Tíminn - 02.08.1990, Blaðsíða 2

Tíminn - 02.08.1990, Blaðsíða 2
2 Tíminn Fimmtudagur 2. ágúst 1990 Kaup Stöðvar tvö á Sýn og sameining í útvarpsfélag: Fjöldauppsagnir og kurr í mönnum Tíu af þrettán starfsmönnum Sýnar hefur verið sagt upp störfum í kjölfar kaupa Stöðvar tvö á fyrirtækinu. Að sögn framkvæmda- stjóra fyrirtækisins, Goða Sveinssonar, er mismunandi hvenær uppsagnirnar taka gildi, þar sem samningur sumra starfsmanna felur í sér hálfs árs uppsagnarfrest en annarra eingöngu þriggja eða eins mánaðar frest Þá eru þeir þrír sem ekki var sagt upp á samningi til enn lengri tíma, sem mun hafa haft einhver áhrif við ákvarðanatöku varðandi uppsagnir. Að sögn formanns starfsmannafé- lags Stöðvar tvö, Kristins Karlssonar, verður stöðugildum fyrirtækisins fækkað úr 130 eða 140 í 104 stöður. í því felst að 21 starfsmanni hefur ver- ið sagt upp en fimmtán aðrir hafa hætt eða eru að hætta. Fylgja þessar uppsagnir sameiningu íslenska sjón- varpsfélagsins og íslenska útvarpsfé- lagsins. A fundi hluthafa félaganna síðastliðinn þriðjudag var samþykkt að nýtt félag skyldi bera heitið ís- lenska útvarpsfélagið hf. Eigið fé hins nýja félags verður 109 milljónir eftir hlutafjáraukningu um 310 millj- ónir. Mun hlutafé að aukningu lok- inni samtals nema um 810 milljónum króna. Þá hefur jafnframt einum starfsmanni fréttadeildar íslenska út- varpsfélagsins verið sagt upp og ann- ar hætt störfum. Bæði Kristni og Hjálmtý Heiðdal hjá Sýn, bar saman um að hljóðið væri þungt í mönnum vegna þessara miklu hræringa. „Við höfum þar að auki þurft að sitja undir mjög nei- kvæðri umfjöllun undanfarna mánuði þannig að starfsandinn hefur óneitan- lega dalað mikið," sagði Kristinn. Allar deildir útvarps- og sjónvarpsfé- lagsins verða sameinaðar að því und- anskildu að sérstök dagskrárdeild verður rekin fyrir útvarp. Sagði Kristinn enn sem komið er lítið sem ekkert liggja fyrir varðandi endur- ráðningar. En samkvæmt heimildum Tímans er gert ráð fyrir að um ein- hverjar endurráðningar verði að ræða hjá starfsmönnum Stöðvar tvö, ef til vill í hlutastörf, en ákvörðun þess efnis mun þó ekki hafa verið kynnt formlega. Kristinn sagði starfs- mannafund verða haldinn á næstu dögum þar sem málin verða tekin til umræðu. Hins vegar virðist allt vera á huldu með framtíðarskípulag starfsemi Sýnar innan hins nýja útvarpsfélags. Hjálmtýr sagði ástandið vera mjög óþægilegt. Kaupin hefði borið brátt að, uppsagnir fylgt strax á eftir og starfsmönnum ekki kynntar neinar áætlanir varðandi framtíðarfyrir- komulag rekstrar. „Það er hér tölu- vert af sérhæfðu starfsfólki sem eðli- lega mun fara að huga að öðrum starfsvettvangi. Ég vonast til að við fáum af því einhverjar fréttir bráð- lega hvað forráðamenn Stöðvar tvö ætla sér að gera. Starfsemin hér er miðuð við að vera tviþætt, annars vegar er þar um að ræða útsendingar á efni og hins vegar auglýsinga- og þáttagerð. Hugmyndir hafa verið uppi um að vera með allar útsending- ar frá húsnæði stöðvarinnar en fram- leiðslu hér. En um þetta hafa ekki verið teknar neinar ákvarðanir, að því er ég veit. Það hlýtur þó að koma að því bráðlega þar sem Stöð tvö getur varla haft efhi á að láta starfsmenn Sýnar sitja aðgerðalausa á kaupi þar til samningstíminn rennur út," sagði Hjálmtýr í samtali við Tímann. I gær héldu forráðamenn Sýnar fund með framkvæmdastjóra Stöðvar tvö þar sem skipulagsmál voru til um- ræðu. Ekki var gert ráð fyrir endan- legri ákvarðanatöku á þeim fundi. „Þetta er bara byrjunin á viðræðum og þessi mál eiga eftir að taka nokk- uð Iengri tíma," sagði Goði. jkb Axel Jónsson er skipstjóri á Haukafellinu. Tímamynd: Sverrir Aðalsteinsson Haukafell SF 111 er fyrsta nýja skipið af stærri fiskiskipum síðan ár- ið 1975, sem keypt er til Hafnar í Homafirði. Það kom til heimahafn- ar í fyrrakvöld. Tímamynd:SverrirAöalsteinssort Hornfirðingar eignast nýjan togara: Fleyið heitir Haukafell SF „Ég held að maður þurfi ekki að vera í fýlu yfir þessu skipi," sagði Axel Jónsson, skipstjóri á nýjum togara sem Homfirðingar hafa nú eignast. Togarinn er, 150 lestir, smíðaður í Portúgal og kostaði 140 milljónir. Það er Haukafell hf. á Homafirði sem kaupir togarann og hefur hon- um verið gefið nafnið Haukafell SF. Þetta er 150 tonna togari með um 1000 hestafla vél og kom hann til landsins í fyrrakvöld. Níu manna áhöfh verður um borð. Axel sagði að ferðin frá Portúgal hefði tekist vel, þeir hefðu fengið gott veður og skipið lofi góðu. Það sem liggur fyrir núna er að fara beint á togveiðar eftir rúma viku. Hauka- fell hf. átti annað skip sem hét Haukafell og var það selt til Ólafs- víkur. -hs. Skæð baktería, sem herjað hefur á laxaseiði í Evrópu, greinist á íslandi: Rauómunnaveikin komin til Islands Bakterían Yersinina ruckerii, sem veldur rauðmunnaveiki í laxaseiðum, hefur greinst í seiðum hjá Fiskeldis- stöðinni Strönd í Hvalfirði. Þessi bakteria hefur ekki fundist áður hér á landi en hefur breiðst mjög hratt út í Evrópu á undanförnum árum. Það er ekki ljóst með hvaða hætti bakterían komst í ker hjá Strönd hf. en unnið er að rannsókn málsins af Rannsóknardeild fisksjúkdóma á Keldum og dýralæknum. Að sögn Finns Garðarssonar, framkvæmda- stjóra Strandar hf., eru um 40 þúsund seiði í þeim kerum sem bakterían greindist i. Kerin eru einangruð frá öðrum seiðakerum í stöðinni, en ekki hefur verið tekin enn ákvörðun um hvað gert verður við seiðin. Sjúkdómurinn greindist 26. júlí sl. að sögn yfirdýralæknis. Rauðmunna- veiki (Enteric redmouth) getur valdið dauða eldisfiska bæði í fersku vatni og söltu, en er skæðastur í seiðum öldum við hitastig á bilinu 10-18 gráður á celsíus. Bóluefni, sem hafa verið þróuð gegn veikinni, gefa nokkuð góða raun, svo vænta má að þegar til lengri tíma er litið, verði ekki um stórskaða á landsvisu að ræða. Yfirdýralæknir bendir á að ein- staka stöðvar, sem smitið berst í, gætu orðið illa úti og þess vegna sé ástæða til að hvetja fiskeldismenn til þess að gæta fyllstu varúðar í um- gengni við aðrar eldisstöðvar og starfsmenn þeirra, sem og villtan fisk og stangveiðimenn. -ÁG Olla og Stefan J. Stefanson ásamt formanni Þjóöræknisfélags fs- lendinga f Reykjavík, Jóni Ásgeirssyni. Fyrrverandi formanni Þjóðræknis- félags íslendinga í Vesturheimi og konu hans veitt viðurkenning: Heiðurshjón frá Kanada heiðruð Stefan J. Stefanson, fyrrverandí formaður Þjóðræknisfélags ís- lendinga í Yesturheimi, og Olla kona hans hafa verið heiðruösér- staklega af stjóm Þjóðræknisfé- lags. íslendinga í Reykjavík. Á hátiðarfundi stjórnar Þjóð- ræknisfélagsins, sem haldinn var i Reykjavík 31. júH, var Stefani áf- hent heiðursskjal ásamt minnis-' peníngi, sem sleginn hefur verið i tilefni áf tvöföldu afmæli Vigdísar Firmbogadóttur, forseta ísiands, og félagið Þroskahjálp hefur nú fengið til dreifingar og sðhi til ágóða fyrir starfsemi siná. Stefan og Olla hafa tekið virkan þátt i starfsemi Þjóðræknisfélags- ins vestah hafs um áratuga skeið. Þáti hafa komið til íslands uiri tutt- ugu sirmum og Íeggja mikla rækt við uppruna sinn. Á undanförnum árum hafa þau átt mikihh þátt i því að byggja upp íslenskt minjasafn á: Gfmli. Þau tala íslensku mjög vel og stutt er siðan bamabam þeirrakom til íslands til þess að kynnast landi og þjóð og fór héðan talandi, skrif- andi og lesandi áíslenska tungu. Þau hjón hafa um árabil tekið á móti hópum íslendmga sem lagt hafa leið sfna til íslendíngabyggða í Kanada og greitt götu einstak- linga á margvíslegan hátt. Stefan hefur tekið þátt í að slripuleggja; heimsóknfr þjóðhðiöingja íslend- ínga þegar beir hafa lagt ieið sina til Kanada. Þau hjónin halda nú vestur nmtiaf tii þess m.a. áð taka á móti um tvö hundruö manha hópihéðan. VEIÐIHORNIP Þverá yf ir þusund Þverá/Kjarrá er fyrsta áin til að brjóta 1000 laxa múrinn í sumar og á hádegi í gær var búið að veiða 20 löxum betur. En þrátt fyrir að Þverá sé aflahæst yfir landið, þá hefir veið- in verið dræm og er nú mjög svipuð og á sama tíma í fyrra, sem var ekki besta laxveiðiár í manna minnum. í gærmorgun komu í kringum tíu laxar á land úr báðum ánum og holl sem hættir í dag í Þverá, eftir þriggja daga veiði, hafði fengið um 20 laxa á hádegi í gær. Að sögn Hilmars Bjömssonar er áin nú að kólna aftur, eftir að hitastig í henni hafði farið upp í 16 gráður í fyrradag. Að öðru leyti hefur áin ver- ið í ágætu ásigkomulagi. Hins vegar hafa göngur verið litlar og mest þá um smáfiskagöngur. Laxarnir hafa flestir verið 4-5 pund. Elliðaárnar Elliðaámar eru nú komnar yfir 800 laxa og hafa átt ágæta daga í sumar. Fyrir hádegi í gær var veiðin prýði- leg, 19 laxar komu þá á land. Veiðin hefur verið misjöfn, stundum hafa komið daprir dagar, en svo hafa stundum veiðst 40 laxar á dag. Að sögn Garðars Þórhallssonar hef- ur laxinn gcngið jafnt og þctt í árnar o).; um 2200 laxar cru komnir upp fyrir teljára. Þetta eru smálaxagöngur og nokkuð er um það að eldislax slæðist með. Ekki hefur veiðst mikið af honum enn sem komið er, fyrir ut- an nokkuð af tittum sem ekki eru taldir með veiðinni, en reynslan hefur sýnt að mest veiðist af eldislaxi í ág- úst. Astand ánna er ágætt, vatnshæðin er vel í meðallagi en virðist fara minnk- andi. Ámar hafa verið hlýjar undan- farið og laxinn því verið í latara lagi. Laxá í Leirársveit Veiðin hefur lítið skánað i Laxá í Leirársveit, frekar en í flestum öðmm ám á landinu. Hún hefur verið mjög dræm það sem af er sumri og nú eru aðeins komnir í kringum 380 laxar á þurrt. Bandarískir veiðimenn hafa verið við veiðar i ánni síðan á laugar- dag og verða í viku. Þeir höfðu á há- degi á þriðjudag dregið tuttugu laxa á land. Að sögn Jóns O. Guðmundssonar, veiðivarðar í Laxá, er vatnsmagnið í ánni nú upplagt en hún er nokkuð skoluð. Þó er erfitt að kenna ánni um dræma veiði. „Þegar svona gengur segja menn stundum að vatnið sé of blautt. En þá eru menn yfirleitt orðn- ir uppiskroppa með afsakanir og ástæður," scgir Jón.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.