Bændablaðið - 15.07.1997, Blaðsíða 7

Bændablaðið - 15.07.1997, Blaðsíða 7
Þriðjudagur 15. júlí 1997 Bœndablaðið 7 Verðlagning mjnlkur í síðasta Bænda- blaði svara þeir Guð- mundur Lárusson og Þórólfur Sveinsson „brýningum" mínum frá því í 11. tbl. þar sem ég fer fram á snarpari framgöngu þeirra í verð- lagsmálum kúabænda. Eftir lestur þessara greina og greinargerð vegna verðlagningar nautgripa- og sauðfjárafurða 1.6 og 1.7 sl., sem fylgir, sannfærist ég enn frekar um að ekki hafi verið rétt staðið að kröfugerð bænda í Sexmannanefndinni. Vegna flókins launasaman- burðar og þeirra miklu breytinga sem voru gerðar á launakerfi við- miðunarhópa var rétt að leggja fram ýtrustu kröfur og láta á þær reyna. Einnig er eðlilegt að aukin gæði mjólkurinnar séu metin til hækkunar fyrir bændur. Að mínum dómi hafa þeir fé- lagar ekki félagslega stöðu til annars en að fylgja þessu máli eftir, þegar litið er til ályktana af bændafundum víða að af landinu. Einnig það að snarpari framganga hefði vakið athygli á óásættanlegri stöðu greinarinnar og hugsanlega létt róðurinn á öðrum vettvangi. Ég fullyrði að bilið milli bænda og flestra launþega breikkar ef ekki er gengið lengra. Eitt er víst að þeir láglaunahópar sem næst koma bændum í tekjum hafa fengið mun meiri hækkanir í síðustu samning- um en kúabændur fá nú. Lægstu laun verkamanna hækkuðu um 30% og lægstu laun iðnaðarmanna um 17%. Það er alveg á hreinu að nýir fulltrúar neytenda sem nú sitja í Sexmannanefndinni eru undir verulegri pressu frá félögum sínum eftir innkomu þeirra í nefndina og útgöngu félaga þeirra í vetur. Því er athyglisvert að þessir menn samþykkja óskir okk- ar manna sem gefur nokkra vís- bendingu um að hóflega hefur verið fram gengið. Hvenær og hvemig eigum við að ná fram leiðréttingum á kjömm okkar bænda ef ekki nú þegar uppgangur er í þjóðfélaginu og aðstæður til þess? Ef svarið er að verð- lagskerfið bjóði ekki upp á meira er það handónýtt og ekki á vetur setjandi. Vegna ummæla Guðmundar Lárussonar um að engin bókun hafi verið gerð á stjömarfundi BI um málið þá skal það upplýst að málið var ekki tekið til afgreiðslu á umræddum stjóm- arfundi en undirritaður lagði sín sjónarmið fram á fundinum sem bókuð em. Mat á hæfni minni og kunn- áttu læt ég bændur um að meta eins og áður, en eins og kunnugt er, er Guðmundi það tamt að telja gagnrýnendur sína illa að sér. Um minnisblöð Þórólfs vil ég segja að betur væri að hann notaði þau í vinnu sinni í verðlagsnefndinni og jafnframt gæti hann dustað rykið af „gömlu verklagsreglunni", þá væri líklegt að mín markmið næðust. Ég vil vona að orð Guðmundar í niðurlagi greinar hans, þar sem hann segir að málinu hafi ekki verið lokað og enn séu allar leiðir færar til frekari aðgerða, sé hægt að túlka á þann hátt að þetta sé aðeins fyrsti áfangi og tilraun til fullnaðarleiðréttingar verði gerð í haust. Ég get ekki orða bundist vegna nýútkominnar reglugerðar um heilbrigði mjólkur þar sem gert er ráð fyrir að leyfileg fmmutala innleggsmjólkur verði lækkuð mun hraðar en áður hefur verið gert ráð fyrir og þrátt fyrir mót- mæli bænda. Guðmundur Bjama- son landbúnaðarráðherra virðist ekki vita að langur aðlögunartími er nauðsynlegur ef ekki á illa að fara hjá mörgum. Veit ráðherrann ekki að kúabændur em í krappri stöðu um þessar mundir og mega ekki við því að bæta enn á erfiðleikana? Hrafnkell Karlsson, stjórnarmaður í Bœndasamtökum lslands Ingirar Helgason hf. Notaðar búvélar og tæki DRÁTTARVÉLAR TEGUND ÁRG. VST. HÖ. DRIF VERÐ ÁN VSK. ÁM.TÆKI ATHUGASEMDIR MF-3080 1990 4.400 100 4WD 2.500.000 TRIMA 1640 M/FARÞS., SKRIÐGÍR, 32 G MF-3080 1987 4.400 100 4WD 1.780.000 FRAMBÚNAÐ M/FARÞS., SKRIÐGÍR, 32 G MF-3075 1994 2.700 95 4WD 3.600.000 TRIMA 1620 FRAMBÚNAÐUR MF-3075 1994 1.900 95 4WD 2.900.000 TRIMA 1690 M/FARÞS., SKRIÐGÍR, 32 G MF-3060 1988 2.000 93 4WD 2.100.000 TRIMA 1620 M/FARÞS., SKRIÐGÍR, 32 G MF-3060 1989 2.500 80 4WD 1.950.000 TRIMA 1420 M/FARÞS., SKRIÐGÍR, 32 G MF-399 1996 250 104 4WD 3.250.000 TRIMA 1640 MF-399 1994 2.200 104 4WD 2.800.000 TRIMA 1620 MF-399 1993 1.700 104 4WD 2.700.000 TRIMA 1590 MF-390T 1995 1.200 90 4WD 2.390.000 TRIMA 1690 MF-390T 1990 6.000 90 4WD 1.700.000 TRIMA 1420 MF-390 1991 1.000 80 4WD 1.800.000 TRIMA 1220 HLIÐARSKIPTAR MF-390 1991 2.700 80 4WD 1.950.000 TRIMA 1590 MF-390 1993 1.200 80 2WD 1.600.000 MF-390 1991 1.490 80 2WD 1.400.000 MF-362 1991 1.800 62 2WD 1.150.000 MF-690 1984 4.700 80 4WD 1.200.000 TRIMA 1510 MF-265 1985 5.000 60 2WD 580.000 MF-130 1965 47 2WD 200.000 GOTT ÚTLIT FIAT 88-95 1993 2.800 85 4WD 2.150.000 ALÖ 640 CASE IH 885 1989 5.700 82 4WD 1.350.000 VETOFX-16 CASE IH 895 1991 3.300 85 4WD 1.350.000 CASE 1394 1986 3.300 77 4WD 1.150.000 ALÖ CASE IH 785 1987 4.000 77 2WD 900.000 CASE 585 XL 1989 3.800 62 2WD 650.000 CASE580F 1982 6.000 80 4WD 750.000 TRAKORSGRAFA SAME ASTORTURB 1992 1.000 70 4WD 1.550.000 ZETOR 7245 1992 1.200 69 4WD 1.500.000 ALÖ 520 ZETOR 7711 1991 2.400 70 2WD 1.020.000 ALÖ 520 ZETOR 5211 1987 3.000 52 2WD 500.000 ZETOR 4711 1974 47 2WD 140.000 RÚLLUVÉLAR CLAAS R46 1994 1.080.000 120*120 CM CLAAS R46 NETB.BÚNAÐUR 1991 890.000 120+120 CM CLAAS R-46 1990 780.000 120*120 CM KR0NE125 1989 490.000 120*120 CM PÖKKUNARVÉLAR LAWRENCE EDWARDS 1990 250.000 ÝMIS TÆKI TAARUP 544 STJ.MÚGAVÉL 1995 350.000 KRONE AM-243 CV 1994 290.000 MEÐ KNOSARA VBR. 2,4 M TAARUP 106 MÚGSAX 1990 290.000 JF MÚGSAXARI 1988 160.000 RAMMER BROTHAMAR 1992 750.000 YNGSTA VÉLIN Á ÍSLANDI CLAAS MARKANT 65 1990 450.000 DEUTZ-FAHR TS335 1988 80.000 BLÖÐKUVÉL KUHN-FLEX 1988 80.000 BLÖÐKUVÉL CHILTON RÚLLUGREIP 1990 50.000 STAFLAR UPP Á ENDANN KRONE HSL3503 1983 350.000 FJÖLHNÍFAVAGN 2JA ÖXLA CZ-450 MÚGAVÉL 1992 190.000 3JA TROMLUVÉL KRONE TS380/480 1995 290.000 STJÖRNUMÚGAVÉL KUHN 5001 MH 1994 230.000 LYFTUT. HEYTÆTLA Ingvar Helgason hf. VÉLADEILD Sími 525 8070 - Fax 587 9577 Síðastliðið vor voru samþykkt á Alþingi lög um eldi og heil- brigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum Gildandi lög um þetta efni frá 1966 höfðu að mestu staðið óbreytt síðan þau voru sett og staðist býsna vel breytta tíma. Með þessum nýju lögum er fyrst og fremst verið að laga löggjöfina að breyttum tímum og breyttum viðhorfum í þessum efnum með hliðsjón af reglum á helstu markaðssvæðunum fyrir kjöt og sláturafurðir. Löggjöf nágrannalandanna var höfð til hliðsjónar við gerð þessara nýju laga. Nú er lögð sífellt meiri áhersla á að færa eftirlitið framar í fram- leiðslukeðjuna og skoðun á tilbúinni vöru hefur fengið minna vægi. Ekki er sama áhersla lögð á stórsæjar breytingar á afurðun- um, heldur hreinleg vinnubrögð og að kom- ið sé í veg fyrir að ör- verur, sem valdið geta matarsýkingum, geti borist með hráefninu. Rétt er að benda á nokkrar mikilvægustu breytingarnar miðað við gildandi lög. I fyrsta lagi ná lögin yfir breiðara svið því gert er ráð fyrir að heimilt sé að setja reglur um eftirlit og sýnatökur í búfjár- hjörðum. I eldri lögum voru ákvæði um skoðun á lifandi búfé í sláturhúsrétt, en nú er gert ráð fyrir að landbúnaðarráðherra setji reglur um skoðun, rannsóknir og sýnatökur í hjörðum sláturfjár á framleiðslustöðunum hjá bændun- um. I raun hefur þetta þegar hafist með sýnatöku vegna salmónellu á alifuglabúum og hefur gefið góða raun. Sem dæmi um það má nefna að jákvæðum sýnum sem tekin eru af kjúklingum á eldistímanum hefur fækkað úr 14.86 % árið 1993 í 3.6% árið 1996. Einnig er unnt að gera kröfur um að einungis hrein sláturdýr komi til slátrunar. Þetta er mikil- vægt vegna þess að ekki er unnt að slátra óhreinum sláturdýrum svo vel fari og mikil hætta er á að örverur og margvíslegir sýklar berist í afurðimar, stytti geymslu- þol þeirra og geta valdið matar- eitmnum og matarsýkingum. Nauðsynlegt er að eftirlit sé með því heima á býlunum hvort slátur- dýrin em hrein því of seint er að gera það þegar þau em komin í slálurhúsið. Önnur mikilvæg breyting frá gildandi lögum er aukin krafa um innra eftirlit fyrirtækjanna sjálfra. Sífellt meiri áhersla er lögð á gæðastjómun í matvælafram- Ný kjíitlfig Irafa lekiö gildi Sigurður Örn Hansson, dýralæknir Heil- brigðiseftirlits sláturafurða leiðslu og þar með bætt eftirlit framleiðandannna sjálfra með framleiðslunni. Brýnt var orðið að lögfesta kröfuna um innra eftirlit í slátur- húsunum. Þetta er þegar orðin og verður sífellt mikilvægari þáttur í heilbrigðiseftirliti í sláturhúsum og kjötvinnslum og er nú mjög mikilvæg krafa eftirlitsaðila á helstu markaðssvæðum fyrir kjöt og kjötafurðir og því mikilvægt að unnt sé að nota opinberar reglur um slíkt eftirlit. Samkvæmt lögunum er gert ráð fyrir að í hverju sláturhúsi starfi að jafnaði slátraramenntaður starfsmaður. Mjög nauðsynlegt er að auka verkkunnáttu við slátmn og meðferð sláturafurða í slátur- húsum. Þá er í lögunum gerðar breytingar á skipulagi gæðamats- ins á kjöti, einkum að því er varð- ar yfirstjórnun þess til þess ein- kanlega að gera það einfaldara, ódýrara og sveigjanlegra. Stöður yfirkjötsmannsmanna í hveijum fjórðungi verða lagðar niður en þó var gert ráð fyrir að þeir aðstoðuðu við að koma í fram- kvæmd fyrirhuguðum breytingum á gæðamati á kindakjöti. Hagsmunaaðilar í greininni vilja hafa áfram gæðamat á kjöti og telja núverandi fyrirkomulag á gæðamati og flokkun gott. Hins vegar þótti ástæða til að koma á nokkurri einföldun og draga úr kostnaði við matið.

x

Bændablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Bændablaðið
https://timarit.is/publication/906

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.