Morgunblaðið - 11.02.1977, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 11.02.1977, Blaðsíða 19
19 MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 11. FEBRUAR 1977 — Verður sprengiefni Framhald af bls. 32. iarðborar festust og hefði oft ijálpað til að losa rörin i sundur. Sagði hann að ef öll rörin og Oorkrónan næðust upp væri hægt að halda áfram með holuna, og þá með viðeigandi styrkingum, en ef þetta tækist ekki yrði að færa borinn, sem væri það versta af öllu og vonandi kæmi ekki til þess. -Lygasaga ákveð- inna pólitískra... Framhald af bls. 2 Upphaf greinar Ragnars Arnalds fjallar um nýlegar grein- ar þeirra Hjörleifs Guttormssonar og Erlings Sigurðssonar, sem birzt hafi 1 Þjóðviljanum, þar sem þeir telja að Kröfluvirkjun hafi verið hönnuð of stór. Ragnar segir: „Báðir einangra hugsun slna fyrst og fremst við stærð orkumarkaðar á Norðurlandi á næstu árum, eins og áróðurs- meistarar Alþýðuflokksins hafa mjög tíðkað á undan þeim.“ Sfðan fjallar Ragnar um þessar staðhæf- ingar þeirra og vitnar m.a. í Magnus Kjartansson, fyrrverandi iðnaðarráðherra, sem sagt hafi að byggðalínan væri forsenda fyrir þessari eða öðrum stórum virkj- 1 NVOTKOMNU dreifibréfi Fél- ags (sl. fiskmjölsframleiðenda birtist svohljóðandi bréf frá Rannsóknarstofnun fiskiðnaðar- ins ásamt meðfylgjandi upplýs- ingum: Á fundi fyrir jól, var lof- að að afla upplýsinga um hversu langt hægt sé að eima soðkjarna, hvernig hann sé endurskilinn og blandað I pressukökuna. Skrifað var til SSF (Sildolje- og sildemelsindustriens Forsknings- institutt) f Bergen, Stord Bartz og Alfa-Laval. Spurningarnar og svör við þeim er hjálagt í þessu bréfi. Ef hægt væri að koma þess- um upplýsingum með næsta dreifibréfi Félags fsl. fiskmjöls- framleiðenda, þá væri það gott. Virðingarfyllst, Trausti Eirfksson. Spurningarnar a. Er soðkjarni eimaður i mismun andi þurrefnisinnihald eftir mis- munandi tegundum hráefnis? b. Á lslandi er það orðin venja að skilja soðkjarnann eftir eimingu til þess að fá meira lýsi og minni fitu í mjölið. Hvaða tegundir skil- vinda eru notaðar á soðkjarna, sem hefur 45% þurrefnisinni- hald? c. Hvaða tegundir véla eru notað- ar til þess að blanda soðkjarna i pressukökuna? SSF Þurrefnisinnihald í soði er breyti- legt eftir tegund hráefnis, en fer mest eftir ferskleika hráefnisins. (5—12% fyrir loðnu). Þurrefni i soðkjarna við vinnslu á loðnu er algengt 20—30% i Noregi. Soðkjarna, sem hefur 45% þ.e. og litla seigju 100 cp, á ekki að vera erfitt að skilja í venjulegum skil-1- vindum frá Alfa-Laval eða West- falia. Notaðir eru venjulegir tætar- ar/blandarar frá Stord Bartz, Myrnes Verksted A/S, Osló eða Br. Hetland Bryne. Við gufu- þurrkun er soðkjarninn settur beint í þurrkarann. Stord Bartz. Almennt er soðkjarni við loðnu- unum á Norðurlandi — Hvorki Magnús, né nokkur annar, sem um málið fjallaði, hafi litið á virkjunina frá einangruðum markaðsaðstæðum á Norðurlandi eða Austurlandi og enn siður hafi mönnum dottið í hug að líta að- eins fjögur til fimm ár fram í tímann. Menn hafi viljað fá sem hagkvæmasta virkjun og hefðu að sjálfsögðu miðað við að hún sendi orku sína á samtengt orkuveitu- svæði frá Austfjörðum til Vest- fjarða og suður á land. Ragnar segir: „En Hjörleifur Guttorms- son fylgir fast I fótspor áróðurs- meistara kratanna, þegar hann reynir að sanna að Kröfluvirkjun sé sérlega óhagkvæm, vegna þess að hana skorti orkumarkað. í ýtarlegum útreikningum, sem hann birtir með greininni, er blekkingin m.a. í þessu fólgin: aðeins er miðað við núverandi orkuskort á Norðurlandi og þann viðbótarmarkað, sem bætist við á Norður- og Austurlandi á næstur árum“ Þá ræðir Ragnar Arnalds einn- ig um útreikninga dr. Kjartans Jóhannssonar, varaformanns Alþýðuflokksins. Um þá segir hann að helzti gallinn við þá sé, að þeir miðist við að orkukaupendur á Norðurlandi borgi allan stofn- kostnað við Kröfluvirkjun í orku- verðinu á næstu sjö árum. Þannig er þessi fáránlega tala fengin: 9.25 kr./kwst. í öðru dæmi -er miðað við 15 ára afskriftartíma virkjunarinnar og þá lækkaði orkuverðið i 4—6.80 kr. á kwst. Ragnar bendir á að þegar reikn- ingar yfir Sigölduvirkjun séu vinnslu eimaður f 30—35% þuri efnisinnihald. í sumum tilfellum er soðkjarninn orðinn svo seigur við 20—23 % að nauðsynlegt er að hætta eimingu. Enzym hafa verið reynd til þess að minnka segjuna. Soðið er venjulega eimað í 3—4 þrepa eimurum og soðkjarninn tekinn tiltölulega heitur út úr tækjunum. Soðkjarni er einnig endurskilinn í Noregi, en þurrefnið er venju- lega ekki meira en 30—35%. Not- aðar eru Alfa-Laval eða Westfalia skilvindur. Það er erfiðleikum bundið að þurrka allan soðkjarna í eld- þurrkurum, þótt þeir séu stórir. Einasta lausnin er að nota Rota- disc-þurrkara og nota flestar norskar verksmiðjur slika þurrk- ara eða hafa plön um það. 1 þessu tilfelli er soðkjarna blandað beint I þurrkarann, en auk þess getur hann þurrkað soðkjarna eintóm- an. Alfa-Laval Seigja soðkjarnans fer fyrst og fremst eftir þvi hversu mikið su- spenderað þurrefni er I límvatn- inu. Mikið suspenderað þ.e. stafar fyrst og fremst af lélegu hráefni, en fer einnig eftir tegund fisks. Mikilvægt er því að hafa nægilega afkastamiklar og góðar mjölskilj- ur til þess að fá sem hreinast soð. Best er að skilja sem mest af lýsinu sem fyrst úr limvatninu, þvf að iöng upphitun eykur brennisteinsinnihald þess. Sé 45% soðkjarni skilinn, þarf hita- stigið að vera 90—95 °C. Mjög mikilvægt er að soðkjarni og pressukaka blandist sem best. Oft er soðkjarna og pressuköku blandað i pressukökutætaranum en við það fæst ekki góð blöndun og verður þvi gjarnan mikil kúlu- myndun i eldþurrkurum og bruni á hitaflötum. I Cnetrifishkerfinu, þar sem notaðar eru mjölskiljur i staðinn fyrir pressur, er soð- kjarna blandað i mjölskiljunni og fæst þá mun betri blöndun. Þetta er einnig hægt að gera í mjöl- skiljum fyrir pressuvökva, en gæta verður þess, að nægilegt þurrefni sé til staðar f skiljunni. birtir sé miðað við 40 ára af- skriftatfma, en þegar um Kröflu er talað segir hann lengsta af- skriftartima, sem rætt sé um, vera 15 ár. Síðan segir Ragnar, en út- reikningarnir eru unnir af ráð- gjafarþjónustu Kjartans Jóhanns- sonar: „í rauninni er það stór- hneyksli, að svo villandi útreikn- ingar, sem greitt er stórfé fyrir, skyldu komast á prent í opinberu skjali, einkum þegar aðild pólitisks aðila eins og varafor- manns Alþýðuflokksins er höfð í huga." Þá segir Ragnar Arnalds um grein Erlings Sigurðssonar, fyrrum blaðamanns á Þjóðvilj- anum: „Öþarfi er hér að fjölyrða um vélakaupin, sem Erlingur Sigurðsson skrifar langt mál um i grein sinni 27. jan. s.l„ þvi að um þennan þátt málsins var ýtarlega fjallað i sjónvarpsþættinum 28: jan. s.l. Erlingur segir að út- boðum á vélum hafi verið sleppt, „en þess í stað samið beint við japanskt fyrirtæki", Þetta er enn ein lygasagán, sem Vilmundur Gylfason hefur mjög hjálpað til, að útbreiða, Fyrir þá, sem ekki sá nýfluttan sjónvarpsþátt um Kröflu er rétt að upplýsa að fimm erlendir framleiðendur sendu til- boð um vélar, þ.á m. þýzka fyrir- tækið A.E.G. en það er einmitt fyrirtækið, se Erlingur fullyrðir — alveg eins og Vilmundur —, að skilið hafi verið útundan. íslenskir og bandarískir ráð- gjafarverkfræðingar gerðu mjög vandaða úttekt á tilboðunum og töldu tilboð Mitsubisi hagkvæm- ast, m.a. vegna þess að unnt er að keyra þær vélar um í 70—75 mw, ef mikið liggur við, þótt ástimplað afl þeirra sé 60 mw og verð vélanna sé i samræmi við þá stærð. Eftirlætisfyrirtæki Erlings og Vilmundar, AEG, var ekki talið hafa reynslu í framleiðslu véla til jarðvarmavirkjana og kom þvf ekki til greina, m.a. af þeirri ástæðu." — Waldheim Framhald af bls. 1. Palestinu, sem laut forsjá Breta, en það þýðir sundurliðun ísraels- ríkis. Hófsamari félagar hreyfinga Palestínumanna hafa að undan- förnu gefið I skyn að þeir geti husað sér að gefin verði upp á bátinn hugmyndina um endur- heimtingu allrar Palestfnu og sætzt á stofnun dvergrikis á vesturbakka Jórdanár og Gaza- svæðinu. Þjóðarráð Palestinu, sem er landflótta þing Palestinumanna, kemur saman i Kairo í næsta mánuði til að ákveða hvort um- rædd stefnubreyting skuli gerð, en róttækir Palestínumenn úr röðum skæruliða berjast hat- rammlega gegn þvi. Waldheim mun, samkvæmt áðurgreindum heimildum, hafa sagt Allon að leiðtogar PLO og arabiskir leiðtogar, sem hann hefur hitt á ferð sinni, en hann hefur verið f Amman, Kairo, Beirut og Damaskus, hafi sagt honum að þeir væru nú sveigjan- legri i afstöðu sinni. Samkvæmt heimildunum hefur þessi nýja af- staða PLO i för með sér mikla eftirgjöf við ísrael, sem alltaf hefur krafist þess að Arabarikin viðurkenndu tilverurétt þess. Waldheim er i Miðausturlöndum til að reyna að fá Araba og íraels- menn til að setjast aftur að samningum í Genf, en PLO sem hefur krafist viðurkenningar israels, hefur neitað að taka þátt í friðarviðræðunum vegna þess að þær grundvallast á tveimur álykt- unum öryggisráðs S.Þ. sem sam- þykktar voru eftir stríðin 1967 og 1973. Samtökin eru á móti þeim vegna þess að í þeim er litið á vandamál Palestínumanna sem flóttamannavandamál, en réttur þeirra til eigin rfkis er ekki viður- kenndur. — Haavik Framhald af bls. 1. um, og sendi henni reglulega peningagreiðslur. Dohrenfelt neitaði að ræða um þann atburð þegar visbending um Haavik fyrir 12 árum síðan leiddi til handtöku annars saklauss rit- ara i utanrikisráðuneytinu. Ingeborg Lygren, sem tók við starfi Haavik i sendiráðinu i Moskvu, kom aftur til starfa I utanríkisráðuneytinu f Osló 1959 og var handtekin af norsku lög- reglunni 1965. Hann var Hún var sýknuð af ákæru um njósnir og fékk fyrra starf sitt aftur og 30.000 n.krónur eða sem svarar 1.085.700 f.krónum í skaðabætur. Saksóknarinn sagði að sann- leikurinn um hina röngu hand- töku kæmi ekki i ljós fyrr en eftir ýtarlega rannsókn á máli Haaviks. Hann vildi ekki skýra frá því hvernig upp komst um Haavik. Sagði hann að rannsókn máls hennar myndi taka langan tíma og vildi ekki segja um hverja hugsanlega refsingu hún fengi. — Góð samstaða rramhald af bls. 13. væri ekki ao springa og riann yrði að hryggja minnihlutann með því að samstarf meirihlutaflokkanna væri i fullu fjöri Og samvinna milli þeirra ágæt. Þá sagði Richard Björgvinsson að lokum að meirihlutinn gerði ráð fyrir i fjárhagsáætlun sinni, að varið yrði 95,7 milljónum króna til skóla og til félagsmála 72 milljónum. Nettóframlög bæjarins til framkvæmda, þegar endurgreiðslur væru frádregnar, nema 414.640.000 krónum. — Minning Hólmfríður Framhaid af bis. 22 um í Saurbæ á eg emungis góðar minningar. Þessi ár verða mér ávallt ógleymanleg. Þau voru mér ungum dreng ár þroska, og það veganesi sem ég fékk þar við leik og störf hefir reynzt mér vel á lffsleiðinni. Nú að leiðarlokum vil ég bera fram þakkir fyrir þann kærleik og þá umhyggju, er Hólmfrfður jafnan sýndi mér á heimili sinu og fyrir umburðarlyndi hennar og drengskap. Hólmfriður dvaldist lengst af eftir lát Gfsla á heimili einkadótt- ur þeirra, Guðrúnar og tengda- sonar, Ingibergs Grimssonar, að Langholtsvegi 155. Átti hún þar ávallt miklu ástriki og umhyggju að fagna. Ég votta ástvinum henn- ar innilega samúð mína. Blessuð sé minning Hólmfríðar Pétursdóttur Thorlacius. Þórhallur Arason. aætlunarflug póstf lug... Suma árstíma er flugþjónusta Vængja hf. einu samgöngumöguleikar fólksins í stórum byggöa lögum. Viö fljúgum reglulega til: Hellissands, Stykkishólms, Búöardals, Suöureyrar, Siglufjaröar. Bíldudals, Gjögurs. Olafsvikur, Hvammstanga, Reykhóla, Hólmavikur, Blönduóss Flateyrar, Tökum aö okkur leiguflug. sjúkraflug.vörufiug hvert á land sem er. Höfum á aö skipa 9 og 19 farþega flugvélum. öryggi • þægindi • hraöi . VÆNGIR h/f REYKJAVIKURFLUGVELLI — Símar 26066 — 26060 Eiming soð- kjarna o. fl.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.