Morgunblaðið - 21.02.1961, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 21.02.1961, Blaðsíða 12
12 rMORGUNBLAÐID Jriðjudagur 21. febrúar 1961' Utg.: H.f Arvakur. Reykjavlk. Framkvæmdastjóri: Sigfús Jónsson. Ritstjórar: Valtýr Stefánsson (ábm.) Sigurður Bjarnason frá Vigur. Matthías Johannessen. Eyjólfur Konráð Jónsson. Lesbók: Arni Óla, sími 33045. Auglýsingar: Arni Garðar Kristinsson. Ritstjórn: Aðalstræti 6. Auglýsingar og afgieiðsla: Aðalstræti 6. Sími 22480. Askriftargjald kr. 45.00 á mánuði innanlands. 1 lausasölu kr. 3.00 eintakið. FÍSKIFÉLAGIÐ FIMMTUGT 'iskifélag íslands varð 50^ ára í gær. Þessi merki félagsskápur hefur starfað að framförum og umbótum í fiskveiðum íslendinga af framsýni og ötulleik. Það hefur stundað almenna fræðslustarfsemi um allt það sem að sjávarútvegi lýtur og með tímanum hefur rann- sóknarstarfsemi og vísinda- vinna í þágu útvegsins einn- ig verið verulegur þáttur í starfsemi félagsins. Forystu- menn Fiskifélagsins hafa gert sér ljóst, að vísindin geta veitt ómetanlega aðstoð í rekstri sjávarútvegsins. Má raunar segja, að aukin tækni og vísindastarf hafi valdið byltingu á sviði útvegsmála. Á miklu veltur að íslenzka þjóðin fylgist sem bezt með tækniþróun þeirri, sem nú gerist og leggi kapp á að hagnýta sér vísindin í þágu bjargræðisvega sinna. Á því hefur Fiskifélag íslands áreið anlega skilning. Davíð Ólafs- son fiskimálastjóri, sem jafn- framt er stjórnarformaður í Fiskifélaginu er hagsýnn og raunsær framfaramaður, sem unnið hefur mikið og gott starf í þágu samtakanna og islenzks sjávarútvegs. íslend- ingar þakka Fiskifélaginu brautryðjendastarf þess og byggja miklar vonir á fram- tíðarstörfum þess. ÁRÁSIRNAR Á HAMMARSKJÖLD Allt bendir til þess, að árás- Rússa á Dag Hammar- skjöld, framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna í sam- bandi við víg Lumumba, muni ekki hafa tilætluð áhrif. Allar hinar vestrænu lýðræðisþjóðir standa fast með Hammarskjöld, og fjöl- margar hinna svokölluðu hlutlausu þjóða og nýju að- ildarríkja Sameinuðu þjóð- anna hafa einnig tekið upp hanzkann fyrir hann. Auð- sætt er-því, að Rússar munu ekki ná því takmarki sínu að þessu sinni að flæma Hamm- arskjöld úr stöðu sinni. En kjörtímabil hans rennur eins og kunnugt er ekki út fyrr en á árinu 1963. Sjálfur hef- ttr Hammarskjöld lýst því yfir nú, eins og á sl. hausti, þegar Krúsjeff réðist sem heiftarlegast á hann, að hann hyggðist ekki segja af sér, heldur halda áfram störfum sínum í þágu samtakanna. Það er hin mesta fjarstæða, þegar Rússar halda því fram, að Hammarskjöld beri ábyrgð á vígi Lumumba. — Sameinuðu þjóðirnar héldu vörð um Lumumba meðan þær höfðu aðstöðu til þess. Það var hann sjálfur sem flúði frá bústað sínum í Leo- poldville og kastaði sér út í algera óvissu með tilraunum sínum til þess að komast til þeirra landshluta, þar sem fylgi hans var talið mest meðal þjóðarinnar. Það feigð arflan hans hafði Dag Hamm arskjöld enga aðstöðu til að hindra. Meðal vestrænna þjóða er vissulega ástæða til þess að fagna því mikla trausti, sem framkvæmdastjórinn nýtur um heim allan. Árásir Rússa á hann hafa orðið til þess að sýna ennþá betur en áður, að mikill hluti mannkynsins telur Dag Hammarskjöld enn þá manninn, sem líklegastur sé til þess að geta stýrt hin- um víðtæku alþjóðasamtök- um gegnum brim og boöa. FAÐIR OG SONUR lt/faurice Macmillan, ungur íhaldsþingmaður, sem er sonur Harolds Macmill- ans, forsætisráðherra, hefur beint skarpri gagnrýni að stjórn föður síns í neðri mál- stofu brezka þingsins. Hann komst þar m. a. að orði á þá leið um stefnu stjórn- arinnar, að hún væri „á reiki úti á þjóðvegunum, hliðar- götum og smástígum, en vissi ekki hvar aðalvegurinn væri“. Eitt af aðalmálgögnum brezka íhaldsflokksins, Daily Mail, tók undir þessa gagn- rýni hins unga þingmanns og komst þannig að orði, að „Bretland hefði ekki vitað hvað það vildi allt frá lok- um styrjaldarinnar. Aðrar þjóðir hafa gert upp hug sinn. Við ættum að gera það líka“, sagði Daily Mail. - Það hefur vakið sérstaka athygli víða um heim, að það er sonur hins brezka for- sætisráðherra, sem forystu hefur um gagnrýnina á stjórn hans. Er þó vitað að með þeim feðgum er góð vinátta og traustur frænd- skapur. En það er vissulega enn ein sönnun um styrk- leika brezks þingræðis og lýðræðis að slíkt skuli geta gerzt. Hin frjálsa gagnrýni er aðalsmerki hins sanna lýðræðis. Brezki Ihaldsflokkurinn hefur unnið þrennar kosning ar í röð sl. 9 ár. Hann kom sterkari út úr síðustu kosn- utz YMS'em borgar sig jkAÐ er nú mjög til um- " ræðu hér á landi, bæði innan Alþingis og utan, hvort leyfa beri hér ingum en oftast áður, en aðalandstæðingur hans, — Verkamannaflokkurinn, — er mjög illa á vegi staddur. Forysta flokksins er veik og mikill ágreiningur ríkir inn- an hans. En ýmsir erfiðleikar steðja að Bretum um þessar mund- ir. Þrátt fyrir næga atvinnu í landinu hefur dregið úr út- flutningi og aðstaða Breta hefur orðið veikari í sam- keppninni á mörkuðunum við V-Þýzkaland, Frakkland og Japan. Er það vissulega alvarleg staðreynd, sem stjórn landsins hlýtur að gera sér ljósa og gera sínar ráðstafanir til þess að mæta. KENNEDY OG NATO 17" ennedy, Bandaríkjaforseti, sendi nýlega fastaráði Norður-Atlantshafsbandalags ins í París boðskap, þar sem hann markaði afstöðu sína og hinnar nýju ríkisstjórnar sinnar til varnarsamtaka vestrænna þjóða. — Komst hann þar m. a. að orði á þá leið, að Nato væri áhrifa- mesta hindrunin á vegi of- beldisaflanna til heimsyfir- ráða. Hin sögulegu vináttu- tengsl Nato-þjóðanna hefðu verið styrkt af sameiginlegu takmarki, sköpun veraldar, þar sem frjálsir menn gætu lifað í friði og öryggi, óháðir fjötrum hungurs, fátæktar og vanþekkingar. Ef við vinnum saman, sagði forset- inn, þá náum við þessu marki, ef okkur mistekst það er frelsið í stórfelldri hættu. Kennedy lýsti því síðan yf ir að Bandaríkin myndu styðja Nato eftir fremsta megni. Hlutverk okkar er, sagði hann, að sannfæra hvaða árásaraðila, sem hugs- anlegur er um það, að árás á land eins Nato-ríkis muni verða mætt með skjótum refsiaðgerðum. Hann lagði áherzlu á að Nato væri fyrst og fremst varnarsamtök, sem ættu það mark og mið há- leitast að standa vörð um heimsfriðinn. Hinn frjálsi heimur fagn- ar þessari yfirlýsingu Kenne- dys. Nato hefur frá upphafi unnið mikið og gott starf í þágu heimsfriðarins. Það hef ur stöðvað framsókn hins al- þjóðlega kommúnisma. Efl- ing Nato er í dag sízt ónauð- synlegri en áður. ” ef rétt er að farið Þa9 þarf mörg handtök og nákvæm, áður en minkaskinnin eru orðin að fallcgum „pels“. — Hér sjást æfðir fingur gera fyrstu hnífsbrögðin. minkaeldi á ný. Eru marg- ir áhugasamir um, að svo megi verða, þar sem menn telja, að þar gæti orðið um mikinn búhnykk að ræða fyrir þjóðarbúið í heild, ef að yrði unnið af skyn- semd og dugnaði — en fyrri saga minkaeldis hér á landi er mikil hrakfalla- saga, sem kunnugt er. — Þessi atvinnugrein er stunduð á vísindalegan MHÍHÍHÍHÍHlHlHÍHÍHt Danir grœddu 550 — 600 milljónir kr. (ísl.) á sölu minnkaskinna á sl. ári — og fengu 90°Jo þeirrir upp- hœðar í erlendum gjaldeyri • •• IHÍHÍHÍHÍHÍHÍHÍHÍHÍHÍI hátt í ýmsum löndum, svo sem í Bandaríkjunum, Kanada og á Norðurlönd- unum. Frændur vorir, Danir, eru nú komnir í hóp helztu minkaræktar- manna í heimi og hafa af drjúgar tekjur. Þar sem þessi mál eru nú ofarlega á baugi hér heima, birtum við hér til gamans og fróðleiks útdrátt úr grein, sem birtist í danska blað- inu Dagens Nyheder fyrir skömmu, þar sem ýmsar upplýsingar er að finna um minkaeldi í Dan- mörku. Danmörk er nú í hópi þeirra landa, sem mest fram- leiða af hinum dýrmætu og eftirsóttu minkaskinnum, þótt enginn skyldi láta sér detta það í hug við að líta á dansk- ar konur, segir í upphafi greinarinnar. — Uppboð mik- ið, sem Samband loðdýra- ræktarmanna í Danmörku hélt í Kaupmannahöfn í jan- úar sl., markaði hápunkt þessarar atvinnugreinar í Danmörku, sem þróazt hefir með næsta ótrúlegum hraða, að sögn blaðsins. — Um 375 þúsund skinn voru boðin upp, og mun þetta mesta minkaskinnauppboð, sem haldið hefir verið utan Bandaríkjanna, hafa fært dönskum loðdýraræktarmönn um um 40 milljón króna (d.) tekjur. ■jr Stórstíg aukning Samband danskra ioð- dýraræktarmanna var stofn- að árið 1930, og í fyrstu skýrslum þess, árið 1932, mátti lesa, að minkastofninn í Danmörku væri — 44 dýr. Eftir átta ár, eða 1940, komst stofninn yfir 3000 dýr, en það nam þá aðeins 1% minka stofnsins í mesta minkarækt- arlandi heimsins, Bandaríkj- unum. Það var svo nokkru eftir að heimsstyrjöldinni síð ari lauk, að fyrir alvöru tók að færast líf í tuskurnar í minkarækt Dhna. Árið 1950 fæddust 142 þúsund minka- hvolpar í Danmörku, 1959 var talan komin upp í 900 þúsund — og á nýliðnu ári komst „framleiðslan“ upp í milljónina, og um 100 þús. betur þó. — Þeir 44 minkar, sem Danir áttu árið 1932 hafa „rentað“ sig býsna vel, ekki verður annað sagt. ir í þriðja sæti Með framleiðslu sinni sl. ár — um 1,1 millj. minka- skinna — hafa Danir náð þriðja sæti meðal mestu skinnaframleiðenda heimsins f Framh. á bls. 15

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.