Fréttablaðið - 20.03.2005, Blaðsíða 12

Fréttablaðið - 20.03.2005, Blaðsíða 12
12 20. mars 2005 SUNNUDAGUR vidskipti@frettabladid.is nánar á visir.is Næsta stig – og þá erum við að tala um mjög mörg ár fram í tímann – er að við séum með vörulínu þar sem stoðtækið er tengt beint við taugarnar og þá er hægt að láta útlimina hreyfa sig eftir hug manna. Peningabréf eru fjárfestingarsjóður í skilningi laga nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur en verðbréfasjóðir. Um frekari upplýsingar um sjóðinn, m.a. hvað varðar muninn á verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum og fjárfestingarheimildir sjóðsins, vísast til útboðslýsingar og útdráttar úr útboðslýsingu sem nálgast má í afgreiðslum Landsbanka Íslands hf. auk upplýsinga á heimasíðu bankans www.landsbanki.is Kynntu þér ótvíræða kosti Peningabréfa hjá ráðgjöfum í útibúum Landsbankans eða í síma 410 4000. Í SL EN SK A A U G LÝ SI N G A ST O FA N /S IA .I S L BI 2 76 12 03 /2 00 5 Í SL EN SK A A U G LÝ SI N G A ST O FA N /S IA .I S L BI 2 76 12 03 /2 00 5 Banki allra landsmanna 6,2%* – Peningabréf Landsbankans Góð og örugg ávöxtun á lausafé fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög og aðra fjárfesta. Kynntu þér ótvíræða kosti Peningabréfa hjá ráðgjöfum Landsbankans. *Nafnávöxtun frá 01.02.2005–28.02.2005 á ársgrundvelli. 410 4000 | landsbanki.is Háþróuð tækni og háleit markmið Þegar Jón Sigurðsson var ráðinn til starfa sem forstjóri Össurar árið 1996 var hann starfs- maður númer 38 í fyrir- tækinu. Nú eru starfs- menn á sjötta hundrað- ið í fjölmörgum lönd- um. Félagið var skráð í Kauphöll Íslands árið 1999 og hefur síðan verið í miklu uppáhaldi hjá fjárfestum og það félag sem einna mestan áhuga hefur vakið hjá erlendum fjárfestum. Stoðtækjafyrirtækið Össur hefur vaxið úr því að vera fárra manna starfsemi í alþjóðlegan risa á sínu sviði. Frumkvöðullinn sjálfur, Össur Kristinsson, er að mestu kominn út úr daglegum rekstri. Fyrirtækið starfar á mjög háu tæknistigi og hafa vörur þess gjörbreytt lífi fólks sem misst hefur útlimi. Tæknin gerir þessu fólki kleift að lifa sífellt eðlilegra lífi og í þeirri byltingu er íslenska fyrirtækið Össur framarlega í flokki. Klassískt frumkvöðlafyrirtæki Össur hf. er að mörgu leyti klass- ískt frumkvöðlafyrirtæki sem hefur vaxið jafnt og þétt á löngum tíma en þó má segja að fyrirtækið hafi blómstrað á síðustu fimm árum í kjölfar kaupa á fyrirtækj- um erlendis og framleiðslu á hátæknibúnaði sem markað hefur byltingu í stoðtækni. Össur Kristinsson, frumkvöð- ullinn sem stofnaði Össur árið 1971, seldi á föstudaginn tæplega tíu prósenta hlut í félaginu á 2,4 milljarða króna. Nokkur ár eru síðan Össur Kristinsson dró sig út úr daglegri stjórnun félagsins en hann situr enn í stjórninni og gegnir þar mikilvægu hlutverki, að sögn Jóns Sigurðssonar for- stjóra. „Hann er okkur mikil stoð og stytta,“ segir hann. Réttar ákvarðanir hjá Össuri Sagt er að frumkvöðlafyrirtæki á borð við Össur eigi oft erfitt með vöxt sökum þess að frumkvöðl- arnir sjálfir séu ekki endilega hrifnir af því að starfa innan ramma stórfyrirtækja. Það er því oft talið lykilatriði að uppfinn- ingamenn og frumkvöðlar láti af daglegri stjórnun þegar fyrirtæki hafa náð ákveðinni stærð. Þetta virðist hafa gengið eftir í tilviki Össurar hf. og segir Jón að Össur Kristinsson sé dæmi um frum- kvöðul sem hafi tekið réttu ákvarðanirnar fyrir fyrirtæki sitt. En að mati Jóns var það ekki aðeins tækni sem frumkvöðullinn lagði fyrirtækinu til. „Össur sjálf- ur er mjög heiðarlegur maður og hann var búinn að reka þetta lengi og því varð ákveðinn kúltur til í fyrirtækinu,“ segir hann. Nú hefur fyrirtækið skilgreint þrjár meginstoðir í hugmyndafræði rekstrarins, en þær eru heiðar- leiki, hagsýni og hugrekki. „Fyrst er þetta í hugum manna. Svo þegar fyrirtæki stækka þarf að setja þetta inn í kerfi,“ segir Jón. Númer tvö í heiminum Össur er nú annar stærsti fram- leiðandi stoðtækja í heiminum og hefur um tuttugu prósenta hlut- deild á þeim markaði. Markaður- inn fyrir stoðtæki er hins vegar ekki nógu stór til að uppfylla allar framtíðarvæntingar stjórnenda félagsins og því hefur aukin áhersla verið lögð á að styrkja grundvöll félagsins með því að sækja inn á markað fyrir stuðn- ingstæki, en munurinn á stoð- tækjum og stuðningstækjum er í stystu máli að stoðtæki koma í stað útlima en stuðningstæki styðja við útlimi. Veltan á stoðtækjamarkaði er um 500 milljónir Bandaríkjadala á ári (um 30 milljarðar króna) en stuðningstækjamarkaðurinn er margfaldur á við það. Færa út starfsemina Jón segir að stefna Össurar sé að nýta þá tækni sem þróuð hefur verið við stoðtækjagerðina til að framleiða betri stuðningstæki og þannig sjái menn fyrir sér sterk- ari innkomu Össurar á stuðnings- tækjamarkaðinn. „Við ætlum að taka þetta tæknistig og flytja það yfir á stuðningstækjamarkaðinn,“ segir hann. Um er að ræða mjög háþróaða tækni eins og sést á því að gervi- hnéð Rheo, sem kom á markað í fyrra, var tilnefnt af tveimur alþjóðlegum tímaritum, Time Magazine og Forbes, í hóp áhuga- verðustu tækninýjunga í fyrra. „Ég held að fólk hafi ekki áttað sig almennilega á því á hversu háu tæknistigi við erum fyrr en þess- ar viðurkenningar voru veittar,“ segir Jón. Hugsandi hné Tæknin sem notuð er í gervihnéð byggist bæði á háþróuðum vél- búnaði og hugbúnaði. Hnénu er stjórnað af hugbúnaði sem lærir á hreyfingar notandans og aðlagast hreyfingunum. Það má því segja að hnéð læri að skilja hreyfingar og kunni því að bregðast við álagi á réttan hátt og veita þann stuðn- ing sem óskað er eftir. Til að stýra þessu er notaður mjög háþróaður vélbúnaður sem bregst við álag- inu á broti úr sekúndu og stillir stífleika og viðnám í samræmi við það sem gervigreindin í hugbún- aðinum telur að henti notandan- um. Á næstu áratugum má gera ráð fyrir að tækniframfarirnar verði ennþá stórstígari og Jón sér fyrir sér að hægt verði að tengja gervi- útlimi við taugaenda. „Næsta stig – og þá erum við að tala um mjög mörg ár fram í tímann – er að við séum með vörulínu þar sem stoð- tækið er tengt beint við taugarnar og þá er hægt að láta útlimina hreyfa sig eftir hug manna,“ segir hann. Útlimamissir aðallega vegna sjúkdóma Markaðurinn fyrir stoðtæki og stuðningstæki stækkar nokkuð hratt en mikið kostnaðaraðhald í heilbrigðiskerfum gerir það að verkum að tekjur vaxa ekki í samræmi við fjölgun í hópi þeirra sem missa útlimi. „Við álítum að stoðtækjamarkaðurinn vaxi um þrjú til fjögur prósent á ári,“ segir Jón. Hann segir að um helmingur af sölu Össurar sé í Bandaríkjunum, um fjörutíu pró- sent í Evrópu og um tíu prósent annars staðar í heiminum; mest í Japan og Ástralíu. Hátæknibúnaður á borð við þann sem Össur framleiðir er dýr og því ekki á færi margra utan Vesturlanda. Langstærstur hluti sölunnar er til fólks sem misst hefur útlimi af völdum sjúkdóma en aðeins um sex prósent af út- limamissi á Vesturlöndum eru vegna slysa. Þeir sjúkdómar sem helst valda útlimamissi eru sykursýki og æðasjúkdómar en um tuttugu prósent eru vegna krabbameins. Ætla að vaxa meira Össur hefur á síðustu árum aukið hratt við starfsemi sína, meðal annars með uppkaupum á öðrum fyrirtækjum. Jón segir að stjórn- endur séu ætíð með augun opin fyrir tækifærum til fjárfestingar en að slíkar fjárfestingar muni snúast um að styrkja kjarnastarf- semi Össurar. Hann segir að til FORSTJÓRI FRÁ 1999 Össur hf. hefur stækkað hratt síðan 1999 og Jón Sigurðsson forstjóri segir að fyrirtækið muni verða ennþá stærra eftir fimm ár. Jón Sigurðsson forstjóri Össurar Fæddur: 26. júní 1956 á Selfossi Menntun: Símvirki frá Póst og síma- skólanum. Rekstrartæknifræðingur frá Tækniskól- anum í Óðinsvéum MBA frá United States International University í San Diego. Störf: Bang & Olufsen í Danmörku 1982 til 1984 Eimskip 1986 til 1989 Fjármálatjóri Álafoss 1989-1992 Viðskiptafulltrúi Útflutningsráðs í New York 1992-1996 Forstjóri Össurar hf. 1996 - Maki: Eydís Hilmarsdóttir. Börn: Gunnar Örn, Daníel og Benja- mín. Áhugamál: Fjallgöngur, útivist og skógrækt. FR ÉT TA B LA Ð IÐ /G VA
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.