Fréttablaðið - 11.01.2004, Blaðsíða 15

Fréttablaðið - 11.01.2004, Blaðsíða 15
16 11. janúar 2004 SUNNUDAGUR ■ Viðskipti Veislan búin en nóg til Greiningardeildir Íslandsbanka og Landsbanka eru tiltölulega bjartsýnar á hlutabréfamarkaðinn á árinu. Hækkanir lið- ins árs eru ekki líklegar til þess að sjást í ár. Efnahagshorfur eru góðar og bjartsýnin hefur þegar birst í verði hlutabréfa helstu félaganna í Kauphöllinni. HLUTABRÉF Ef síðastliðið ár var gamlárskvöld á íslenskum hluta- bréfamarkaði, þá er árið í ár þrettándinn. Ef 2003 var stór- veisla er 2004 huggulegt matar- boð. Úrvalsvísitala Kauphallar Ís- lands hækkaði um 56%. Hækkun sem fáir hefðu spáð fyrir ári. Nú gerir greiningardeild Íslands- banka ráð fyrir því að hækkun þessa árs verði á bilinu 10 til 15%, mest á fyrri hluta ársins. Atli B. Guðmundsson og Stef- án Broddi Guðjónsson fylgdu af- komuspá bankans úr hlaði. Þeir telja bjartsýni hafa ríkt á mark- aðnum að undanförnu og að sú bjartsýni sé á rökum reist. Hins vegar benda þeir á að eftir mikl- ar hækkanir að undanförnu séu fáar öruggar hafnir á íslenskum hlutabréfamarkaði. Leita megi vars í innlendum skuldabréfa- markaði. Greiningardeild Landsbankans sendi einnig frá sér spá um af- komu ársins 2004. Báðar greining- ardeildirnar gera ráð fyrir því að dragi úr hagnaði bankanna. Árið í ár er metár í afkomu íslenskra banka. Mikill gengishagnaður af hlutabréfum og skuldabréfum var á árinu og hvorug greiningar- deildin býst við viðlíka afkomu af þeim eignum á árinu 2004. Allt stefnir í að KB banki verði það fyrirtæki skráð á markaði sem muni skila mestum hagnaði í fyrra. Spá greiningardeilda gerir ráð fyrir að hagnaður bankans verði vel á áttunda milljarð. Ekk- ert fyrirtæki í Kauphöllinni getur ýtt KB banka úr fyrsta sætinu á síðasta ári. Sé horft til þessa árs gæti spennan orðið meiri. Bæði Íslandsbanki og Landsbanki gera ráð fyrir verulegri hagnaðaraukn- ingu Pharmaco á árinu 2004 um leið og búist er við örlitlum sam- drætti hagnaðar hjá KB banka. Spennandi getur orðið að sjá hver situr í fyrsta sætinu yfir mestan hagnað ársins eftir ár. Pharmaco og bankarnir Ein þeirra kennitalna sem not- aðar eru við mat á verði hluta- bréfa er svokallað VH-gildi. Þá er hagnaði deilt upp í verðmæti fyr- irtækisins. Vænt VH-gildi er þeg- ar þeim hagnaði sem er spáð fyrir árið er deilt upp í núverandi mark- aðsverð. Vænt VH-gildi markað- arins í heild sinni fyrir árið í ár er 15,1 hjá greiningardeild Íslands- banka og 14,9 hjá Landsbanka. Að mati Landsbankans sýnir þetta gildi að markaðurinn sé fremur hátt verðlagður þegar litið er til hagnaðarspár bankans. Samhljóm- ur er því í mati bankanna um að fátt sé um augljós kauptækifæri á markaðnum. Töluverð óvissa er í þeim spám sem greiningardeildirnar birta fyrir árið 2004, sérstaklega hjá þeim fyrirtækjum sem taka örum breytingum. Þetta gildir sérstak- lega um útrásarfyrirtækin. Frétt- ir af þessum fyrirtækjum geta því breytt forsendum spánna veru- lega. Horfur efnahagslífisins fyrir árið eru góðar að mati greiningar- deilda bankanna. Mikið fé í um- ferð, sem styrkir eftirspurnarhlið hlutabréfamarkaðar. Bent hefur verið á að skortur sé á félögum í kauphöllinni, sem endurspegli innlenda hagsveiflu. Útrásar- fyrirtækin gjalda sterkrar krónu, sem er fylgifiskur erlendrar stór- iðjufjárfestingar, á sama tíma og innflutningsfyrirtæki njóta krón- unnar. Bankarnir munu hins veg- ar njóta innlendrar hagsveiflu. Sjávarútvegurinn er sá þáttur atvinnulífsins sem minnstar væntingar eru til um þessar mundir. Lækkandi verð sjávar- afurða í erlendum myntum, auk sterkrar krónu, gerir það að verk- um að rekstrarskilyrði greinar- innar hafa versnað. Ekki er því búist við mikilli spennu fyrir bréfum útgerðarfélaga, ef frá er talin salan á Brimi. Fjárfestar munu fram eftir ári fylgjast með afkomu Pharmaco og bankanna. Uppgjör þessara fyrirtækja á fyrri helmingi ársins munu að mati Íslandsbanka ráða miklu um markaðsaðstæður á síð- ari hluta ársins. haflidi@frettabladid.is AFKOMUSPÁ ÍSLANDSBANKA Velta Hagnaður 2004 2003 2004 2003 Bakkavör 20.232 17.469 1.909 1.790 Eimskipafélag Íslands 33.739 30.671 1.884 2.626 Grandi 5.395 5.235 344 926 Flugleiðir 39.612 37.415 1.581 1.766 Jarðboranir 2.400 1.573 312 183 Marel 9.863 9.042 406 355 Nýherji 5.097 4.534 20 79 Og fjarskipti 6.560 6.182 97 -448 Opin kerfi 12.933 11.087 198 -67 Pharmaco 42.891 29.082 7.657 3.590 Samherji 13.000 12.810 750 990 SH 64.132 59.936 827 533 SIF 66.700 60.554 459 440 Síldarvinnslan 8.970 9.357 217 262 Þorbjörn Fiskanes 4.000 3.865 24 272 Þormóður rammi - Sæberg 5.075 4.924 218 539 Vinnslustöðin 3.350 3.161 105 185 Össur 8.542 7.233 709 303 BANKAR Hreinar rekstrartekjur Hagnaður 2004 2003 2004 2003 KB banki 30.382 30.795 6.660 7.434 Landsbanki Íslands 18.982 19.200 3.650 3.879 RÖKRÉTT BJARTSÝNI Atli B. Guðmundsson, sérfræðingur hjá greiningu Íslandsbanka, fylgir afkomuspá bankans úr hlaði. Íslandsbankamenn búast við ágætu ári á hlutabréfamarkaði, þótt það verði ekki í líkingu við metárið í fyrra. AFKOMUSPÁ LANDSBANKA Velta Hagnaður 2004 2003 2004 2003 Bakkavör 19.793 17.469 2.003 1.774 Grandi 5.490 5.120 540 940 Flugleiðir 39.926 37.845 2.220 1.548 Marel 9.964 8.967 398 270 Og fjarskipti 6.765 6.156 130 -424 Opin kerfi 15.617 11.860 375 -72 Pharmaco 39.773 27.815 7.404 3.795 Samherji 13.010 12.490 1130 960 SH 66.779 59.685 723 527 SIF 72.526 62.073 409 430 Síldarvinnslan 10.180 9.980 470 400 Þorbjörn Fiskanes 4.150 3.910 290 370 Þormóður rammi - Sæberg 4.890 4.780 270 480 Vinnslustöðin 3.350 3.161 105 185 Össur 8.450 6.691 707 295 BANKAR Hreinar rekstrartekjur Hagnaður 2004 2003 2004 2003 Íslandsbanki 26.500 19.428 5.730 5.693 KB banki 30.944 31.265 7.328 7.880 ÚTRÁS Sex þotna innrásarher hóf sig til flugs um helgina. Áfanga- staðirnir voru Bretland, Þýska- land og Danmörk. Þoturnar voru ekki orrustuþotur, heldur breið- þotur af stærstu gerð. Farmurinn ætti að gleðja hjörtu vinveittra nágranna okkar, því farmurinn er 150 tonn af hjartalyfinu Ramiprils, sem er samheitalyf framleitt af Pharmaco. Þegar einkaleyfi frumlyfsins rann út flugu hlaðnar þoturnar inn í loft- helgi landanna. Verðmæti farms- ins er 2,6 milljarðar króna. Róbert Wessman, forstjóri Pharmaco, segir það hafa mikla þýðingu að vera fyrstir á markað með samheitalyf. „Verðið er hæst í upphafi, þegar einkaleyfi rennur út, og það er keppikefli samheita- lyfjafyrirtækja að selja sem mest á þeim tíma. Eins og í þessu tilviki erum við búin að semja við 20 samheitalyfjafyrirtæki um sölu lyfsins næstu fimm ár. Það skiptir því miklu að vera fyrstur, því búið er að semja við stærstu aðilana þegar þeir næstu koma.“ Róbert segir hjartalyfið flókið að allri gerð og því hafi margir þeir sem hófu þróun á því í upphafi helst úr lestinni. „Þar njótum við tvímælalaust öflugs þróunarstarfs fyrirtækisins.“ Þróun lyfsins er umfangsmesta og kostnaðarsam- ast þróunarverkefni Pharmaco hingað til. Umfang flutninganna er líka meira en nokkru sinni fyrr. Árið 1995 flaug ein Fokker-vél slíkt útrásarflug með allan farmin, og þótti fréttnæmt. Mikil spenna er í kringum Pharmaco í ár og fyrir árið 2005. Félagið stefnir að skráningu hlutabréfa í London. Miklu skiptir að fyrirtækið nái áfram góðum árangri. Róbert segir mikinn áhuga á félaginu í London. „Við fundum fyrir miklum áhuga fjár- málafyrirtækja á því að taka að sér skráningarferli félagsins. Við teljum það til marks um áhugann á félaginu.“ Hann segir erlenda fjárfesta horfa til þess að félagið hafi verið að ná athyglisverðum árangri samanborið við sambæri- leg félög. Róbert segir margt mæla með skráningunni í London. „Ásýnd félagsins breytist og verð- ur enn alþjóðlegri með skráningu. Það mun þýða að við getum frekar notað eigin bréf við kaup á fyrir- tækjum. Eftir því sem félagið stækkar og verður verðmætara, skiptir meira máli að geta keypt og selt bréf á stærri markaði.“ Markaðsvirði Pharmaco er nægilega hátt til þess að fyrirtæk- ið komist í vísitölu 250 stærstu fé- laga FTSE-vísitölunnar. Það skipt- ir félagið miklu, því margir fag- fjárfestar kaupa eingöngu í félög- um vísitölunnar. haflidi@frettabladid.is Risafarmur hjá Pharmaco Mikilvægt er fyrir samheitalyfjafyrirtæki eins og Pharmaco að vera fyrst á markað með ný samheitalyf. Pharmaco hefur oft náð því marki. Svo var einnig um helgina þegar sex breiðþotur lentu með nýtt hjartalyf um leið og einkaleyfi frumlyfsins féll úr gildi. LAGT Í ÚTRÁSARFLUG Pharmaco flutti um helgina 150 tonna farm af hjartalyfi til Bretlands, Þýskalands og Dan- merkur. Sex breiðþotur þurfti til að anna flutningunum. FR ÉT TA B LA Ð IÐ /G VA

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.