Þjóðviljinn - 20.09.1978, Page 5

Þjóðviljinn - 20.09.1978, Page 5
Miftvikudagur 20. september 1978 ÞJÓÐVILJINN — SIDA 5 Jafnréttisgangan á leift aft Kjarvalsstöftum. (Myndir: Leifur) 1 anddyri Kjarvalsstaða ,,Aft fatla&ir komi á fund borgaryfirvalda I göngu sem viö köllum jafnréttisgöngu er atburöur sem vekur mikla og almenna athygli, þvi fatla&ir hafa yfirleitt frekar gengiö meö veggjum heldur en aft vekja á sér sérstaka athygli, enda ber skipu- lag húsa og umhverfis þa& me& sér a& þa& hefur gleymst a& taka tillit til þessa hóps." Svo mælti Rafn Benediktsson, formaður Sjálfsbjargar, félags fatlaðra i Reykjavik, i ávarpi sinu á Kjarvalsstöðum i gær. Það var áhrifamikið að verða vitni að jafnréttisgöngunni i gær, þessari þögulu en sterku uppreisn fatlaðra, þar sem þeir komu i fyrsta sinn saman á almannafæri og sýndu einhug sinn og baráttu- hug. Málstaður fatlaðra á lfka mikinn stuðning, það sannaði sá mikli fjöldi ófatlaðra, sem þátt tók i göngunni. Vigfús Gunnarsson, formaður ferlinefndar fatlaðra, hét i ávarpi sinu á alla landsmenn að taka þessi mál til gaumgæfilegrar athugunar og geri stórt átak til að leiðrétta þau mistök sem hafa verið gerð á liðnum árum. „Gleymum heldur ekki öldr- uðum, blindum, þroskaheftum og öllum hinum hópunum sem biða og vona", sagði Vigfús. Þegar hann hafði lokið máli sinu, sæmdi hann Kjarvalsstaði alþjóðamerki fatlaðra. Eftir lagfæringar sem gerðar hafa verið, eiga fatlaðir nú greiðan aðgang um allt húsið. Rafn ,Benediktsson, formaður Félags fatlaðra, sagði m.a. i ávarpi sinu: ,,Það er von okkar að þessi dagur muni marka tima- mót, ekki aðeins i baráttusögu félagsins, heldur jafnframt i jafn- réttisbaráttu .alls fatlaðs fólks á landinu." Lokaorð Rafns voru: „Vi skorum á ykkur, borgarstjóri og borgarfulltrúar! Vinnið ötul- lega að þvi að Reykjavik verði jafnréttis borg." Theodór A. Jónsson, formaður „Tímamót í jafnréttisbaráttu alls fatlads fólks á landinu" sagöi Rafn Benediktsson, formaður Félags fatlaðrasá Kjarvalsstöðum í gœt „Nú er lag til að breyta hugsjónum í veruleika" — sagði Magnús Kjartansson Sjálfsbjargar, landssambands fatlaðra, talaði um húsnæðismál fatlaðs fólks og sagði m.a. að grundvallaratriði væri að allar ibúðir, byggingar og opin svæði verði aðgengileg fyrir alla. Engin framtiðarlausn væri að byggja aðeins sérstakar ibúðir fyrir ákveðna þegna i þjóðfélaginu. Það væri einnig brýn nauðsyn að fatlaðir eigi kost á hagstæðari lánum til húsbygginga en nú er, þvi mun dýrara væri fyrir fatlaða en aðra að koma yf ir sig þaki, þar sem þeir þurfa áð kaupa út alla vinnu. Arnór Pétursson, formaður Iþróttafélags fatlaðra, ræddi um atvinnumál fatlaðra og sagði m.a., að aðalorsök þess að fatlaðir komist ekki á vinnu- markaðinn væru umferðar- hindranir. „Þjóðfélag okkar er þannig uppbyggt aö ekki er reiknað með fötluðu fólki, sem er þo 15% af þjóðinni," sagði Arnór. Hann taldi upp f jölmörg atriði til úrbóta i atvinnumálum fatlaðra. Magnús Kjartansson gerði hug- sjónir heilbrigðis og jafnréttis að umtalsefni. Hann sagði m.a.:' „Við undirbúning þessa jafn- réttisdags hef ég leitað liðsinnis Fötluö börn á Kjarvalsstö&um i gaer. hjá fjölmörgum mönnum. Ég hef hvarvetna fengið sömu viðtökur, hjálpsemi, skilning, áhuga — og það sannar, að nú er lag til að breyta hugsjónum i veruleika á skömmum tima. Vigfús Gunnarsson flytur ávarp I anddyrl Kjarvalsstaöa. Borgar- fulltrúar til vinstri. — (Ljósm. Leifur) Vigfús Gunnarsson formaður ferlinefndar fatlaöra: „Aöalverkefnid er breytt hönnun húsa" Cr göngunni — Þa& hefur veri& mikill undir- búningur a& þessari göngu, sag&i Vigfús Gunnarsson forma&ur feriinefndar fatla&ra i stuttu spjalli við Þjó&vifjann á Kjar- valsstö&um I gær. — Og það hefur veri& geysilegt átak a& koma þessu öllu i höfn. — Við stefnum að þvi marki, að allir landsmenn geri sér grein fyrir þvi, að það er ekki sama hvernig hús eru byggð. Það kemur oft fyrir aö menn þurfa að flýja húsin þegar aldur færist yfir. Aðalverkefnið á komandi árum er að fá hönnun og bygg- ingu húsa breytt þannig að fatl- aðir geti nýtt húsnæðið jafnt sem aðrir, sagði Vigfús. — Þessi ganga okkar i dag er bara eitt skref i margra áratuga vinnu, þrotlausu starfi sem unnii er af þógulum hópum, dögum, vikum og árum saman, sagði Vig- fús að lokum. > —eös

x

Þjóðviljinn

Direct Links

If you want to link to this newspaper/magazine, please use these links:

Link to this newspaper/magazine: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Link to this issue:

Link to this page:

Link to this article:

Please do not link directly to images or PDFs on Timarit.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.