Morgunblaðið - 15.08.1995, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 15.08.1995, Blaðsíða 22
22 C ÞRIÐJUDAGUR 15. ÁGÚST 1995 MORGUNBLAÐIÐ *** ** * * LAUFAS Fasteignasala Suðurlandsbraut 12 S,M,533-1111 fax 533-1115 2ja herbergja * AUSTURBRÚN V. 4.750 Þ. Snyrtileg 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi. Húsið er allt nýviðgert að utan. (búð og sameign í góðu iagi. HVERFISGATA V. 3,4 M. Um er að ræða 2ja herbergja íbúð á jarð- hæð í þríbýlishúsi. Sérinng. HVERFISGATA V. 4.450 Þ. Nýuppgerð íbúð á 1. hæð nálægt Hlemm- torgi. Áhvílandi ca 2 millj. í húsbréfum. REYKÁS NÝTT Á SKRÁ Rúm- lega 70 fm ibúð á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Flísar og parket. Þvottahús í íbúð. Áhvíl- andi ca 3,5 millj. í hagstæðum lánum. SKOGARAS V. 5,6 M. 65 fm 2ja herb. íbúð með verönd fyrir fram- an stofu. (búðin er öll nýmáluð. Allar vistar- verur rúmgóðar. Tengt fyrir þvottavél á bað- herb. Sérhiti. Áhvflandi 2,7 millj. í gömlu hagst. lánunum. Laus strax. 3ja herbergja * LOGAFOLD VERÐ 7,9 Mjög falleg ca 100 fm íbúð ásamt stæði í bílskýli. Beykiparket. Mjög falleg' eld- húsinnrétting. Stórar suðursvalir. Búr innaf eldhúsi. Áhv. ca 4,9 millj. I byggingar- sjóði. KLEPPSVEGUR V. 5,4 M. Þessi ibúð er á efstu hæð. Það er geymsluloft yfir allri ibúðinni. Frábært útsýni. Ahvílandi 3,7 millj., útborgun því aðeins 1,7 millj. VESTURBERG V. 5.450 Þ. 3ja herb. íb. á 5. hæð i lyftuhúsi. Sameiginl. þvottahús á hæðinni. Mjög góðar austur- svalir. Parket. Húsið er nýsprunguviðgert og málað að utan. Laus strax. 4ra herbergja og staerri * DVERGABAKKI V. 7,2 M. Ca 90 fm 4ra herbergja íbúð á1. hæð. Sér- herbergi í kjallara. Sérþvottahús. Nýtt gler. ENGJASEL V. 7,6 M. Ibúðin er á 1. hæð og laus til afhendingar strax. Þetta er rúmgóð íbúð m.a. með stórri stofu. Útsýni til vesturs. Stæði í bílskýli fylgir. HJARÐARHAGI V. 7,9 M. Mjög vel umgengin ca 100 fm íbúð á 1. hæð ásamt herbergi í risi, geymslu í kjallara og bílskúr. Skuldlaus. LAUGAVEGUR V. 5,3 M. 106 fm hæð í þríbýlish. 2 svefnherb. og tvær stofur. Laus fljótlega. Mjög hagst. verð. NORÐURÁSV. 10,9 M. Mjög rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð á tveimur hæðum í litlu fjölbýlishúsi ásamt ca 35 fm innbyggðum bílskúr. Aldeilis frábært útsýni. Áhvílandi ca 6,8 millj. f hagstæð- um lánum. AUSTURBRÚN V. 10,2 M. 124 fm íb. á neðri hæð I þribýli ásamt 40 fm bílskúr. Parket og flísar. Aukaherb. I kjallara. Austursvalir. SAFAMÝRI V. 8,1 M. Ca 100 fm snyrtileg íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr. Vestursvalir. Geymsla í íbúð. Eign á góðu verði. VESTURBRÚN V. 7,7 M. 145 fm íbúð á jarðhæð í mjög góðu þríbýli. Mjög stórar stofur og eldhús. Laus strax. Sérhæðir # BARMAHLÍÐV. 11 M. Ca 150 fm snyrtileg hæð og ris. Ibúðin skiptist í tvær stofur, forstofuherbergi og 2 svefnherbergi á hæðinni og herbergi og stofu í risi. Bílskúr ca 25 fm. RAUÐALÆKUR V. 9,4 M. 120 fm efri hæð í nýuppgerðu húsi í toppá- standi. 4 svefnherbergi. 2 stofur. Stórt eld- hús, og nýtt baðherbergi. Nýtt eikarparket. Þrennar svalir. Ný hellulögn a lóð með hita- snjóbræðslu. STÓRHOLT V. 9,9 M. 6-7 herbergja hæð og ris með sérinngangi. Parket. Möguleiki á að skipta í tvær íbúðir. Áhvflandi 5,2 milljónir í hagstæðum lán- Raðhús * LEIÐHAMRAR V. 13 M. Um er að ræða parhús á tveimur hæðum. Innbyggður bílskúr. 4 svefnherbergi. Góðar suðursvalir. Áhv. ca 5,2 millj. f byggingar- sjóði. Möguleg skipti á stærri 3ja eða 4ra herbergja íbúð. Einbýli * JAKASEL / SKIPTI. Tæplega 200 fm Ijómandi einbýlishús. Hæð og ris ásamt 40 fm bilskúr. Seljandi hefur áhuga á að taka 100 - 120 fm íbúð ásamt bilskúr i Háaleiti eða nágrenni uppi kaupverð. SELTJARNARNES V. 15,9 M. Ca 170 fm óvenju vinalegt og vandáð ein- býlishús ásamt tvöföldum bílskúr. Skipti möguleg á minni eign i Vesturbæ eða á Nesinu. REYNILUNDUR V. 19 m. Óvenju vandað og vel meðfarið hús á einni hæð ásamt sólstofu og tvöföldum bílskúr. Eign í sérflokki. Ákveðin sala. Nýbyggingar * FURUHLÍÐ HF. 156 fm raðhús. Húsið er á einni og hálfri hæð ásamt innbyggðum bílskúr og afhend- ist tilbúið undir tréverk innan og fullbúið utan. Áhvílandi rúmar 4 millj. húsbréf. Möguleiki að taka minni eign uppí. Verð 9,8 millj. Tilbúið til afhendingar strax. STARARIMI 115 fm efri hæð í tvíbhúsi ásamt ca 30 fm bílskúr. fbúð afhent tilbúin til innréttinga að innan og fullbúin að utan. Verð aðeins kr. 7,9 millj. Atvinnuhúsnæði * LÁGMÚLI 5 - GLOBUS Húsnæði Globus er til sölu. Um er að ræða verslunar-, skrifstofu-, verkstæðis- og lagerhúsnæði. Fjöldi bílastæða. Frábær staðsetning. Húsnæðið getur selst i einu lagi eða einingum. Fjölmargir möguleikar. TANGARHÖFÐI V. 14,9 M. 480 fm gott iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum. Mjög góðar innkeyrsludyr. Sérinn- gangur á 2. hæð. Sumarbústaður * GÍSLHOLTSVATN - V. 3,8 M. Vorum að fá i sölu mjög fallegan sumarbú-* stað á ca 1200 fm eignarlandi í Hagalandi, Rangárvallasýslu. Ljósmyndir og teikningar á skrifst. * 4* 44 44 fHGVAMIÐLOMNVt . „ Sími: 58» 9090 Síðiimúla 21 Miklabraut - ódýrt. 2ja herb. um 60 fm íb. sem mikíö hefur verið endurn. m.a. nýtt gler, gólfefni. baöh. o.fl. V. 3,9 m. 4562 Garðabær - lán. qóö 72,5 tm ib. á jarðh. í nýl. raðh. Sérþvottah. Sérínng. Upphitað bílastæöi. Laus strax. Áhv. ca. 3.2 m. hagst. langt. lán. V. 5,2 m. 3682 M'lðholt - MOS. 2|a-3ja herb. 70 fm falleg íb. á 2. hæð. Sér þvottah. innaf eldh. Áhv. húsbr. ca. 4,3 m. V. 6,6 m. 4476 Æsufell. 2ja herb. falleg ib. á 4. hæð með glæsil. útsýni. Nýstandsett hús. Áhv. 2.3 m. Akv. sala. V. 4,2 m. 4419 Stangarholt 9 - nýl. hÚS. Glæsil. og vönduð um 55 fm íb. á jarðh. Sérfóð I suður. Parket og vandaðár sérsmlðaöar ínnr. Ibúðtn er laus. V. 5,6 m. 4398 Dalaland. 2ja herb. björt 51 fm íb. á jarðh. með sér suðurgarði sem gengið er beint út i. V. 4,9 m. 4076 Dvergabakki. 2ja herb. falleg íb. á 1. hæð. Tvennar svalir. íb. er nýmáluð. Ný teppi. Laus strax. V. 4,4 m. 3864 ATVINNUHÚSNÆÐI Lagerhúsnæði óskast. Tráust fyrlrtækt óskar eftir að kaupa eða fetgja 1500-1700 fm lagerhúsnæði á einni hæð með góðri lofthœð. Nánari uppl. velta Sverrir og Stefán Hrafn. Bankastræti. Mjög skemmtileg og einstaklega vel staðsett ca. 120 fm skrif- stofuh. á 2. hæð í fallegu húsi. Á hæðinni eru 5 skrifstofuherb. Nýl. parket. Halogen- lýsing o.fl. Hagst. langt. lán. V. 8,0 m. 5269 Lyngás - stórar einingar. Erum með í sölu nýl. og vandað atvínnuh. í einu eða tvennu lagi er skiptist í 822 fm sal með skrifstofuaðstöðu og góðri lofthæð og 1450 fm stóran sal með innkeyrsludyrum og góðri lofthæð. Samtals 2272 fm. Gott verð og kjör. 5249 EÍðÍStOrg. 6-7 herb. björt og góð 238 fm skrifstofuhæð (3. hæð) sem gæti hentað undir hvers konar starfsemi. Laust strax. V. 9,9 m. 5250 BolhOlt. Til sölu vandað um 327 fm skrifstofuh. á 2. hæð í lyftuh. Húsnæöið skiptist m.a. í 9-10 góð herb.. eldh.. snyrt- ingar o.fl. Góð lýsing. Laust strax. Hag- stættverð. 5245 NýbýlaVegUr. Glæsil. verslunar-, skrifstofu- og þjónusturými á tveimur hæð- um auk kj. og bakhúss. Húsið skiptist í verslunar- og sýningarsali, skrifstofur, verslunarpláss, lager o.fl. Eignin er samt. 3200 fm og ákafl. vel staðsett á horni fjöl- farinnar umferðaræðar. Næg bílast. 5167 — - if ÁSBYRGI\f Suðurlandsbraut 54 vió Faxafen, 108 Reykjavik, simi 568-2444, fax: 568-2446. INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali. SÖLUMENN: Lárus Hauksson og Viðar Marinósson. Leítum að einbýtishúsi við Heiðarbrún, Hveragerði, fyrir einn af viðskiptavinum okkar. 2ja herb. Sæbólsbraut — Kóp. Mjög góð 55 fm íb. á jarðhæð í litlu fjölb. Parket. Laus fljótl. Áhv. húslán 2,7 millj. Verð 5,1 mlllj. 2507. Vallarás — einstaklíb. Góð 35 fm íb. á 2. hæð. Vandaðar innr. Útsýni. Áhv. byggsj. 1,4 rnillj. Verð 3,6 millj. 2544. Víðihvammur — Kóp. Mjög góð 66 fm íb. í góðu húsi. Mikið endurn. eign. Stór garður. Áhv. húsbr. 2 millj. Verð 5,5 millj. 3421. Víkurás - Selás. Mjög góð 2ja herb. rúmg. íb. á 3. hæð (2. hæð). Góðar innr. Hús og lóð í góðu standi. Verð 5,3 mlllj. 1117. Skógarás — bílskúr. 2ja herb. 65 fm rúmg. íb. á 1. hæð í fjölb. ásamt 25 fm bílsk. Laus strax. Verð 6,8 millj. 2949. Blikahólar - frábært Útsýni. Virkilega góð og vel umgengin 57 fm íb. í lítlu fjölb. í góðu ástandi. Laus. Áhv. 1,8 mlllj. Verð 5,5 millj. 1962. Alfaskeið — bílskúr. 2ja herb. tæp. 57 fm íb. á 2. hæð i góðu fjölb. ásamt bilskúr. Áhv. 3,5 millj. byggsj. o.fl. Verð 6,3 millj. 1915. Orrahólar. Rúmg. og falleg 70 fm íb. í vel viðhöldnu lyftuh. Þvottah. á hæð- inni. Áhv. byggsj. 3,6 millj. Verð 5,7 millj. 1208. Fálkagata — lítið hús. 48 fm steinhús á baklóð, ásamt um 15 fm geymsluskúr. Húsið þarfnast standsetn. Býður upp á mikla möguleika. Til afh. strax. Verð 2,8 millj. 3096. Frostaskjól — 2ja—3ja. Mjög góð rúml. 63 fm 2ja-3ja herb. íb. í lítið niðurgr. kj. í þríbhúsi f KR-völlinn. Fráb. staður. Verð 5,8 mlllj. 2477. Skógarás - sérinng. Stór og rúmg. ib. ca 74 fm á jarð- hæð. Allt sér. Góðar innr. Laus fljótl. Áhv. byggsj. 2.150 þús. Verð 6,5 mlllj. 564. Reynimelur — fráb. Staðsetn. 2ja-3ja herb. 80 fm mjög góð litið niðurgr. íb. í nýl. fjórb. Laus fljótl. Verð 5,5 millj. 2479. 3ja herb. Hrafnhólar. Virkil. góð endaíb. á 1. hæð í nýviðgerðu húsi. Parket. Aust- ursv. Laus strax. Verð 6.250 þús. 3419. Rauðalækur. 3ja herb. 96 fm íb. í kj. í litlu fjörb. Parket á stofum. Fráb. stað- setn. Stutt í skóla og flest alla þjónustu. Verð 6,7 millj. 54. Hraunbær 172 - laus. 72 fm góð ib. á 2. hæð í góðu húsi. Hagst. langtlán. Verð 6,1 millj. 2007. Víkurás. Mjög falleg vel skipul. 83 fm íb. á 3. hæð. Suðursv. Skipti á minni eign miðsvæðis. Áhv. byggsj. 2,5 millj. Verð 7.250 þús. 2768. Gnoðarvogur. 70 fm góð endaib. á 3. hæð í góðu fjölbhúsi. Glæsil. útsýni. Laus. Verð 6,1 millj. 3282. Vallarás. Mjög góð 83 fm ib. í lyftuh. Parket. Vélaþvottah. Áhv. 4,6 millj. Verð 7,5 millj. 3292. Bogahll'ð. 3ja herb. 80 fm góð íb. á 1. hæð í góðu fjölþýlish. Nýtt parket á stofu og gangi. Laus strax. Verð 6,9 millj. 3166. Hrau.nbær. Mjög góð rúml. 87 fm íb. ásamt aukaherb. í kj. Laus fljótl. Áhv. 4,2 millj. Verð 6,8 millj. 1365. Víðihvammur 24 — Kóp. Aðeins ein íb. eftir í þessu nýja glæsilega fjórbhúsi, 3ja herb. og seljast fullb. m. vönduðum innr., flísal. baðherb., flísum og parketi á gólfum. Sameign fullfrág. Húsið er viöhaldsfrítt að utan. Verð frá 7,3 millj. 3201. 4ra—5 herb. og serh. Austurbær — Kóp. — út- sýni. Neðri sérh. sem er 136 fm + bílsk. Ib. í mjög góðu standi. 4 svefn- herb., arinn. Skipti mögul. á minni eign. Áhv. húsbr. 2,5 millj. Verð 10,5 millj. 1633. Hraunbær. Góð 4ra herb. íb. á 2. hæð í litlu fjölb. 99 fm. Áhv. 5 mlllj. Verð 7,5 millj. 2853. Þingholtin. Til sölu mjög glæsil. „penthouse"-íb. í húsi sem byggt var 1991. Hér er um óvenjulega og skemmt- il. íb. að ræða sem skiptist í stórt eldh. m. pvottah. innaf., borðstofu, stóra stofu, 2 svefnh. og baðherb. Allar innr. i sérfl. Stórar svalir. Bílskúr. Áhv. byggsj. 4,4 millj. Verð 12,7 millj. 3411. Fellsmúli — engin hús- gjöld. 5 herb. 117 fm góð íb. á 4. hæð i nýviðg. fjölb. 4 svefnherb. Þvottaherb. og geymsla innan ib. Verð 7,3 milj. 2968. Ásvallagata — laus. Góö 4ra herb. íb. á 3. hæð. 3 svefnherb. Lyklar á skrifst. Verft 6,5 millj. 3167. Austurbær — Kóp. Mjög góð 100 fm efri sérhæð ásamt aukaherb. á jarðhæð. Tvíbhús. Nýtt eldhús. Parket. 3 svefnherb. Skipti mögul. á minni eign. Áhv. byggsj. 3,2 millj. Verð 7,5 miilj. 2136. Norðurás — bílsk. 5 herb. falleg íb. 160 fm á tveimur hæðum. 3 svefnherb. ásamt herb. í kj. Bílsk. 35 fm. Eignask. mögul. Áhv. byggsj. 2,5 millj. Verð 10,7 millj. 3169. Skógarás — hæð og ris. 168 fm góð ib. hæð og ris. 6-7 svefnherb. í risi eru 4 svefnherb., stórt hol og bað- herb. Á hæðinni eru 3 góð svefnherb, þvottaherb., þaðherb., stofa og eldhús. Eignaskipti mögul. Áhv. langtl. 4,8 míllj. Verð 9,8 millj. 2884. Raðhus — einbýli Sólvallagata — fjöl- skylduhús. Einhhússemíeru þrjár íb. samtals 175 fm. Allar íb. með sérinng. Laust. Gott verð 9,8 millj. 3557. Baughús — parhús. Skemmtil. skipul. 197 fm parhús á tveimur hæðum. Húsið er eVki fullb. en vel íbhæft. Fallegt útsýni. Skipti mögul. á íb. í fjölb. í Húsa- hvcrfi. Áhv. hagst. langtímalán 6.150 þús. 3288. Miðbraut - parh. Rúmg. ca 113 fm paih. á einni hæð á góðum og skjól- sælum stað á Seltjn. Húsið er 17 ára gamalt og sérstakl. vel umgengiö. Stórar stofur. Snyrtll. garður. Verð 9,5 mlllj. 3418. Hálsasel - endaraðh. Endataðh. á tveimur hæðum með innb. bílsk. samt. 186 fm. Hús allt að utan sem innan í mjög góðu lagi. 4 svefnherb. Skipti mögul. á minni eign. Gott verð, 12,3 millj. 3304. Ártúnsholt — einb. 209 fm glæsilegt einbhús á tveimur hæðum auk 38 fm bilsk. og 38 fm geymslu u. bílsk. Húsiöerfullfrág. m. vönduðum innr. Park- et. Mikið skápapláss. Sólstofa. Fullfrág. lóð. Verð 23,0 millj. 3263 Hlíðargerði - Rvík - 2 íb. Parh. sem er 160 fm er skiptist í kj., hæð og ris ásamt 24 fm bílsk. í dag eru 2 íbúð- ir í húsinu. 5 svefnherb. Laust strax. Eign- ask. mögul. á t.d. 2ja herb. í Safamýri eða Álftamýri. Verð 11,5 mlllj. 2115. I smiðum Fjallalind — Kóp. 150 fm enda- raðhús á einni hæð á fráb. stað í Smára- hvammslandi. Fullb. að utan, fokh. að innan. 2962. Nýbýlavegur 4ra herb. íbúðir í 5 íbúða húsi. Sameign afh. fulíb. utan sem innan. íb. fullb. að innan án gólfefna. Verð frá 7,9 millj. 2691. Rimahverfi. 180 fm einb. á einni hæð. Hornlóð. Afh. fullb. að utan, fokh. innan. Til afh. strax. Áhv. húsbr. 6,3 mlllj. Verð 9,0 millj. 2961. Aflagrandi. Raðh.átveimurhæðum m. innb. bílsk. Afh. fullb. utan en fokh. eða tilb. u. trév. að innan. Gott verð. 114. Mosarimi — einb. Ca 170 fm einb. sem skilast fullb. að utan, fokh. að innan. 4 svefnherb. Innb. bilsk. Til afh. fljótl. Verð 9,4 millj. 3186. Hvammsgerði — tvær íbúð- ir. Til sölu 220 fm nýtt hús sem selst fullftág. að utan og fokh. að innan. í hús- inu eru tvær samþ. íbúðir og innb. bílsk. Verð 13,5 mlUj. 327. Þinghólsbraut — Kóp. - Útsýni. 3ja herb. mjög" skemmtil. jaiðh. f þiíbýlish. (b. ei tilb. u. tiév. Fiáb. útsýni. Verð 7 mlllj. 2506. Hlaðbrekka — Kóp. — sér- hæðir. Þrjárglæsil. og skemmtil. sérh. hver um 125 fm að stærð. Bílskúr. Selj- ast tilb. til innr. Til afh. strax. Verð frá 8,8 millj. 2972. Atvmnuhusnæði Viðarhöfði. Fjórar ca 90 fm mjög góðar iðnaðareiningar. Góðar innkeyrslu- dyr. Hagst. langtlán. Selst i einu lagi eða hlutum. Laust fljótl. 2807. Smiðjuvegur — Kóp. Nýl. verslunar- og lagerhúsn. sem skiptist i 150 fm verslun og 350 fm lagerhúsn. með mikilli lofthæð og stórum innkdyrum. Sérhiti. Malbik- uð lóð. Mörg bílast. Mjög góð stað- setn. Húsið er fullb. og hentar mjög vel í alla verslun og þjónustu. 3112. Samtengd söluskrá: Ásbyrgi - Eignasalan - Laufás íf FÉLAG FASTEIGNASALA LÆGRIVEXTIR LETTA FASTEIGNAKAUP If FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.