Morgunblaðið - 01.07.1971, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 01.07.1971, Blaðsíða 9
 MORGTJNBLAEIÐ, FIMMTUDAGUR X..JÚLÍ 1971 9 IBUÐIR OSKAST Höfum kaupendur að góðum nýtegum 2ja herbergja íbúðum viðsvegar um borgina, háar útborganir, í sumum ti1- feillum fuill útborgun. Höfum kaupendur sð 3ja og 4ra herbergja íbúðum í tjölbýlishúsum í Austur- eða Vesturbofginni, um fuHa útborg- un getur verið að ræða. Höfum kaupendur að 5—6 herbergja sérhæðom og einbýlishúsum viðsvegar um borgina og í Kópavogi. Háar út- borganif í boði. Vagn E. Jónsson Gtmnar M. Guðmtmdsson haestaréttarlögmenn Austurstræti 9. Sírnar 21410 og 14400. Höfum kaupendur sð 2ja—3ja og 4fa herb. íbúð- um, má vera í nýjum og göml- um húsum, með mjög góðum útborgunum. Höfum kaupendur að 5 og 6 Iterb. hæðum, ennfremur ein- býlishúsum og raðhúsum, i Reykjavík, Kópavogi, Hafnar- firði og Seltjarnarnesi. Háar útborganir. finar Sigurðsson, hdl. Ingólfsstræti 4. Sáni 16767. Kvöldsimi 35993. Fasfeignir til sölu fbúðir af ýmsum stærðum og gerðum viðsvegar í Reykjavik og nágrenni. Gott hús við Auðbrekku. Á aðai- hæð er 6 herb. íbúð, á jarðhæð 2ja herb. íbúð, bílskúr, stórt vinnuherb. og fl. Verð mjög hagstætt. Stórt timburhús við HBðarveg. Getur verið tvær íbúðir. Hag- stæðir skilmálar. 4ca herb. íbúð á hæð ásamt herbergi i kj. við Jörfabakka. I Hveragerði er tM sölu húsnæði fyrir alls konar félagasamtök, skrifstofu, verzlanir og margt fleira svo og nokkur einbýlishús. Austurstrwti 20 . Slml 19545 PLASTEINANGRUN GLERULL BYGGINGARVÖRUR IH KOPAVOGI Sími: 40990 26600 | allir þurfa þak yfirhöfudið Bárugata Einbýlishús, timburhús, kj., hæð og hátt ris. Húsið er í óvenju góðu ástancfi, enda allt eodur- nýjað nýlega. Efstasund 2ja herb. ristbúð i múrhúðuðu timburhúsi, Otb. 400 þús. Hvertisgata 3ja herb. rbúð á 3. hæð (efstu) 1 þríbýlishúsi. Ný teppi á öBu. Kapplaskjólsvegur 4ra herb. íbúð í bfokk. Stofa, svefnherb.. ekfhús og bað á hæðinni og tvö herb. og snyrt- ing í risi (innangengt úr íbúð), Verð 1.700 þús. Klappastígur 5 herb. 130 fm hæð. Allt rrsið yfir íbúðinni fytg'rr. Þar er hægt að hafa 2—3 góð herbergi. Miklabraut 2 herb. og eldhús í rrsi. Laus fljótlega. Útb. 200—250 þús., sem má skipta. Rauðarárstígur 3ja herb. íbúð á efstu hæð i blckk. Svafir. Laus fljótlega. Rauðarárstígur 3ja herb. íbúð i Irtið niðurgröfn- um kjallara. Þessi ibúð er í góðo ástandi. Laus 1. ágúst. Verð 975 þús. Skipasund 4ra herb. íbúð í múrhúðuðu timburhúsi (tvibýlishúsi). Oinn- réttað risið yfir íbúðinni fylgir. Allt í góðu ástandi. Túnbrekka 5 herb. nýieg neðri hæð í þri- bý+ishúsi. Sérinng. Sérhiti. Sér- þvottaherb. á hæðinni. BHskúrs- réttor. Þórsgata 2ja herb. íbúð á 1. hæð (jarð- hæð). Sérhiti. Nýjar innréttingar. Teppalögð. ★ Höfum verið beðnir að útvega einbýlishús } Arnarnesi, helzt tilbúið undir tréverk. Annað byggingarstig kemur til grerna. Fasteignaþjónustan Austurstræti 17 (Silli&Valdi) sími 26600 MIÐSTÖDIN . KIRKJUHVOLI SIMAR 26260 26261 Laugarnesvegur 4ra herb. glæsileg íbúð í fjöl- býlíshúsi til söfu. Breiðholt Mjög glæsiteg 4ra herb. íbúð. Verð 1900 þ. kr, Kjallaraíbúðir Höfum talsvert úrval af 2ja herb. kjallaraibúðum. mm IR 24300 TiJ sölu og sýnis • 1. Steinhús í Vesturborginni Um 75 fm að grunnfleti, kjal'lari, hæð og geymsJuris á hornlóð innan Hringbraular. Bílskúr fylg- ir. I húsinu eru 2 íbúðir 2ja og 3ja berb. og er sérinngangur i hvora. Ekkert áhvílandi, alft laust 1. sept. nk. Útb. 700 þ. kr. Við Njálsgötu laus 4ra herb. íbúð á 1. hæð. tbúðin er í góðu ástandi með nýjum teppum. Útb helzt 500 þ. Við Bjargarstíg 4ra herb. ibúð á 1. hæð um 115 fm. Sérinng., svalir, tvöfalt gler i g+uggum. Útb. heJzt um 700 þ. Húseignir af ýmsum stærðum og 2ja—9 herb. íbúðir í eldri borgarhlutan- um og margt fleira. Komið og skoðið Sjón er sögu ríkari Rlýja fasteignasalan S.mi 24300 Laugaveg 12 Ut!>-' skrifstofutíma 18546. Hatnarfjörður Tit söJu þriggja herbergja, nýteg jarðhæð við Lækjarkinn. Sérhiti, sérinngangur, bifreiðageymsla. Laus strax. GUÐJÓN STEINGRÍMSSON hæsta rétta rlögmaður Linnetsstíg 3, Hafnarfirði. Símí 52760. 23636 - 14654 Til sölu m.a. 3ja herb. risíbúð við Lindargötu. Verð 750 þ., útborgun 300 b- 4ra herb. sérhæð í Austurborg- inni með bíJskúr. 3ja herb. jarðhæð við Markland, selst tilbúið undir tréverk. Einbýlishús í Hafnarfirði. Stór eign i Laugarneshverfi, sem hægt er að skipta í 2 íbúðir. m OG SAHGAR Tjarnarstíg 2. Kvöldsimi sölumanns, Tómasar Guðjónssonar, 23636. Hafnarfjörður íbúð til sölu 3ja herbergja íbúð i tvíbýlishúsi í Suðurbænum. Bilskúr fylgtr og ræktuð lóð. Eldra einbýlishús við Vestur- braut, möguleiki á tveimum íbúðum í húsinu. 3ja herbergja ibúð í Kinnunum. Fokheldar íbúðir i tvibýlishúsi í Norðurbænum. Nokkrar 4ra og 6 herbergja íbúðir í fjölbýlishúsi í Norðurbænum. Ibúðirnar seljast tifbúnar undir tréverk með fuBfrágengirmi sameign. Árni Grétar Finnsson hssta rétta rtögmaður Strandgötu 25 HafnarfirSi, simi 51500 11928 - 24534 Við Álfaskeið 3ja herbergja falleg nýleg íbúð á 1. hæð. Síl- skúrsréttur. Útb. 800—850 þús. Við Leifsgötu 2ja herbergja rúmgóð og björt kj.ibúð. Snyrtilegt bað. Rúmgott íbúðin er laus nú þegar. Við Samtún 2ja herbergja iöúð á 1. hæð í forsköluðu húsi, auk herbergis i kj. Verð 700 þús., útb. 300 þ. Ibúðin er laus nú þegar. Við Crettisgötu 3ja herbergja rishæð í eldra steinhúsi. Verð 950 þ., útborgun 400—500 þús. Við Vesturbraut Hafnarfirði, 2ja herbergja ris- rbúð. Tvöf. gler, sérhiti. Verð 420 þús., útborgun 150 þús. Lítið einbýlishús í Hafnarfirði, staerð um 60 fm. Húsið, sem er á fallegum stað í Hrauninu, náJægt sjó, skiptist í 2 herbergi, e+dhús, salerni og geymslu. Verð 750 þús., útborg- un 300—400 þús. 4IEIAHIBU1IH VQNARSTRATI12 símar 11928 og 24534 Sölustjóri: Sverrir Kristinsson heimasimi: 24534. ■ = kfjL-l-A+i-.Tl FASTEIGNASALA SKÚLAVÖRÐUSTÍG 12 SÍMAR 24647 & 25550 Raðhús Raðhús í Fossvogi, 7—8 herb. Parhús Parhús i Austurbænum i Kópa vogJ, 5 herb., rúmgóður bíl- skúr, ræktuð lóð. Við Birkihvamm 3ja herb. jarðhæð. sérhiti, ræktuð lóð. sólrik ibúð. Til kaups óskast Húseign með tveim eða þrem íbúðum í Reykjavík. Húseign í Reykjavík eða næsta nágrenni fyrir félagssamtök. Þorsteinn Júlíusson hrl. Helgi Öiafsson sölustj. Kvöldsími 21155. EIGNASALAIM REYKJAVÍK 19540 19193 Einstaklingsíbúð I nýlegu fjölbýlishúsi við Ktepps- veg. íbúðin öll mjög vönduð, sér- hitalöng, teppi fylgja. 3ja herbergja Kjallaraibúð við Grundargerði, sérinngangur, sérhiti. 4ra herbergja Jarðhæð í nýlegu fjölbýlishúsi i Kópavogi. 5 herbergja 120 fm Ibúð í nýtegu fjölbýlis- húsi við Háaleitisbraut, íbúðin öll i góðu standi, bílskúrsréft- indi fylgja. Einbýlishús i Arnamesi. 1. hæð rúmir 200 fm auk tvöfalds bilskúrs. 1 kjaJJara er 96 fm pláss. Húsið sefst fok- heft með miðstöð og pússað ut- an. Mjög góð te'rkning. EIGNASALAIM REYKJAVÍK Þórður G. Ilalldórsson Símar 19540 og 19191 Ingólfsstræti 9. Kvöldsími 83266. Verksmiðjuútsala frá klukkan 1—6. Selt verður næstu daga efnisbútar ásamt eldri gerðum fatnaðar á börn og fullorðna og litið gallaður prjónafatnaður. Eínnig afgangar af vélprjónagarni, margir litir. Lágt verð. PRJÓNASTOFAN _________________Nýlrndugötu 10. Ungur maður víll komast i læri í rafvirkjun, helzt i Reykjavik. Tilboð óskast sent Morgunblaðinu, merkt: ,,7850" fyrir 15. júlí. 1 62 60 Til sölu if 3ja herb. kjallaraíbúð í mjög góðu standi í Hlíðunum. ■Ar Fokhelt raðhús á einni hæð í Breiðholti. ■jAr 5 herb. vönduð ibúð með góðum bílskúr við Lækina. ÍC 3ja herb. íbúð við Rofabæ. Sumarbúsfaður Við Vatnsenda. Stór tönd, rúml. % ha fylgir hvorum. í Hafnarfirði Fokhelt raðhús á tveimur hæðum í Norðurbænum. Á Hellissandi 5 herb. steinhús á einni hæð. Lágt verð. Fosteignosalon Eiríksgötu 19 — Sími 1-62-60 — Jón Þórhallsson sölustjóri, heimasími 25847. Hörður Einarsson hdl. Óttar Yngvason hdl.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.