 18.-22. feb. Pant- anir í s. 861 6634. Spádómar Símaspá 908-5050. Ástir, fjármál, heil- sa, tarotlestur og miðlun. Laufey spá- miðill. Les í Tarot, einnig í gegnum síma fyrir fólk á landsbyggðinni. Tímapantanir í síma 588 4703. Geymið auglýsinguna. Í spásímanum 908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímapantan- ir í sama síma. Ertu að spá í skó? 50% afsláttur. UN Iceland, Mörkinni 1. Sími 588 5858. Spái í spil og bolla, ræð drauma, gef einnig góð ráð. Afsl. f. lífeyrisþ. Uppl. s. 551 8727 Stella. Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila- spá, draumar og huglækningar. Frá há- degi til 2 eftir miðn. Hanna, s. 908 6040. DULSPEKISÍMINN 908-6414, Kl 10-24. Hvernig verður 2003? Spámiðillinn Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna! (ATH ódýrara f.h í síma 908-2288) SPÁSÍMINN 908-5666 Stjörnuspá, tarot, talnaspeki, draumráðningar (ást og peningar), spámiðlun og andleg hjálp. Nafnleynd og alger trúnaður. ÖRLAGALÍNAN 595 2001 / 908 1800. Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, drauma- ráðningar. Fáðu svar við spurningu morgundagsins. Sími 908 1800 eða 595 2001 (Vísa/Euro). Opin frá 18-24 alla daga vikunnar. Skemmtanir Þú skemmtir þér betur í skóm frá UN Iceland, Mörkinni 1. Sími 588 5858. Út- salan byrjuð. Allt á 50% afslætti í örfáa daga. Veisluþjónusta OSTABÚÐ OG VEISLUÞJÓNUSTA með frábært úrval af veisluföngum og sér- vöru. Ostabúðin/Þrír grænir ostar ehf. S. 562 2772. Iðnaður Löggiltur byggingameistari með 20 ára reynslu á öllum sviðum bygginga- starfsemi getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 699 6065. Trésmiður getur bætt við sig verkefn- um. Uppl. í 896 4779. Fjarlægum stíflur úr wc, vöskum o.fl. Röramyndavél til að ástandsk. lagnir. Viðgerðir á frárennslislögnum. Stíflu- þjónusta Geirs, s. 697 3933. Múrverk, flísalagnir og viðgerðir. Múr- arameistarinn. Sími 897 9275. Viðgerðir Geri við ísskápa og frystikistur. Ábyrgð fylgir viðgerðum, kem á staðinn. S. 690 0249. Þýðari gangur í skóm frá UN Iceland. Útsalan byrjuð. 50% afsláttur. UN Iceland, Mörkinni 1. Sími 588 5858. Gerum við video og sjónvörp sam- dægurs. Ábyrgð. Afsl. til elli-/örorkuþ. Sækjum/sendum. Litsýn, Borgart. 29, s. 552 7095. Loftnetsviðgerðir og uppsetningar. Góð þjónusta. Greiðslukortaþjónusta. Loftnetsþjónustan Signal s. 898 6709. PÍPULAGNIR VIÐGERÐARÞJÓNUSTA Nýlagnir / breytingar almennt viðhald. S. 897 6613 GÍSLI STEINGRÍMSSON Löggiltur pípulagningameistari RAFLAGNIR OG DYRASÍMAR Raflagnir og dyrasímaþjónusta. Endurnýjum í eldri húsum. Töfluskipti. Tilboð. LÖGGILTUR RAFVERKTAKI Sími: 896 6025 TÖLVUVIÐGERÐIR Í HEIMAHÚS OG FYRIRTÆKI !! Kem til þín og kippi tölvunni í lag. Veiti einnig ráðgjöf við val á tölvubúnaði. Er einnig með Frábærar nýjar ferðatölvur til sölu. Góð þjónusta. Þekking / Reynsla. SÍMI: 848-6746 www.vefsmidjan.is GEYMIÐ AUGLÝSINGUNA MÁLNINGAR- OG VIÐGERÐARÞJÓNUSTA Fyrir húsfélög - íbúðareigendur. Málum - smíðum - breytum - bætum. Vönduð vinna, vanir menn. Öll þjónusta á einum stað. HÚSVÖRÐUR EHF S: 533 3434 og 824 2500 BÓKHALD - UPPGJÖR Framtöl - vsk - launaskýrslur og öll fjármálaráðgjöf fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Við komum röð og reglu á pappírana og fjármálin. Hringdu strax. Ráðþing símar 562 1260 og 824 2507. ÞRIÐJUDAGUR 11. febrúar 2003 19 smáauglýsingar Tilkynningar Félagsfundir hjá framsóknarfélögunum í Reykjavík. Miðvikudaginn 12. febrúar næstkomandi verða haldnir félags- fundir í báðum framsóknarfélögunum í Reykjavík. Sama dagskrá er á báðum fundum. Dagskrá: Val fulltrúa á flokksþing Framsóknarflokksins 21-23. febrúar 2003. Önnur mál Reykjavík norður verður með fund kl.18.00 Félögum er velkomið að hafa samband við formann félagsins: Gest Kr. Gestsson í síma 6938343 eða á tölvupósti shellegs@simnet.is Reykjavík suður verður með fund kl. 20.00 Félögum er velkomið að hafa samband við formann félagsins: Sigrúnu Jónsdóttur í síma 6924694 eða á tölvupósti fr@framsókn.is EIGNAKAUP FASTEIGNASALA – S. 520-6600 Ármúla 38 • 108 Reykjavík • Fax: 520-6601 www.eignakaup.is • eignakaup@eignakaup.is Opið 9-17 alla virka daga. Jakob Jakobsson, framkv.stj. Ásgeir Westergren, sölustjóri Oddur Þór Sveinsson, sölumaður fasteigna Kristinn Kristinsson, sölumaður skipa og kvóta Sigurberg Guðjónsson hdl., lögg. fasteigna- og skipasali Laugavegur - vandað fjölb. Rúmg. 125 fm íb. á 3.h. í nýlega koparklæddu lyftuhúsi m. stæði í bílageymslu. Vandaðar innr. & tvö flísalögð baðh. Stórir gluggar í herb. & teppi á gólfum. Áhv. 1 m. V. 17 m. Álakvísl - sérinngangur Björt 115 fm íb. á 2 hæðum í þrí- býli m. sérinng. & stæði í bílskýli. Á n. hæð er eldh., geymsla, gesta- snyrting & góð stofa m. útg. á v- svalir. Á efri h. eru 3 svefnh., baðh. & geymsluris. Dúkur & parkett á gólfum. V. 14,7 m. Framnesvegur - góð eign Vel skipul. 77 fm íb. á rólegum stað í 101 Rvk. Gegnheilt parkett á gangi & stofu, dúkur á eldh. & teppi á herb. Nýl. tæki á baði, baðkar. Geymsla & þvottah. í sameign. Ekk- ert áhv. V. 11,9 m. LAUS STRAX! Lindargata - sérinng. 3-4ra herb. 78 fm íbúð á miðh. í hjarta bæjarins. Teppi, dúkar & fjal- ir á gólfum, góð lofth. nýl. rafmagn & hitalagnir. Sturta á baði. Þarfnast endurbóta að utan. Áhv. 4,7 m. V. 10,9 m. Nökkvavogur - Rvk. Vorum að fá bjarta rúmgóða 94,9 fm 3ja herb. íb. í kjallara í tvíbýli í Vogunum. Stórt eldhús m/fallegri innréttingu, stór stofa og tvö svefnh. Sameiginl. þvottah. Áhv. 7,6 m. V. 11,9 m. Hlíðar - glæsieign! Endurn. 97 fm 3ja h. kjallaraíb. Sér- hannaðar innr. úr kirsuberjaviði í eldh. & eldhústæki úr burstuðu stáli. Baðherb. með kirsuberjainnr. & hornbaði m/nuddi. Náttúrusteinn og parkett á gólfum. Áhv. 10 m. V. 14,7 m. Miðbær 2ja-3ja herbergja Vorum að fá mjög góða 2ja-3ja her- bergja íbúð með parketti og flísum á gólfum. Sérinngangur. Áhv. 4,5 m. V. 8,6 millj. Þingholtin. Vorum að fá fallega 65,3 m2 íbúð á besta stað í Þingholtunum. Sérinng. Parkett og flísar á gólfum. Áhv. 5 m. V. 8,9 m. Bollagata - endurnýjað Snotur 62 fm íb. m. sérinng. í þrí- býli. Rúmg. stofa & herb. parkett- lagt, nýl. eldhús m. dúk, baðh. m. sturtu & fallegri innréttingu, geymsla innan íb. & þvottah. á hæð. Áhv. V. 8,4 m. Sólheimar - Rvk. Vorum að fá ágæta 72 fm 2ja herb. íbúð á 5 hæð í fjölbýli með lyftu og húsverði. Búið að mála alla íbúðina og setja nýja skápa. Laus strax! Verð 10,6 millj. Skrifstofur í Hafnarfirði Glæsilegar nýinnréttaðar skrifstofur samtals 100,1 m2 við Reykjavíkur- veg í Hafnarfirði. Allt húsnæðið er ný- tekið í gegn í hólf og gólf. Eru í góðri útleigu með fínar tekjur, áhvílandi 5,5 millj., Verð tilboð! ATVINNUHÚSNÆÐI 2 HERBERGJA 3 HERBERGJA 4-5 HERBERGJA 4 HERBERGJA Kíktu á vefinn okkar www.eignakaup.is og finndu eignina þína! Vogar - einbýli Fengum nýverið þessa eign í Vog- um í einkasölu. Húsið er 113,9 m2 og með jeppabílskúr 49,7 m2 alls 163,6 m2. Húsinu hefur alltaf verið vel viðhaldið, einn eigandi frá upphafi. Eign sem vert er að skoða. GOTT VERÐ! Akurgerði - Vogum Erum með falleg 137 fm parhús til sölu. Gott útsýni og stutt í skóla. Húsin skilast fullbúin að utan með fullfrágenginni lóð en fokheld að innan. Verð 9,5 millj. Sörlaskjól - selst fljótt!! Nýkomin, vel skipul. 3ja herb. 73 fm lítið niðurgr. íb. m. góðu útsýni yfir hafið. Parkett á öllu, flísar í hólf & gólf á baðh., baðkar. Sam. þvottah. Áhv. 5,6 m. V. 10,9 m. • Er með kaupanda að íbúð nálagt Ísaksskóla. Oddur • Vantar íbúðir á svæði 101-104-105 og108. Oddur • Vantar íbúðir í Breiðholti og Gravarvogi. Oddur • Vantar Einbýlishús fyrir ákveðin kaupanda. Oddur • Ákv. kaupendur vantar minni íbúð í 101 & 107. Ásgeir • Vantar einb. m. 2 íbúðum í 210. Traustir kaupendur. Ásgei 3ja HERBERGJA SUÐURNES - VOGAR Fréttablaðið óskar eftir blaðberum í eftirtalin hverfi Fréttablaðið — dreifingardeild Þverholti 9, 105 Reykjavík – sími 515 7520 Atvinna 108-23 Bleikargróf Blesugróf Jöldugróf Smiðjuvegur Stjörnugróf Laus hverfi frá 22. febr. 108-35 Fossvogsblettur Fossvogsvegur Kjarrvegur Klifvegur Markarvegur Sléttuvegur

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.