Morgunblaðið - 09.06.1995, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 09.06.1995, Blaðsíða 28
28 D FÖSTUDAGUR 9. JÚNÍ1995 MORGUNBLAÐIÐ III ',11 f=AST€IGNASALA VITASTÍG B Zf&rZJ Munið 55 fyrír framan! 2ja herb. Snorrabraut. 2ja herb. 8). á 1. oaBð 65 fm. Miktð endurn. Góð lárt ðrtv. 2,9 mfllj. byggs). Sam- eign í sérfl. Verð 5.2-5,3 miflj'. Hringbraut. 2ja herb. íb. á 2. hæð 56 fm. Nýtt gler og gluggar. Góð lán áhv. Verð 4,8 millj. Laus. Frostafold. 2ja herb. falleg Ib. á 2. hæð, 67 fm. Fslfegt útsýrti. Gðð- ar irtnr. Áhv. byggsj. ca 5.0 millj. Víðimelur. 2ja herb. glæsil. íb. 48 fm í þribh. Góð lán áhv. Húsbr. oa 3,5 millj. Verð 5,5 millj. Gaukshólar — laus. 2ja herb. ib. a 1. héað. 56 fm. Falteg sam- eigrt. Nýtt etdh. fb. er öfl flýuppg. Suðursv. IMýl. irtnr. Suðursv. Verð 4,9 mlltj. Laus. Laugavegur. 2ja herb. ib. á 2. hæð 54 fm. Góðir greiðsluskilm. Verð 3,5 millj. Miklir mögul. Njálsgata. Göð 2ja herb. ib. mikíð endurn. 51 1m. Áhv. byggsi. og húsbr. ca 2,7 millj. Húslð er allt nýend- urbyggt Suðurgarður. V. 4,9 m. 3ja herb. Hlíðarhjalli. 3ja herb. falleg ib. á 3. hæð 97 fm. Stórar suðursv. Flís- ar, parket. Fallegar innr. Áhv. veðd. 4,8 millj. Verð 8,5 millj. Grettisgata. 3ja herb. f alleg (b. 73 fm í fal|egu húsí. Parket á gólfum, íb. ar mlkið ertdurn. Suðurgarður. Göð lán ahv. Ver* 6,3 míHj. Orrahólar. 3ja herb. falleg íb. á 8. hæð 65 fm. Fallegar innr. Parket. Flísar. Góð lán áhv. Fallegt útsýni. Stóragerði. Fallog 3Ja herb. Ib. á 1. n»ð 87 fm. Nýi. gler. Bílskúr. Verð 7,9 miilj. Laus. 4ra herb. og stærri Laugavegur. Falleg íb. á 3. hæð 170 fm. Mikið endurn. Stórar stofur með fallegu parketi á gólfum. Nýlegt gler og gluggar. Nýl. rafmagn. Góð lán áhv. Makaskipti mögul. Flétturimi. 4ra herb. giassfl. fb. 104 fm. Fallagar innr. Mfkttr mögul. á garðstofu. Fatlegt útsýnl. Bílskýlí. Áhv. tiúsbr. 6 mfllj. Verð 9.950 bús. Hraunbær. 4ra herb. falleg ib. á 1. hæð, 100 fm. Áhv. góö lán byggsj. ca 3,8 millj. Makaskipti mögul. á góðu raðh. oa 12-15 millj. Fellsmúii. 4ra herb. ib. á jarðh. 97 fm. Parftet « gðlfum, Gðð lan ahv. Verð ?,5t mÍ8j. -:\ Álfheimar. 4ra herb. falleg íb. á 3. hæð, 100 fm. Mikið endurn. Stór- ar suðursv. Mögul. á garðstofu. Áhv. Byggsj. 2,4 millj. Verð 7,8 millj. Boðagrandi. 4ra herb. falleg ib., 92 fm, auk bílskýlís, Lyfta. Hús- vörður. Gervihnsjðnvarp. Fráb. út- sýni. Gufubað f sameign. Áhv. rtús- bréf 4,7 mlllj. Verð 8,9 mlll}. Maka- skipti mögut. Lindarbraut - Seltj. Falleg efri sérh. ca 150 fm auk ca 30 fm bílsk. Tvennar svalir. Glæsil. útsýni. Góð lán áhv. Húsið nýklætt. Verð 12,5 millj. Rauðalaekur. Neðrl sérh. I tvibhúsi, 137 fm auk bSsk. Tvennar svalir. Verð 9,8 mittj. Krummahóiar. Falleg 6-7 herb. íb. á tveimur hæðum 164 fm. Fallegt útsýni. Góð lán áhv. V. 9,8 m. Selvogsgrunn. Neðrl sérh. 110 fm aukbilsk. Rúmg. stofa, Góðsr inrtr. Áhv. húsbr. 6,6 mfllj. Verð 9,8 milfi. Makaskiptí rtrogul. á mirtni eign. Raðhús/einb. Kambasel. Glæsil. endaraðh. á tveimur hæðum 180 fm með innb. bílsk. Fallegar innr. Góð lán áhv. Verð 12,5 millj. Makaskipti mögul. Aflagrandi. Glæsll. endaraðh. 6 "2 hseðuro, Z14 fm innb. bílskúr. Glæsil. innréttlngar. Fatlegt parxet á gðlfum, Suðurgarður. Góð lán ahv. Verð 16,9 mitlj. Giljaland. Glæsil. raðh. 197 fm ásamt 23 fm bílsk. Fallegar innr. Stór- ar suðursv. 5 svefnherb. Suðurgarð- ur. Verð 14,9 millj. Góð lán áhv. Laugalækur.Raðhúsá3 hæð- um, 206 frrt, auk 24 frrt bjlskörs, Ný|. Irtnr. Suðursvaffr. Verð 13,5 mtllj. Torfufell. Endaraðh. á einni hæð 130 fm auk 24 fm bílsk. Fallegar innr. Suðurgarður. Góð lán áhv. Vikurbakki. Raðhús á tvelmur hæðum 177 fm m. innb. bflsk. Störar svatir. Qtæsil. útsýni. Verð 12,9 millj. Makaskipti mögul. á minni eign. Hraunbraut. Glæsil. einb. á 2 hæðum alls um 240 fm. Skiptist í 140 fm íb. m. vönduðum innr'. á efri hæð. 100 fm bílskúr og atvinnuhúsnæði á neðri hæð. Eign í sérflokki. Maka- skipti mögul. á minni eign. Leiðhamrar, Efnbhue á einnl h»ð 155 fm auk 40 fm btjsk, Abv: byggsj. 4,3 mllj. Verð 11,5-11,7 mtllj. Makask, rrtögut. t sarna hverfi, Jórusel. Glæsil. einbhús á þrem- ur hæðum, 304 fm auk bílsk. 28 fm. Glæsil. innr. Mögul. á 75 fm íb. á jarðh. Reynilundur. Giæsll. elnbhús á eínni hæð 288 fm auk 42 fm btlsk. Saml. stofur, arln-stofa, húsbónda- herb., 32 fm sólstofa meö nuddpotti, 4 avefnherb. Glœstt. garöur. Elgn i serfl. Lækjarberg. Glæsil. einbhús á einni og hálfri hæð 300 fm m. bílsk. Glæsil. innr. Garðstofa, arinstofa. Suðurgarður. Hús ísérfl. Góðlán áhv. Bæjargil. Elnb. á tveimur hæð- um 165 fm 40 fm bílsk. Mögul. ð garðstofu út frá stofu. Faltegar innr. Parket, flísar. Góð lán éhv. Varð 15,5 millj. Makasklpti mögul. á mlnni elgn í same hverti. Akrasel. Glæsil. einbhús, 275 fm. auk 33 fm bílsk. Parket. Fallegar innr. Fallegt útsýni. Mögul. á sérlb. á jarðh. Viðilundur. Einbhús ð einnf haeð, 125 fm ásamt 40 fm bitsk. Mögul. á garðstofu. Fallegar innr. Rúmg. baðhurb. Makaskipti á stærra einbh. f Gbæ eða nágr. Stuðlasel. Einbhús á einni hæð 195 fm m. innb. bflsk. Fallegar innr. Parket. Flisar. Fallegur garður. Hásteinsvegur — Stokkseyri. Fallegtelnb.áeinnl hæð 96 fm, Mlkið endurn. Stör toð. Gðð lán átlv. FÉLAG ITfASTEIGNASALA Gunnar Gunnarsson, lögg. fasteignasali, hs. 77410. LATIÐ FAGMANN ANNAST FASTEIGNAVIÐSKIPTIN if FÉLAG FASTEIGNASALA B0RGAREIGN Fasteignasala Suðurlandsbraut 14 ^5 888 222 Skoðunargjald innifaJið i söluþóknun Einbyh -raðhus Góður valkostur fyrir eldri borgara Vorum að fé í sölu ca 60 fm raðh. v. Boða- hlein 27 I Hafn. (v. Hrafnistu). Laust strax. Verð 7,3 millj. Lerkihh'ö 15 2] Vorum að fá I sölu glæsil. Ib./sérhæö á tveimur hæðum ca 180 fm. Góðar stofur, 3-4 svefnherb., suðursv. 25 fm bílsk. Mjög vönduð eign. Verð 12,9 millj. Skeiðarárvegur 25. Endaraðh. á tveimur hæðum ca 130 fm. Á. neðri hæð eru góðar stofur, gestasn. og eldh. Suð- ursv. Á efri hæð 3 góð svefnherb. og bsö- herb. Fallegur garður. Verð 10,9 millj. Furubyggð 32 - Mos. Vandeð ca 140 fm parh. asamt gðð- um 27 fm bflak. Áhv. 5-6 miííj. Vsrð 12,9 milij. Mýrarsel. Ca 220 fm hús ásamt 50 fm bflsk. Sér 2ja herb. ib. í kj. Vorð 14,9 mlllj. Melsel — Rvík. Ca 250 fm parh. á þremur hæðum auk tvöf. bílsk. V. 13,8 m. Bústaðahverfi. Vorum aö fá í sölu fallega neðri hæð f þríb. v. Básenda. II). skiptist m.a. f ágæta stofu og 3 svefnherb. Fallegur garður. Fráb. staður. Verð 7,7 millj. Áhv. 3,2 mlllj. byggsj. Mávahlfð 6 - Rvík. Tii söiu efri hæð og ris ca 160 fm. Mögul. á sór 2ja- 3ja herb. Ib. I risi. Verð 10,5 millj. lf, FELAG || FASTEIGNASALA Kjurlun Kugnars. hæMarcllarlö^niuOur, löjij!. f'uslcignasuli, Karl CJunnarsson, siilusljóri. hs. 670499. Hjallavegur 46. Glæsil. hæð ásamt 38 fm bflsk. Hæðin skiptist m.a. í stofu og 3 herb. Allt nýtt m.a. nýjar innr., gólfefni, lagnir o.fl. Glæsil. eign. Áhv. ca 6,1 millj. Verð 9,5 millj. Logafold 53. Ca loofmneðrf sérhesð f tyíb, 2-3 svefrtherb., gððar stofur. Suðurgarður. Áhv. byggsj. tll 40 ára co 4,6 millj. Verð 8,7 millj. Gamii vesturbæinn. Góð efri sérh, ca 165 fm. Stórer stofur, 3-4»svefnherb. 88sk. Laus strax. Vérð 11,8 Ajfl|, Hátröð 3 - Kdp. Tll sötú neðrí h«að " tvib. oa 95 fm, Stðr bttsk. ca 92 fm. Fallegur garður. Áhv, ca isootxs*. Vorð 8,5 milli. Drápuhlíð 43. Góð efri sérh. ca 110 fm. Góð stofa, 3-4 svefnherb. Suðursv. Verð 9,2 millj. Skipasund. Ca 100 fm hæð ásamt bilsk. Verð 9,6 mlllj. Hringbraut 71, Rvfk. Falleg ca 80 fm sérhæð. Verð 7,4 mlflj. Hofteigur 28, Rvík. Góð ca 114 fm ib. á 1. hæð. Góð stofa. 3 herb. Suft- ursv. Ahv. ca 3,7 millj. Verð 8,6 millj. Álfheimar33. Titaðfusértega gbsesfl. *4rh»ð (mjðh«ðfri} ce 170 f m ssrn skiptlst m.a. t góðar stoiur, 3-4 stvefrtherb. og 35 fm bilék. Verð 13^ mflfl. 4raherb. Grandavegur 45, Rvík. Vprum eð fá f efftkasðtu fallega ca 106 fm 4ra herb, fb á 2. hæð f fyftu- hu*i. M,a. góð stofa og »júrjv*tof«. Suðursv. Parket. Pvhús f fb. Ahv. byggsj. S millj. til 40 éro. V. 0,9 m. Veghús 27A. 5-6 herb. fb. á tveimur hæðum ca 140 fm. Áhv. ca 6,1 millj. Verð 8,9 millj. Hvassaleiti 155. 100 fm fb. á 3. hæð ásamt bilsk. Verð 8,9 millj. Vorum að fá i sölu þennan fallega sumarbústað rétt sunnan v. Hafnarfjörð. Huslð stendur niður við sjð við litta vík. Land oa 1 ha. Béteskyli. Vör. Einstakt há* é frób. verðl kr. 2,8 mlll). Kleppsvegur 28. Sem ný 4ra herb. íb. Verð 6,8 millj. Álfheimar 46 — Rvik. Ca 100fm ib. á 3. hæð. Laus strax. Verð 7,3 millj. Breiðvangur 32 — Hf. Góð ca 110 fm endaíb. Góð stofa, suðvestursv. Gott útsýni. 3 góð svefnh. Sérþvottah. f íb. Verð 7,8 mlllj. Háaleitisbraut 18. GóðcaHOfm fb. + bílsk. Verð 8,3 mlllj. 3ja herb. Zja herb. Suðurhliðar - Kóp. Sérl. glæsil. c i 60 fm íb. é 1. haiö í nýl. fjölb. vlð Trönuhjalln Ahv. 4,5 millj. Verð 6,9 mitlj. Frostaf old. Falieg 3ja herb. fb. ásamt bilsk. ca 122 fm. AhV. byggsj. 3,5 millj. tl) 40 ára. Rof abær 43. Goð 2ja herb. fb. ö 2. Ikuö. Ahv. góð lán ca 2,6 millj. Verð 4,9 mlllj. Barmahli'ð 3 — Rvík. Vorum að fá f sölu bjarta 3ja nerb. Ib. i kj. Áhv. veðd. 2,6 mlllj. Verð 6,6 mlllj. Vontar 2ja-3ja herb. íbúðir á skrá. Góð eftirspurn. Suðurhliðar - Kóp. Vorum að fa I *ötu flteeait. 3ja herb. ca. 90 fm fb. á 2. hæð ásamt 22 fm bllsk. Ahv. byggsj. lán til 40 óra 5,0 millj. Verð 8,1 mlllj. Efstihjalli 5 — Kóp. Góð ca 80 fm fb. á 1. hæö í tveggja hæöa fjölb. Góð stofa. Suðursv. Gott ástand á sameign og húsi. Verð 6,6 millj. Ástún 4 - Kóp. Fnlieg ca 76 fm fb. a 3. heeð, Gott útsýnt. Lau* strax. Verð 0,8 mlllj. Hjallabrout 35, Hf. Góðca 90 ifm ib. é 3. hBiið. Suðurev. 6Í«MJ|. útsýni ytir liöfnina. Ahv. 4,6 millj. Verð 6,9 millj. Furugrund 40, Kóp. Góð ca 70 fm lb. á 1. hæð. Gott skipul. íb. fylgir auka- herb. í kj. Leigutekjur af herb. 15 þús. á mán. Verð 6,0 mlll). Sléttahraun 27 — Hf. Góð 2ja herb. fb. á 1. hæð. Suðursv. Laus strax. Verð 6,1 mlllj. Þangbakki. Til sölu 2ja herb. ca 63 fm fb. Verð 6,7 millj. Vesturbœr. Snotur 2ja herb. risíb. við Nesveg 66. Verð 4,2 m. Miðbœr - Rvík. Einstaklib. við Snorrabraut 48,1. hæð. Verð 2,7 m. Laus. Atvinnuhusnæði Auðbrekka 32 — einstök greiðslukjör. Vorum að fá til sölu við Auðbrekku 32 atvhúsn. é jarðh. ca 140 fm. 3ja metra lofth. KJör; Útb. 1,0 millj. 4,5 mlllj. lánaðar til 8 ára með 7% vöxtutn. Opíð laugardag frá kl. 12-14 Bygging- arfélög í Bretlandi sameinast Leeds. Reuter. HLUTHAFAR byggingarfélaganna Leeds og Halifax á Englandi hafa samþykkt fyrirhugaðan samruna félaganna með yfirgnæfandi meiri- hluta atkvæða. Samruni þessara tveggla veðlána- stofnana leiðir til þess að þriðja stærsta banka Bretlands verður komið á fót. Eigið fé hans verður 90 milljarðar punda og starfsmenn 27.000. Byggingarfélög í Bretlandi hafa gegnt hlutverkum sparisjóða og veðlánastofnana frá gamalli tíð en starfssvið þeirra var aukið með lög- um, sem sett voru í Bretlandi 1986, þegar félögin fengu að stunda al- menn bankaviðskipti. Síðan hefur verið lægð á fast- eignamarkaði í Bretlandi og félög hafa sameinast eða tekið upp sam- vinnu sín í milli. Þegar Leeds og Halifax hafa ver- ið sameinuð verður hinu sameinaða félagi breytt í hlutafélag eftir tvö ár. Síðan verður hlutabréfum að upphæð 8-10 miltjarðar punda kom- ið í umferð. Fleiri sameinast Mikið er um að sparisjóðir og lána- stofnanir sameinist í Bretlandi um þessar mundir. Níunda stærsta félagið, National & Provincial Building Society, hefur að minnsta kosti þrjú tilboð til athug- unar, þar af eitt frá Abbey National Plc. Fyrr á þessu ári keypti Lloydsbaki sjötta stærsta félagið, Cheltenham & Gloucester, fyrir 1.8 milljarða punda. Með eigið fé upp á 90 milljarða punda verður Halifax-Leeds þriðji stærsti innanlandsbankinn, næstur á eftir Barclays Plc og National Westminster Bank Plc, en öflugri en Midland Bank og Lloyds-C&G.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.