Tíminn - 20.10.1972, Blaðsíða 2

Tíminn - 20.10.1972, Blaðsíða 2
TÍMINN Föstudagur 20. október 1972. FASTEIGNAVAL Sfe^StfSktfiMM l fciil \ 4 _ • •• ^JP^F W 1 B íl Mi II X >—, t—\ V- \^s Skólavöröustlg SA. II. hœtt. Símar 22811 — 19258. FASTEIGNAKAUPENDUR Vanti yöur fastelgn, þá haflS samband viB skrifstofu vora. Fastelgnir af öllum stœrBum og gerðum fullbúnar og í vemlðum. FASTEIONASELIENDVS Vlnsamlegast látiO skrá fast- eignir yftar hjá okkur. Áherzla lögC á góöa Og ör- ugga þjónustu. Leitíð uppl. um veríJ og skilmála. Haka- skiptasamn. oft möguleglr. önnumst bvers konar samn- ingigerð fyrir yffur. ' Jón Arason, hdl. Málflntnlngiir . faitelgnaiaU Bréf frá lesendum NOKKUR ORÐ UM MORGUN- BLAÐSRÓGINN Við erum hér 12 saman og komum samah, minnst mánaðar- lega, og ræðum daginn og veginn. 5 okkar eru i stjórnarflokkunum. En ailir erum við vinstri-sinnar. Og allir erum við stjdrnarsinnar. Og allir fylgjumst við nokkuð með gerðum stjórnar og andstöðu. öllum er ljóst, að ýmisiegt bar og ber á milli innan stjórnar- flokkanna. Og það er eðlilegt, og á ekki að fela i sér neina hættu. Fyrri vinstri-stjórn sprakk á innri' andstæðum og fljótfærni. En þótt hún sæti stutt, stendur þjóöin i órjúfandi þakkarskuld við hana. Og ekki sizt útgerðarmenn. HENNI var útfærsla land- helginnar i 12 milur að þakka, þrátt fyrir óheilindi krata, sem siðan gerðu með Sjálfstæðis- mönnum í „Viðreisnarstjórninni" hinn furðulega og hættulega undirlægjusamning við Breta og Þjóðverja. Samning, sem nú er aðalhaldreipi þessara þjóða gegn útfærslu landhelginnar. — Samning sem ALDREI hefði verið gerður af vinstri-stjórn eða þjóðinni. 1x2-1x2 (29. leikvika — leikir 14. okt. 1972.) úrslita röðin: 111 — 121 — 1X1 - - 1X2 1. Vinningur: 11 réttir — kr. 60.500.00 Nr. 13666 Nr. 25242 Nr. 26632 Nr. 31148 Nr. 35827 2. Vinningur: 10 réttir — kr. 1.600.00 Ir. 4073 Nr. Í8930 Nr. 31679 Nr. 39701 Nr. 47576+ - 4620 — 19594 — 32157 — 41231 — 48455+ - 4625 — 20221 — 32502 — 41940+ — 49517 + - 6544 — 22487 — 33382 — 42115 — 60316 - 7:ií)4 — 23013 — 33774 — 42752 — 60795 - 750»+ — 23812 + — 35034 — 42836+ — 61877 - 784:t+ — 24808+ — 35703+ — 43847 + — 62836 - 7865+ — 26260 — 35706+ — 43867 + — «3051 - 10863 — 27727 + — 35828 — 45808+ — 63445 - 15509 — 28422 — 35829 — 46172 — 63604 + - 16496 — 28063 + — 36227 — 46202+ — 63771 - 17:118 — 29728+ — 37294 — 46211 — 64446+ - 17571 — 2997» — 37373+ — 46247 — «4451 + - 18023 — 30316 + — 37376 + — 46556 — 64851 + - 18520 — 31321 — 39089 — 46755 + — «5494 - 18608 — 31651 — 39507 — 46845 + nafnlaus Kærufrestur er til 6. nóv. Vinningsupp- hæðir geta lækkað, ef kærur verða teknar til greina. Vinningar fyrir 29. leikviku verða póstlagðir eftir 7. nóv. Handhafar nafnlausra seðla verða að framvisa stofni eða senda stofninn og fullar upplýsingar um nafn og heimilis- fang til Getrauna fyrir greiðsludag vinninga. GETRAUNIR — íþróttamiðstöðin — REYKJAVÍK Samningurinn við Breta og Þjóðverja skerti béinlinis sjálf- stæði þjóðarinnar. Og á þeirri brautáttiaðhalda áfram með þvi að leiða erlent auðhringavaid inn i landið, er smám saman hefði náð tangarhaldi á auðlindum landsins. Og það var svo sannar- lega á tólftu stundu, að vinstri- menn vöknuðu ti! skilnings á hættuníji fram undan og skyldu sinni til að standa saman. En eru rógs- og særingameistarar Morgunblaðsins að veikja sam- vinnu vinstri manna? Er það hugsanlegt, að vinstri forysta sé svo ósjálfstæð og veik að hún láti Morgunblaðsliðið ETJA sér saman, i stað þess að VINNA saman, eins og henni var trúað til af öllum vinstri kjósendum? Slikt væri ósæmandi leiðandi mönnum. Og bæði væri það ósæmandi og ófyrirgefanlegt, ef sjálfir ráð- herrarnir láta óheyrilega stjórnarandstöðu hafa sig til að kýta um, hver eigi að vera út á við á oddinum i þessu máiinu eða hinu. — Þeir hafa skipt með sér verkum og fara með mál I sam- ræmi við það, en taka afstöðu i sameiningu. Ekkert af þvi, sem gert er, er að öllu verk þessa ráð- herra eða hins, heldur þeirra allra. — Vinstri kjósendur hljóta að ganga út frá, að barnalegur, hégómlegur metnaður sé langt neðan þroska þeirra manna, sem hafa i hóndum sér f jöregg vinstri samvinnu — vinstri rikisstjórnar. öllum, sem nokkuð fylgjast með, er ljóst, að vinstri-stjórnin tók við mjög erfiðu búi. Mörg erfiðustu verkefnin eru beinlinis arfur frá fyrri rikisstjórn, verk- efni, sem fyrri rikisstjórn gekk frá óleystum, en notar siðan sem vopn á þá, er tóku við verkefnunum. En ekkert mál hafa særingamenn Sjálfstæðis- flokksins notað jafn svivirðilega til rógs og brýninga eins og land- helgismálið. Piltungar Moggans hafa reynt að gera sér mikinn mat úr siðustu viðræðum Breta og Islendinga. Þeir hringja i ráðherrana, Timann og Þjóðviijann á vixl. Og þegar Lúðvik telur, að viðræðurnar hafi litlum sem engum árangri skilað, en Einar, að hann hafi orðið nokkur, þá á þessi skoöanamunur og mat að vera voðalegt. En að sjálfsögðu er eining ráðherranna hin sama og fyrr. 1 dag, 13. október segir Morgunblaðið, að ólga sé i Fram- sóknarflokknum og harðorð gagnrýni á Lúðvik vegna um- mæla hans á blaðamannafundi um viðræðurnar. Það er einmitt það, sem Moggaliðið óskar. Og svo brýnir Mogginn Lúðvik með þvi að taka upp úr Timanum upplýsingar um, að undir utan- rikisráðherra heyri kynning og samningagerð út á við, og að undir forsætisráðherra heyri stjórn landhelgisgæzlunnar. Og svo barnalegur er Mogginn, að hann virðist halda, að þetta særi Lúðvik og veki hann til andstöðu, þótt getið sé um verkaskiptingu ráðherranna. Og Mogginn spyr BRIDGESTONE Japönsku NYLON SNJÓHJÓLBARÐARNIR fást hjá okkur. Allar stærðir með eða án snjónaglja. 3. . Sendum gegn póstkröfu um land ailt Verkstæðið opið alla daga kl. 7.30 riÚkl. 22, GUMMIVNNUSTOFAN HF. SKIPHOLTI 35 REYKJAVÍK SÍMI 31055 Þjóðviljann, hver fari með stjórn landhelgismálsins út á við og fær það svar, að það geri rikis- stjórnin. Og auðvitað er það rétt þar sem rikisstjórnin mótar þá afstöðu er ráðherrarnir siðan flytja og vinna að i hverju máli. Þetta er eitt dæmi af ótal mörgum um hin rotnu og lág- kúrulegu vinnubrögð stjórnar- andstóðunnar. Og á sama hátt er reynt að herða skoðanamismuninn milli Bjarna Guðnasonar og Hannibals, og á milli allra stjórnarflokkanna. Það er reynt . að rægja þá og brýna hvern gegn öðrum — en skyldi ráöherrunum og öðrum forystumönnum flokkanna, — eins og almennum kjósendum, ekki verða það nokkuð oft á að brosa, er þeir lesa Morgunblaðið, en jafnframt verða undrandi yfir þessum ódrengilegu bardagaaðferðum. Rikisstjórnin hefur vafalaust gert skyssur við lausn erfiðra vandamála. Og það er ekkert ó- eðlilegt. En hún hefur haft manndóm til að kannast við það og leita réttari lausna. Og það er höfuðatriðið. Við kjósendur vitum, að það eru mörg erfið verkefni óleyst. Og ekkert liklegra en allir verði ein- hverju að fórna til að leysa þau. Og það hljótum við að vera fúsir til, ef þörf krefur. Enda veit al- menningur — ætti að minnsta kosti að vita það, að núverandi stjórn er bezt trúandi til að Ieysa þau. — „Viðreisnarstjórnin" sat i 12 ár i mesta góðæri, sem þjóðin hefur lifað, en lét samt eftir sig fjórar gengisfellingar á sparifé almennings og mörg vandasöm, hálfleyst eða óleyst verkefni. — Vinstri-stjórn hefur aðeins setið rúmt ár, og er svo sannarlega búin að gera miklu meira en fyrri stjórn á sinu fyrsta ári, þrátt fyrir miklu erfiðari aðstöðu. Rikisstjórnin hefur meiri hluta þjóðarinnarmeðsér.Ogsá meiri hluti krefst þess, að hún sýni full heilindi i samvinnunni. Sýni þeir flokkar, er að rikisstjórninni standa, full heilindi, — þrátt fyrir skiptar skoðanir i ýmsum málum, sem allir vissu um fyrir- fram — þá er alveg vist, að þjóðin mun standa áfram með þeim. Ykkur hefur verið sýnt mikið traust, verið trúað fyrir miklu. Og þjóðin treystir þvi, að það bregð- ist ekki. Á þvi kann að velta sjálf- stæði og tilvera þessarar þjóðar. — Þið hafið fjöregg hennar i hendi. — Verndið það. 12 vinstri BÆNDUR Við seljum: Fólksbila, Vörubila, Dráttarvélar, og allar gerðir búvéla. BÍLA, BATA OG VERDBRÉFASALAN. Við Miklatorg. Simar IK675 og 1X677. Draumur húsmóöurinnar \é%4 4 Bj' ELDAVEUN Fímm mismunandi geröir Hagstætt verð Góðir greiðsluskilmálar Umboðsmenn víða um land H.G.GUDJÖNSSON UMBOÐS & HEItDVERZtUN STIGAHtÍÐ 45-47-REYKJAVÍK SÍMI 37-6-37 lalglaBIglaBIaígBíaíaualatataiaiglglaig OMEGA Veljið yður í hag • ¦ Úrsmíði er okkar fag Nivada ©|f!55M[ Jílpina PltRPOflí Magnús E. Baldvlnsson Laugavcgl 12 - Slmi 22104

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.