Tíminn - 11.05.1990, Blaðsíða 2

Tíminn - 11.05.1990, Blaðsíða 2
%> tfhSírín ' ± £ - -Fositidagur-ít.-mai-1990 Stefnt er að því að Atvinnutryggingarsjóður Ijúki verkefni sínu í næsta mánuði: Skuldbreytir 8 milljörðum Atvinnutryggingarsjóóur útflutningsgreina hafði í byrjun apríl- mánaðar skuldbreytt um 6,3 milljörðum króna. Gunnar Hilmars- son framkvæmdastjóri sjóðsins telur, að þegar búið verður að afgreiða þau erindi, sem nú liggja fyrír sjóðnum, verði upphæð- in komin upp í átta milljarða. Sjóðurínn mun að öllum líkindum Ijúka því verkefni, sem honum var ætlað að sinna, í byrjun næsta mánaðar. Gunnar telur engan vafa leika á, að Atvinnutryggingarsjóðurinn eigi mikinn þátt í bættri stöðu útflutn- ingsatvinnuveganna. Hann segir, að betri ytri aðstæður og skuldbreyting í gegnum Atvinnutryggingarsjóð geri það að verkum, að útflutningsfyrir- tæki geti nú farið að borga niður skuldir. Hefði skuldbreyting ekki komið til, hefði bati í rekstri fyrir- tækjanna í mörgum tilfellum farið í að borga dráttarvexti af mjög óhag- stæðum lánum. „Ef við fáum ekki yfír okkur efha- hagsstjórn, eins og var hér á árunum 1987-1988, tel ég, að þessi fyrirtæki eigi að geta plumað sig, ef svo má að orði komast," sagði Gunnar. „Það er alveg á hreinu, að batinn hefði ekki nýst fyrirtækjunum, ef veltufjárstaða þeirra hefði verið neikvæð upp á tugi eða hundruð milljóna. Það sem hefur leikið þau einna verst er erfið lána- staða, þ.e. lán til of skamms tíma með of háum vöxtum. Menn verða hins vegar að átta sig á, að í öllum útlánum er fólgin áhætta. Áhættan er ekkert minni hjá okkur en hjá bönkum eða öðrum sjóðum." Gunnar sagðist ekki hafa heyrt gagnrýni frá aðilum innan sjávarút- vegsins á Atvinnutryggingarsjóðinn. Gagnrýnin kæmi frá stjórnmála- mönnum og einstaka stomunum utan sjávarútvegsins, sem sjái sér pólitisk- an hag í að hafa ill orð um sjóðinn. Gunnar sagði sjóðinn ekki veita fyr- irtækjum úrlausn nema einu sinni og því væri ekki um það að ræða, að menn væru að gera út á sjóðakerfið, eins og sumir vilja orða starf At- vinnutryggingarsjóðs. - EÓ Gunnar Hilmarsson. Norræn ráðstefna um andlegan og félagslegan stuðning við krabbameinssjúklinga: 100 þús. fá krabba- mein á hverju ári Yasser Arafat Steingrímur Hermannsson Steingrímur Hermannsson, forsætisráðherra vísar gagnrýni ísraelsmanna á bug: Heimsækir Túnis samkvæmt áætlun Yehil Yativ sendiherra ísraels á ís- landi, sem hefur aðsetur í Stokk- hólmi, hringdi í Jón Baldvin Hanni- balsson utanríkisráðherra á sl. þriðjudag og bar honum mótmæli stjórnvalda í Israel vegna fyrirhug- aðrar heimsóknar Steingríms Her- mannssonar forsætisráðherra til Tún- is, þar sem forsætisráðherra mun hitta Yasser Arafat að máli. I hádeg- isfréttum ríkisútvarpsins í gær var haft eftir talsmanni Israelstjórnar, að heimsókn Steingríms til Túnis gæti spillt fyrir friðarumleitunum í deil- unni fyrir botni Miðjarðarhafs. Stein- grímur Hermannsson hefur vísað þessari gagnrýni á bug og bendir á, að ef ísraelsmenn hafi áhyggjur af framgangi friðarumleitana, væri vænlegra fyrir þá, að sýna viðleitni gagnvart þeim tillögum, sem þegar liggja fyrir, heldur en að gagnrýna það, við hverja hann talar. Afstaða ís- lensku ríkisstjórnarinnar hafi til deil- unnar hafi alltaf verið ljós og hún hafi ekki breyst, þótt hann ákveði að tala við Arafat. Áformað er, að Steingrímur fari til Túnis á morgun, laugardag. Á hverju ári fá 100 þúsund manns á Norð- urlöndunum krabbamein, þar af um 700 böm og eru nú um 500 þúsund manns á lífi í þessum fimm löndum, sem hafa fengið krabbamein. Um það bil helmingur þeirra heftir fengið bót meina sinna, en aðrir hafa krabbameinssjúkdóma á mismunandi stigi. Andlegur og félagslegur stuðningur við krabbameinssjúklinga á Norðurlöndum var umræðuefni ráðsteíhu, sem haldin var í Vasa í Finnlandi dagana 3. til 5. maí. Að sögn Lilju Þormar hjúkrunarftæðings greinast á íslandi um 900 krabbameins- sjúklingar á hverju ári og fjölgar þeim ár- lega um 1,4%. Samkvæmt krabbameins- skrá i árslok 1988, hafa á íslandi um 4654 einstaklingar fengið krabbamein og um helmingur þeirra hefur lifað í frmm ár eða lengur, en oft er miðað við þann árafjölda, þegar rætt er um, að sjúkdómurinn sé læknaður. Lilja sagði, að eitt aðal markmiðið með ráðstefhunni hafi verið að gera grein fyrir stöðu krabbameinsmála á Norðurlöndun- um. Ráðstefnan var skipulögð af norrænu krabbameinsfélögunum og stjórn Nor- rænnar ftamkvæmdaáætlunar gegn krabbameini, sem starfar á vegum Nor- rænu ráðhenanefndarinnar. Komið hafði í ljós, að lítið var í raun vitað um félagsleg- an og andlegan stuðning við krabbameins- sjúklinga í löndunum og var því ákveðið að boða til þessarar ráðstefhu til að að kynnast þessum málum betur. Önnur ráð- stefha á sama sviði verður haldin í haust, en þá verður athyglinni beint meir að rann- sókn þessara mála, hvað hefur verið rann- sakað og hvað þarf að rannsaka. í fréttatilkynningu frá þeim er sóttu ráð- stefhuna segir, að andlegur og félagslegur stuðningur við krabbameinssjúklinga varði öll stig sjúkdómsins frá greiningu til loka- stigs, þ.á.m. kreppumeðferð og endurhæf- ingu. Þessi stuðningur miðar að því að auka lífsgæði sjúklinganna og aðstandenda þeirra, eins og frekast er unnt. Sjúklingur- inn sem manneskja, ekki einungis krabba- meinsæxlið, þarf að njóta óskiptrar athygli og umönnunar. Þátttakendur á ráðstefnunni lögðu áherslu á, að allir þeir, sem þjást af erfiðum og langvinnum sjúkdómum, þurfi á andlegum og félagslegum stuðningi að halda. í ftétta- tilkynningunni segir, að þetta hafi það í för með sér, að brýnt sé að breyta áherslum í starfi heilbrigðisstétta þannig, að meiri gaumur er gefinn að sálrænum og félags- legum þörfum sjúklingsins og nauðsynlegt er að samhæfa þá aðhlynningu nútíma lækningum. —ABÓ Miklar leysingar á Bíldudal: Krapaf lóö skemmdi mannvirki í bænum Leiörétting: í umfjöllun Tímans í gær um nagladekk var ranglega sagt, að með reglugerð, sem tekur gildi 1. júlí næstkomandi, verði tími nagla- dekkjanna framvegis frá 15. októ- ber til 15. april. Hið rétta er, að sá tími, sem nagladekk mega vera undir bílum hér á landi, er frá 1. októbertil 15. apríl. Mikið krapaflóð féll á Bíldudal í gær- morgun og olli það talsverðum skemmdum í plássinu. Mikil hlýindi hafa verið að undanförnu, sennilega hefur uppsafhað leysingarvatn brotið sér leið til sjávar og hrifið með sér krap og aur. Það var um fimmleytið í gærmorgun, sem krapaflóðið féll. Það átti sér upptök í gili fyrir ofan bæinn, líklega vegna þess snjóhengja fór af stað mjög ofar- lega í gilinu með þeim afieiðingum, að uppsafhað leysingavatn ruddist fram. Flóðið ruddist sömu leið og snjóflóð, sem féll fyrir nokkrum árum og tók með sér fjárhús. Krapaflóðið rann eftir lækjarfarvegi, sem liggur í gegnum mitt plássið. Þetta var heljarmikið flóð og vöknuðu margir íbúar við gauraganginn. Því fylgdi mikill vatnselgur, sem flutti með sér aur og grjót, með þeim afleiðingum, að öll ræsi stífluðust svo vatnselgurinn streymdi óhindrað um kauptúnið. Tals- verðar skemmdir urðu, m.a á hafhar- veginum og hálfköruðu afgreiðsluplani fyrir bensín og olíu, en þar hreif flóðið með sér uppfyllingu, sem dreifðist um garða í nágrenninu. Eitthvað var um það, að vatn læki inn í kjallara, en það var þó ekki mikið. Þá reif flóðið niður staurastæður frá Orkubúi Vestfjarða og rafmangslaust varð um tíma. Jón Ingimarsson, íbúi á Bíldudal, sagði, að þetta hefði komið flestum á óvart. „Það er búið að vera mjög snjó- létt í vetur, alla vega óvenjulítið miðað við snjóþyngslin hér í kringum okkur. Ég átti því alls ekki von á neinu slíku," sagði Jón, er blaðið hafði samband við hann. Annars hefur lítið verið um slfk krapa- flóð á norðanverðum Vestfjörðum. Kristján Jónsson hjá vegagerðinni á ísafirði sagði, að lítið hafi rignt, þess vegna hafi lítið tjón orðið vegna slíkra flóða. Vegir hafa hins vegar skemmst af völdum leysingarvatns, en vegna mik- illa snjóþyngsla hafa ræsi stíflast af klaka og vatn flætt yfir vegi. Vegir á Vestfjörðum eru töluvert illa famir eftir veturinn og snjóþyngslin, og eru erfiðir yfirferða fyrir bragðið. Víða er þvi búið aðsetjaþungatakmarkanir. -hs. Akureyri: Veiturnar sameinaðar Frá Ograeð 1, ágúst næstkom- andi verdur starfsemi H!ta- veitu Akureyrar og Vatasveítu Akureyrar samrænul á þann hátt, iiö stjórnun og starfs- mannahald verður sameÍDað og húsnæði og ta?kjakostur nýttur sameigiiiiega fyrir bieöi fvrii'tioKin. Fyrirlaikin rnunu Jx'i áfram hafa sjálfstœðan fjárhag, ForstSðumaður þessn sameina6a fyrirtækis verður Franz Árnason hitaveitustjóri. Tiilaga um hreytinguna kem- ur frá stjérn veitustofnan- auna, og var samþykkt i bæj- arraði aýverið. Franz Árnasoa hitaveitu- stjóri segir, að megio mark- miðið mcö sameiningunni sé að oá fram aukinni hagræð- ingu í rekstri með aukinni saronýtingu húsakosts, inann- afla og tækja. Franz segir, að 1987 hafi verið gerö saniþykkt þest efuis, aö hogað verði að samtiniugu veitna bæjarins ( roiegheitum. Nú hali vatn- sveitustjóri sagt upp stðrfum og |iví bafi tækifærið veriö gripiö. Uppsagair starfs- manna eru ekki fyrirhugaóar til að byrja með, v\\ bins vegar verður ekki ráðió í stðður sem losos. Mesta hagræðingin na»t hias vegar í samnýiingu husnæðis og tækja. Franz seg- ír ekki tímabært að nefna neinar tölur um hve mikið sparist við sameininguna. Þau mál séu i athuguu, og skiríst iiAiiar, þegar nær b'öur sain- tiuiugunoi. lúá-akureyri

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.