Tíminn - 25.01.1972, Blaðsíða 6

Tíminn - 25.01.1972, Blaðsíða 6
TÍMINN ÞRIÐJUDAGUR 25. janúar 1972 Blómleg sfarfsemi Æskulýðsráðs Æskulýðsráð Reykjavikur hef- ur I haust og vetur rekiö starf á 19 stöðum I borginni, ýmist i eigin húsakynnum eöa i samvinnu vio aöra. Skrifstofur og stjórn Æsku lýðsráðs eru að Fríkirkjuvegi 11. Þar fer einnig fram margvisleg önnur starfsemi: Fundahöld, námskeiö, æfingar, föndur, skemmtanahald o.fl. Sumt af þessu er á vegum Æskulýösráös, klúbbar og starfshópar, en meiri- hluti starfsins á Frikirkjuvegi 11 er þó starf ýmissa félaga og hópa, sem þar fá innioTil marks um nýt- ingu húsnæöisins skal nefnt, aö mánuðina september-desember var þaö notaö 409 sinnum til ýmissar félagsstarfsemi. Eru þá ekki meötalin öll þau samtök, er fast aðsetur hafa að Frlkirkju- vegi 11. Meðal þeirrar starfsemi, sem þar fer fram, má nefna nám- skeið i ljósmyndavinnu fyrir byrjendur og lengra komna, en þau hafa notið mikilla vinsælda, Námskeið i radióvinnu margs konar hafa einnig gefiö mjög góða raun og þá ekki slzt vegna þess mikla tækjabúnaðar, sem óliklegt er, að skólar eða aðrir aðilar heföu fjárhagslegt bolmagn til kaupa á til slikrar tómstunda- starfsemi. Fyrstu námskeið 1972 eru nú að hefjast aö Frikirkjuvegi 11. Um er að ræða eftirtaldar greinar: 1. Ljósmyndavinna. 2. Radióvinna. 3. Siglingafræði. Innritun fer fram aö Fríkirkju- vegi 11, og þar eru veittar nánari upplýsingar. Skrifstofuslmi er 15937. Þar eð húsnæði að Fríkirkju- vegi 11 til fundahalda og ann arrar skyldrar starfsemi æsku- lýðsfélaga er óvenju ásetiö næstu vikur og mánuði, eru slfk samtök, sem hyggjast nota sér húsnæðis- þjónustu Æskulýðsráðs Reykja- víkur, hvött til þess aö hafa sam- band viö skrifstofuna hið fyrsta. í framhaldsskólum Reykja- víkur lauk fyrir jól „fyrri um- ferð" af vetrarstarfi Æskulýðs- ráðs, en það eru flokkar I margs konar tómstundaiðju, ails 18 greinum: Borötennis, bridge, leiklist, tauþrykk, snyrting, gltarkennsla, kvikmyndir, skák, leðurvinna, bobb, föndur, smelti, smiðaföndur, myndlist, leirmót- un, teikning, tónlist, gömlu dans- arnir. Starf þetta er I 13 skólum og mánuðina október-desember tóku þátt I þvi 1600 unglingar, sem skiptust I u.þ.b. 130 flokka. Ef miöaöer viðaldursflokkana 13, 14 og 15ára, eru þetta nær 30% reyk- vlskra unglinga á þessum aldurs- stigum. Slðari námskeiðin eru nú að hefjast og er innritun þegar hafin. Verða þau meö sama sniði og hin fyrri. Umsjónarmaður með tómstundastarfinu er Jón Pálsson. Starfsemi fyrir unglinga úr Breiöholti og Blesugróf fer fram á föstudagskvöldum I Fáksheimil- inu viö Skeiövöllinn. Þar er opið hús, samkomur i klúbbformi, þar sem sitt af hverju er til skemmt- unar. Umsjón I Fáksheimilinu annast Sigmar Hauksson. Þá eru I Arbæjarhverfi kvikmynda- sýningar á sunnudögum, I sam- vinnu við Framfarafélagið, og sér Jón Gunnarsson um þær. t Saltvik er Htið um að vera á þessum árstima, utan hvað hópar koma og eru þar um helgar. Ný- lega hefur verið ráðinn um- sjónarmaður I Saltvik, Haukur Sveinsson, og hyggur Æskulýsráð gott til starfs hans, en fastan starfsmann hefur tilfinnanlega vantað þar. Þau félög og samtök, sem hafa áhuga á að halda ráð- stefnur, samkomur o.þ.h. I Salt- vlk, geta leitað upplýsinga þar að lútandi á skrifstofu Æskulýðs- ráðs. Rúmlega eitt hundrað þúsund gestir sóttu Tónabæ á siðasta ári og var þannig um 100% nýtingu að ræöa, en Tónabær er, sem kunnugt er skemmtistaður unglinga, 14—18 ára. Vetrardag- skráin, sem nú er I gildi, býður upp á opið hús fimmtudags- og sunnudagskvöld og dansleiki laugardagskvöld, en einnig er töluvert um skóladansleikjahald I húsinu og nokkuð hefur veriö um það, að einstakir skólar hefðu þarna opið hús fyrir nemendur sina, og þá yfirleitt með sér- stökum skemmtiatriðum til við- bótar við danstónlist úr diskóteki og frá hljómsveitum. Mjög ánægjuleg samvinna hefur verið um þetta við forráöamenn skól- anna og nemendafélög, en þessir aðilar hafa talið samstarfið við Tónabæ hagkvæma lausn á þeim vanda, sem skortur á eigin sam- komuhúsnæði og kostnaður vegna skemmtanahalds bakar ýmsum skólum. Nú fer i hönd árshátlða- timabil og hafa margir skólar pantað húsið undir árshátiðir sinar. Ný innrétting, hönnuð af Birrni Björnssyni, var sett upd I vetrarbyrjun og I ráði er að endurnýja á næstunni húsgögn Tónabæjar og halda áfram þeirri alhliða uppbyggingu skemmti- staðarins, sem unniö hefur veriö aö síðasta árið. Tónabær hefur hafiö útgáfu fjölritaðs frétta- blaðs, sem dreift er ókeypis meðal gesta. Kemur það út við og við, eftir efnum og ástæöum. Auk unglingastarfseminnar fer einnig fram I Tónabæ félagsstarf aldraöra borgara á vegum Félagsstofnunar borgarinnar. Framkvæmdastjóri Tónabæjar er Kolbeinn Pálsson. 1 Nauthólsvik hefur verið lif I tuskunum að undanförnu. Nú er lokið smiði sjö báta, sem byr.jað var á i haust, og um þessar mundir eru þvi nýir hópar að hefja smiöi á öðrum bátum. Fjölgar þvi enn að mun seglum á Fossvogi vorið 1972, þegar siglingaklúbburinn Siglunes hefur sumarstarfsemi sina að nýju. Auk bátasmíöinnar hefur klúbburinn einnig staðið fyrir námskeiði i siglingafræði og regl- um. Þátttaka I námskeiði þessu var góð og veröur byrjað með annað sllkt I janúar. Er I ráði að kenna þá blástursaðferðina og grunvallaratriði I skyndihjálp. Æskilegt væri að byggja upp stigakerfi I sambandi við slikt námskeiðahald i þvl, sem við kemur siglingum, og þannig væri t.d. sett sem skilyrði fyrir sigl- ingum stærstu skútanna, að við komandi hefði lokið ákveðnu stigi i siglingafræðum. Fyrirsjáanlegt er, að I sumar geti orðið 20—30 skútur frá Siglunesi I einu á sigl- ingu um Fossvog og er þvi aug- ljóslega mikil þörf fyrir slikt námskeiðahald til að uppfræða unga siglingafólkið. Siglinga- klúbburinn Siglunes starfar I Globus Fóður KUA OG FJARBLANOA FRAMLEIÐANDI ELIAS B. MUUS 0DENS£»/s FOÐRUN Muus úrvals fóður Q/oÖUS af öllum gerðum. MUUS Fóður ^.-B ^r lr~T iFf ^T Hverjum bónda er það kappsmál, að taðan nýtist sem bezt og að gripunum líði vel, því þegar það fer saman, fær hann hæstu nyt úr kúm sínum. Fóðurgildi töðunnar er ekki eins gott og oft áðurf viða vantar í hana steinefni, einkum fosfór. Þess vegna krefst bóndinn fóðurblöndu sem bætir galla og eykur kosti töðunnar, sem hann aflaði í sumar leið. VIÐ KOMUM TIL MÓTS VIÐ ÞESSA KRÖFU. STJÖRNUBANDAN 1972 (kúa- og fjárblanda) er sér- blönduð af íslenzkum og dönskum sérfræðingum með sérstöku tilliti til heyjanna í haust. STJÖRNUBLANDAN 1972 inniheldur 14% Prótein, 100 fóðureiningar pr. 100 kg, er mjög steinefnarík (11 gr Kalsíum og 10 gr Fosfór í kg) og vítamínbætt. Skjöldublandan, hin vinsæla og ódýra kúa og fjár- blanda.er endurbætt og inniheldur nú 12% Prótein, 100 fóðureiningar, steinefni (9 gr Kalsíum og 8 gr Fosfór í kg) oa er vítamínbætt. ÁNÆGÐ MJÓLKAR KÝRIN VEL. G/oöusp LÁGMÚLI5,SÍMI81555 tveimur deildum, yngri deild fyrir 11—14 ára og eldri deild fyrir 14 ára og eldri. Umsjón með sigl- ingastarfinu hefur Guömundur Hallvarðsson, en bátasmiðinni stjórnar Ingi Guðmonsson. Starfsáætlun Æskulýösráðs Reykjavlkur 1972 eftir Hinrik Bjarnason, framkvæmdastjóra. Um þessar mundir er óhætt að segja, að störf Æskulýðsráðs Reykjavikur einkennist að nokkru af endurskoðun og ljósari mörkun eigin stefnu, I samræmi við samþykkt þá, sem um ráðið var gerð I borgarstjórn 1962. Ráð- inu hefur orðið æ ljósara, að öflugra starf og betri aðstaða I hverfum borgarinnar er brýn nauðsyn, einkum I þeim, sem fjærst liggja miðbiki hennar. Með tilliti til þessa hefur Æskulýðsráð farið fram á lóð undir æskulýðs- heimili I Breiðholti III, og á fundi borgarstjórnar 2. desember siðastliðinn var samþykkt tillaga frá formanni ráðsins, Markúsi Erni Antonssyni, þar sem glöggt kemur fram vilji borgarstjórnar, varðandi aukið hverfastarf, og stuðningur hennar við stefnu Æskulýðsráðs I þeim efnum. Þá hefur Dóra Bjarnason, félags- fræðingur, verið fengin til þess að gera könnun á raunverulegri fé- lagsaðstöðu reykviskra unglinga og óskum þeirra um tómstunda- iðju og aðstöðu.Þess er að vænta, að niðurstöður þeirrar könnunar liggi fyrir i vor, og mun við það styrkjast mjög hinn fræðilegi grundvöllur ákvarðana um þessi mál. Jafnframt þvi að undirbúa víð- tækara starf og nýja starfsstaði er brýn nauðsyn á þvi, að gera ráðstafanir til þess að eiga völ á hæfu og vel menntuðu starfsfólki. Eru vandamál af þessu tagi raunar fjötur um fót allri æsku- lýðsstarfsemi. t tillögu sinni til fjárhagsáætlunar fyrir 1972 gerir Æskulýðsráö ráð fyrir verulegri fjárupphæð til menntunar og þjálfunar starfsliðs, bæði i mynd beinna námsstyrkja til ein- staklinga og fjár til námskeiða- halds. Þá er og haldið áfram á þeirri braut, að ætla fjárstyrk til æskulýðsfélaga, sem koma fram meö nýjungar i starfi sinu fyrir reykviska æsku. Helztu framkvæmdir á nýbyrjuðu starfsári eru fyrirhugaðar þessar: 1. 1 Nauthólsvik verði byggt við núverandi hús siglingaklúbbsins, lokið við bátabryggju og frágang frá henni að húsum. Gerðar veröi ráðstafanir til útvegunar stærri báta. 2. t Saltvlk verður unnið að lend- ingaraðstöðu báta, og miðað við að siglingastarfsemi Æskulýðs- ráðs geti I auknum mæli átt at- hvarf þar yfir hásumarið, auk þess sem gestir geti komið á bátum slnum úr Reykjavlk og haft trygga aðstöðu fyrir þá I Saltvik. Þá þarf að framkvæma allmiklar viðgerðir á húsum, en aðalviðfangsefni verður þó skipulagstaðarins, svo hafizt geti starf viö að koma þar upp stór- bættri útivistaraðstöðu og fegra umhverfið. 3. t Tónabæáætlar Æskulýðsráð að ljúka við innréttingu kjallara, ai'la nýrra húsgagna og stuðla að frágangi húss og ióðar I samvinnu viö eigendur eignarinnar. 4. Með hliðsjón af ákvörðunum um æskulýðsheimili I Breiðholti verður unnið að frekari undir- búningi með öðrum borgarstofn- unum og arkitektum, og hefur Æskulýðsráð skipað sérstaka nefnd til þess að sinna þessu verkefni, en I henni eiga sæti: Markús örn Antonsson, Guðriin Helgadóttir, Pétur Sveinbjarnar- son og Hinrik Bjarnason, fram- kvæmdastjóri Æskulýðsráðs. Auk þessa áætlar Æskulýðsráð kaup ýmissa tækja og búnaðar til eflingar þeirri starfsemi, sem fyrir er. Má og segja, að I áætlun þessa árs sé lagt meira kapp á að efla og nýta núverandi aðstöðu en að fitja upp á nýju. Nýmæli er fyrst og fremst áætlanir um aukið starf ihverfum. Til þess að þar sé vel af stað farið, þarf geysi- vlðtækan undirbúning, pg mun sá undirbúningur væntanlega veröa mjög stór þáttur af starfi Æsku- lýðsráðs Reykjavikur árið 1972.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.