Tíminn - 24.04.1990, Blaðsíða 2

Tíminn - 24.04.1990, Blaðsíða 2
2 Tíminn Þriðjudagur 24. apríl J990 Framkvæmdalán Húsnæðisstofnunar til félagslegra íbúðabygginga í ár: I „Bömin skapa heiminrf: Verðlauna- Vilji iandsmanna til að byggja allt að tvöfalt fleiri íbúðir árlega heldur en sem nemur fjölgun íslendinga virðist benda til mikillar „bygginga- gleði" - ekki síst þar sem íbúðarhúsnæði í landinu svarar nú þegar til nær 50 fermetra á mann að jafnaði. Lánsumsóknir annars vegar og samþykkt lán hins vegar skiptast þannig milli íbúðaflokka: Húsnæðisstofnun bárust umsóknir um framkvæmdalán til byggingar 1.511 félagslegum íbúðum á þessu ári frá 80 framkvæmdaaðilum. Að þeirra mati er hér þörf fyrir byggingu 6.150 félagslegra íbúða næstu þrjú árin, samkvæmt frétt frá Húsnæðis- stofnun. Pað þýðir 2.050 félagslegar íbúðir á ári fyrir utan á annað þúsund íbúðir (t.d. 1.182 á s.l. ári) sem lánað er til úr almenna húsnæð- iskerfinu og þar með um 3.100 til 3.200 íbúðir árlega. Sá fjöldi íbúða ætti t.d. að rúma í kringum 9 þúsund manns. Á síðasta ári fjölgaði lands- mönnum hins vegar aðeins um 1.700 manns. Húsnæðisstofnun virðist líka hafa þótt rúmt áætlað í umsóknum. Stofnunin hefur samþykkt um helm- ing umsóknanna og ákveðið fram- kvæmdalán til byggingar eða kaupa á 802 félagslegum íbúðum á þessu ári til 68 framkvæmdaaðila. í>ar af verða 487 íbúðir á höfuðborgarsvæð- inu en 315 íbúðir í örum landshlut- um. Áætlaðar lánveitingar eru 4.100 m.kr. (rúmlega 5,1 m.kr. á íbúð), hvar af 1.500 m.kr. verða greiddar út í ár en afgangurinn á næsta ári, samkvæmt frétt frá Húsnæðisstofn- Umsóknir Lán Verkamannabúst. 547 351 Leig.íb. sv.fél. 191 142 Fél.kaupleiguíb. 343 156 Alm. kaupleigufb. 430 153 Samtals: 1.511 802 Umsóknir Lán Höfuðborgarsvæð 868 487 Suðurnes 102 40 Vesturland 53 20 Vestfirðir 60 19 Nl.vestra 38 20 Nl.eystra 167 111 Austurland 142 54 Suðurland 81 51 Samkvæmt þessu hefur Húsnæðis- stofnun samþykkt hlutfallslega flest- ar umróknir sveitarfélaga um leigu- íbúðir, en hins vegar hlutfallsiega fæstar úr flokki almennra kaupleigu- íbúða, eða aðeins rúmlega þriðjung umsókna. „Niðurskurður" lánsumsókna er einnig mismunandi eftir kjördæm- um. Skipting umsókna og lánveitinga á milli kjördæma er þannig: Hlutfallslega hafa því flestar um- sóknir verið samþykktar á Nl. eystra en fæstar hins vegar á Austurlandi. Við veitingu þessara framkvæmda- lána hafði stofnunin fjölda atriða að Ieiðarljósi. M.a. var höfð hliðsjón af: Hvort fyrri lánveitingar hefðu ver- ið notaðar. Hvort sveitarstjórnir hafi að undanförnu hafnað forkaupsrétti á félagslegum íbúðum sem hafa komið til innlausnar. Og hvort félagslegar íbúðir hafi verið seldar einstaklingum með tekj- ur vfir gildandi tekjumörkum. I nýrri skýrslu Byggðastofnunar er áætlað að byggja þurfi um 1.450 íbúðir árlega næstu fimm árin. Og miðað við álíka fólksflótta af lands- byggðinni og síðustu þrjú ár þyrfti að byggja um 1.250 af þeim íbúðum á höfuðborgarsvæðinu en aðeins um 200 íbúðir í öðrum landshlutum. Byggðastofnun bætti síðan fleiri forsendum en fólksfjölda inn í dæmið, svo sem áætluðum fólks- flutningum milli staða á landsbyggð- inni, nýbyggingum í stað gamalla íbúða og fleira. Þörfin jókst þá í 1.850 nýjar íbúðir árlega, þar af um 570 íbúðir utan höfuðborgarsvæðis- ins. Á fjórum árum, 1987-1990, hefur Húsnæðisstofnun veitt fram- kvæmdalán til að byggja eða kaupa 2.479 félagslegar íbúðir, þar af 1.403 á höfuðborgarsvæðinu og 1.079 í öðrum landshlutum. -HEI afhending í hugmynda- samkeppni Opnunarhátíð sérstaks átaks í barnamenningu á vegum mennta- málaráðuneytisins sem nefnist „Börnin skapa heirninn" var haldin í Borgarleikhúsinu á sunnudag, Degi jarðar, að við- stöddu fjölmenni, þar á meðal forseta ístands, Vigdísi Finn- bogadóttur og menntamálaráð- herra Svavari Gestssyni. Á hátíð- inni voru afhent verðlaun í hug- myndasamkeppni Fræðsluskrif- stofu Reykjavíkurumdæmis með- al 7. bekkjar nema í Grunnskól- um Reykjavíkur um tillögur að bættu umhverfl. Fræðslustjórinn í Reykjavík, Áslaug Brynjólfs- dóttir, afhenti verðlaunin en verdlaunahafar voru eftirfarandi. Viðurkenningar fyrir samstarfs- verkefni hlutu: I. verðlaun: Macintosh Plus tölvu frá Radióbúðinni hlaut 7. bekkur TJarnarskóta. Kennari: María Héðinsdóttir. II. verðlaun: Þrjú Panasonic htjóðupptökutæki frá Japis hlaut 7. bekkur Hlfðarskóla. Kennari: Ární Pétursson. III. verðlaun: Reikinvélar, 9 mis- munandi stk. frá Casio hlutu tveir 7. bekkir Átftamýrarskóla. Líffræðikennari*. Fanney Gunn- arsdóttir Verðtaun fyrir ritgerðir hlutu: I. verðlaun: „íslandshandbók- ina" frá Erni og örtygi htaut Eyrun Ýr Þorleifsdóttir, 7. bekk Foldaskóla. íslenskukennari: Ragnar Ingi Aðatsteinsson. II. verðlaun: „íslenskur söguatl- as" frá Almenna bókafétaginu hlutu þær Heiður Huld Hreiðars- dóttir og Ástaug Rán Einarsdótt- ir, 7. bekk Foldaskóla. íslensku- kennari: Ragnar Ingi Aðalsteins- son. III. verðlaun: „Fuglar í nátturu íslands" frá Máli pg menningu hlaut íris Tosti, 7. bekk Folda- skóla. ísl.kennari: Ragnar Ingi Aðat- steinsson. BYGGINGARVISITALA MAÍMÁNAÐAR 169,3 fda Margrét Helga Jóhannsdóttir er hér í hlutverki Sigrúnar Astrósar. Tímamynd Pjetur „Sigrún Astrós" frumsýnd Leikritið Sigrún Ástrós eftir enska skáldið Willy Russell verður frum- sýnt á litla sviði Borgarleikhússins 26. aprfl næst komandi. Þrándur Thoroddsen þýddi verkið, en Mar- grét Helga Jóhannsdóttir fer með eina hlutverkið. Hanna María Karls- dóttir er leikstjóri. í Sigrúnu Ástrós fjallar Willy Russell á sinn einstæða og hnyttna hátt um æviferil konu, sem í upphafi leiks er komin nokkuð á fimmtugs- aldur. Hún lítur um öxl á líf sitt, segir frá manni sínum, börnum, vinkonum og draumum sínum. Hlut- verk Sigrúnar Ástrósar er krefjandi og stórt, sami leikarinn er á sviðinu allan sýningartímann og þarf að leika „allan skalann", ef svo má segja. Verkið hefur farið sigurför um heiminn síðustu misserin og mynd sem byggð erá leikritinu nýtur nú þegar mikilla vinsælda. Willy Russell fæddist 1947 í Liver- pool. Hann naut lítillar skólagöngu, en einsetti sér ungur að verða leik- ritaskáld. Hann hefur þegar samið nokkur velþekkt verk eins og „Edu- cating Rita" og „Blood Brothers". Steinþór Sigurðsson hannaði leik- mynd og lýsing er í umsjón Ögmund- ar Þórs Jóhannessonar. -EÓ Byggingarvísitalan hækkar marg- falt á við aðrar verðvísitölur þennan mánuðinn - fyrst og fremst af völd- um 6% verðhækkunar á steypu og sementi en í öðru lagi vegna taxta- hækkunar á vinnu iðnaðarmanna. Um 1,1% hækkun byggingarkostn- aðar er því alíslensk að þessu sinni. Byggingarvísitalan, sem gildir í maí, reiknaðist 169,3 stig (541 m.v. eldri grunn), sem er 1,1% hækkun frá vísitölu aprílmánaðar. Verð- hækkun steypu og sements valda um tveim þriðju hlutum þessarar hækk- unar. Byggingarkostnaður hefur hækkað um tæp 22% á síðustu 12 mánuðum. Launavísitalan sem einnig er reiknuð af Hagstofunni hækkaði hins vegar ekkert að þessu sinni og framfærsluvísitalan um aðeins 0,3%. Samkvæmt þessu mun lánskjaravísi- tala hækka um. tæplega 0,5% í næsta mánuði. -HEI 500 án vinnu í meira en hálft ár í lok mars höfðu vinnufúsir íslend- ingar þurft að ganga atvinnulausir áiíka marga daga (212.000) eins og atlt árið 1988. Jafnframt hefur Iang- tíma atvinnuleysi aukíst stórlega. í febrúarlok voru nær 490 manns á atvinnuleysisskrá sem ekki höfðu haft vinnu í hálft ár eða lendur. Og hætt er við að þeim hafi lítið fækkað síðan, því nær ekkert hefur dregið úr atvinnuleysi milli febrúar og mars. Langtíma atvinnulausir eru nú meira en þrefalt fleiri en fyrir sléttu ári. Skráð atvinnuleysi í mars (62.450 dagar) svaraði til þess að 2.900 manns hafi verið án vinnu allan marsmánuð, eða 1 af hverjum 43 landsmönnum á vinnumarkaði. Karlar án starfs eru alls álíka margir og konur. Reykjavík og Akureyri eru einu staðirnir þar sem karlar án starfa eru miklu fleiri en konur. Á heildina litið fækkaði atvinnu- lausum ekki frá febrúar til mars. Þeim fjölgaði um 120 á höfuðborgar- svæðinu en fækkaði hins vegar um rúmlega 200 manns í öðrum lands- hlutum, þar af mest á Suðurlandi. Tugir manna gengu því enn atvinnu- lausir í mörgum útgerðarbæjum á tandinu í marsmánuði, sem víða er þó hávertíðartími ársins. Hlutfallslega eru atvinnulausir flestir á Norðurlandi eystra, um 4,5% af mannafla, eða um 540 manns, þar af lang flestir á Akureyri (330) og á Húsavík (137), þar sem þeim fjölgaði á skrá frá febrúar. Hlutfallið er litlu lægra (4,3% af mannafla) á Norðurlandi vestra. Þar voru t.d. um 60 án vinnu á Sauðár- króki, rúmlega 50 á Siglufirði og yfir 30 á Blönduósi. Atvinnuleysi var einnig mikið á Austurlandi (3,8% af mannafla). Mest á Seyðifirði (76) og 42 á Vopnafirði, en hálfur annar til hálfur þriðji tugur manna á fjölda annarra staða. Atvinnuleysi á Vesturlandi er nær eingöngu á Akranesi (155 þ.a. 133 konur) og í Borgarnesi (41), en sára lítið á öðrum stöðum. Á báðum þessum stöðum fjölgaði á atvinnu- leysisskrá frá því í febrúar. Á Suðurnesjum er atvinnulausa nær alla að finna í Keflavík og Njarðvík. Á Selfossi voru 72 án starfa í mars, 47 á Hvolsvelli og 37 á Hellu. Athygli vekur að um tveir tugir manna voru án starfa í stærsta út- gerðarbænum, Þorlákshöfn og sami fjöldi í Vestmannaeyjum. Á Stokks- eyri og Eyrarbakka höfðu nær allir sem voru án vinnu í febrúar fengið starf í mars. Vestfirðir eru hins vegar að vanda sá staður þar sem nær allir fá vinnu sem geta. Aðeins 18 eru á skrá í kjördæminu öílu. Atvinnuleysi á höfuðborgarsvæð- inu svaraði til 1.235 manns án starfa allan mánuðinn hvar af um 870 voru í Reykjavík, rúmlega 180 Kópavogi og 100 í Hafnarfirði. -HEI

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.