Dagblaðið Vísir - DV - 20.11.1984, Blaðsíða 2

Dagblaðið Vísir - DV - 20.11.1984, Blaðsíða 2
DV. ÞRIÐJUDAGUR 20. NOVEMBER1984. Jón Sigurðsson, forstjóri Þjóðhagsstof nunar: Fjárhagur sveitar- félaganna vænkast Fjárhagur flestra sveitarfélaga á landinu mun vænkast verulega á þessu ári að því er fram kom i ræðu Jóns Sigurðssonar, forstjóra Þjóðhagsstofnunar, á ráöstefnu um fjármál sveitarfélaga sem haldin varígær. I ræðu Jóns kom fram að talið er að rekstrartekjur sveitarfélaganna á þessu ári aukist um 42% f rá fyrra ári á sama tíma og talið er að rekstrar- gjöld þeirra hækki um tæplega 24%. Hækkun visitölu framfærslu- kostnaðar er hins vegar talin verða um 30% á árinu og hækkun vísitölu byggingarkostnaðar um 22% á milli áranna 1983 og 1984. „1 þessum tölum felst visbending um verulega bætta fjárhagsstöðu sveitarfélaganna á þessu ári þannig aö þau ættu yfirleitt að geta grynnt á skuldum sem söfnuðust hjá mörgum þeirra árin 1982 og 1983 og bætt greiðslustöðu sína," sagði Jón Sigurðsson i ræðu sinni. Hann benti eínnig á að heildar- skuldir sveitarsjóða hafi farið mjög vaxandi hin síöari ár í hlutfalli við tekjur þeirra. Skuldastaða þeirra væri þó misjöfn. Sagði hann að svo virtist sem skuldir fámennarí sveitarfélaganna séu miklu meiri i hlutfalli við tekjur en hinna stærrí. Með þeim breytingum sem orðið hafa á vaxtakjörum hin siðari ár verði þessi munur enn alvarlegri en ella vegna þungrar greiðslubyrðL Jón sagði einnig að í sumum sjávar- plássum væri dráttur á greiðslu sveitarsjóðsgjalda vegna erfiðleika í sjávarútvegi, þannig að það skipti i tvö horn um það hvernig þessi bati dygði til aðkoma fjármálum sveitar- félaganna á réttan kjöl. Jón Sigurðsson sagöi einnig að fjárhagshorfur sveitarfélaga fyrir næsta ár væru ekki sem verstar og ætti víðast hvar að vera vandræða- laust að koma saman fjárhags- éætlunum fyrir næsta ár. Hann gerði þó fyrirvara varðandi breytta efna- hagsstefnu i kjölfar nýgerðra kjara- samninga sem ekki væri vitað hvaða áhrif hefði á fjárhag sveitar- félaganna. ÖEF Ólöglegar íbúóin Hamarshúsinu: FJÓRIR FLUWRIHN Nú er flutt inn í fjórar ibúðir i Hamarshúsinu við Tryggvagötu í Reykjavík þó ekki liggi fyrir formlegt samþykki frá yfirvöldum fyrir íbúðunum. Að sögn eins íbúanna flutti hann inn fyrir 2 mánuöum. I vor skipaði byggingafulltrúi Reykjavikurborgar svo fyrir að öllum f ramkvæmdum yrði hætt við ibúðirnar þangað til endanlega væri búið að af- greiða málið. Þessum fyrirmælum var ekki framfylgt. Nú liggur fyrir yfir- lýsing frá meirihluta bygginganefndar um að íbúðirnar verði samþykktar en f yrst þarf samþykki Skipulagsnefndar ríkisins sem ekki fæst fyrr en félags- málaráðherra samþykkir breytingu á aðalskipulagi. Umrædd breyting felur í sér að hætt verður við áð leggja hrað- braut sem m.a. átti að liggja um lóð Hamarshússins. „Þetta mál er komið á leiðarenda og liggur á borðinu hjá félagsmála- ráðherra," sagði Zóphónias Pálsson skipulagsstjóri. „Það er undir honum komið að samþykkja breytihgar á aðalskipulagi vegna ibúðanna í Hamarshúsinu." -EH Komnar gardínur fyrir glugga I Hamarshúsinu onda íbúar fíuttír inn ihúsið. DV-myndBj.Bj. Heimsmeistaraeinvígið ískák: Snúðugt jafntef li Heldur var meira líf yfir byrjunar- leikjunum í Moskvu í gærkvöldi en á föstudaginn. Karpov sem hafði hvítt í skákinni byggði upp vænlega stöðu þar sem menn hans stóðu vígreifir frammi f yrir hangandi peðum áskor- andans Ksparovs á miðjunni. í blaðamannastúkunni tóku mennl sérstaklega eftir þvi hve móðir Kasparovs, sem ávalit er honum til trausts og halds á skákmótum, virt- ist áhyggjufull yfir taflstöðu sonar síns. I 21. leik neyddist Kasparov til að leika ríddara sínum upp í borð og bjóða fram uppskipti og virkaði staða hans þá ekki beysin. Nú hugsaöi Karpov sig um í hálf- tíma og átti hann þá einungis 25 mínútur eftir til að Ijúka 19 leikjum. Ollum viðstöddum til mikillar furðu rétti hann áskorandanum siöan höndina án þess að leika leik. Var hann þá að samþykkja jafnteflisboð sem Kasparov haföi boðið um leið og hann hafði leikið riddara sinum upp i borðið. Þóttu þetta undur mikil þar sem staða Karpovs var að flestra áliti betri. Við undirritun friðar- samninganna leyföi frú Kasparov sér að brosa eilítið til viðstaddra greinilega hæstánægð með jafnteffið. Meistararnir sátu siðan við taflið góðar tiu mínútur eftir skákina og virtu fyrir sér frekari leiki. Oneitanlega snubbóttur endir á skák sem virtist ætla að verða lífleg. 25.einvígisskákin: Hvitt: Anatolí Karpov. Svart: Garrí Kasparov. Drottningarbragð (Tarrash af- brigðið) 1. Rf3 d5 2. d4 Rf6 3. c4 e6 4. Rc3 Be7 5. Bg5 h6 6. Bh4 0-0 7. e3 b6 8. Be2 Bb79.Hcl. 1 17. skák einvígisins hrókfærði Karpov i þessarí stöðu, hugmynd hans nú er að ráðast þegar til atlögu við mið-, borðKasparovs. 9. — RM7 10. cxd5 exd5 11. 0-0 c5 12. dxc5bxc5 Upp er komin einkennandi hanga- peðsstaða. Svörtu miðborðspeðin eru slitin frá öðrum peðum hans. Hvítur reynir því að sækja að þeim. A móti kemur að svartur hefur frjálst tafl meðmönnum sínum. 13. Hc2 Hc814. Hd2 Db615. Db3. Heimsmeistarinn óttast ekki að hann kunni að sitja uppi með tvipeð á b-h'nunni þar sem hann fær þá spil eftir a-línunni á staðinn. 15. — ílfdS 16. Hfdl Dxb3 17. axb3 Rb61S.Re5 Hvitur leikur riddara sínum þegar á þennan áskjósanlega miðborðsreit. Sá böggull f ylgir þó skammrífi að d4 reiturinn veikist og gefur svörtum færi á framrás drottningarpeðsins seinnameir. 18.-Kf8. Fyrst og fremst leikið til þess að valda biskupinn á e7 og fría þannig riddarann á f6. 19.h3aG20.Uf3. Skák Ásgeir Þór Árnason Annar og ekki síðri möguleiki var 20. Hal með þrýstingi eftir a-Iínunni. 20.-Ba8. Deilt um verkamanna- bústaði í Grindavík: Einstæðarmæður gegn öldruðum „Þetta er bara klíkuskapur. Við höf- um sótt um íbúðir i verkamannabú- stöðum í þrigang og aldrei fengið. Okk- ur þykir hart þegar eignafólk er farið að ganga fyrir um úthlutanir," sögðu tvær fiskvinnslustúlkur i Grindavík í samtali við DV og báru sig illa undan úthlutunarnefnd verkamannabústaða þar í bæ. Þær eru 25 ára, hvor með sitt barnið og búa i leiguhúsnæði. „Okkur þykir meira en lítið undariegt þegar ellilífeyrisþegar i eigin, skuldlausu husnæði eru farnir að ganga fyrir eignalausu, vinnandi fólki." Að sögn Bjama Andréssonar sem á sæti í úthlut unanief nd verkamannabú- staða i Grindavík var 8 íbúðum úthlut- að í þetta skipti. Umsóknir voru marg- falt fleiri, nefndin ynni eftir ákveðnum reglum og hvað þessar tvær íbúðir varðaði hefði nefndin tekið einróma ákvörðun um að láta ellilíf eyrisþegana gangafyrir. _________________________-Em. r Ovissaumsex- mannanefndina Fyrsta desember er gert ráð fyrir að nýtt búvöruverð verði skráð. Hversu mikil sú hækkun verður er ekki vitað því enn er veríð að vinna að gerð þeirra gagna sem verða að liggja fyrir til að meta hver hækkun búvara verður aðvera. Það er sexmannanefndin sem endan- lega ákveður hverjar breytingarnar verða á búvörunni og launaliöum bænda. Sexmannanefndin er upphaf- lega hugsuð sem nefnd fulltrua neyt- enda og bænda þar sem þessir aðilar eiga að semja um laun bænda og gæta þess að þau séu i samræmi viö laun annarra i þjóðfélaginu. En sexmanna- nefndin hefur runnið sitt skeið því nú sitja engir fulltrúar neytenda lengur í nefndinni. ASl tók sinn fulltrúa úr nefndinni 1974 og nú í sumar tóku hin samböndin tvö sína fulltrúa úr nefnd- inni, þ.e. Landssamband iðnaðar- manna og Sjómannafélag Rcykjavik- ur. Þegar slíkt gerist á félagsmálaráð- herra að skipa fulltrúa i stað þeirra sem hverfa úr nefndinni. Nú fyrsta september þegar búvöruverð var endurskoðað síðast féllust fulltruarnir sem setið höfðu áður sem fulltrúar neytenda á að sitja áfram í nefndinni en bara i þetta eina skipti. Nú fer hinsvegar að liða að því að búvöruverðið verði endurskoðað að nýju.eins og lög gera ráð fyrir. En ekkert hefur þó verið gert enn til að skipa nýja menn eða breyta tilhögun verðmyndunar í landbúnaði, sem reyndar hefur veriö á dagskrá undanfarin ár. Segja má að nokkur óvissa ríki þvi um framtið sexmanna- nefndarinnar þessa stundina. APH Svartur undirbýr gangfæri eftír hálfopinni b-linunni. 21.Rg4Rg8!? ¦&f§.....«£¦& fffffP'" Mw'b 3JT~ abcdefgh JAFNTEFLI! Rétt í þann mund sem leikurinn æsist er meisturunum jafnteflið þóknanlegt. Fyrrum heimsmeistari, Mikael Tal, hristi hausinn og stakk upp á framhaldinu; 22. Bxe7+ Rxe7 23. Re5 Ke8 (hvítur hótaði Rc4) 24. h4 og Tal átti ekki gott með að stinga upp á góðum leik fyrir svartan í þessari stöðu. Með jafnteflinu í gærkvöldi hafa Karpov og Kasparov tvöfaklað fyrrum met Capablanka og Aljekíns um flest jafnteflin í röð og hafa nú teflt sextán jafntefli í röð,. Næsta skák er á morgun og hefur Kasparovhvítt.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.