Tíminn - 10.05.1996, Blaðsíða 2

Tíminn - 10.05.1996, Blaðsíða 2
Föstudagur 10. maí 1996 Á að leyfa erlendum abilum ab fjárfesta í innlendum orkuibn- abi? Halldór Jónatansson, forstjóri Landsvirkjunar: Ég er hlynntur hóflegri fjárfest- ingu erlendra abila í raforkuiðnaöi hér á landi. Áhugi þeirra vaknar þó varla nema samkeppni komi til með auknu frelsi í verðlagningu raforkunnar. Erlent áhættufjár- magn í raforkuiðnaðinum drægi úr þörf hans fyrir lánsfé og mundi stuðla að því að eðlileg arðsemi yrði höfð aö leiðarljósi í rekstri. Það myndi aftur leiða til lægri fjár- magnskostnaðar og lægra raf- magnsverðs án þeirrar verðjöfnun- ar sem við búum við í dag. Hjörleifur Guttormsson, alþingismabur: Ég hef verið og er andvígur því að hleypa útlendingum inn í fjárfest- ingar í orkuiðnaði hérlendis. Þab á jafnt við um byggingu orkuvera sem og dreifiveitur. Ég varaði sterk- lega við hættunni á þessu þegar EES- samningurinn var til umræðu hér og ég undrast mjög ummæli iðnaðarráðherra síðustu daga sem virðist telja þá tilskipun sem er í fæðingu hjá ESB um þessi efni, vera af hinu góða. m ^mmq 'ljt 'w Pétur H. Blöndal alþingismabur: Já, ég er á því ab þab eigi ab leyfa útlendingum að fjárfesta í orkuiðn- aði en þá meb þeim hætti ab þeir borgi fyrir aublindina. Leitab verbi tilboba í aublindina og síban geti menn fjárfest. Norðmenn hafa far- ib þessa leið með olíuna sína og arðurinn af auðlindinni liggur áfram hjá þjóðinni. Ég sé ekkert á móti því ab útlendingar fjárfesti meb áhættufé í virkjunum. Slík fjárfesting myndi auka samkeppni í þessum geira sem nú er nánast eng- in. Formaöur lœknaráös Heilsuverndarstóövarinnar gagnrýnir harölega tillögur um aö leggja stööina niöur: Heilsugæslustöðvar geta ekki sinnt fleira fólki Þab er öfugþróun aö leggja niöur berklavarnamibstöb nú þegar berklar eru í sókn. Jafnframt er þab skref aftur á bak ab sameina heilsuvernd og sjúkraþjónustu. Þetta er mebal þess sem fram kemur í gagnrýni formanns lækna- rábs Heilsuverndarstöbvar- innar á tillögur stjórnar stöbvarinnar. Hann bendir jafnframt á ab 20 þúsund manns njóti nú almennrar heilsuverndar á stöbinni og vegna haegrar uppbyggingar heilsugæslustöbva í Reykja- vík sé tómt mál ab tala um ab vísa þeim þangab. Helgi Guðbergsson, formað- ur læknaráðs Heilsuverndar- stöðvarinnar, segir að lækna- ráðið sé ekki á móti breyting- um á starfsemi Heilsuverndar- stöðvarinnar. Þvert á móti hafi það óskað eftir því árum sam- an að starfsemi stöðvarinnar verði endurskoðuð. í stað þess hafi líf hennar verið framlengt ár frá ári, ár í senn, án nokk- urra breytinga. Tillögur stjórnarinnar nú eru á hinn bóginn ekki til bóta að mati Helga. Hann segir þær hráar og illa unnar, í þeim sé ekki gætt faglegra sjónarmiða enda hafi þær verið unnar án samráðs við fagaðila. Helgi minnir t.d. á að Heilsuverndarstöðin er að hluta til eins og stór heilsu- gæslustöð. Þaðan er sinnt heilsuvernd, þar með talið mæðravernd og ungbarnaeft- irliti, fyrir alla þá sem hafa heimilislækni sem starfa ekki á heilsugæslustöð, sem eru um 20 þúsund manns í Reykjavík. í tillögum stjórnarinnar er gert ráð fyrir að þessir þættir, þ.e. mæðravemd og ung- barnaeftirlit, verði sameinaðir svipaðri starfsemi á Kvenna- deild Ríkisspítala annars vegar og göngudeild Barnaspítala Hringsins hins vegar. Helgi tel- ur þetta vera skref aftur á bak. „I fyrsta lagi er ekki rétt að það sé svipuð starfsemi á Helgi Gubbergsson. göngudeild Barnaspítala Hringsins. Það er engin skipu- lögð heilsuverndarþjónusta þar. Þótt svo væri teljum að það sé hætta fólgin í því að láta sama fólkið vinna við sjúkrahússtörf og heilsuvernd. Reynslan sýnir að heilsu- verndin verður undir í slíku samfélagi og ekki síst nú á tím- um sparnaðar og aðhalds." Auk þess að starfa sem heilsugæslustöð hefur Heilsu- verndarstöðin umsjón með ýmsum heilsuverndarþáttum sem ekki eða lítt er sinnt inn- an heilsugæslustöðvanna. Dæmi um þá eru berklavarnir sem fara fram á Lungna- og beklavarnadeild stöðvarinnar. í tillögum stjórnarinnar segir að berklavarnir eigi að fara fram innan heilsugæslustöðv- anna. „Dæmi frá öðrum löndum sanna að það er varhugavert að dreifa berklavörnum út til heilsugæslustöðva eingöngu. Það verður að vera miðstöð sem heldur utan um berkla- varnir. Það á ekki síst við núna þegar berklar eru í sókn og þess gætir æ meira að berkla- stofnar séu ónæmir eða illa næmir fyrir lyfjum. Þegar þetta fer saman við aukinn fjölda innflytjenda frá lönd- um þar sem berklar eru al- gengir, teljum við að það sé öf- ugþróun að leggja niður berklavarnarstöð sem þjónar öllu landinu." Annar þáttur í starfi Lungna- og berklavarnadeildarinnar eru tóbaksvarnir. í tillögum stjórnarinnar er gert ráð fyrir að þær færist inn í nýja for- varnarmiðstöð sem verði sett á laggirnar. Helgi hefur einnig athugasemdir við þessa ráð- stöfun. „Þetta stenst ekki. Við sjáum ekki um almennar tóbaksvarn- ir. Við erum fyrst og fremst að veita fólki þjónustu sem vill hætta að reykja." í skýrslu stjórnarinnar segir að hún hafi sett sér það mark- mið að setja fram tillögur sem væru líklegar til veita almenn- ingi a.m.k. jafn góða þjónustu og nú er veitt, kostnaður verði minni og hugmyndir væru til þess fallnar að efla umræðu um heilsuverndarstarfið og þróun þess. Helgi hefur þetta að segja um hversu vel tillög- urnar ná markmiðum sínum. „Varðandi þetta síðasttalda atriði er auðvitað ekkert eins vel fallið til að efla umræðu um heilsuverndarstarfið og að kasta fram einhverri bombu. Varðandi kostnaðinn er það hlálegt að byrja á að leggja til að eitthvað sé lagt niður áður en það er athugað hvað það kostar og hvort það sé dýrara að koma því fyrir á annan hátt. Og hvað þjónustuna varðar veit ég ekki hvert á að vísa þeim 20 þúsund manns sem sækja hingað heilsuvernd á meðan enn er ekki búið að reisa heilsugæslustöð í Voga- og Heimahverfi, heilsugæslu- stöðin í Grafarvogi er allt of lítil, sama á við um stöðvamar í Fossvogi og Hlíðahverfi og flest allar hinar stöðvarnar eru líka of litlar. Þannig að þótt við vildum vísa þessu fólki á heilsugæslustöðvarnar er ekki pláss fyrir það þar." -GBK Virkjum Bessastaði VID UTKOMU bókar sinnar, Virkj- um Iiessastaði, i gær sagði Ástþór Magnússon, siofnandi Friðar 2000, að hann hof* Sagt var... Örlagarík nafnbreyting „Mér daubbrá en mabur tekur þessu meb jafnabagebi — reynir þab ab minnsta kosti. Það kom í Ijós ab ein hjartalokan í mér er göllub og hefur verib þab frá fæbingu. Gárungamir hér á spítalanum spurbu mig hvort nafnbreytingin hefbi lagst svona þungt í mig." Rúnar júl. í DV, galvaskur ab vanda, þrátt fyrir ab vera á leib í hjartaupp- skurb. Funk og stuo á Vestf jöroum „Meb yfirlýsingu sýslumanns töldu menn brennivínsmálib úr sögunni. Svo var þó ekki. Funkararnir komu tvíefldir fram á sjónarsvibib eftir ab Bæjarins besta sýndi þá inni meb tvo menn ... Hiti er því hlaupinn í menn vib Skutulsfjörð samfara auknu funki og stubgildi." Dagfari gærdagsins. Verkamenn blekktir „Ég vil lýsa furbu minni á því ab enn skuli menn láta plata sig til ab taka þátt í kröfugöngu og útisamkomum hinn 1. maí. Hér er um ab ræba blekkingu af mannavöldum til ab geta áfram haldib launafólki ígreip- um launþegaforystunnar." Hjálmar í DV. Menntamálarábherra sósíaliskur „Mál þetta sýnir sósíaliskan rábherra og Alþingi, sem sameiginlega eru ófær um ab hugsa mál á grundvelli alþjóba viburkenndra markaðslög- mála." Jónas Kristjánsson í DV. Ekki hjól á Laugavegi „Ég er hættur að hjóla Laugaveginn. Mér hefur alltaf verið lítið um að hafa vit fyrir öðru fólki en vil þó gera undantekningu í þessu einfalda máli og hvetja aðra hjólreiðamenn til að fara að mínu dæmi. Hættum að hjóla innan um allt fólkið sem er á ferli upp og niður Laugaveginn." Hjörleifur Sveinbjörnsson í Mogga. Nietzsche í molum „Hann er ekki mjög kerfisbundinn, hugsun hans er svolítib slitrótt, jafn- vel í molum ab því er virbist og mjög mótsagnakennd." Kristján Árnason heimspekingur um kollega sinn, Nietzsche. Alþýbublabib. P07TJ í heita pottinum í gær var stadd- ur háskólaborgari nokkur, ný- kominn úr höfubstöbvum Há- skólans og lagbi hann gátu nokkra fyrir pottgesti: „Hvab eiga Gubrún Þorbergsdóttir og Ól- afur Ragnar Grímsson sameig- inlegt?" Gestir heita pottsins hugsubu sig vandlega um, en ekki gátu þeir séb hvab Ólafur Ragnar og kona hans ættu sam- eiginlegt svo háskólaborgarinn varb ab segja svarib. „Jú, þau elska bæbi sama manninn." Þetta og annab sem gerst hefur undanfarna daga, vilja menn meina ab sé merki um ab harbar sé sótt ab Ólafi Ragnari og sé kannski abeins smjörþefurinn af því sem koma skuli, enda hefur hann mikib forskot í skobana- könnunum fyrir forsetakosning- arnar. • Gosdrykkjaframlei&endur grípa til ýmissa rába til ab selja vöru sína. í Ameríku er ab koma á markab nýr drykkur frá Pepsí, eldraubur, framleiddur úr berjum frá Brasilíu. Drykkurinn er sagbur ástardrykkur og og sérlega upp- örvandi fyrir náttúru manna.'í Evrópu selur Schweppes drykk sem á ab vibhalda æskufegurb fram á gamals aldur. Benedikt Hreinsson markabsstjóri hjá Öl- gerb Egils segir ab engin þörf sé fyrir svona drykki á íslandi. Menn fái þetta allt meb Egils maltinu ...

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.