Morgunblaðið - 09.06.1995, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 09.06.1995, Blaðsíða 7
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 9. JÚNÍ1995 D 7 Sérstætt rúm ÞAÐ ER ekki amalegt að geta legið á morgnana og horft sér til yndis á trjásprot- ana yfir rúminu áður en farið er á stjá og út til hinna rót- föstu trjáa þar. Vaxandi salaí þjófa- varnar- kerfum NÚ FER í hönd tími sumarleyfa og þá telja margir það mikið ör- yggisatriði að hafa þjófavarnar- kerfí í mannlausum húsum. Secu- ritas hefur selt slík kerfi. Almenningur hefur vaxandi áhuga á þjófavarnarkerfum," sagði Steingrímur Helgason, sölu- stjóri hjá Securitas. „Fólk óar við þeirri tilhugsun að fara frá eignum og verðmætum óvörðum þegar það fer í frí, hvort sem það dvelur er- lendis eða hér innanlands. Reynsl- an hefur sýnt að innbrot hafa far- ið vaxandi. Alltof mörg heimili eru óvarin og þjófar hika ekki við að brjótast þar inn til að sækja auð- seljanleg verðmæti, svo sem heim- ilistæki. Slíka hluti er þó hægt að bæta en ekki þá sem hafa tilfinn- ingalegt gildi fyrir fólk. Við tókum upp þá nýbreytni fyr- ir þremur árum að bjóða fólki slík þjófavarnarkerfi til leigu í skemmri tíma. í framhaldi af því hefur fólk sem hefur reynt slíka þjónustu oft fengið sér þjófavarnarkerfi þegar það hefur fengið reynslu af því öryggi sem það skapar. Þessi öryggiskerfi taka ekki ein- ungis til þjófavarna heldur einnig annara öryggisþátta á heimilinu, svo sem bruna og reýkskemmda og vatnsleka. Verð á slíkum þjófa- varnarkerfum er mismunandi eftir aðstæðum en algengt verð er á bilinu 80 til 130 þúsund krónur." Jón Þ. Ingimundarson, sölumabur Svanur Jónafansson, sölumaður Bergþór Bergþórsson, sölumaður Dröfn Ágúsrsdóttir, gjaldkeri Guðmundur B. Steinþórsson, löggiltur fasteignasali FASTEIGNASALA S u o u r I a n d s b ra u t 46, (Blóu húsin) Opið virka daga kl. 9-18, laugardaga kl. 11-14. JÖÖ*//// SÍMBRÉF 568 2422 Bráðvantar eignir - bráðvantar eignir vegna mikillar sölu undanfaríð! EKKERT SKOÐUNARGJALD! FOSSVOGUR - HLÍÐAR - TEIGAR Erum með kaupendur að 3ja-4ra herb. íbúðum í þessum hverfum. Einbýli - raðhús Reykjarfold. Mjög fallegt einbhús á einni hæö ásamt innb. bllsk., alls 158 fm. Fallegar innr., 3 rúmg. svefnherb. Vönduð verönd með potti. Verð 14,7 millj. Vallhólmi - Kóp. Giæsii. einb./tvib. á tveimur hæðum samt. 261 fm. Fallegar innr. Suðurlóð. Glæsil. út- sýni. Sér 2ja herb. fb. á jarðh. Eign í sér- flokki. Verð 16,2 mlllj. Hlégerði. Fallegt einb. á tveimur hæö- um samt. 203 fm. Innb. bilsk. Nýtt þak. Fráb. staðsetn. Glæsil. útsýni. Falleg rækt- uð lóð. Verð 16,4 millj. Prestbakki. Fallegt raðhús 182 fm ásamt 25 fm innb. bllsk. 4 svefnherb., góðar stofur. Suðurlóð. Fallegt útsýni. Vcrð 11,9 milli. Lerkihlíð. Glæsil. hæð og ris, 179 fm ásamt 29 fm bllsk. Fallegar innr. Parket. 4 svefnherb. Verð 12,9 mlllj. Eskihvammur - Kóp. Giæsii. nýl. einbhús á tveimur hæðum 240 fm ásamt 40 fm bilsk. Fráb. staðsetn. Sjón er sögu ríkari. Verð 16,5 millj. DaltÚn - KÓp. Gott 240 fm parhús sem er kj., hæð og ris. Mögul. á sérlb. I kj. Vandaðar eikarinnr. Arinn í stofu. 4 svefn- herb. Laufskáli. Verð 15,2 millj. HoltsbÚð - Gbæ. Fallegt einb. úr timbrí á einni hæð 120 fm ásamt 38 fm innb. bílsk. 3 rúmg. svefnherb. Parket, flisar. Áhv. hagst. lán. Verð 12,6 millj. Hrísholt - Gbæ. Erum með I sölu eitt af glæsil. einbhúsum á Stór-Rvíkursv. Stærð hússins alls um 449 fm á tveimur hæðum. Vandaðar innr. Fráb. útsýni. 48 fm sundlaug, sauna, stórar stofur og tvöf. bilsk. Vesturás. Sérl. fallegt endaraðh. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk., alls 180 fm. Fallegar innr. Glaesil. útsýni. Áhv. 6,0 millj. Verð 14,9 millj. Leiðhamrar. Fallegt parhús á tveim- úr hæðum ásamt innb. bilsk., alls 205 fm. 4-5 svefnherb. Fallegar innr. Áhv. 5,0 mllrj. Verð 14,9 millj. Efstasund V. 10,2 m. Flúðasel V. 11,5 m. Birtingakvísl V. 12,6 m. Fannafold V. 12,9 m. Gilsárstekkur V. 17,5 m. Garðhús V. 15,2 m. Funafold V. 16,9 m. Vesturberg. Gott m fm raöhus á tveimur hæðum. 4 svefnherb. Góðar stofur m. parketi. Glæsil. útsýni. Verð 12,6 millj. Hrísholt - Gb. Fallegt einb. á tveim- ur hæðum ásamt tvöf. innb. bllsk. samt. 340 fm. Sér 2ja herb. íb. á 1. hæð. Skipti mögul. á minni eign. FlÚðasel. Fallegt raðh. á tveimur hæð- um samt. 157 fm nettó ásamt stæði I bllag.Verð11,3millj. 5-6 herb. oa hæðir SpÓahÓlar. Glæsil. 4ra-5 herb. enda- íb. 117 fm á 2. hæð 13ja hæða blokk. Fal- legar innr. Allt nýtt á baði. Verð 8,6 millj. HringbraUt - Hf. Goð efri sérhæð, 137 fm. fallegt útsýni yfir höfnina. Eign f góðu ástandi. Skipti mögul. á minni eign. Ahv. 3,3 millj. Verð 9,2 millj. Sólheimar. 5-6 herb. Ibúð. 142 fm nettó á 2. hæð í 5 íb. húsi ásamt bilskúrs- sökkli. 4 svefnherb. Suðursvalir. Eign í góðu ástandi. Verð 10,5 millj. Laufás - Garðab. V. 10,5 m. Fiskakvísl V. 12,5 m. Hjallavegur V. 8,3 m. ReykáS. Glæsileg 5-6 herb. Ib. 131 fm á tveimur hæðum. 4 svefnh. Glæsil. innr. Yfirbyggðar svalir. Fallegt útsýni. Áhv. 4,6 millj. Verð 10,3 millj. Hlíðarhjalli - Kóp. stórgiæsii. 5 herb. íb. 113 fm á 1. hæð. 3 svefnherb. rúmg. sjónvarpshol. Fallegr innr. Áhv. 3,6 millj byggsj. Verð 9,5 millj. 4ra herb. JÖrfabakkÍ. 4ra herb. ib. á 2. hæð 103 fm nettó ásamt aukaherb. ( sameign með aðgangi að snyrtingu. Suðursv. Verð 7,5 millj. Hraunbær. Góð 4ra herb. íb. 114 fm nettó á 1, hæð. Sérþvottah. Suðursv. Blokkin klædd að utan með Steni. Verð 7,8 millj. Reykjavegur - Teigar. Mjog fai- leg 4ra herb. (b. 120 fm í kj. f tvíbýli. 3 rúmg. svefnherb., 2 saml. stofur. Allt sérh. Áhv. 4,8 millj. Verð 8,5 millj. Kleppsvegur. Góð 4ra herb. endafb. á 2. hæð ásamt góðu herb. með gafl- glugga í risi með aðgangi að snyrtingu. Nýtt járn á þaki. Einnig nýtt rafmagn, gluggar og gler. Verð 6,5 millj. Eyjabakki. Falleg 4ra herb. Ib. á 2. hæð. Parket, flfsar. Glæsil. útsýni. Verð 6,9 millj. Hlíðarhjalli - KÓp. Mjög glæsil. 4ra herb. íb. 105 fm nettó á 2. hæð ásamt bíl- sk. Þvhús og búr í íb. Fallegar innr. Suður- svalir. Áhv. byggsj. 5,0 millj. Verð 10,9 millj. Ásgarður. Rúmg. 4ra herb. fb. 119 fm nettó á 2. haeð ásamt 25 fm bílsk. 3 góð svefnherb., stofa og borðstofa. Suðursval- ir. Fallegt útsýni. Verð 9,3 millj. ReykáS. Falleg 4ra-5 herb. fb. 139 fm nettó á tveimur hæðum ásamt 25 fm bílsk. Tvennar svalir. Góðar innr. Verð 11,3 milij. Kringlan V. 10,9 m. Kaplaskjólsvegur V. 7,1 m. Fífusel V. 7,6 m. Hrísrimi V. 8,9 m. Frostafold V. 9,1 m. Flúðasel V. 7,7 m. Laufvangur V. 7,9 m. Engjasel V. 7,0 m. Lækjasmári - Kóp. Giæsii. 4ra-6 herb. Ibúðir ásamt stæði f bílgeymslu 110 fm og stærri. Verð frá 10,0 millj. FrOStafold. Falleg 4ra herb. (b. 101 fm á 4. hæð., fallegar innr. Parket. Suðursvalir. Fallegt útsýni. Áhv. bygg- sj. 5 millj. Verð 8,6 millj. Alf heimar. Góð 4ra herb. íb. 98 fm nettó á 3. hæð. 3 svefnherb., suður- svalir. Verð 7,6 millj. Skipti mögul. á minni eign. Hraunbær. Gullfalleg 4ra herb. íb. á 3. hæð, 102 fm ásamt aukaherb. í sam- eign. Tvennar svalir. Fallegar innr. Eign I góðu ástandi. Áhv. 5,3 millj. Verð 7,9 millj. ÁlftahÓlar. Falleg 4ra herb. Ib., Í06 fm nettó á 1. hæð. Skipti mögul. á 3ja herb. fb. Áhv. 1,6 mlllj. Verð 7,0 millj. Eng'lhjalli. Falleg 4ra herb. íb. á 5. hæð 98 fm nettó. Tvennar svalir. Fallegt útsýni. Verð 6,9 millj. 3ja herb. Lindargata. Ehdum. 3ja iwb. fb. 74 fm nettó á 1. hæð ásamt 42 fm bilsk. Nýtt bað og eldhús. Útsýni. Áhv. 2,1 mlllj. Verð 6,3 millj. Miðtún. Góð 3ja herb. íb. f kj. 68 fm nettó á þessum vinsæla stað. Sérinng. Ahv. 3,5 millj. húsbr. Verð 5,3 millj. Hraunteigur. Falleg 3ja-4ra herb. íb. 70 fm nettó í kj. á góðum stað. Áhv. 2,4 millj. veðd. Verð 5,9 millj. Njálsgata - byggsj. 3,7 m. 3ja herb. íb. á 2. hæð 76 fm nettó. Suðursv. Sérþvottah. Áhv. byggsj. 3,7 millj. Verð 5,8 millj. Laufengi. Til sðta giæsil. 3ja herb. fb. 84 fm nettó á 2. hæð í nýju húsi. Ib. er full- frág. Verð 7.950 þús. Hraunbær. Falleg 3ja herb. fb. 76 fm nettó á 2. hæð. Nýl. innr. Húsið nýviðg. að utan. Áhv. 3,8 millj. Verð 6,5 millj. Auðarstræti Góð neðri sérhæð 78 fm nettó ásamt 39 fm bllskúr. Nýtt gler og gluggar. Falleg innr. 2 saml. stofur. 1 svherb. Verð 7,1 millj. Æsufell. Stórglæsil. 3ja herb. ib. 88 frcv, nettó á 3. hæð. Parket. Nýtt bað. Suður- svalir. Glæsil. útsýni. Áhv. 3,6 millj. Verð 6,9 millj. Hraunbær. Falleg 3ja fm íb. 85 fm nettó á jarðhæð. Sérþvottahús. Eign í góðu ástandi. Verð 6,2 millj. Laugateigur. Falleg og björt 3ja herb. (b. 79 fm nettó í kj. I tvib. Allt sér. Fal- leg lóð. Áhv. hagst. lán 4,2 millj. Verð 6,5 millj. Hrísrimi. Áhv. 5,3 m. v. 7,8 m. MÓabarð - Hf. Falleg 3ja herb. fb. ( kj. Nýtt eldh. og bað. Sérinng. Sérþvottah. Verð 6,9 millj. SkípaSUnd. Mjög falleg 3ja herb. (b. 70 fm nettó í k). Nýl. innr. Lagnir, rafm. og dren endurn. Sérinng. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 5,9 millj. Engihjalli - laUS. Rúmg. 3ja herb. fb. á 4. hæð. Tvö rúmg. herb., sjónvarps- hol. Suðursv. Fallegt útsýni. Verð 6,9 millj. KaplaskjÓlSVegur. Falleg 3ja herb. íb. á 4. hæð. 77 fm nettó ásamt óinnr. rlsi. Mikið útsýni yfir KR-völlinn. Nýtt gler. Mjög hagst, lán áhv. 4,5 millj. i byggsj. og húsbr. Verð 6,5 millj. Hjallavegur. 3ja-4ra herb. risfb. Parket. Miklir mögul. Laus strax. Verð að- eins 5,2 millj. Bogahlíð. Falleg 3ja herb. ib. á 1. hæð 80 fm nettó. 2 svefnherb., stofa, borðstofa m. parketi. Verð 6,9 millj. Ásbraut - KÓp. Góð 3ja herb. Ib. á 2. hæð f húsi sem búið er að klæða að utan. Mikið útsýni (norður og vestur. Verð aðeins 5,7 millj. Mögul. að taka bfl uppí. Álagrandi V. 7,3 m. Ásbraut - Kóp. V. 5,8 m. Bárugrandi .. V. 9,0 m. Laugavegur V. 5,1 m. Kársnesbraut V. 6,2 m. Skaftahlíð V. 5,9 m. Flétturimi V. 7,3 m. Gerðhamrar V. 7,6 m. írabakki. Góð 3ja herb. (b. 65 fm nettó á 2. hæö. Suðursv. Parket. Verð 5,8 millj. Furugrund. Falleg 3ja herb. fb. 72 fm nettó á 3. hæð. Suðursvalir. Eign í góðu ástandi. Verð 6,6 millj. Skaftahlíð. Falleg 3ja herb. íb. I kj., lítið niðurgr. Sérinng. Nýtt eldhús. Eign í góðuástandi. V. 5,9 m. Dvergabakki. Gullfalleg 3ja herb. fb. á 3. hæð ásamt 13 fm herb. i sameign m aðg. að snyrtingu og sturtu. Parket. Flfsar. Húsið er nýl. málað. Verð 6,9 millj. Asparfell. Falleg og rúmg. 3ja herb. íb. 90 fm nettó á 6. hæð. Suður- sv. Eign (góðu ástandi. Áhv. veðd. 3,4 millj. V. 5,9 m. Hraunbær. Falleg 3ja herb. íb. 62 fm nettó á jarðh. Fallegar innr. Sérlóð. Áhv. 3,5 millj. Verð 5,5 millj. Öldugata. 2ja-3ja herb. íb. 74 fm nettó á jarðh. Tvö svefn- herb. Góð staðsetn. Áhv. 1,2 millj. Verð 5,7 millj. Lækjasmári - KÓp. Falleg 3ja herb. íb. 101 fm nettó á Jarðhæð. Fal- legar innr. Sérsuðurlóð. V. 8,9 m. Hraunbær. góö 2ja heit>. fb. 60 fm nettó á jarðh. ofarl. v. Hraunbæ. Austurhlið klædd m. Steni. V. 4,9 m. VíkuráS. Falleg 3ja herb. íb. á 3. hæð. Tvö góð svefnherb. Stofa og stórt sjón- varpshol. Parket. Ákv. sala. SkÚlagata. Falleg 3ja herb. íb. á 1. hæð 68 fm nettó. Áhv. byggsj. 3,3 millj. Verð 5,7 mlllj. 2ia herb. Furugrund. Mjög falleg 2ja herb. fb. 54 fm nettó á 3. hæð. Fallegar innr. Glæsil. útsýni. Suðursv. Verð 5,8 millj. Urðarholt - MOS. Stór og glæsil. 2ja herb. íb. á 1. hæð í litlu fjölb. Parket. Flfsar. Fallegar innr. Áhv. 3,2 mlllj. Verð 6,3 millj. Orrahólar. Mjög faileg 2ja herb. (b. á 6. hæð. Fráb. útsýni. Eign í góðu ástandi. Fallegar innr. Verð 5,5 millj. KrummahÓlar. Falleg 2ja herb. Ib. 44 fm ríettó ásamt stæði í bílg. Fallegt út- sýni. Ahv. 1,2 mlllj. Verð 4,1 millj. Hlíðarvegur - Kóp. Faiieg 2ja herb. íb. 69 fm nettó á jarðh. f góðu steinh. Nýjar innr. og gólfefni. Áhv. hagst. lán V. 6,2 m. Krummahólar ' V. 4,9 m. Víðimelur V. 4,7 m. Sogavegur V. 5,8 m. Engihjalli V. 5,6 m. Veghús V. 6,9 m. Vindás V. 5,6 m. Boðagrandi. Falleg 2ja herb. íb. 53 fm nettó á 1. hæð. Fallegar innr. Parket. Húsvörður. Áhv. 3,0 m. V. 5,7 m. Engihjalli. Góð 2ja herb. íb. 62 fm á 3. hæð í lyftuh. Húsið nýmál. Verð 5,0 millj. OrrahÓlar. Mjög góð 2ja herb. enda- ib. 63 fm nettó á jarðh. f tveggja hæða húsi. ib. er til afh. fljótl. Áhv. byggsj. 1 millj. Verð 5,1 millj. Leifsgata. Falleg 2ja herb. íb. 57 fm nettó í kj. (b. er mikið endurn. og nýtlsku- leg. Áhv. 2,5 millj. byggsj. Verð 4,9 míllj. Lækjasmári - Kóp. Faiieg 2ja herb. fb. 80 fm nettó á jarðh. f nýju húsi. Sérsuðurlóð. Verð 6,9 millj. I smíðum Starengi Fallegt 155 fm raðhús á einni hæð. 3-4 svherb. Suðurlóð. Verð 7,6 millj. Fitjasmári - KÓp. Vorum að fá f sölu 130 fm raðhús á einni hæð m. innb. bllsk. Húsið afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 7,6 millj. Sumarbústaðir Uthlíð - Biskupstungum. góö- ur fullb. 45 fm sumarbúst. í landi Úthlíðar. Stórbrotið útsýni. Hitaveita og rafmagn. If FÉLAG FASTEIGNASALA TRYGGÐU PENING ANA jf — KAUPTU FASTEIGN fíLagfasteign^lX

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.