Morgunblaðið - 18.03.1960, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 18.03.1960, Blaðsíða 22
22 MORGVNBLAÐIÐ Fostudagur 18. marz 1960 — Gjaldeyrissvik Frh. af bls. 1. ur Yngvi Sigurðsson var rann- sóknardómari embættisins í þessu máii Reynis, en frá sakadómi barst í gær þessi frásögn af máls- atvikum: Fyrst aðstoðarmaður „Maður heitir Reynir Þorgríms son, til heimils á Laugarnesvegi 80 hér í bæ. Ungur réðist hann til starfs á innflutningsskrifstof- unni. í fyrstu vann hann ýms að- stoðarstörf. Er hann hafði unnið um tveggja ára skeið hjá skrif- stofunni, eða um mitt ár 1956, þá tæplega tvítugur að aldri, var honum falið að annast undirbún- ing og umsjón með öllum leyfis- veitingum fyrir námskostnaði, ásamt færslu spjaldskrár yfir slík leyfi. Haustið 1958 var Reyni að auki falið að undirbúa um- sóknir manna, er sóttu um svo- kölluð bílleyfi, m.a. með því að leiðbeina umsækjendum. Reynir dvaldist erlendis um rösklega mánaðar skeið vorið 1959. Þá varð skýrsludeild " innflutnings- skrifstofunnar þess vör, að náms- mannagjaldeyrisleyfi fannst ekki skráð í spjaldskrá. Það leiddi til bráðabirgðaathugunar á skránni. Fannst fleira grunsamlegt. Því var undinn bugur að því að yfir- fara og athuga afrit og viðeigandi skjöl um útgefin námskostnaðar- leyfi tímabil það, sem Reynir hafði séð um námsmannagjaid- eyrinn. Niðurstaða þessarar at- hugunar varð sú, að tímabilið júlí 1956 til maí 1959 fundust 68 námskostnaðarleyfi, sem þóttu grunsamleg. Með kæru, ds. 13. júní 1959, kærði innflutnings- skrifstofan Reyni til sakadómara. Jafnframt var Reyni sagt upp starfi sýiu hjá skrifstofunni. Reynir kom erlendis frá 18. júní 1959. Samdægurs hófst dóms rannsókn málsins. Megindrættir málsins eru þess- ir: — Vfir 60 umsóknir falsaðar Af þeim 68 yfirfærslum, sem til kæru leiddu, virðist allt vera með felldu um 5 yfirfærslur. Reynir virðist því hafa í rösklega 60 tilfellum fengið forstöðumenn innflutningsskrifstofunnar til að samþykkja umsóknir um yfir- færslu á gjaldeyri vegna náms- kostnaðar andstætt reglum um úthlutun gjaldeyris til náms- manna. Oftast bar hann sig þann- ig að við þetta, að hann bjó til námsmenn og notaði þá ýmist nöfn kunningja sinna eða tilbú- in nöfn. Önnur skipti útvegaði hann raunverulegum námsmönn- 10*0*0*0*0»0*0*0*0»0»0t0*0n0*0*0* Moberg „ land- tlótta' Stokkhólmi. CM áramótin var viðtal í einu dagblaðanna við Vil- helm Moberg, skáld, en hann er sem kunnugt er bú- settur í Sviss. Var hann spurður, hvers hann vænti af sænskri stjórnmálaþró- un á sjöunda tug aldarinn- ar. Taldi hann margt upp, sem betur maetti fara, og m. a. það, að sömu lög skyldu gilda fyiir alla, af- nema skyldi konungsveldi, þjóðkirkjuna, sænskt „byro krati" og sitt af hverju. „Þegar allt þetta hefur verið framkvæmt, sný ég aftur til gamla fósturlands- ins og dvelst þar til ævi- Ioka", sagði Moberg. — En blöðin bæta við, hvort ekki muni eitthvað vanta á óska- li^tann, hvort það séu ekki sænsku skattarnir, sem hrakið hafi hinn djarfa bar- áttumann réttarins úr landi. — K. G. 'um aukayfirfærslur eða aflaði sér persónulega yfirfærslu út á leyfi námsmanna, sem þegar höfðu fengið það, sem þeim bar. Hálf milljón króna Með þessu móti fékk hann for- stöðumenn innflutningsskrifstof- unnar til að samþykkja umsókn- ir um gjaldeyrisleyfi sem námu samtals að fjárhæð um krónur 500.000.00 fyrrnefnt tímabil. Er þá lagt til grundvalla:- leyfisfjár- hæðir. Eftir 30. maí 1958 var inn- heimt 30% yfirfærslugjald til út- flutningssjóðs af leyfisfjárhæð- um. Reynir fór hægt í sakirnar í fyrstu, en gerðist æ frekari til fjárins er stundir liðu. Greiðasemi — bílakaup jg gjaldeyrir Stór hluti þess gjaldeyris, sem fenginn var með þeim hætti, er að framan er lýst, rann óskiptur til ýmissa manna, sem voru Reyni meira eða minna kunnugir, þann- ig að Reyni skein ekki gott af. Þar virðist fyrst og fremst hafrf' ráðið greiðasemi og lipurð við gjaldeyrisþurfandi ferðalanga. f öðrum tilvikum virðist Reyni hafa gengið til hagnaðarvonin ein saman. Hann notaði hluta þess gjaldeyris, sem hann komst sjálf- ur yfir, til kaupa á bílum. Hann keypti bílleyfin, flutti inn bílana og seldi með góðum hagnaði, ýmist einn eða við annan mann. Er vitað um fimm bíla, sem hann átti þátt í að fluttir voru inn árin - 1957 og 1958. Fjórir þeirra voru seldir. Veturinn 1958—1959 hætti hann umsvifunum með bílainn- flutninginn og hóf að selja gjald- eyrisávísanir beint. Upplýst er um 10 dollaraávísanir sem hann seldi: Runnu ávísanir þessar, all- að eða flestar hverjar, til bíla- sala. Vitað er um alls 11 bíla, er keyptir voru fyrir námsmanna gjaldeyri, að mestu eða öllu leyti. fbúð og ferðalög Ágóðanum af þessum viðskipt- um sínum varði Reynir m.a. til íbúðarkaupa. Hann sigldi árlega og ferðaðist vítt og breitt um Evrópu. Ágóðinn er varlega reikn aður röskar kr. 330.000,00. Tímabil það, sem Reynir veitti forstöðu námsmannagjaldeyris- deild innflutningsskrifstofunnar, var úthlutað til námsmanna gjald eyri, sem nam ár hvert um kr. 14 millj. til kr. 16% millj. Tala námsmanna var árlega um 600 til 700. í máli þessu hefir ekkert kom- ið fram, er benti til þess, að starfsmenn innflutningsskriftof- unnar hafi verið í vitorði með Reyni. Rannsókn málsins má heita lokið og verður málið innan tíðar sent dómsmálaráðuneytinu til ákvörðunar ákæru". Fró&legar upplýsingar forsœtisráðherra Stjórnarraðsbyggingar kosta 85 milljónir œ-vssm. ANNARRI umræðu um fjár- lög var fram haldið í samein- uðu Alþingi í gær. Ölafur Thors, forsætisráðherra, tók fyrstur til máls og talaði fyr- ir breytingar- tillögu um einn ar milljóna kr. framlag til byggingar stj órnar- ráðshúss. Kvaðst hann ekki hafa séð sér fært, að leggja til að upphæð yrði hærri, þó það hefði verið betur viðeig- andi. • Forsætisráðherra rakti að- draganda þessa máls. Á hálfr- ar aldar afmæli innlendrar rík isstjórnar hefði ríkisstjórnin ákveðið að minnas.t þess af- mælis með því að byggja stjórnarráðshús milli Amt- mannsstígs og Bankastrætis. Tveir ráðherranna, Ölafur Thors og Steingrímur Stein- þórsson hefðu um svipað leyti flutt þáltill, um að 2 milljón- um króna yrði varið til bygg- ingarinnar og hefði það verið samþykkt með atkvæðum allra viðstaddra þingmanna.- • Nefnd hefði síðan verið skip uð og falið þremur arkitekt- um að aðstoða húsameistara við að gera teikningar. að hús- inu. Frumteikningar væru nú það langt komnar, að. hægt væri að byrja verkið þegar. • Forsætisráðherra gat þess ennfremur, að til greina gæti komið að reisa allstórt hús, sex hæða, bak við stjórnar- ráðsins við Lækjargötu, til að leysa bráðabirgðaþörf stjórn- arráðsins, en ríkið greiddi nú um sex milljónir króna í húsa- leigu árlega. Teikningar að þessu húsi lægju einnig fyrir og kostnaður við það væri áætlaður 12 til 15 milljónir eftir gengisbreytinguna. Kostnaður við stjórnarráðs- húsið sunnan Bankastrætis væri hins vegar áætlaður 50 til 60 milljónir. Þá væri einn- ig til athugunar að byggja eina hæð ofan á Arnarhvol, er mundi kosta á níundu millj. króna. Frá BúnaBarþingi: Mjaltavélar i ólagi geta skaðað kýrnar EFTIRFARANDI ályktanir hafa verið gerðar á Búnaðarþingi undanfarna tvo daga: Vegna þess að vélmjaltir á kúm eru að verða mjög útbreidd ar telur Búnaðarþing mikla nauð syn á eftirliti með mjaltavélum og felur stjórn Búnaðarfélags ís- iands að leggja mál þetta fyrir Verkfæranefnd, með ósk um, að hún kaupi tæki til prófunar á mjalíarvélum. 1 greinargerð um þetta má!, segir: Víða erlendis hefur komið í ljós, að mjaltavélar eru í miklu ólagi, svo víst er, að heilsufar kúnna er af þeim sökum oft í hættu og sérstaklega vegna júg- urbólgu. Vestur í Kaliforníu hef- ir þetta fyrst verið uppgötvað. Reyndist svo að loftsog vélanna var m. a. í miklu ólagi og oft Ahrif efnahagsráílstaiananna ó oihomu bæjarsjóðs í athugun Frá bœjarstjórnar fundi Á BÆJARSTJÓRNARFUNDI í gær var meðal annarra mála tek- in til umræðu svohljóðandi til laga frá bæjarfulltrúa Þórði Björnssyni: „Bæjarstjórn óskar eftir því við borgarstjóra fjármála, að hún fái skýrslu um það, hvaða áhrif ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum muni hafa á áætl aðar tekjur og áætluð gjöld bæj- arsjóðs og fyrirtækja hans á yfir- standandi ári". Flutningsmaður fylgdi tillög- unni úr hlaði með nokkrum orð- um. Geir Hallgrímsson, borgarstjóri tók næstur til máls. Kvaðst hann hafa lýst yfir við 2. umr. fjár- hagsáætlunar bæjarins, að þegar|hann hana aftur. er efnahagsráðstafanir rík- isstjórnarinnar kæmu fram, yrði hafizt handa um athugun á hver áhrif þær hefðu á fjárhag bæjar- ins. Kvaðst borgarstjóri hafa fal- ið þremur mönnum athugun þessa máls, borgarritara, Gunn- laugi Péturssyni, aðalendurskoð- anda, Guttormi Erlendssyni og skrifstofustjóra bæjarverkfræð- ings, Guðmundi Vigni Jósefssyni. Væri þessi mál nú í athugun og myndu niðurstöður lagðar fyrir bæjarstjórn, þegar að þær yrðu kunnar. Með tilliti til þess að at- hugun sú, er tillagan gerði ráð fyrir, væri þegar hafin, kvaðst borgarstjóri vilja leggja til að til- lögunni yrði vLsað til bæjarráðs. Þórður Björnsson þakkaði upp- lýsingarnar. Kvaðst hann með til- liti til yfirlýsinga borgarstjóra ekki sjá ástæðu til að láta þessa tillögu ganga lengra, og tæki eftir stutta notkun. Ameríku- menn, sem eru framarlega á sviði véltækni, eins og kunnugt er, fundu upp sérstakt tæki, er svaraði því strax, hvort sogdæla véianna var í lagi eða ekki. Dan- ir og Hollendingar eru nú þegar búnir að taka þetta tæki í þjón- ustu sína og telja það mjög hent- ugt og ekki dýrt. Rétt þykir því, að ekki dragist lengi, að mál þetta verði tekið til athugunar hér. Ilm innflutning holdanauta Vegna þess að mörg undanfar- ift ár hefir ríkt nokkur áhugi fyr- ir innflutningi holdanauta og uppi hafa verið sterkar raddir um nytsemi þeirra fyrir íslenzk- an landbúnað, en þar sem ekki liggur ljóst fyrir hversu mikill fjárhagslegur gróði er að inn- flutningi þeirra,-ályktar Búnað- arþing, að kjósa þriggja manna nefnd til þess að gera rökstuddar áætlanir um arðsemi holdanauta í samanburði við búfjártegundir þær, sem fyrir eru í landinu. Nefndin skal kynna sér eftir föng um, þær samanburðartilraunir á Dánarfreei NYLEGA er látin í Alaborg í Danmörku frú Laufey Harlyk sem mörgum eldri Reykvíkingum mun kunn. Hún var dóttir hinna kunnu heiðurshjóna Þórodds Bjarnason- ar og Guðjóníu Bjarnadóttur. Frú Laufey fluttist til Danmerk ur ásamt manni sínum Jakobi Harlyk og börnum árið 1925 og hefir verið búsett þar síðan. — Foreldrar hennar og Sólveig syst- ir hennar eru látin, en bróður á hún á lífi, Bjarna Þóroddsson póstafgreiðslumann í Reykjavík. Jarðarför hennar íer fram í dag. Kostnaður við þessar bygg- ingar allar væri þannig áætl- aður 85 milljónir. En þær væru allar þarfar og tæplega sæmandi, að leysa ekki úr húsnæðisvandræðum stjórnar ráðsins. Sú eina milljón, er lögð væri til í breytingartil- lögunni væri bitamunur en ekki fjár, en sýndi þó viljann til að halda verkinu vakandi. • I lok máls síns fór forsæt- isráðherra nokkrum orðum um afgreiðslu fjárlaga og hvatti eindregið til varfærni. Benti hann á að nú væru venju fremur mörg atriði varð andi fjárlög í óvissu og gæti reynslan ein skorið úr um hversu til myndi takast. • Yrðu tekjur hærri en áætl- að er, nyti þjóðin góðs af því þegar á næsta ári með skatta- lækkun. Greiðsluhalli væri hins vegar stórhættulegur ag mundi brjóta skarð í þá ^arn- argarða, sem nú væri verið að reisa um efnahagslíf þjóðar- innar, og jafnvel brjóta þá niður. Slíkt mætti með engu móti henda oss íslendinga. Galloway-blendingum og kálfum af innlenda stofninum, sem nú standa yfir í Laugardælum, holda nautabúskapinn í Gunnarsholti, reynslu Norðmanna á innflutn- ingi holdanauta og afla að öðru leyti eins og kostur er þeirra upplýsinga, er málið varðar. Nefndin skili áliti fyrir næsta Búnaðarþing. Hóptryggingar gegn slysum Búnaðarþing felur stjórn Bún- aðarfélags Islands að leita til- boða hjá helztu tryggingarfélög- um í landinu um að hóptryggja bændur, húsfreyjur þeirra og starfsfólk gegn slysum. Að fengn- um slíkum tilboðum verði hag- stæðasta tilboðið sent öllum búh- aðarsamböndum og vinni þau að því að kynna málið fyrir bænd- um. Óskað verði svars stjórna búnaðarsambandanna um það, hvort þær telji rétt að taka til- boði um slysatrygginguna og liggi þau svör fyrir næsta Bún- aðarþingi. Á miðvikudag flutti Kristinn Jónsson, héraðsráðunautur og dr. Björn Jóhannesson, m. a. erindi um leiðbeiningar um áburðar- notkun. Og á fundi á fimmtudag voru ýms mál til fyrstu umræðu. 10 lestir í róðri í marz SANDGERDI, 17. marz. — Allir Sandgerðisbátar eru komnir ánet nema einn, Jón Gunnlaugsson. Afli í net í gær var sára tregur, aðeins 2—8 tonn, en Jón Gunn- laugs fékk á línuna 13 tonn. Yfirlit frá 1—15 marz: Al- mennt fóru bátarnir 11—12 róðra hver. AUs voru farnir 167 róðrar af 16 bátum. Heildarafli nam 1652 tonnum 185 kg. Mestur afli í róðri var 2. marz. Þá haíði Víðir II 23,5 tonn. Næstbezti dag- urinn var 4. marz. Þá hafði M.b. Helga 18,8 lestir. Hæstan afla þennan hálfa mánuð hafði Víðir II að venju, 146,4 tonn í 11 róðr- um. Næst er Helga með 130,2 tonn í 11 róðrum. Þriðji er Mummi með 128 tonn í 11 róðrum og fjórði Hrönn II meS 124 tonn í 12 róðrum. Meðalafli í róðri er 9,9 tonn. Allir Sandgerðisbátar eru á sjó í dag. — Axel.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.