Tíminn - 14.08.1975, Blaðsíða 3

Tíminn - 14.08.1975, Blaðsíða 3
Fimmtudagur 14. ágúst 1975 TÍMINN Ekki hægt að veita undanþágu fyrir einn en ekki annan — Segja fulltrúar Samvinnu bankans og Verzlunarbankans Gsal-Reykjavik — Timinn kannaöi i gær hjá bönkunum hver væri afstaöa þeirra til á- visana Gjaldheimtunnar og bréfs Seölabankans. — Já, við höfum neitaö aö inn- leysa þessar ávisanir eins og allar aðrar strikaðar ávísanir, svo fremi að ekki sé um okkar eigin viðskiptamenn að ræða, sagði aðalgjaldkeri Verzlunar- bankans, og sagði að þetta væri alveg ófrávikjanleg regla bank- ans. „Það er ekki hægt að veita undanþágu fyrir einn en ekki annan", sagði hann. — Já, þetta hefur valdið tals- verðum úlfaþyt hjá bönkunum, en við höfum ekki séð okkur annað fært en að fara eftir regl- unum, sagði aðalgjaldkeri Sam- vinnubankans. Kvað hann Seðiabankann hafa ritað þeim bréf, þar sem þess hefði verið óskað að bankarnir veittu góða fyrirgreiðslu. „Við höfum reynt að sigla milli skers og báru i þessum efnum, án þess þó að brjóta reglurnar, m.a. höfum við innleyst slikar ávlsanir frá fólki sem er nátengt okkar við- skiptavinum". Aðalgjaldkeri Samvinnubankans taldi að gjaldheimtustjóri hefði gengið full langt, er hann lét prenta áð- urnefnda klásillu á fylgibréf á- visananna. Hann nefndi að bankinn mæti það i hverju ein- stöku tilfelli, hvort greiða ætti ávisanirnar út eða ekki. Hjá Búnaðarbankanum fékk Timinn þær upplýsingar að bankinn hefði orðið við bón Seðlabankans um að greiða þessar strikuðu ávisanir út. — Við höfum innleyst þessar ávlsanir með varúð, þótt það sé að visu brot á reglunum, sagði aðalgjaldkeri Útvegsbankans. — Hins vegar höfum við ritað Seðlabankanum bréf og vakið athygli á þessu, þvi þetta er nokkuð sem við erum ekki ánægðir með. Hjá Landsbankanum fékk Tlminn þær upplýsingar að þeir greiddu út áðurnefndar ávisanir frá Gjaldheimtunni. „Við urð- um við beiðni Seðlabankans sem ritaði bönkunum bréf, og óskaði eftir því að við greiddum þessar ávisanir út", sagði aðal- gjaldkerinn. — Við höfum I augnablikinu orðið við þessari beiðni Seðla- bankans, sagði aðalgjaldkeri Iðnaðarbankans. — Hins vegar leiðir þetta til ósamræmis, þvi maður sem hingað kemur með venjulegan strikaðan tékka fær ekki sömu fyrirgreiðslu og ann- ar með strikaðan tékka frá Gjaldheimtunni. „Praxísinn" dálítið frjálslegri en lögin segir Seðlabankastjóri Gsal-Reykjavlk. Tíminn hafði i gær tal af Birni Tryggvasyni, aöstoðarbankastjóra Seðla- bankans, vegna þessa máls, og sagði hann að það væri mis- skilningur að ekki væri hægt að fara I hvaða banka sem væri til að innleysa strikaðar ávisanir. „Þetta er almenn strikun og þvl hægt að fara Ihvaða banka sem er," sagði Björn. — t praxis er farið að nota þessa strikuöu tékka dálitið frjálslegar en lögin segja til um, — og sú er þróunin erlendis, en löggjöf um tékka er alls staðar sú sama, sagði Björn. Guðmundur Vignir Jósefsson, gjaldheimtustjóri sagði, að áöurnefnd klásúla á fylgimiða ávisana frá gjaldheimtunni hefði verið prentuð i samráði við Seðlábankann „og við hefðum aldrei sett svona klausu, nema af þvi að við teld- um að það væri heimilt," sagði hann. Guðmundur sagði sjónar- mið gjaldheimtunnar hefði verið það eitt, að gera fjáreig- endum auðvelt um vik við innleysingu tékkanna. Seinagangur á lána fyrirgreiðslum rík- isins stafar af seinagangi útvegs- mannanna sjálfra — segir aðstoðarmaður sjávarútvegsráðherra Ö.B. Reykjavik. Ctvegsbænda- félag Vestmannaeyja hefur á- talið seinagang á lánafyrir- greiðslum frá rikinu, en sam- kvæm upplýsingum Einars B. Ingvarssonar, aðstoðarmanns sjávarútvegsráðherra, stafar sá seinagangur af seinagangi út- vegsmanna I Eyjum við afi skila fjárhagsskýrslum þeim, sem til þurfti við mat á þörf útgerðar- manna til lánanna! Útvegsbændafélag Vest- mannaeyja sendi frá sér eftir- farandi fréttatilkynningu: — Fundur stjórnar og trúnaðar- mannaráðs Útvegsbændafélags Vestmannaeyja, haldinn 28. júll 1975, átelur harðlega þann seinagang sem er á lánafyrir- greiðslunni, er útgerðinni var heitið á sl. hausti, og var I þvi fólgin að skammtlmaskuldum útgerðarinnar yrði breytt I lán til lengri tíma. Heilt ár er nil senn aö verða liðið siðan þetta fyrirheit var gefið, en þrátt fyrir það er ekki enn búið að afgreiða nema sára- lltinn hluta þeirra lána er út- gerðarmenn I Vestmannaeyjum vænta, með þeim afleiðingum að milljónatugir hafa farið I ó- hóflega háar vaxtagreiðslur til lánastofnana og annarra þeirra, er útgerðin skuldar. Timinn hafði samband við Einar B. Ingvarsson aðstoðar- mann sjávarútvegsráðherra og innti hann eftir orsökum þess hvers vegna ekki hefðu verið gerð skil á þessum fyrrgreindu lánum. Sagði Ingvar að þetta kæmi sér algerlega á óvart, þar eð eftir þvi sem hann bezt vissi hefði nefnd sú,sem um mál þessi fjallar, en það er samstarfs- nefnd bankanna, hefði afgreitt öll fyrirliggjandi mál fyrir hálf- um mánuði. Hins vegar, sagði Einar,að staðið hefði til að vinna þetta á sem skemmstum tima, til að forða útgerðinni frá mikl- um vaxtagreiðslum, og þvi ver- iö settur skilafrestur á tilskild- um gögnum þann 15. janúar sið- astliðinn. En svo hafi nú borið til að ýmsir Utgerðarmenn I Vest- mannaeyjum hefðu itrekað fengið frest til aö skila inn fjár- hagsskýrslum þeim, er nefndin þurfti á að halda til að unnt væri - að vinna þá úr, sem I raun og veru þyrftu á lánunum að halda. Sagði aðstoðarráðherrann að það væri mjög eölilegt, að lán- veitingar drægjust, þegar menn skiluðu mjög seint inn öllum nauðsynlegum gögnum.- Einar B. Ingvarsson benti og á, að verið gæti að afgreiðsla hefði tafizt eitthvað I bönkum eða þá aðeinhver fyrirtæki, sem væntu fyrirgreiðslu, heföu ekki fullnægt þeim skilyrðum, sem til hennar þyrfti. Ferðafólk tryggt gegn forföllum Liftryggingafélagið Andvaka byrjaði um siðustu áramót að taka að sér ferðaslysatryggingar. Við undirbúning hópferðar Þjóðræknisfélags Islendinga til Kanada nú i sumar var leitað eftir tilboðum í slikar trygg- ingar, og kom i ljós að Andvaka Vél, sem fitusprengir mjólkina bilaði Á mánudaginn bilaði vél I Mjólkurstöðinni I Reykjavlk, sem fitusprengir mjólk. Afleið- ingin varð sú að nokkurt mjólk- urmagn strokkaðist og þar sem ekki varð vart við bilunina I tæka tið var allmikið magn kekkjaðrar mjólkur sent I mjólkurbaðir. Varð af þeim sökum að innkalla um þúsund Htra af mjólk eftir að fjöldi kvartana hafði borizt frá ó- ánægðum mjólkurkaupendum. Skipstjórarnir þrír fyrir rétt í Stykkishólmi Gsal-Reykjavlk — Þrir bátar voru teknir i fyrradag fyrir meint landhelgisbrot á Breiðafirði, en þaðan hafði Landhelgisgæzlunni borizt kvartanir þess efnis, að bátar væru að veiðum innan leyfi- legra marka og fylgdi það kvörtununum að sumir bátanna væru með dragnótarleyfi en væru með fiskitroll. Flugvél frá landhelgisgæzlunni stóð slöan bátana að meintum ólöglegum veiðum talsvert fyrir innan mörkin, en bátarnir voru þessir: Gustur SH-24, Gullfaxi SH-125 og Sigurfari SH-105. I gær kom svo I ljós, að Sigur- flri reyndist einungis vera með dragnót. Mál skipstjóranna verður tekið fyrir I dag, hjá sýslumanninum I Stykkishólmi. Fjölbrautarskólinn holti í gagnið nú í í Breið haust BH-Reykjavik. — Framkvæmd- um við Fjölbrautaskólann í Breiðholti miðar þannig áfram, að fyrirhugað er að taka I gagn i haust kennsluhúsnæði, sem hlotið hefur heitið c-álma á pappfrnum. t þessum áfanga verður kennsluhúsnæði fyrir bóklegt nám er samsvarar 18 stofum. Þá verður þar húsnæði fyrir skóla- stjórn til bráðabirgða. Stærð 8600 rúmmetrar. Verk þetta var boðið út i september 1974. Samið var við lægstbjóðanda, Böðvar Bjarna- son, s.f., um tilboðsupphæð hans að viðbættum 3.5 millj. fyrir milliveggjum o. fl. er undanskilið var i upphaflegu útboði, eða alls kr. 119.72 millj. Aætlaður heildar- kostnaður er um 189.0 millj. kr. NU eru ýmsar framkvæmdir við skólabyggingar i borginni á lokastigi og skal getið hér þeirra helztu. Ibyggingu er nú og á lokastigi .3. áfangi Fellaskóla, sem er iþróttahús með tilheyrandi búningsklefum og öðru rými. Sal> er hægt að skipta i tvennt. Þá er og lokið við húsnæði fyrir heilsu- gæzlu. Einnig er lokið gerð fþrótta- vallar og áhorfendasvæðis á skólasvæðinu milli Fellaskóla og Fjölbrautaskólans. Við Hagaskóla hefur verið reist Iþróttahús, mikið mannvirki. Um er að ræða skiptanlegan iþrótlasal með tilheyranai bUningsklefum, áhorfendarými á svölum fyrir 600 manns. Þá er i byggingunni húsrými til félags- legra afnota. Stærð 10.028 rUm- metrar. Verkið var boðið Ut I ágUst 1973.Samið var við lægst- bjóðanda, Aðalbraut s.f. um Framhald a 5. siou. " Þannig Utur Fjölbrautaskóliiin i Breiftholti út f dag. Tfmamynd: Hóbert. gat boðið hagstæðustu kjörin og beztu tryggingaskilmálana. Varð þviúr.að yfirgnæfandi meirihluti ferðalanganna tók slika trygg- ingu hjá Andvöku, auk þess sem Samvinnutryggingar sáu um farangurstryggingar þeirra.- Þar að auki önnuðust þessi félög einnig sömu tryggingar fyrir hóp bænda, sem fór fyrir skömmu til Kanada á vegum Búnaðarfélags Islands. Við þessar ferðaslysa- tryggingar Andvöku er það nýjung, að þær tryggja fólk gegn svo nefndu ferðarofi. Það byggist á þvi, að i þessum hópferðum varð að raða niður i flugvélar með alllöngum fyrirvara, og i þeim tilvikum að fólk forfallaðist á siðustu stundu fékk það ekki fargjöld sln endurgreidd. Trygg- ingar Andvöku bæta fólki tjón af þessum sökum, og að sögn Helga Sigurðssonar fulltraa frkvstj. hjá Andvöku hafa þegar komið upp I nokkur tilvik, þar sem félagið hefur greitt fólki atlagðan ferða- kostnað, eftir að það hafði for- fallazt frá feröinni vegna slysa eða veikinda, að þvi er segir i nýUtkomnum Sambandsfréttum. Banaslys á Eskifirði Gsal-Réykjavik — Banaslys varð á Eskifirði I fyrrinótt um hálf f jögur ieytið, er tæp- lega sautján ára gamall pilt- ur ók bifreið á miklum hraða — að þvlað taliðer, — á vegg verzlunarhúss á staðnum. Lögregla og læknir komu þegar á staðinn, og var pilturinn þá með lifsmarki, — en lézt skömmu siðar. Pilturinn var aðkomumað- ur á Eskifiröi. Hann var ba- settur i Keflavik. Ekki er unnt að birta nafn hans að svo stöddu, þar eð ekki hafði náðst til allra aðstandenda I gærkvöldi.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.