Fréttablaðið - 31.05.2018, Blaðsíða 42

Fréttablaðið - 31.05.2018, Blaðsíða 42
Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is FR U M Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali Seilugrandi 2 – 4ra herb. – Bílskýli – Laus strax Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16 og 18 Um er að ræða fallega 4ra herb. 100 fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu á þessum eftir­ sótta stað í vesturborginni. Fallegar inn­ réttingar. Sér­ inngangur af svölum. 3 svefnherbergi öll með skápum. Ný­legt flísalagt bað. Góðar svalir. Sérlega rúmgóð geymsla í kjallara. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði kr. 20.700.000.­ sem má yfirtaka. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 27,5 millj. Gjörið svo vel að líta inn. Bjalla 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur. LAUS STRAX Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is FR U M Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali Seilugrandi 2 – 4ra herb. – Bílskýli – Laus strax Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16 og 18 Um er að ræða fallega 4ra herb. 100 fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu á þessum eftir­ sótta stað í vesturborginni. Fallegar inn­ réttingar. Sér­ inngangur af svölum. 3 svefnherbergi öll með skápum. Ný­legt flísalagt bað. Góðar svalir. Sérlega rúmgóð geymsla í kjallara. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði kr. 20.700.000.­ sem má yfirtaka. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 27,5 millj. Gjörið svo vel að líta inn. Bjalla 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur. LAUS STRAX Um er að ræða gullfallegt 231 fm parhús á einni hæð með inn yggðum bílskúr og öðum sérstæðum bílskúr við hlið húsins. Undir þe m bílskúr er rými s m h ntar se au aíbúð. Mjög fall g r innréttingar. Parket. Rúmgóð og falleg stofa með arni. Sérlega fallegur garður sem er umkringdur skógivöxnu svæði. Falleg og prívat eign á frábærum stað innst í botnlanga. Verð 48,9 millj. Gerið svo vel að líta við það verður tekið vel á móti ykkur. Furubyggð 23 - Mosfellsbær – Parhús Opið hús á morgun sunnud. 17 nóv. á milli kl. 14 og 16 OPIÐ HÚS if f st i n sal / Suðurlandsbraut 46 j í / í i 568 5556 / skeifan@skeifan.is FR U M Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali Seilugrandi 2 – 4ra herb. – Bílskýli – Laus strax Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16 og 18 Um er að ræða fallega 4ra herb. 100 fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu á þessum eftir­ sótta st í vesturborginni. Fall gar inn­ réttingar. Sér­ inngangur af svölum. 3 svefnherbergi öll með skápum. Ný­legt flísalagt bað. Góðar svalir. Sérlega rúmgóð geymsla í kjallara. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði kr. 20.700.000.­ sem má yfirtaka. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 27,5 millj. Gjörið svo vel að líta inn. Bjalla 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur. LAUS STRAX i t i nasala / Suðurlandsbraut 46 j í / í i 568 5556 / skeifan@skeifan.is FR U M Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali Seilugrandi 2 – 4ra herb. – Bílskýli – Laus strax Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16 og 18 Um er að ræða fallega 4ra herb. 100 fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu á þessum eftir­ sótta stað í vesturborginni. Fallegar inn­ réttingar. Sér­ inngangur af svölu . f i ll eð skápum. Ný­legt flísalagt bað. Góðar svalir. Sérlega rú g ll r . hv. lán frá Íbúðalánasjóði kr. 20.70 .000.­ sem má yfirtak . Í gar. Verð 27,5 millj. j ri lí i . ja la 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur. LAUS STRAX Um er að ræða gullfallegt 231 fm parhús á einni hæð m ð inn yggðu bílskúr og öðum sérstæðum bílskúr við hlið húsins. ndir þe bílskúr er rými s m h ntar se au aí úð. j f lle ar i r ttingar. Parket. Rúmgóð og falleg stofa r i. rl f llegur garður sem er umkringdur i. leg og príva eign á frábærum stað i . rð 48,9 mi lj. lít við það verður tekið vel á móti y kur. Furubyggð 23 - Mosfellsbær – Parhús Opið hús á morgun sunnud. 17 nóv. á milli kl. 14 og 16 OPIÐ HÚS Snorrabraut 65 Opið hús í dag, fimmtudaginn 31. m í, 17:30-18: 0 Töluvert endurnýjuð og virkilega falleg 130,6 fm. efri hæð í þríbýlishúsi í Norðurmýrinni. Þórir Hallgrímsson / hdl. Löggiltur fasteignasali OPI Ð H ÚS Aðalfundur Aðalfundur Þorbjarnar hf vegna ársins 2017 verður haldinn miðvikudaginn 13. júní nk. kl. 10:00 á skrif- stofu félagsins í Grindavík Dagskrá: 1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt 18. grein samþykkta félagsins 2. Önnur mál Dagskrá, endanlegar tillögur og reikningar félagsins munu liggja frammi á skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis, viku fyrir aðalfund. Stjórn Þorbjarnar hf. Fasteignir Eskihlíð 20 105 REYKJAVÍK Lind fasteignasala kynnir 4ra herbergja rúmgóða íbúð á efstu hæð við Eskihlíð 20. Fallegt útsýni, mjög gott skipulag. Þrjú stór svefnherbergi. Stór stofa. STÆRÐ: 111 fm FJÖLBÝLI HERB: 4 43.900.000 OPIÐ HÚS 31. MAÍ 17:15 – 17:45 Heyrumst Hrafn Valdísarson Löggiltur fasteignasali 775 4988 hrafn@fastlind.is S.773-4700 og 520-3500 Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700 Netverslun með tískuvörur. Til sölu netverslun með kventískuvörur, m.a. skó og fylgihluti. Góð viðskiptasambönd, er á Facebook með tugi þúsunda fylgjenda. Hefur starfað við góðan orðstír undanfarin ár. Mjög gott verð eða tilboð. Uppl. veitir Óskar Mikaelsson á netfanginu oskar@atveignir.is og 773-4700 Fundir RÁÐNINGAR Starfsmenn eru lykill að árangri allra fyrirtækja. Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is Til hvers að auglýsa ? Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma í úrvinnslu innsendra umsókna. Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni. Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum. STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031 stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is. Með starf fyrir þig Starfsemi STRÁ ehf. býr að aldarfjórðungs reynslu og þekkingu á sviði starfs- manna- og ráðningarmála en stofan hefur unnið fyrir mörg helstu og leiðandi fyrirtæki landsins um árabil. Rík áhersla er lögð á trúnað varðandi vörslu gagna og upplýsinga bæði gagnvart umsækjendum, sem og vinnuveitendum. Ánægðir viðskiptavinir til margra ára hafa notið þjónustu STRÁ, en stofan hefur jafnframt umsjón með ráðningum í sérfræði- og stjórnunarstöður. www.stra.is 12 SMÁAUGLÝSINGAR 3 1 . M A í 2 0 1 8 F I M MT U DAG U R 3 1 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :4 8 F B 0 6 4 s _ P 0 4 2 K .p 1 .p d f F B 0 6 4 s _ P 0 3 9 K .p 1 .p d f F B 0 6 4 s _ P 0 2 3 K .p 1 .p d f F B 0 6 4 s _ P 0 2 6 K .p 1 .p d f A u to m a tio n P la te re m a k e : 1 F F 5 -2 7 2 C 1 F F 5 -2 5 F 0 1 F F 5 -2 4 B 4 1 F F 5 -2 3 7 8 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 8 A F B 0 6 4 s _ 3 0 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.