Morgunblaðið - 11.03.1965, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 11.03.1965, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLAÐIÐ Fimmtudagur 11. marz 1965 fBaggtfnftlftftfft Útgefandi: Framkvæmdastjóri: Ritstjórar: Ritstjórnarfulltrúi: Auglýsingar: Ritstjóm: Auglýsingar og afgreiðsla: Áskriftargjald kr. 90.00 í lausasölu kr. Hf. Árvakur, Reykjavík. Sigfús Jónsson. Sigurður Bjarnason frá Vigur. Matthías Johannessen. Eyjólfur Konráð Jónsson. Þorbjörn Guðmundsson. Árni Garðar Kristinsson. Aðalstræti 6. Aðalstræti 6. Sími 22480. á mánuði innanlands. 5.00 eintakið. MENNTAMENNIRNIR OG ÞJÓÐIN k sambandi við frumvarp til * nýrra læknaskipunarlaga, sem nú liggur fyrir Alþingi, hefur nokkuð verið rætt um stuðning þjóðarinnar við menntamenn sína yfirleitt. Bjarni Benediktsson, forsæt- isráðherra, benti m.a. á það, að með námsstyrkjum, náms lánum og ókeypis kennslu við háskólann hér, væri betur greitt fyrir námsmönnum á fslandi en í flestum öðrum löndum. Kvaðst forsætisráð- herra þess fullviss að hlut- laus rannsókn mundi ótví- rætt leiða þetta í ljós. Þegar á þetta er litið, hljóta fslendingar að gera þá kröfu á hendur menntamönnum sínum, að þeir skilji þörf þjóðarinnar fyrir starfskrafta þeirra að námi loknu. Hef- ur. þetta sérstaklega borizt í tal vegna þess, að mikill fjöldi íslenzkra mennta- manna hefur á síðustu árum hafið störf erlendis. Er hér fyrst og fremst um að ræða lækna, verkfræðinga og ýmsa aðra vísindalega menntaða menn. Munu nú t.d. dvelja erlendis milli 80 og 90 læknar, á' sama tíma sem tilf innanleg- ur læknaskortur ríkir hér á landi. Það er vitanlega sjálf- sagt og eðlilegt, að íslenzkir læknar stundi framhaldsnám erlendis til þess að búa sig sem bezt undir lífsstarf sitt og fylgjast með í þeim miklu framförum, sem stöðugt verða á sviði læknisfræðinn- ar, Það er líka mannlegt, að hinir ungu menntamenn líti hýru auga til embætta í ná- grannalöndum okkar, þar sem störf vísindamanna eru víða betur launuð en hér á landi. En hitt er líka stað- reynd, sem forsætisráðherra vakti athygli á, að hið ís- Ienzka þjóðfélag hefur gert svo vel við hina ungu mennta menn, hjálpað þeim svo mik- ið við nám þeirra, að það á einnig nokkurn rétt til starfs krafta þeirra að námi loknu. Nú er lagt til í frumvarpi ríkisstjórnarinnar til nýrra læknaskipunarlaga, að tekin verði upp ríkislán til handa læknastúdentum, gegn skuld bindingu þeirra um að þjóna læknishéraði um nokkurn tíma að námi loknu. Einnig þetta mun fela í sér stórauk- inn stuðning af hálfu þjóðfé- lagsins við hina ungu lækna. Vonandi á það sinn þátt í því að greiða úr héraðslækna- skortinum og bæta heilbrigð- isþjónustu við þúsundir manna í landinu. Sannleikurinn er sá, að fullkomin heilbrigðisþjón- usta telst í dag til frumskil- yrða þess, að almenningur geti búið við öryggi og lifað hamingjusömu lífi, hvar sem er á landinu. Það er fráleitt að fólk uni þar búsetu, sem ekki er kostur á læknishjálp þegar þörf gerist. íslenzkir menntamenn hafa alltaf unnið töluvert fyrir námskostnaði sínum, þótt hið opinbera veiti þeim veruleg- an stuðning og góða aðstöðu til þess að stunda nám. Þessi sumarvinna menntamann- anna er að ýmsu leyti mjög æskileg. Hún er holl fyrir þá sjálfa og hún treystir tengsl þeirra við þjóð þeirra. Er óhætt að fullyrða að hún sé mikilvægur þáttur í uppeldi hinna ungu mennta- manna. Það þarf ekki að vorkenna neinum, hvorki menntamönn um né öðrum það þó þeir þurfi að vinna. — Hófleg vinna er öllum holl. Það er eitt af aðalsmerkjum hins fá- menna íslenzka þjóðfélags, að embættismenn þess og menntamenn hafa flestir tek- ið þátt í skapandi starfi í þágu bjargræðisvega þess. Þeir hafa unnið á sjó og landi og öðlazt nána þekkingu á störf- um og baráttu fólksins í sveit og við sjó. Þetta er vissulega vel farið og það er rétt, sem forsætisráðherra sagði, að það væri mikil atfurför ef menntamennirnir hættu að taka þátt í þessum störfum. Kjarni málsins er, að ís- lenzka þjóðin vill gera vel við menntamenn sína. Hún leggur í dag vaxandi áherzlu á eflingu hverskonar vísinda. Þess vegna verða mennta- mennirnir að skilja þarfir þjóðar sinnar, þrátt fyrir það þótt allur heimurinn standi þeim opinn að námi loknu, og að sums staðar kunni að bjóðast betri kjör heldur en í heimalandinu, sem hefur stutt þá með ráðum og dáð af takmörkuðum efnum til þess að öðlast mikilvæga þekk- ingu og undirbúning undir lífið. „SAMSTAÐA UM- BÓTAMANNA" Ifinir svokölluðu vinstri ** flokkar hafa oft og ein- att valið sér nafnið „umbóta- flokkar". Síðast í gær birtir Tíminn forustugrein undir ÉkiJr^í UTAN ÚR HEIMI Haröar deilur um meintar raf- sesullækningar í frttnsku Vísínda-íikadeiTi- mmii MIKLAR DF.ILUR urðu með- al vísindamanna á fundi triin.sku vísindaakademiunnar nú fyrir skömmu, er þar voru til umræðu tilraunir sem gerð ar hat'* verið til að lækna krabbamein með rafsegulöld- uni. Frægur sérfræðingur í krabbameinsrannsóknum próf. Antonie Lacassagne, forseti samtaka þeirra er berjast .?¦«<« krabbameini, dró í efa gildi tiiraunanna,. árangur þann sem náðst hefði og „hugs unarlausan" fréttaburð um þær. Kvaðst hann jafnvet ótt- ast, að hávaðafréttir um til- raunir þessar, sem væru ekki annað en tilraunir, myndu ef til vill ýta undir sjúklinga að hlaupa frá læknum sínum og úr sjúkrahúsunum, sem þeir væru á, til þess að falast eftir meðhöndlun með rafsegulöld- um. Fundir hinnar aldagömlu og virðulegu frönsku vísinda- akademíu, sem nú er 299 ára og telur innan sina vébanda helztu vísindamenn landsins á hverjum tíma, fara yfirleitt fram með stakri kurt og pí og það ber ekki oft við að al- menningur sýni á þeim mik- inn áhuga. En þennan fund sótti fjöldi forvitinna Frakka og blaðamenn og Ijósmyndar- fyrirsögninni „Samstaða um- bótamanna". Allt er þetta hjal ákaflega yfirborðslegt. Vinstri flokk- arnir sögðu íslendingum einu sinni, að aðeins vinstri stjórn gæti stjórnað íslandi með hagsmuni alls almennings fyrir augum. Um þetta var hjalað árum saman. Svo kom loks að því, að vinstri stjórn var mynduð og „samstaða umbótamanna" þar með sköp uð. En hvernig reyndist þessi stjórn „umbótamanna" ís- lenzkum almenningi? Það er óþarfi að rifja þá sögu upp. Hún er öllum lands mönnum í fersku minni. Vinstri stjórnin var versta og óhagkvæmasta stjórn, sem nokkurn tíma hefur setið á íslandi. Niðurstaðan varð líka sú, að það voru verka- lýðssamtökin sem felldu hana. Nú segja höfuðmálgögn Framsóknarflokksins, að í raun og veru skorti það eitt á pólitíska gæfu íslendinga, að allir „umbótamenn" sam- einist innan Framsóknar- flokksins. Svona víður er faðmur gömlu maddömu í dag! Nú talar Framsókn ekki um nauðsyn vinstri stjórnar. Hún áræðir það ekki vegna ar bðrðust um sæti á hðrðum bekkjum hályftra og viðar- klæddra húsakynna Akademí- unnar vtð Quai Conti. Og af því stafaði þessi mikli oig almenni áhugi, að von var á þriðju skýrslunni um tilraunir þær, sem gerðar hafa verið með rafsegulöldu til lækninga á krabbameini. Fyrri skýrslurnar tvær, setn áður voru afhentar Vísinda- akademíunni voru birtar laust fyrir mánaðarmótin febrúar- marz, og mikið um þær skrif að í mörg frönsk blöð. Skýrslur þessar greina frá tilraunum með krabbameins- lækningar, sem unntð er að á rannsóknarstöð skammt frá Bordeaux, rekinni fyrir einka- fé. Fyrir rannsóknunum stend ur ítalskur rafmagnsverk- fræðingur Antonie Priore. Samkvæmt skýrslunum sem taka til rannsókna Pri- or's undangengið ár reynd- ust krabbameinsæxli, sem ræktuð höfðu verið í rott- um, hjaðna og ræturnar lækn- ast, ef aexlin fengju rafsegul- ötdumeðhöndlun í 10 til 90 mínútur á degi hverjum í þrjár ttl fimm vikur, ýmist hátiðniöldur eða lágtíðni. Rottur með áþekk æxli, sem ekki fengu þessa meðhöndlun, dóu innan tíðar. Réttar niðurstöður tilra«n- anna staðfesta ýmsir franskir vísindamenn, þar á meðal pré- fessor Maurice Guárin, tor- stöðumaður rannsókna við Vísindarannsóknastofnun rik- isins. Margir vísindamenn eru þó andvígir M. Priore og þess- um tilraunum hans og m.a. vegna neikvæðs vitnisburðar þeitta var honum neitað utn. 2 milljón dala lán til rann- sóknanna fyrir nokkrum árum. I hópi þessara andstæðinga Priore's erú ýmsir vísinda- menn í Bordeaux og nágrenni og forstöðumaður Curie- stofnunarinnar. Annar hópur vísindamanna er þeirrar skoð- unar „að þessar tilrauntr ,séu ekki ábyngar eða í fullri al- vöru gerðar". Margir vísindamenn hafa einnig mjög á móti því að getðar séu tilraunir með rækt- uð æxli og segja að ræktunin skapi sérstakar aðstæður í líkama þess sem fyrir henni verður og önnur andsvör og igeti það breytt miklu utn nið- urstöður tilrauna. Segja þeir tilraunir með meðhöndlun „æxla sem koma f ram a£ eigin hvötum'* ólíkt áreiðanlegri. Prófessor Robert Courrier, helzti talsmaður Priores og tilrauna hans á vettvangi Vís- indaakademíunnar, tilkynnti á þessum fundi hennar, að þeg- ar væru hafnar tilraunir með meðhöndlun sjálfmyndaðra æxla og sagði þær spá góðu um endanlegar niðurstöður rannsóknanna. reynslunar af síðustu stjórn „umbótaaflanna". Þá er grip- ið til þess úrræðis, að bjóða öllum „vinstri mönnum" í Framsóknarflokkinn. En er líklegt að að því hlytist mik- il gæfa? Sannarlega ekki. Framsókn arflokkurinn er í dag henti- stefnusinnaður afturhalds- flokkur í náinni samvinnu við kommúnista. Aldrei var því um Álftanes spáð, að ættjörðin frelsaðist þar, var einu sinni sagt, þeg- ar erlent vald haEði bæki- stöðvar á Álftanesi. Svipað má segja um þessa nýjustu veiðibrellu Framsóknar. — Þorri fslendinga mun aldrei festa trúnað á það, að ætt- jörðin frelsist, eða að henni skapist heilbrigt stjórnarfar þótt Framsóknarmönnum tækist að breiða nýja sauðar- gæru yfir samstarf hinna sundurlausu og úrræðalausu vinstri afla. Söngleikurinn Stöðvið heiminn hefur nú rerií sýndur M sinn-» ma í Þjóðletkhúsinu, og eru nú aðeins eftir örfáar sýningar á leiknum. Aðalhlutverkin eru sem kunnugt er leikin at Vöta Kristjánsson og Bessa Bjaraasyai, og er myudiu ai þeim í hlut- verkum sínum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.