Tíminn - 20.08.1975, Blaðsíða 3

Tíminn - 20.08.1975, Blaðsíða 3
Miðvikudagur 20. ágúst 1975 TÍMINN Reknetasíldin er stór og falleg Ö.B.-Reykjavik. — Sjö til átta bátar eru nú þegar byrjaöir aö veiða sild i reknet, og eru fleiri farnir að búa sig undir rekneta- veiðar. Sýnishprn hafa verið tekin af síld frá ölliuii helztu veiðisvæð- Slys HG—Súðavik— Að kvöldi sunnu- dags ók bifreið út af Djúpvegin- um við Seljalandsá I botni Alftafjarðar, og hafnaði I ánni með þeim afleiðingum, að öku- maðurinn slasaðist töluvert og var hann fluttur I sjúkrahúsið á ísafirði og þaðan til Reykjavíkur. Þannig háttar til þarna I Alfta- firði, að vegurinn I firðinum er mjög góður á 700 metra kafla, allt að brúnni, þar sem hann endar i snöggri beygju. Má vafalaust rekja orsök slyssins til þess, að engar varúðarmerkingar eru enn þarna við brúna. Þessa viku, sem Djúpvegurinn hefur nú verið op- inn, hefur umferð aukizt veru- lega, og verður þvl að ætla, að viðeigandi varúðarráðstafanir verði gerðar á veginum. unum, og virðist allsstaðar vera um hlutfallslega mikið magn af stórri sild að ræða. Um 60% er sild af stærðinni 34 og 35 cm. Afgangurinn er 30—34 cm. löng sild. Fitumagn sildar, sem veiddist um helgina við Snæ- fellsnes reyndist vera 15,2 til 16,6%. Gert er ráð fyrir að sildin sem fæst i reknet verði söltuð i landi og fryst til beitu. Að sögn Gunnars Flóvenz, forstjóra sildarútvegsnefndar hafa nokkrir reknetabátar þegar gert tilraunir til sildveiða fyrir suður- og vest- urlandi og fengu þeir strax i fyrstu lögninni eina til tvær tunn- ur i net, sem var talinn góður afli á reknetjaárunum hér áður fyrr. Sagði Gunnar, að sild þessi hefði veiðst á ýmsum stöðum við suður- og vesturland. Siðustu tvo dagana hefur veiði reknetabát- anna verið minni en i byrjun, enda stafalogn á miðunum en i sliku veðri fæst yfirleitt litil veiði i reknet. Sildinni hefur verið land- að á ef tirtöldum stöðum: Grinda- vik, Keflavik, Akranesi, ólafsvik, Rifi, Grundarfirði og i gær i Hafn- arfirði. Spiluðu fyrir sjúk- linga og aldrað fólk Ö.B.—Reykjavik.— I gær heim- sóttu hinir ungu tónlistarmenn, sem hér eru staddir á vegum Fél- ags islenzkra hljómlistarmanna á Tónlistarhátið Noregur-lsland '75 eftirtalin elli- og hjúkrunarheim- ili og sjúkrahús borgarinnar. Hrafnistu, þar sem 20 manna strengjahljómsveit lék undir stjórn kammerhljómsveitarstjór- ans Leif Jörgensen frá Noregi, Landakot, þar sem 5 manna blásturshljómsveit lék, Bjarkar- ás, þar sem slagverkskvartett lék, Borgarsjúkrahúsið, en þar léku 12 blásarar. Siðan fóru sömu hóparnir aftur af stað á elliheim- ilið Grund, Landspitalann, endur- hæfingardeild Borgarsjúkrahúss- ins við Grensásveg, Bláabandið, og Kleppsspltalann. I kvöld, miðvikudagskvöld heldur hljómsveitin siðan tón- leika að Logalandi I Borgarfirði og hefjast þeir kl. 21. Hljómsveit- in er skipuð 100 hljóðfæraleikur- um en ekki verður hægt að koma allri hljómsveitinni fyrir á Loga- landi. A fimmtudagskvöld veröa siðan tónleikar I Dómkirkjunni I Reykjavlk og þeir hefjast kl. 21. Þar mun Harald Gullichsen frá Noregi halda einleikstónleika á orgel. Geta má þess, að Gullich- sen er aðeins 29 ára gamall, en hann hefur sett upp Messias eftir Hendel i heimabæ sinum, sem er helmingi minni en Reykjavik, og tókst það mjög vel að sögn Sverr- is Garðarssonar hjá FIH. Meðfylgjandi myndir tók G.E. af tónleikunum i gær I Hrafnistu og I Borgarspitalanum. ,...-,..,..,,¦„; ,,.-ff-yy Flatgryfjan bjargar heyskapnum SJ-Reykjavík Nú þegar tlð hefur verið óhagstæð til heyskapar á Suður- og Vesturlandi og hey margra bænda þar hrakin eða tún Ur sér vaxin eru þeir þó til, sem eru ánægðir með heyfeng sumarsins. Sveinn bóndi Sveins- son að Hrafnkelsstöðum I Hruna- mannahreppi sagðist i simtali við Timann I gær vera langt kominn að heyja, en 90% af heyfeng hans I sumar fer I súrhey. Sama hátt hafðihannáifyrra. En lóþurrka- tlð eins og núna er það óneitan- lega bjargráð að hafa aðstæður til að geta heyjað svo mikið I súrhey. 1971 var byggð að Hrafnkels- stöðum 260 fermetra súrheys- gryfja, svonefnd flatgryfja, sem rúmar allt að 60 kýrfóður af súr- heyi . Undanfarin sumur hefur Sveinn heyjað I vaxandi mæli I súrhey og þó mest i fyrra og nuna. — Það er allt önnur vinnuað- staða við þetta en gömlu heyverk- unaraðferðirnar, sagði Sveinn Sveinsson. Við þurfum eiginlega ekkert að koma við heyið meðhöndunum.Allt er unnið með vélkrafti og afköstih verða þaraf leiðandi þvl meiri. Grasið er sleg- ið með sláttutætara, sem tekur það jafnframt upp á vagn. Við er- um þrlr I heyskapnum með tvo vagna, en einn okkar er I gryfj- unni að jafna vir. Þak flatgryfjunnar er laust á hjólum og hægt er að aka heyinu að henni frá tveim hliðum. — Ótiðin hefur ékkert háð mér við heyskapinn I sumar, sagði Sveinn Sveinsson. í fyrra var byggð önnur flat- gryfja I nágrenninu. að Dalbæ I Hrunamannahreppi og Sveinn kvaðst vita um sllka súrheys- gryfju að Skáldabúðum I Gnúp- verjahreppi. Ekki vissi hann hve margar sllkar væru á landinu, en starfsmenn Búnaðarfélags ís- lands mæltu mjög með þvi, að bændur kæmu þeim upp og not- uðu. 1 frétt I blaðinu á sunnudaginn voru höfð ummæli eftir Halldóri Pálssyni bunaðarmálastjóra.þar sem hann harmar tregðu bænda að koma sér upp góðri aðstöðu til súrheysverkunar, þeir treystu þvi flestir I lengstu lög að það létti til á morgun. Eflaust væru margir bændur á Suður- og Vesturlandi nú fegnir að vera I sporum Sveins á Hrafn- kelsstöðum, en hann kvað hey-j skap hafa gengið illa I sumar hjá mörgum bændum I nágrennivið sig. Þeir væru svona að reita I slnar gömlu súrheysgryfjur. Þurru dagana I júllbyrjun notaði Sveinn til að heyja það sem hann ætlaði sér I þurrhey, og nýtir hann þurrheyshlöðu sina ekki til fulls. Rætt um aukna aðstöðu fyrir Boeing-þotur Flugfélagsins á Keflavíkurvelli FJ-Reykjavfk. Undanfarnar vik- ur hafa farið fram viðræður milli Flugleiða h.f. og aðila á Keflavik- urf lugvelli um möguleika á þvi að Flugleiðir hf. fái þar til afnota aukið skýlispláss til viðhalds og viðgerða á flugvélum félagsins. Að sögn Sigurðar Helgasonar, forstjóra Flugleiða h.f., hafa við- ræður þessar miðazt fyrst og fremst við það að fá aðstöðu fyrir Boeing þotur Flugfélagsins. Að sögn Sigurðar yrði viðhald á DC 8 63 þotum Loftleiða of kostn- aðarsamt hér á landi, þar sem mjög dýrt yrði að halda uppi við- gerðarpjónustu fyrir aðeins tvær flugvélar. Sagði Siguröur, að Loftleiðir hefðu náð mjög hag- stæðum samningum við erlent flugfélag um viðhald á þotunum tveimur. I greinargerð með þingsálykt- unarlillögu, sem Jóri Skaftason flutti á siðasta þingi kom fram, að á árinu 1974 greiddu Flugleiðir h.f., samtals 608 milljónir króna til erlendra aðila fyrir viðgerðir og viðhald á flugvélaflota félags- ins. Þingsályktunartillaga Jóns Skaftasonar var á þá leið, að Al- þingi skoraði á rikisstjórnina að láta athuga i samráði við Flug- leiðirh.f.og önnur flugfélög, sem hagsmunahafa að gæta, á hvern hátt hagkvæmast sé að koma upp aðstöðu til viðgerða og viðhalds á flugvélum á Keflavikurflugvelli. Þessi tillaga hlaut ekki af- greiðslu. Þess má geta, að auk Flugleiða hafa Air Viking og Landhelgis- gæzlan orðið að sækja viðgerða- og viðhaldsþjónustu til útlanda. SVAR UTANRIKISRAÐHERRA TIL SOVÉTMANNA SVO SEM kunnugt er hefur rfkisstjórn Sovétrlkjanna látið I ljós þá skoðun við rikisstjórn ísiands, að hún geti ekki viðurkennt lögmæti útfærslu fiskveiðimarkanna við Is- land I 200 siómilur. Af þessu tilefni afhenti utanrikisráðherra i gær sendi- herra Sovétrikjanna skjal, þar sem af hálfu rfkisstjórnar íslands ertekið fram, það sem hér fer á eftir: „Akvörðun rikisstjórnar tslands um utfærslu fiskveiði- markanna umhverfis Island I 200 sjómilur byggist á land- grunnslögunum islenzku frá 1948, sem framfylgt hefur verið smám saman undanfarinn aldarfjórðung með hlið- sjón af þróun þjóðaréttar. Á hafréttarráðstefnunni hefur yfirgnæfandi meirihluti ríkja, þ.á.m. Sovétríkin (skjal a/conf. 62/c. 2/L. 38, 2. grein), lýst stuðningi sinum við þá meginreglu, að strandriki hafi fullveldisrétt yfir Hfrænum og ólifrænum auðlindum á svæði innan 200 sjómilna. Ot- færslan i 200 sjómilur við Island er byggð á þessari stað- reynd. Þess ber og að minnast, að „frumvarp að hafrétt- arsáttmála" frá Genfarfundum ráðstefnunnar ber einnig vott um þessa meginreglu, sem nýtur mjög viðtæks stuðn- ings. Jafnframt er það ljóst, að sum ríki setja sem skilyrði fyrir samþykki sinu á 200 milna hugtakinu, að fullnægj- andi samkomulag náist um önnur atriði, þar á meðal, að landhelgin skuli ekki fara fram úr 12 mílum, að siglinga- frelsi sé virt, að aðgengilegar reglur gildi um mengun og vlsindalegar rannsóknir, að landgrunnið sé afmarkaö með þeim hætti, sem um semst, og að umferð um sund, sem al- þjóðlegar siglingar fara um, sé óhindruð. I reglugerðinni frá 15. júli 1975 er ekki hreyft við þessum atriðum. Bíða þau frekari starfa ráðstefnunnar og mun sendinefnd Is- lands þar halda áfram að stuðla að aðgengilegri heildar- lausn með hliðsjón af ofangreindum sjónarmiðum. Akvörðun um öll sllk atriði er þvi slegið á frest. ÍJtfærslu fiskveiðimarkanna varð hins vegar ekki frest- að lengur. tslenzka þjóðin hefir um langa hríð staðið and- spænis þeirri staðreynd, að nálega helmingur leyfilegs há- marksafla botnlægra fiskistofna á íslandsmiðum er veiddur af útlendum fískimönnum. Jafnframt hefur sér- stök visindaleg nefnd alþjóðahafrannsóknaráðsins og Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar áætlað, að 50 prósent minnkun í sókn á Nórður-Atlantshafi mundi ekki leiða til minnkunar á heildarafla. Við það bætist, að meðalaldur þess fisks, sem aflað er, fer sllækkandi og hefir það hættu I för með sér fyrir fiskistofnana. Almennt samkomulag er um það meðal yfirgnæfandi meirihluta rikja, þ.á.m. Sovétrlkjanna (skjal a/conf. 62/c. 2./L.38, 15. gr.), að ef strandríkið hagnýtir ekki til fulln- ustu leyfilegan hámarksafla fiskistofna eða annarra Hf- rænna auðlinda innan 200 mflna svæðisins, skuli veita fiskimönnum annarra þjóða leyfi til að hagnýta það sem umfram er. tslenzki fiskveiðiflotinn er nú fullkomlega fær um að hagnýta leyfilegan hámarksafla á Islandsmiðum miðað við visindaleg verndarsjónarmið. Þess vegna og vegna þeirra lifshagsmuna, sem hér er um að ræða, var ekki færtað fresta þeirri ákvörðun, sem tekin hefur verið. Sú ákyörðun er einnig i samræmi við frumvarpið að haf- réttarsáttmála frá Genfarfundum ráðstefnunnar. Rikisstjórn Islands væntir þess, að rfkisstjórn Sovét- rfkjanna sýni skilning á þvi, að útfærsla fiskveiðimark- anna við Island i 200 sjómilur er framkvæmd vegna bráð- nauðsynlegrar verndunar þeirra auðlinda, sem eru grundvöllur fyrir efnahagslegri afkomu islenzku þjóðar- innar og að ráðstafanir þessar eru I samræmi við þá heild- arstefnu, sem s.törf hafréttarráðstefnunnar byggjast á. Það mætti og hafa virzt renna stoðum undir þær vonir, að Sovétrikin sjálf ákváðu 12 milna mörk, þegar flest önnur rfkihélduþvifram.aðhámark samkvæmt þjóðarétti væri 3 mflur. Hvað sem þvl liður, er rikisstjórn Islands reiðubúin að ræða möguleika á bráðabirgðafyrirkomulagi um fram- hald veiða fiskiskipa frá Sovétrikjunum með frekari tak- mörkunum en nú er á svæðinu milli 50 og 200 sjómílna frá tslandsströndum. Lögin frá 1948, sem vitnað var til, gera ráð fyrir slikum möguleikum, þar sem segir i 2. grein þeirra, að reglum þeim,sem settar eru samkvæmt lögunum, skuli framfylgt þannig, að þær séu ávallt I samræmi við millirfkjasamn- ingaumþessi mál, sem Islander aðili aðá hverjum tima. Efni slikra samninga mundi ab sjálfsögðu verða að vera þannig, að það samrýmist grundvallarmarkmiði laganna frá 1948."

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.