Morgunblaðið - 09.06.1995, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 09.06.1995, Blaðsíða 24
24 D FÖSTUDAGUR 9. JÚNÍ1995 MORGUNBLAÐIÐ - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hó11 rífandi sala - aoLL FASTEIGNASALA SKIPHOLTI 50B, 2. hæð til vinstri Laufrimi 11-17 - Grafarvogi m 5510090 Fax 5629091 Lllja Georgsdóttir, ritari og símamœr, Franz Jezorski, lögfr. lögg. fastsali, Runólfur Gunnlaugsson, rekstrarhagfr., María Horaldsdóttir, sölumaður, Ásmundur Skeggjason, sölumaður, Elías Haraldsson, sölumaður, Matthfas Arngrímsson, sölumaður, Kristinn Tómasson, sölum. atvhúsn., Guðlaugur Ö. Þorsteinss., sölum. atvh., Sigurður Rúnarsson, Ijósmyndir. miillarintí. A : HU-GWYND 2ja herb. aLaufásvegur. snotur tæpi. 50 fm íb. á jarðh. m. sérinng. á þessum fráb. stað. Stór lokaður garður. Áhv. 1,7 millj. Verð 4,3 millj. 2342 [¦Jj Barónsstígur. Nýi. uppg. 45 13 fm 2ja herb. íb. Björt og góð stofa, pfj nýl. eldhinnr. Góð íb. á góðum stað í ¦¦ miðbænum. Áhv. 2,0 millj. byggs]. Verð 4,7 millj. 2022. U DalSel. Mjög skemmtil. og björt 13 50 fm íb. i kj. í nýviðg. fjölb. íb. er í fjj sérstakl. góðu hverfi fyrir börn. Áhv. ¦S 3,0 millj. Verð 4,7 millj. 2354. BHraunbær - laus. góö 55 fm 2ja herb. íb. á 3. hæð (efstu) í nýl. viðg. húsi. Áhv. 2,8 millj. Verð 4,4 millj. Lyklar á Hóli. 2460. FurUgrUnd. Sérlega glæsil. 2ja herb. íb. á 1. hæð. 64 fm. Sérsmíöaðar innr. Sval- ir meðfram allri íb. Áhv. 2,9 millj. Verð 5,7 millj. 2462. Vesturbær - ris. vei swpui. 50 fm 2ja herb. risíb. í steyptu fjórbhúsi við Seljaveg. Áhv. 1,8 millj. húsbr. Verð ein- ungis 4,1 millj. 2467. AlfheÍmar. Skemmtil. 2ja herb. íb. í góðu fjölb. Suðursvalir. Verð 4,6 millj. 202. Ásvallagata - laus. Braðhuggu- leg 45 fm fb. á 2. hæð i vinalegu fjórb. Aukaherb. í kj. Áhv. húsbr. 2,2 millj. Verð 4,5 millj. 2429. Sogavegur. vei skipui. 49 tm 2ja herb. íb. í kj. með sérinng. Verð 3,7 millj. 2435. ReykáS. Afar smart 70 fm 2ja-3ja herb. íb. á jarðhæö í 3ja hæða fjölb. Parket. Fal- leg beykiinnr. í eldhúsi. Baðherb. flisal. í hólf og gólf. Áhv. 3,8 millj. byggsj. Verð 6,4 millj. 2463. Bergþórugata. Rúmg. og skemmtileg 60 fm risíb. með stórum nýjum kvisti á góðum útsýnisst. í gamla bænum. Verðlð er heldur betur vlðráðanlegt aðelns 4,9 millj. Ahv. hagst. lán 2,3 millj. 2253. Vesturbær - Kóp. Guiitaiieg 65 fm mikið endurn. íb. með sérinng. á jarðhæð í litlu fallegu fjölb. Nýl. fallegar innr. í eld- húsi, nýl. gólfefni. Þetta er ein af þeim betri á markaðnum. Áhv. 2,4 millj. Verð aðeins 5,3 millj. 2416. Reykás - laus 1. júní. Mjög skemmtil. 67 fm íb. á 1. hæð í vinal. 3ja hæða fjölb. Líttu á þessa. Verð 6,2 millj. 2454. Krummahólar. vorum að fá i söiu aldeilis skemmtilega 56 fm 2ja herb. íb. á 1. hæð i traustu lyftuh. Áhv. byggsj. 3,4 millj. Verð 4.950 þús. Hér þarf ekkert greiðslumat! 2459. LyngmÓar. Mjög skemmtil. 68 fm ib. á 3. hæð ásamt bílsk. á þessum friðsæla stað i' Garðabæ. Fráb. útsýni. Áhv. 4,0 rnilij. Verð 6,2 millj. 2432. BleíkjUkVÍSl. Nýkomin f sölu alveg stórglæsileg 83 fm neðri hæð í tvíbýlish. á þessum spennandi stað. Sérsmíðar ínnr. í eldh. Stórt flísal. baðherb. með tengi fyrir þvottav. Áhv. byggsj. 3,4 millj. Verð 7,9 mlllj. 2457. SnOrrabraUt. Mjög rúmg. og skemmtil. 61 fm íb. á 1. hæð. Rúmg. hjóna- herb. Hér er allt við höndina. Verð aðeins 4,9 millj. 2258. OðÍnSgata. Nýkomin i sölu sérl. hugguleg 40 fm fb. í vinalegu þríbh. Nýl. eldhinnr. prýðir þessa svo og Merbau-park- et. Áhv. 2,4 millj. Verð 4,3 millj. 2456. EngjaSel. Nýkomin í sölu mjög rúmg. 61 fm ósamþ. ib. í kj. Nýtt parket á gólfum. Verð 3,9 millj. 2455. HraUnbær. Nú gofst þér kjörið tæki- færi til að'éignast mjög góð 55 fm íb. m. nýjum gólfefnum o.fl. í nýkl. fjölb. í Hraunbæ. Fráb. útsýni. Stutt í alla þjón- ustu. Verðið er sanngjarnt, aðeins 4,9 millj. 2237. Þinghólsbraut. vei skipui. 51 fm (b. á 2. hæö á góðum útsýnisstað í Vest- urbæ Kóp. Áhv. húsbr. o.fl. 2,4 millj. Verð 4,2 millj. Skipti óskast á stærri eign ca 5-6 millj. í Kóp. 2445. Garðastræti - lítil útb. sér- lega falleg 57 fm 2ja herb. íb. m. sérinng. Áhv. húsbr. 3.350 þús. Verð ekki nema 4.950 þús. - ekki missa af þessari! 2369. LÍndarSmárÍ. Erum með \ sölu vel skipulagða 56 fm (b. á 2. hæð í nýju fallegu fjölbhúsi á þessum frábæra stað. Ib. er tilb. t. afh. nú þegar og tilb. tit innr. aö innan. Verð 5,2 millj. 2403. SkÍpaSUnd. Gullfalleg risib. í sexbýli í þessu rótega hverfi. Stór stofa. Verö að- elns 3,9 mitlj. 2425. Vesturgata - lyklar á Hóli. Mjög góð 2ja herb. íb. á 1. hæð í nýl. húsi. á horni Vesturgötu og Ánanausta. Verð 5,9 míllj. Skipti mögul. á minni eign. 2446. Laugarnesvegur. virðuiegsstm 2ja herb. kjíb. í tvíbhúsi. Sérinng. Hagst. verð á Hóli 3,8 millj. Áhv. 1,1 millj. 2440. Miðbærinn - laus. Lagieg 55 fm kjíb. við Rauðarárstíg (ath. jarðh. frá Skarphéðinsgötu). Nýtt parket. Hagst. grkjör. Ahv. 2,2 millj. Verð 3,9 millj. Lyklar á Hóli. 2358. Skerjafjörður - fyrir lag- henta. Nú býðst ykkur að kaupa vel skipul. 51 fm risíb. í tvíbhúsi með sérinng. Já, nú er ekki eftir neinu að bíða og drífa sig og skoða. Áhv. 3,6 millj. Verð aðeins 4,6 millj. 2443. í miðbænum - laus. snotin og vel skipul. 37 fm íb. á 3. hæð við Grettis- götu. Ahv. byggsj. o.fl. 1,5 millj. Verð 3,3 millj. 2004. Granaskjól. 8jön og sóirfk 75 tm 2ja herb. íb. í tvíb. á vinsælum og friðsælum stað með fallegum garði. Lofthæð 2,70 m. Sérinng. Endurn. baöherb. Verð 5,1 millj. 2306. ÆSUfell. Afar þægileg 56 fm íb. á 2. hæö í lyftyh. við Æsufell. Laus fljótl. Verð aðeins 4,2 millj. 2391. Smáíbúðahverfi - snotur. Gullfalleg 2ja herb. 42 fm nýuppgerð íb. á 1. hæð með sérinng. Hér er allt nýtt. Sanngj. verð 3,9 millj. 2005. í hjarta KÓpaVOgS. Einstaklega vel umgengin og falleg 2ja herb. fb. í hlýl. kj. m. sérinng. v. Vallartröð. Hóðan er stutt í alla þjónustu. Laus fljótl. Verð 4,7 millj. 2415. Leifsgata. Falleg og rúmg. 40 fm ein- staklíb. á 1. hæð. Tilvalin fyrir piparsvein- inn. Góö.staðsetn. Stutt í iöandi mannlífið í miðbænum. Ahv. 1,9 millj. Verð aðelns 3,6 miilj. 2244. 3ja herb. Engihjalli - laus - gott Verð. Virkilega falleg 80 fm 3ja herb. íb. í góðu lyftuh. Þú gerir góð kaup í þessari, því verðið er aðeins 5,2 millj. Laus. Lyklar á Hóli. 3954. Lundarbrekka - Kóp. Fai- leg 3ja herb. 87 fm íb. á 3. hæð. Sér- inng. af svölum. Nýviðg.-fjölb. Hagst. verð aðeins 6,3 millj. F.kki missa af þessari. 3795. Lyngmóar - góð lán. á þessum fráb. stað í Gbænum vorum víð að fá 83 fm íb. á 2. hæð m. yfirb. svölum, bdsk. o.fl. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 4,5 millj. Ekki þarf að greiða af áhv. veðskuldum fyrr en á árinu 1998. Verð 7,7 millj. 3969. Afar vel skipulögð og glæsileg 146 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Möguleiki er á stækkun með 40 fm millilofti ef vill. Húsin eru til afhendingar strax í dag fullbúin að utan og fokheld að innan. Hægt er að fá húsin lengra komin ef óskað er. Góð suðurlóð. Allar nánari upplýsingar og teikningar á Hóli. Gakktu í bæinn! iÁstún - Kóp. - laus. séri. spennandi 74 fm 3ja herb. íb. í nýviög. fjölb. við Fossvogsdalinn. Ahv. hagst. lán 3,0 millj. Verð aðeins 6,6 millj. Lykar á Hóli. 3550. Austurströnd. Ata, giæsii. ib. á 5. hæð m. fráb. útsýni í góðu lyftuh. Ný glæsil. eldhinnr. m. uppþvottavél. Bilskýli fylgir. Áhv. góð lán 5,2 mlllj. Verð 8,4 millj. 3884. UgluhÓlar. Gullfalleg og nýstandsett 3ja herb. 64 fm íb. á 1. hæð m. stórri suður- verönd. Áhv. 3,0 millj. Verð 5.950 þús. 3833. Markland. Falleg 70 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð. Góðar suöursv. m. fráb. útsýni. 2 góð svefnh. Parket. Ahv. 4,2 millj. húsbr. Verð 6,7 mlllj. 3967. Hjarðarhagi m. bílsk. - laus, lyklar á Hóli. Guiitaiieg og mikið endurn. íb. á 3. hæð. M.a. nýl. eldhús og bað. Góður bílsk. Verð 7.950 þús. 3993. Laugarnesvegur. Guiifaiieg 3ja herb. (b. í vinalegu þribh. ((b. er bæði nýtt gler og gluggar. Sérhiti o.fl. Laus fljótl. Ahv. 2,9 millj. Frábært verð 5,0 millj. 3893. Þverholt. Mjög góð 3ja-4ra herb. 80 fm íb. á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. Ahv. 5,1 millj. byggsj. Verð 8,9 millj. 3953. TjamarbÓI. Sérlega hugguleg 3ja herb. ib. i nýviðg. fjölb. Allt nýtt í sameign. Nýtt parket á stofu og herb. Skoðaðu strax. Verð aðelns 5,5 millj. 3549. BerjarímÍ. Stórgleg 93 fm 3ja herb. íb. á efstu hæð í 3ja hæða fjólb. Gegnheilt parket og sórsmíðaöar innr. gefa þessari glæsil. yfirbragð. Bílskýli. Áhv. húsbr. 3,8 millj. Verð 9,2 millj. 3950. Furugrund. Hörkugóð 74 fm íb. á 7. hæð í lyftuhúsi ásamt bílskýli. Parket. Áhv. byggsj. 3,5 mlllj. Verð spillir ekki aðeins 6,8 millj. 3849. VeStUrberg. Vorum að fá í solu gull- fallega 90 fm íb. á 2. hæð i nýviðgerðu og máluðu fjölbýli. Verð 6,7 millj. 4979. VíkuráS. Alveg bráðhugguleg 3ja herb. 73 fm íb. á 1. hæð. íb. skartar m.a. fallegu parketi og flísum. Bílskýli. Ahv. hagst. lán byggsj. og Kfeyrissjlán 3,6 millj. Hagst. grkjör. Verð 6,9 mlilj. Já, hér þarf ekki greiðslumat. 3948. Skeggjagata. Hörkugóö 86 tm 3ja herb. íb. á 1. hæð í vinalegu fjórb. ib. er nánast öll endurn. m.a. eldhús og gólfefni. Ahv. húsbr. og byggsj. 6,1 rnillj. Verð 7,6 millj. Laus f Júnf. 3933. NæfuráS. Nýkomin i sölu afar glæsi- leg 94 fm íb. á 2. hæð í fallegu 3ja hæða fjölbýii. Ahv. byggsj. 2,2 millj. Verð 7,9 millj. 3974. Hamraborg - Kóp. - laus. Vinaleg 70 fm íb. á 1. hæð ásamt bílskýli. Já, hér er gott að búa, enda öll þjónusta við höndina. Verð aðeins 5,7 mlllj. Laus, lyklar á Hóli. 3927. IMjálsgata. Mjög góð 76 fm ib. á 2. hæð með nýrri eldhinnr., rafmagni o.fl. Já, það er aldeilis gott að búa í miðbænum. Áhv. byggsj. 2,7 millj. Verð 5,9 millj. 3851. Rekagrandi. Falleg 90 fm 3ja-4ra herb. íb. á tveimur hæðum í góðu fjölb. ásamt stæði í bílskýli. Stórar suðursv. Áhv. 3,7 inillj. húsbr. og byggsj. Verð 7,8 millj. 3945. Gullsmári - fyrir aldraða. Ný og glæsil. 90 fm íb. á 5. hæð í nýju lyftuh. á þessum margrómaða stað. Stórar svalir með frábæru útsýni. Sól allan daginn. Hagst. verð 7,5 mlllj. 3310. Þinghólsbraut - Kóp. Nýkom- in ( sölu sérl. falleg og vel skipul. 3ja herb. íb. á efstu hæð t' nýlegu 5-íbúða húsi. Vand- aðar sérsmíðaðar innróttingar. Ótrúlegt út- sýni. Áhv. byggsj. 1,7 millj. Verð 7,9 millj. 3535. Furugrund - KÓp. Hér er hörku- góð 73 fm ib. á 1. hæð á þessum ágæta stað miðsv. í Kóp. Hór er allt nýtt á baði, m.a. hiti i gólfum, parket, aukaherb. í kj. fyrir unglinginn. Áhv. 2,2 millj. Verð 6,9 millj. 3921. ReykáS. Smart og rúmg. 2ja-3ja herb. 70 fm íb. á 1. hæð (litlu húsi. Hagst. byggsj- lán 3,5 millj. Verð 6,5 millj. Þessi er góð fyrir unga parið! 3008. ÁlftahÓlar. Mjög falleg 85 fm 3ja herb. ib. á 5. hæð í góðu lyftuhúsi. Suður- svalir. Frábært útsýni. íb. er laus. Verð 5,9 uiillj. 3324. Opid laugardag kl. 11-15 Opið sunnudag kl. 14-17 Maríubakjki Gullfalleg 4ra herb. íbúð a 3. hæð í fallegu fjölb- húsi. Sérþvhús o.fl. Hér er aldeilis gott að vera með börnin. Áhv. 3,5 millj. Verð aðeins 6,7 millj. 4842. Kársnesbraut - Kóp. Faiieg 70 fm 3ja herb. íb. í góðu timburtvib. Sér- inng. Stór og góð lóð. Fráb. útsýni. Áhv. 2,0 millj. Verð 4,9 millj. 3942. HáagerðÍ. Góð 76 fm 3ja herb. íb. ásamt aukaherb. i kj. í steyptu tvíb. 2 svefnh., stofa og borðstofa. Hiti i stéttum. Gróin lóð. Laus strax. Eign fyrir laghenta. Ath. máliö á Hóli! 3941. UgluhÓlar. Góð 3ja herb. 86 fm íb. á 2. hæð. Rúmg. stofa. Skipti mögul. á minnl fb. Verð 6,6 millj. 3906. FrOStafold. Hörkugóð 3ja herb. íb. á 3. hæð í fallegu fjölbýli ásamt bílskýli. Hér eru allar innr. sérsmíðaðar. Parket á öllum gólfum, baðherb. flísal. í hólf og gólf. Ahv. Byggsj. 4,7 millj. Verð 8,1 millj. Þessi heill- ar við fyrstu sýnl 3931. HraUnbær. Falleg rúml. 60 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð í góðu fjölbýli. Falleg eld- hinnr. Sauna í sameign. Verð 5.750 þús. 3907. Nesvegur - 3ja herb. m. bílsk. Vel skipul. 64 fm íb. á 2. hæð sem þarfn. stands. ítraustu (jölbýlt i gamla góða vesturbænum. Bílskúr fylgir. Verðið er sanngjarnt, aðeins 5,4 millj. 3930. DvergabakkÍ. Sérl. glæsil. 68 Irn íb. á 3. hæð. Ib. er mikið endurn. og rúsínan í pylsuendanum er aukaherb. í kj. sem hægt væri að leigja út. Ahv. 3,8 millj. Verð 6,9 millj. 3922. Bogahlíð. Snyrtil. 83 fm (b. á 2. hæð. Ný eldhúsinnr. Aukaherb. í kj. Hús í góðu ástandi. Verð 7,3 millj. 3923. SpÓahÓlar. Ljómandi falleg og snyrtl- leg 3ja herb. íb. á 2. hæð í lítilli blokk. Falleg- ar innr. og gólfefni. Suðursv. Innb. bílskúr fylgir. Verð 7,3 mlllj. Þetta er steinsnar frá Elliðaárdalnum. 3448. I SmáíbÚðahverfÍ. Svo sannar- lega glæsil. 3ja herb. íb. á jarðhæð í tvib. Merbau-parket á öllum gólfum. Fallegur garður. Verð 6,7 millj. 3914. Hraunbær. Sérlega glæsileg ca 75 fm íb. á 1. hæð (litlu fallegu 2ja hæða fjölb. á rólegum stað við Hraunbæ. Sérgarður og gegnheilt parket prýða þessa. Glæsil. eikar- innr. í eldhúsi. Ahv. byggsj. 3,5 mlllj. Verð 6,8 millj. 3970. Rekagrandi. Rúmg. 101 fm 3ja herb. Ib. é 1. haíð ásamt bflskýli. (b. er öll ný- mél. Tvennar svalir. Verð 8,2 millj. 3911. FlÓkagata. Aldeilis hugguleg og björt rúml. 60 fm kjib. á þessum hreint fráb. stað. Ahv. byggsj. 2,5 millj. Lfttu á verðlð, að- eins 5,0 millj. 3891. FrOStafold. Einkar glæsil. 90 fm íb. á 5. hæð ( fallegu lyftuhúsi. Þessi kemur skorrimi.il. á óvart. Ahv. 4,8 mlllj. byggsj. Verðlö er aldeilis hagst., aðeins 7,9 millj. Þetta er elgn f sérflokkil 3818. Vesturbær - laus. NýuPPgerð, stórglæsileg og rúmgóð ibúð vestarlega við Hringbraut. Hér er allt i sérflokki, m.a. nýtt gler, nýir gluggar, nýtt eldhús, nýtt bað, ný gólfefni, nýjar hurðar o.fl. Hagst. verð, að- eins 5,5 millj. 3009. StÓragerðÍ. Falleg 87 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð m. bílsk. Verð 7,9 millj. Ekki missa af þessaril 3812. Furugrund m/bílskýli. m,,,,, góð 71 fm ib. á 4. hæð í nýmáluðu gullfal- legu fjölbhúsi með bílskýli. Fráb. útsýni. Sanngjarnt verð, aöelns 8,9 millj. 3986. EngíhjallÍ. Gullfalleg tæpl. 90 fm 3Ja herb. íb. á 5. hæð (lyftuhúsi. Hér er parket- iö ailsráöandi. Fráb. útsýni og verðið er sanngjarnt, aðeins 5,9 millj. 3800. KlapparStígur. Virkilega eiguleg ib. á 1. hæð í nýbyggðu fjölb. Áhv. 8,1 millj. hagst. lán. Verð 9,9 millj. 3380. Oldugata. Aldeilis spennandi 80 fm 3ja-4ra herb. mikið endurn. íb. í fallegu fjórbh. Ahv. hagst. lán 4,5 mlllj. Verð 7,5 millj. 3869. 4-5 herb. P| Efstaland. Hörkugoð 80 fm 4ra 13 herb. (b. á 2. hæð (efstu) í góðu fjölb. f!% á þessum fráb. stað. Suðursvalir. Stór- !¦ kostlegt útsýni. Verð 7,8 millj. 4976. IJJEÍðÍStOrg. Gullfalleg 4ra herb. 13 126 fm ib. á tveimur hæðum á þessum pj fráb. stað. Séríb. í kj. m. sérinng. Glæsi- ¦Heign á góðum stað. Ahv. byggsj. og húsbr. 5,2 millj. Verð 9,3 millj. 4838. aNjálSgata. Við hjónakornin erum með íb. okkar til sölu á Hóli. (b. er mik- ið endurn. og stendur á ról. stað í litlu sundi út frá Njélsgötu. Bílastæði fylgír og skjólgóður garður til að sóla sig og grilla á sumrin. (b. okkar er í þrib.; sam- komulag er gott. Allar nánari uppl. eru fúsl. veittar af Maríu, sölumanni á Hóli. Áhv. byggsj. 3,0 millj. Verð 6,5 mlllj. 4400. HÁifatÚn - KÓp. Mjög falleg W 100 fm 4ra herb. ib. á 2. hæð (efstu) 3 ásamt 26 fm bflsk. Þvhús á hæðinni. Fráb. útsýni. Ahv. 1,9 millj. byggsj. Ib. verður l.ius f Ijótl. Verð 10,3 millj. 4977. H Lundarbrekka - Kóp. ^j Skemmtil. 93 fm 4ra horb. endaib. m. E9 sérinng. af svölum í fjölb. sem ailt er "™ nýtekiö í gegn og málað. Baðherb. allt nýstandsett. Mjög gott útsýni. Verð 7,5 millj. 4878. SkÓgaráS. Falleg 143 lm ib. á tveim- ur hæðum. 5 svefnh. + stofa. Þvottahús i íb. Fráb. útsýni. 25 fm rúml. fokh. bílsk. Skipti mögul. á 5 herb. íb. í Hraunbæ. Ahv. 6,0 millj. húsbr. og byggsj. Verð 10,5 millj. 4978. KjarrhÓlmí. Sérstaklega snyrtileg nýl. máluð 90 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð í frábæru húsfélagi. Stór stofa. Parket. Góð herb. Fráb. útsýni. Gervihnsjónv. Þvottah. í (b. Ahv. 3,5 mlllj. Verð 7,3 mlllj. Gullmoli I Kópavoginuml 4001. í austurbæ - Kóp. á »tðr- skemmtil. útsýnisst. við Álfhólsveg vorum við að fá í sölu skemmtil. 83 fm ib. á neðri hæð með sérinng. ( tvíb. 3 svefnherb. og rúmg. stofa. Verð 7,2 millj. 4877. VíkuráS. Nýkomin ísölu bráðhugguleg 4ra herb. ib. í fallegu nýklæddu fjölb. Ljóst parket. 3 rúmg. svefnherb. Bilskýli. Verð 7,2 millj. 4874. ReykáS. Glæný á söluskrá einstakl. falleg og vel skipul. 125 fm ib. á tveimur hæðum. 5 svefnherb., stofa með suðursv. Parket. Ahv. byggsj. o.fl. 4,3 mlllj. Sann- gjarnt verð 9,9 millj. Skoðaðu þessa! 4873. MÍðbOrgín. Falleg 98 fm sérhæð á góðum stað við Skipholt. Stór og fallegur suðurgarður með nýrri verönd. 3 svefnherb. Hér verður gott að grilla ( sumar. Ahv. byggsj. 3,5 millj. Verð 7,9 millj. 3392. MaVíubakkÍ. GulKalleg 87 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð í nýviðgerðu fjölb. Sér- þvhús o.fl. Gott útsýni. Ahv. 3,5 millj. húsbr. Verð aðeins 6,8 millj. 4842. FlÚðaSel. Nýkomin í sölu 72 fm 4ra herb. Ib. í kj. (ósamþykkt). Baðherb. flisal. i hóif og gólf. Sameign nýtekin í gegn. Verð 5,7 mlllj. 4897. Miðbærinn - laus. vorumaðfá í sölu vel skipul. 88 fm 4ra herb. (b. á 1. hæö, miösv. í Rvík. Lokaður garður. Altar nánari uppl. á Hóli. 4870. - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.