Fréttablaðið - 07.02.2019, Blaðsíða 44

Fréttablaðið - 07.02.2019, Blaðsíða 44
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug við andlát og útför elskulegrar móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu, Helgu Guðmundsdóttur frá Akureyri. sem lést 18. janúar. Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Eini- og Grenihlíðar á hjúkrunarheimilinu Hlíð fyrir góða umönnun og hlýju. Guðmundur Svansson Hafberg Svansson Ólafur Svansson Svanhildur Indíana Svansdóttir og fjölskyldur. Bróðir minn, Ari Friðfinnsson frá Baugaseli, Eiðsvallagötu 30, Akureyri, lést 27. janúar. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn 11. febrúar kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast hans er bent á öldrunarheimilið Hlíð. Ingimar Friðfinnsson og aðrir aðstandendur. Elsku eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Stella Þorbjörg Steindórsdóttir Safamýri 71, lést á heimili sínu 1. febrúar sl. Útför fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Kristinn Sæmundsson Ingvar Kristinsson Sólveig Guðlaugsdóttir Sæmundur Kristinsson Stella Kristinsdóttir barnabörn og barnabarnabörn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Hafsteinn Sigurjónsson múrari, lést miðvikudaginn 30. janúar 2019 á hjúkrunarheimilinu Grund. Útför hans fer fram frá Dómkirkju Krists konungs, Landakoti, miðvikudaginn 13. febrúar kl. 13.00. Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Grundar fyrir góða umönnun og hlýju. Ólöf G. Hafsteinsdóttir Ásgrímur L. Ásgrímsson Sólveig S. Hafsteinsdóttir Rannver H. Hannesson Jórunn I. Hafsteinsdóttir Ólafur G. Magnússon Marteinn Már Hafsteinsson barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Hilmar Gunnlaugsson prentari, lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 30. jan. Útförin fer fram frá Kópavogs- kirkju mánudaginn 11. febrúar kl. 15. Innilegar þakkir til starfsfólks Sunnuhlíðar fyrir góða þjónustu og hlýlegt viðmót. Gunnlaugur Hilmarsson Reyndís Harðardóttir Þorkell Svarfdal Hilmarsson Hrafnhildur Hartmannsd. Gunnar Þór Hilmarsson Hilmar Hilmarsson Marta Þ. Hilmarsdóttir Vermundur Á. Þórðarson Hildur María Hilmarsdóttir Þórarinn Þorfinnsson barnabörn og barnabarnabörn. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ásta Sigmarsdóttir lést að morgni 29. janúar á hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð, Akureyri. Útför hennar verður gerð frá Akureyrarkirkju föstudaginn 8. febrúar kl. 13.30. Sveinn Bjarnason Alda Benediktsdóttir Björg Bjarnadóttir Sigmar Bergvin Bjarnason Þóra Berg Jónsdóttir Alma Bjarnadóttir Perrone Antonio Perrone Bjarni Bjarnason Margrét Pálsdóttir barnabörn og barnabarnabörn. Tuttugu ár eru í dag liðin frá því Hussein Jórdaníu-konungur lést úr krabba-meini og Abdúlla krónprins settist á hásætið fræga. Á þessum tuttugu árum hefur Jórdanía gengið í gegnum góðæri og hrun, og ófriður geisað allt í kring. Þótt Abdúlla hafi tekið við sem kon- ungur þann 7. febrúar 1999 var hann ekki krýndur fyrr en 9. júní. Um 800 erindrekar ýmissa ríkja sóttu veislu af því tilefni í Raghadan-höllinni. Og þótt Abdúlla hafi verið nýkrýndur konungur má segja að Rania drottning hafi vakið mesta athygli. Hún var á þeim tíma 29 ára, yngsta drottning heims. Sem konungur Jórdaníu er Abdúlla ekki einvaldur heldur fara þingið og ríkisstjórnin með þó nokkur völd. Kon- ungurinn er þó þjóðhöfðingi, æðsti yfir- maður hersins og hefur töluverð áhrif á gang mála í jórdanska stjórnkerfinu. Þegar Abdúlla tók við völdum var hag- kerfi Jórdaníu illa statt vegna Persaflóa- stríðsins. Efasemdir voru um að hinn nýi konungur væri í stakk búinn til að takast á við það erfiða verkefni að endurreisa hagkerfið, að því er kom fram í grein í Economist í febrúar 1991. Abdúlla kom á töluverðum breyting- um á jórdanska hagkerfinu. Fækkaði reglugerðum og jók frelsi. Það leiddi til þess að fjárfestar litu í auknum mæli til Jórdaníu og var hagvöxtur allt að átta prósent á milli 2004 og 2008. En þessi vöxtur gekk til baka við hrunið 2008 og óstöðugleika sem fylgdi Arabíska vorinu. Í raun setti Persaflóastríðið mark sitt að miklu leyti á fyrstu ár Abdúlla í embætti. Hussein hafði neitað þátttöku og álitu Vesturlönd þá afstöðu eigin- legan stuðning við Saddam Hussein, einræðisherrann í Írak. Þessari afstöðu sneri Abdúlla við þegar ráðist var inn í Írak árið 2003. Abdúlla heimilaði Banda- ríkjamönnum til að mynda að setja upp eldflaugakerfi í Jórdaníu en tók ekki þátt að öðru leyti. Jórdanía átti svo eftir að hýsa um 800.000 írakska flóttamenn. Líkt og annars staðar í arabaheim- inum létu mótmælendur í sér heyra um Arabíska vorið. Eftir röð mótmæla vegna versnandi efnahagsstöðu og jafn- vel áköll um að lýðveldi yrði stofnað ákvað Abdúlla að sparka ríkisstjórninni og skipa Marouf Bakhit nýjan forsætis- ráðherra árið 2011. Mótmæli héldu hins vegar áfram og Abdúlla skipti aftur um forsætisráðherra vegna þess hversu illa honum þótti ganga að koma á umbót- um. Awn Khasawneh varð forsætisráð- herra. Þó ekki lengi, Fayez Tarawneh tók við skömmu síðar í starfsstjórn í þriðju uppstokkuninni á einu og hálfu ári. Með kosningum í janúar 2013 tókst svo að lægja mótmælaöldurnar að mestu. Konungssinnar höfðu betur, enda sniðgengu andstæðingar kosning- arnar. Lýðræðisumbótum var komið á, vægi atkvæða jafnað og dregið úr mið- stýringu í jórdönsku stjórnkerfi. Þrátt fyrir áköll um stofnun lýðveldis, stríð í grannríkjum, mótmæli og efna- hagshrun situr Abdúlla sem fastast. Hann er í þriðja sæti á listanum yfir þá leiðtoga arabaheimsins sem lengst hafa setið. thorgnyr@frettabladid.is Abdúlla verið konungur Jórdaníu í tuttugu ár Abdúlla hefur verið konungur Jórdaníu í 20 ár. Gengið hefur á ýmsu frá því hann tók við því embætti. Góðæri, hrun, stríð og Arabíska vorið hafa einkennt valdatíð hans. Þrátt fyrir kröfur um stofnun lýðveldis situr Abdúlla enn sem fastast og virðist ekki á útleið. Abdúlla konungur Jórdaníu og hin vinsæla Rania drottning sitja fyrir eftir krýningarathöfnina í júní árið 1999. NORDICPHOTOS/AFP 1301 Játvarður annar verður fyrsti prinsinn af Wales. 1613 Mikael Romanov verður Rússakeisari. 1821 John Davis sagður hafa stigið á Suðurskautslandið fyrstur manna. 1898 Émile Zola dreginn fyrir dóm fyrir greinina „Ég ákæri“. 1900 Breski Verkamannaflokkurinn stofnaður. 1904 Yfir 1.500 hús brenna í Baltimore. 1942 Húsmæðraskóli Reykjavíkur tekur til starfa. 1964 Bítlarnir koma fyrst til Bandaríkjanna. 1971 Siglingafélag Reykjavíkur stofnað. 1971 Konur fá kosningarétt í Sviss. 1974 Grenada fær sjálfstæði. 1986 Jean-Claude Duvalier flýr Haítí. 1992 Maastricht-samningurinn undirritaður. Merkisatburðir 7 . F E B R Ú A R 2 0 1 9 F I M M T U D A G U R28 T Í M A M Ó T ∙ F R É T T A B L A Ð I Ð TÍMAMÓT 0 7 -0 2 -2 0 1 9 0 4 :2 5 F B 0 6 4 s _ P 0 4 4 K .p 1 .p d f F B 0 6 4 s _ P 0 3 7 K .p 1 .p d f F B 0 6 4 s _ P 0 2 1 K .p 1 .p d f F B 0 6 4 s _ P 0 2 8 K .p 1 .p d f A u to m a tio n P la te re m a k e : 2 2 4 2 -9 4 E 0 2 2 4 2 -9 3 A 4 2 2 4 2 -9 2 6 8 2 2 4 2 -9 1 2 C 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 6 A F B 0 6 4 s _ 6 _ 2 _ 2 0 1 9 C M Y K
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.