Morgunblaðið - 07.03.1969, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 07.03.1969, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 7. MARZ 1960. tjltgefandi H.f. Arvafcur, Eeyfcjawífc. Fnamfcvæimdíaisitióri Hiaraldur Sveinsaon. 'Ritstjórai' Sigurður Bjarnaaon frá VigW. Mafcfchías JoihannieS'Sleía. Eyjólfur Konráð Jónsson. EitsitjámarfuiHtrói Þorbjöm Guðlmundsson. Eréttaistjóri Bjöm JólhannsisO'n!. Auglýsingastjöri Árni Garðar Krisitinsson. Eitstjórn oig afgneiðsla Aðalstræti 6. Sími 10-100. Auiglýsdngaa? Aðalstræti 6. Sími 22-4-80. Asfcriftargj'ald kr. 190.00 á mánuði innanlamds. 1 lausasöiu kr. 10.00 eintafcáð. FYLGJUM FÖRDÆMÍ FINNA 97 hjartagræðslur á síðasta ári t'ftir að Finnar felldu gengi gjaldmiðils síns í okt. 1967, tóku þeir til við að ræða og rannsaka allar leið- ir til þess að tryggja, að geng isbreytingin næði tilætluðum árangri, þ.e.a.s. að bæta gjald eyrisstöðu landsins, örva * framleiðslu og þar með að verða undirstaða góðra lífs- kjara. Þessar viðræður og at- huganir báru þann árangur, að helztu þjóðfélagsöflin komust að samkomulagi, sem mjög hefur treyst efnahags- grundvöll Finna. Meginefni þess samkomu- lags, sem ríkisvald, vinnu- veitendur og launþegar gerðu, var á þann veg að af- nema vísitölukerfi, sem lengi hefur verið við lýði í Finn- landi, bæði vísitölugreiðslur á laun og eins vísitölutrygg- ingar fjárskuldbindinga. Allar stéttir sættu sig við, að fá ekki bætt kjör með vísi- tölugreiðslum, en hins vegar var komizt að samkomulagi um nokkrar kauphækkanir í skrefum, en þess þó gætt vel, að þær væru ekki meiri en svo, að traustur grundvöllur væri undir atvinnulífi og ekki yrði stofnað til nýrrar verð- bólgu. Þessar skynsamlegu aðgerð ir Finna hafa borið ríkulegan ávöxt, og menn skilja nú, að hóflausar vísitölugreiðslur eru til ills eins. Vissulega er nú mikil ástæða fyrir okkur íslend- inga að gefa gaum að þess- um aðgerðum Finna. Lífs- hagsmunir íslenzku þjóðar- innar krefjast þess, að nú " verði ekki stofnað til aðgerða, sem kollvarpa mundu árangri þeim, sem náðist með gengis- breytingunni. Þess vegna ættu ráðamenn vissulega að hafa þroska til áð gleyma gömlum væringum og snúa bökum saman um lausn þess vanda, sem við stöndum frammi fyrir, einmitt á þann veg að hleypa ekki vísitölu- skrúfunni í gang, heldur að komast að samkomulagi um kjarasamninga, sem tryggi beztu kjör, sem atvinnuveg- irnir geta staðið undir, en kauphækkanir gangi aldrei svo langt, að hag undirstöðu- atvinnuveganna sé stofnað í hættu. Pólitískur leikaraskapur er fyrirgefanlegur þegar vel árar, en þegar gífurlegir erf- iðleikar steðja að, hefur eng- inn leyfi til að bregðast skyldunni við þjóð sína. Þá eiga þeir, sem valdir hafa verið til forystu, hvort held- ur er á Alþingi eða í öðrum valdamiklum þjóðfélagsstofn- unum að láta dægurmálin víkja og taka höndum saman um lausn hins mikla vanda. Á þetta mun reyna hér næstu daga og vikur, og í lengstu lög verðum við að treysta því, að þeir, sem hin mikla ábyrgð hvílir nú á, muni leysa málin á skynsam- legan hátt og forðast aðgerð- ir, sem verða munu til stór- tjóns. FRAMTAK LOFTLEIÐA A ð undanförnu hafa menn **■ verið uggandi út af sam- keppni þeirri, sem Bahama- flugfélagið hefur veitt Loft- leiðum og jafnvel verið ótt- azt, að breyttar aðstæður gætu skaðað hagsmuni þessa mikilvæga atvinnufyrirtækis fslendinga. En Loftleiðamenn hafa eins og fyrri daginn brugðizt af manndómi og þrótti við aðsteðjandi erfið- leikum. Fregnirnar, sem borizt hafa af því, að Loftleiðir hefðu náð áhrifum í Bahama-flug- félaginu og mundu að líkind- um tryggja og treysta á þann hátt starfsemi sína, hafa vak- ið alþjóðarathygli og ánægju. íslenzk atvinnufyrirtæki eru oft of svifasein og hlífast við breytingum, sem ein- hverja áhættu geta haft í för með sér, vegna þess að menn vilja heldur vera öryggir um tiltölulega lítinn rekstur en hætta öllu til þess að ná í stóra vinninginn. Þessu hefur verið öfugt farið hjá Loftleið- um, og sem betur fer hafa áform Loftleiðamanna fram til þessa tekizt. Allir hljóta að vona, að hin nýja skipan á rekstri félags- ins muni bera tilætlaðan árangur og fortíðin bendir sannarlega til þess, að Loft- leiðamenn viti hvað þeir eru að gera. Rekstur Loftleiða hefur gífurlega þýðingu fyrir ís- lendinga alla, bæði vegna gjaldeyristekna þeirra, sem félagið veitir okkur, og eins vegna hins mikla starfs- mannafjölda. Hann mun væntanlega aukast á næst- unni, ekki sízt ef Loftleiðir geta flutt viðgerðarþjónustu sína hingað til lands. Samkeppnin í fluginu er AP-grein eftir Alton Blakeslee. NÍUTIU og sjö sinnum voru framk’væmdir hjartaflutning- ar á mönnum á síðasta ári. Bú ast má við, að þessi tala verði enn hærri á árinu 1069. En náttúran segir til sín, og það er nú einu sinni náttúrulög- mál, að mannslí'kaminn berst á móti hvers kyns „aðskota- hlutum“, hvort sem eru vír- usar eða ný hjörtu. En níutíu og sjö manneskjur fengu þó lengt lílf sitt nokk- í uð vegna hjartaflutninga, og 11 þrónunin mun ugglaust verða sú að innan tiltölulega fárra ára verður hægt að skipta um nær öll líffæri í manninum án þess veruleg áíhætta fylgi. Einnig er talið sennilegt að gerviihjörtu verði endurbætt stórlegh smám saman, svo að kannski þarf ekki einu sinni að notast við „alvöru hjörtu“ til að bjarga lífi hjartveikra. Þá kemur til spurningin um framboð og eftirspurn. Á sjúkrahúsi í Brooklyn liggur til dæmis ungur maður, og þekking og dugnaður lækna hefur haldið lífi í honum löngu eftir að hann hefði átt að vera dáinn drottni sínum. Aðeins eitt líffæri hans starf- ar eðlilpga og hressilega — það er hjartað. Þegar hann deyr hefur eiginkona hans heitið því að gefa hjartað úr Styrkir til iramholdsnáms MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ veitir styrki til iðna'ðarmanna, gífurlega hörð, og þess vegna vita menn aldrei með vissu fyrirfram, hvernig til muni takast. En vonandi er, að að- gerðir Loftleiða séu hinar happadrýgstu, sem völ var á. honum. En stundin er ekki komin. Fjórar manneskjur, sem hefðu getað notað hjarta hans, hafa dáið í næstu sjúkraherbergjum á þessuim mánuðum. Enginn getur sagt um það með nokkurri vissu, hvort eða hvenær hann nær heilsu, en það er vis-sulega vafasamt í meira lagi. Hvarvetna eru sams konar atburðir að gera3t. Og svo gerist það alltaf öðru hverju að sjúklingur með gott hjarta leggur upp laupana og það er numið brott og grætt í dauð- vona hjartasjúkling. Fyrsta hj artaflutninginn framkvæmdi dr. Christian Barnard í Suður-Afríku, þeg- ar hann græddi hjarta í Lous Washkansky í Groote Sehur sjúkrahúsinu í Jóíhannesar- borg þann 3. desember 1967 og Waáhkansky lifði í nokkr- ar vikur, en lézt af völdum lungnabólgu. Vitað var að fjöldi lækna var vel á veg kominn í rannsóknum sínum og hötfðu fengizt við hjarta- flutninga á dýrum. Það var einskær tilviljun, að Barn- ard skyldi verða fyTstur til. Meðal mjög þekktra lækna á þessu sviði eru þeir til dæm- is dr. Norman E. Shuway við Stanford háskólann og David Hume og Richard Lower við Læknaháskólann í Virginíu- ríki í Bandaríkjunum. Og þeg sem stunda framhaldsnám er- lendis, eftir því sem fé er veitt í þessu skyni í fjárlögurp ár hvert. Styrkir verða fyrst og fremst veittir þeim, sem ekki eiga kost á styrkjum eða námslánum úr lánasjóði íslenzkra námsmanna eða öðrum sambærilegum styrkj og/eða lánum. Heimilt er þó, ef sérstaklega stendur á, að veita viðbótarstyrki til þeirra, er stunda viðurkennt tækninám, ef fé er fyrir hendi. Styrkir eru eingöngu veittir til náms erlendis, sem ekki er unnt að stunda hér á landi. Skal ar ísinn var brotinn fylgdu fleiri fljótlega á eftir. Á tóltf mánuðum voru framkvæmd- ar 97 hjartagræðslur, eins og fyrr greinir. Og í árslok voru 45 sjúklinganna enn á lítfi. Lengst allra með aðkomu- hjarta hefur Philip Blaiberg 1 lifað, en hann fékk nýtt hjarta 2. janúar 1968. Næstur honum kemur Charles Bou- logne í París, en í hann var grætt nýtt hjarta þann 12. maí. Tveir af sex, sem aðgerð in var gerð á í júlí voru á li.fi, fjórir af níu, sem fengu nýtt hjarta í ágúst, 9 af 16 í september og 13 af 18 í októ- ber. Læknar eru þeirrar skoðun ar, að græðslan hafi heppn- ast ef sjúklingurinn lifir í þrjá mánuði eða lengur að lokinni aðgerð. Margir lækn- ar benda og á, að hjartaþegar i hafi mun fleiri haldið Íífi, en til dæmis nýrnaþegar fyrsta árið, sem slíkir uppskurðir voru gerðir í verulegum mæli. Enn segja læknar að sé margt á huldu um hjarta- flutninga. Reynslan sem hef- ur fengizt hefur þó verið dýr mæt og þeim mikils virði. Áfram verður haldið á sömu braut og sérstaklega mun at- hyglin beinast að því, hvern- ig megí draga úr hættunni á að líkaminn afneiti aðkomu- hjartanu. Einmitt það atriði verður væntanlega erfiðast viðfangs. En læknum tekst trúlega að komast yfir þann hjalla líka. námið stundað við viðurkennda fræðslustofnun og eigi standa skemur en tvo mánúði, nema um sé að ræða námsferð, sem ráðuneytið telur hafa sérstaka þýðingu. Styrkir greiðast ekki, fyrr en skilað hefur verið vottorði frá viðkomandi fræðslustofnun um, að nám sé hafið. Umsóknum um styrki þessa skal komið til menntamálaráðu- neytisins, Hverfisgötu 6, Reykjavík, fyrir 30. marz n. k. Umsóknareýðublöð fást í ráðu- neytinu. MenntamálaráðuneytiB, Þrír þekkir hjartaflytjendur: Læknarnir Christian Barnard í Jóhannesarborg, Normann E. Showay frá Stanford-háskóla og dr. Adrian Kantrowitz frá New York.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.