Morgunblaðið - 11.11.1994, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 11.11.1994, Blaðsíða 24
24 FÖSTUDAGUR 11. NÓVEMBER 1994 MORGUNBLAÐIÐ JII*¥gitiiM*feifr STOFNAÐ 1913 ÚTGEFANDI FRAMKVÆMDASTJÓRI ' RITSTJÓRAR Árvakur hf., Reykjavík. Haraldur Sveinsson. Matthías Johannessen, Styrmir Gunnarsson. S JUKRALIÐAR OG SAMNINGAR VIÐ HJÚKRUNAR- FRÆÐINGA ÞÓTT VERKFALL sjúkraliða komi hart niður á þeim, er síst skyldi, þ.e. sjúkum og öldruðum, verða sjúkra- liðar ekki sakaðir um að bera höfuðábyrgð á því, að mál eru komin í óefni. Því má ekki gleyma að sjúkraliðar hafa verið með lausa kjarasamninga í nítján mánuði, án þess að nokkuð hafi í raun þokast í samkomulagsátt. Hér í Morgunblaðinu í fyrradag sagði Kristín Á. Guð- mundsdóttir, formaður Sjúkraliðafélagsins, að sjúkraliðar hefðu verið sakaðir um að bera sig saman við hjúkrunar- fræðinga, sem væru með háskólanám að baki, gagnstætt sjúkraliðum. Kristín sagði orðrétt: „Hjúkrunarfræðingar voru með 20% hærri laun en sjúkraliðar eftir að nám þeirra færðist á háskólastig og við getum í sjálfu sér fellt okkur við þann mun, þrátt fyrir að aðeins 500 af 2.000 hjúkrunar- fræðingum séu með háskólamenntun. Nú hefur enn dreg- ið sundur með þessum stéttum." Með þessum orðum var formaður Sjúkraliðafélagsins að vísa til kjarasamninga, sem gerðir voru við hjúkrunar- fræðinga fyrr á þessu ári, eftir að hjúkrunarfræðingafélög- in tvö voru sameinuð í einu félagi. Þannig sameinuðust hjúkrunarfræðingar án háskólamenntunar og hjúkrunar- fræðingar með háskólanám að baki í einu stéttarfélagi. Við þá sameiningu, fengu þeir hjúkrunarfræðingar, sem menntast höfðu samkvæmt fyrra námskerfi, frá Hjúkrun- arskóla íslands, umtalsverðar kjarabætur, líklega 12%-14% launahækkun, því kjör þeirra voru löguð að kjörum háskólamenntaðra hjúkrunarfræðinga. Hafa ber í huga að á sínum tíma áttu hjúkrunarfræðingar ekki kost á menntun á háskólastigi. Enn hefur ekki verið greint frá því opinberlega, hversu miklar launahækkanir hjúkrunarfræðingar fengu, við sam- runa félaganna. Fjármálaráðuneytið hefur upplýst að meðalhækkun hafi verið á milli 6% og 7%. Við aðstæður sem þær, sem nú hafa skapast innan heilbrigðiskerfisins, vegna kjaradeilu sjúkraliða við ríki og Reykjavíkurborg, er ekki óeðlilegt að gera þá kröfu, að hið opinbera leggi samningana við hjúkrunarfræðinga á borðið og geri innihald þeirra opinbert. Það er réttlát krafa, að sjúkraliðar fái nákvæmar upplýs- ingar um, um hvað var samið við þá stétt sem þeir starfa við hliðina á, á sjúkrahúsum, stofnunum og í heimahúsum. Það er óumdeilt, að sjúkraliðar hafa skemmra nám að baki en hjúkrunarfræðingar, og njóta þar af leiðandi lak- ari launakjara. Hins vegar mátti þeim, sem gerðu kjara- samningana við hjúkrunarfræðinga, vera ljóst, að þeir mundu draga dilk á eftir sér. Hvorki sjúkraliðar né aðrar stéttir geta sætt sig við það, að ríki og borg semji um miklar kjarabætur til tiltekinna starfstétta, þvert á það, sem tíðkast hefur í kjarasamningum, á tímum þjóðarsátt- ar. Nú horfast menn í augu við afleiðingár þess. ERLEND FJÁRFESTING ÞEGAR ERLENT fjármagn beinlínis býðst til þess að taka sér bólfestu á Islandi, eins og gerðist í tilviki Irving Oil, eru fyrstu viðbrögð þau, að enga lóð sé að hafa fyrir slíka fjárfestingu, í byggðum hverfum Reykjavíkur! Þetta rifjar upp raunir dansks skipafélags, sem hafði áhuga á því fyrir nokkrum árum að hefja áætlunarsiglingar á milli Islands og annarra landa en komst hvergi að hafnar- bakka! Þetta nær ekki nokkurri átt og það getur engan veginn talist boðlegt að taka á móti hugsanlegum erlend- um fjárfestum með þessum hætti. Ef Irving Oil kemur til samkeppni við olíufélögin þrjú, sem skipta markaðinum hér á landi á mílli sín, hlýtur slíkt að vera af hinu góða fyrir neytendur. Bersýnilegt er, að lóðir undir benzínstöðvar eru orðnar „takmörkuð auð- lind". Þess vegna ber að fagna þeirri hugmynd Ingibjarg- ar Sólrúnar Gísladóttur, borgarstjóra, að bjóða slíkar lóð- ir upp og veita þær hæstbjóðanda. Það kemur að vísu á óvart, að slík hugmynd skuli koma frá borgarstjóra vinstri meirihlutans í Reykjavík, en engu að síður getur þessi ábending borgarstjóra verið öðrum til eftirbreytni, þegar um er að ræða úthlutun takmarkaðra gæða. VERKFALL Sjúkraliðar höfu tillögu vinnuveit< INNLENDUM VETTVANGI SJÚKRALIÐAR höfnuðu til- lögu viðsemjenda sinna, sem lögð var fram á samn: ingafundi í gærmorgun. í frétt frá sameiginlegri samninga- nefnd ríkisins, Reykjavíkurborgar og sjálfseignarstofnana sem eiga í kjaradeilu við Sjúkraliðafélag ís- lands kemur fram, að tillaga nefnd- arinnar feli í sér um 3% launahækk- un. Formaður Sjúkraliðafélagsins segir að jafnvel þó í tillögunni sé að fínna atriði, sem séu í samræmi við vilja sjúkraliða, s.s. varðandi menntunarmál og mál sjúkraliða á landsbyggðinni, gangi hún alltof skammt. Samningafundur aðila stóð í um þrjár klukkustundir í gær. Að hon- um loknum sendi samninganefnd vinnuveitenda frá sér frétt, þar sem segir að hún hafí lagt fram tillögu til lausnar deilunni. í fréttinni eru talin upp helstu atriði tillögunnar, sem eru þessi: ? Sömu launauppbætur og ein- greiðslur og samið var um við önnur stéttarfélög á árunum 1993 og 1994. ? Breytingar á röðun í launaflokka þar sem m.a. eru tekin upp ný starfs- heiti sem taka mið af sérhæfíngu, starfsreynslu og sérstökum verkefn- um. ? Ný ákvæði um hækkun launa vegna viðbótarmenntunar og starfs- tengdra námskeiða. ? Ákvæði um að sérkjör félags- manna í SLFÍ, sem starfa utan höf- uðborgarsvæðisins, verði felld inn í samninginn og verði hluti af honum. í frétt samninganefndarinnar seg- ir enn fremur, að Sjúkraliðafélag íslands hafí fengið umboð til þess að gera kjarasamninga árið 1991 og gert sinn fyrsta samning í desem- ber 1992. Með honum hafi laun fé- lagsmanna hækkað nokkuð meira en meðallaun BSRB, BHMR, KÍ, svo og laun landverkafólks^ innan ASÍ hækkuðu á þeim tíma. Úr þeim mis- mun hafi nokkuð dregið síðan. Með tillögu samninganefndarinnar, sem feli í sér um 3% launahækkun, sé félaginu tryggður áfram sá kjaralegi ávinningur sem það náði með stofn- un félagsins. Neyðarþjónusta hefur veríð skipulögð á sjúkrastofnunum þar sem verkfalls sjúkraliða gætir, að því er fram kemur í samantekt Ragnhildar Sverrísdóttur. Tvö mál bíða ________úrskurðar Félagsdóms. _______ Þorstelnn Gelrsson Sjúkraliðum tryggður kjara- legur ávinningur. Kristín A. Guðmundsdóttir Ekki hægt að sætta sig við tillögurnar. Ólafur Ólafsson ísland láglauna- land í heilbrigð- isþjónustu. Ekkert nýtt í tillögunum Tillaga vinnuveitenda var kynnt á félagsfundi sjúkraliða í gær. Kristín Á. Guðmundsdóttir, formað- ur félagsins, sagði í upphafi fundar- ins að ekkert nýtt kæmi fram í til- lögunum. Reiknað væri með óbreyttum launaflokki, flokki 111, en jafnframt að eftir 5 ára starf fengju sjúkraliðar hækkun sem næmi 1.700 til 2.000 krónum á mánuði. Kristín sagði, að sambæri- leg hækkun hjá öðrum stéttum væri um 15-16 þúsund á mánuði. Hún sagði jákvætt að reiknað væri með möguleikum sjúkraliða til framhaldsnáms og launahækkunar vegna þess, en útfærslan væri enn óljós. Þá væri einnig jákvæður sá hluti samningsdraga, sem lyti að sjúkraliðum á landsbyggðinni. Þó væri undarlegt að þær sjálfseignar- stofnanir, sem ættu aðild að samn- ingaviðræðum, væru í raun að bjóða lægri laun en þær greiddu í dag. Fundurinn var lokaður blaða- mönnum á meðan formaðurinn kynnti nánar hvað fælist í tilboði vinnuveitenda. Eftir fundinn sagði Kristín að almenn skoðun fundar- manna hefði verið sú, að ekki væri hægt að sætta sig við tillöguna. Aðspurð kvaðst hún ekki bjartsýn á að samningar næðust fljótlega; til þess þyrfti margt að breytast. Búist við gagntilboði Síðari samningafundur dagsins hófst kl. 18 í gær. Fyrir fundinn sagði Þorsteinn Geirsson, formaður samninganefndar vinnuveitenda sjúkraliða, að ef sú væri raunin að sjúkraliðar hefðu hafnað tillögu nefndarinnar hlyti að vera hægt að ætlast til þess að lagt yrði fram gagntilboð. „Við höfum lagt okkur fram um að reyna að ná samkomu- lagi um ýmis mál, sem tekist hefur verið á um, svo sem menntamál og stöðu sjúkraliða á landsbyggðinni. Við höfum komið til móts við sjúkra- liða og væntum þess að þeir geri hið sama." Tvö mál fyrir Félagsdóm Málflutningur fyrir Félagsdómi í máli Landakotsspítala gegn Sjúkra- liðafélagi íslands hófst kl. 15 í gær. Þá vísaði Hrafnista sams kon- ar máli til Félagsdóms í fyrradag. í málum þessum er tekist á um túlkun laga nr. 94/1986, um kjara- samninga opinberra starfsmanna. Samkvæmt 19. grein laganna nær heimild til verkfalls m.a. ekki til þeirra sem starfa við nauðsynleg- ustu heilbrigðisþjónustu. Birta skal skrá um störf þau, sem tilgreind eru í lagagreininni. Slíka skrá birti Landakotsspítali í Stjórnartíðindum þann 3. nóvembenr sl. og vill fá Morgunblaðið/Þorkell MÁLFLUTNINGUR í máli St. Jósefsspítala, Landakoti, gegn Sjúkraliðafélagi íslands fór fram fyrir Félagsdómi í gær. Á mynd- inni undirbýr Ragnar H. Hall að flytja mál sitt fyrir dómnum í umboði sjúkraliða. Úrskurðar dómsins er að vænta innan tiðar. SAMNINGANEFNDIR aðila fundu sáttasemjara um lausn á kjaradeil líta geta biðtímar orðið langir á ; að geta stytt sér stundir \

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.