Þjóðviljinn - 14.12.1988, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn - 14.12.1988, Blaðsíða 3
Fleiri gerast nú vígarmenn... Halldor ræðst að Mogga Halldór Blöndal Sjálfstæðis- flokksþingmaður ritar í Morgun- blaðið í gær grein til að mótmæla Reykjavíkurbréfi um síðustu helgi, sem hann segir „óábyrgt" og þurfi ritstjórar blaðsins að „gera ítarlega grein fyrir stefnu þess í þjóðmálum" þarsem hún hafi greinilega breyst, enda þurfti Halldór að lesa Reykjavíkur- bréfið „þrem sinnum". Halldór vísar þarmeð til þess að Njáll bóndi á Bergþórshvoli lét „þrem sinnum" segja sér frétt- ir af síðustu sendiför Þórðar son- arfóstra síns, og sagði síðan sem kunnugt er: „Fleiri gerast nú vígamenn en eg ætlaði." 1 Reykjavíkurbréfinu var lögð áhersla á að við núverandi að- stæður yrðu þingmenn báðu- megin við stjórnarlínur að sýna fulla ábyrgð og benda á eigin úr- ræði við tekjuöflun eða niður- skurð ef þeir settu sig á móti til- lögum fjármálaráðherra og ríkis- stjórnarinnar. Halldór setur ofaní við Morg- unblaðsritstjóra af þessu tilefni og segir að þeir hafi ekki fylgst nógu vel með þingræðum sínum og félaga sinna en í þeim ræðum hafi þeir Halldór sannað að stjórnin nýja sé óalandi og óferj- andi vinstri ríkisafskiptastjórn. Þegar gengið hafi verið fellt, -sem sé stefna sameinaðrar og ábyrgrar stjórnarandstöðu-, þá muni allt verða gott á ný. Þá: „mun aftur birta til í íslensku þjóðlífi, uppbyggingin mun halda áfram en samdrátturinn hverfa einsog dalalæða á sólbjörtum sumardegi." Fróðir menn telja þessi orða- skipti lýsa ágreiningi innan Sjálf- stæðisflokksins um stefnuna frammundan og afstöðuna til ríkisstjórnarinnar. Halldór er sem kunnugt er einn af helstu bandamönnum Þorsteins Páls- sonar í þingliði Sjálfstæðis- manna.____________________-m Ráðhúsið Hönnunar- kostnaðurá við150fóstrur Það samsvarar launum 150 fóstra að hanna ráðhúsið á þessu ári. Þó er langt í land með að hönnunarvinnu við húsið sé lok- ið. Nú þegar er búið að bókfæra um 88 miljónir kr. vegna hönnu- nar. Gert er ráð fyrir að í allt verði varið 104 miljónum á árinu undir þessum lið. Almenna verkfræðistofan hef- ur fengið tæpar 40 miljónir, Stu- dio Grandi, sem sér um arkitekt- avinnuna, hefur fengið rúmlega 20 miljónir, og Rafhönnun tæpar 10. Þessar upplýsingar komu fram í svari borgarverkfræðings í borgarráði í gær, en Sigurjón Pét- ursson borgarfulltrúi hafði óskað eftir upplýsingum um hvernig kostnaður vegna hönnunar ráð- hússins skiptist. Þá kom fram í svarinu að nokkur fleiri fyrirtæki hefðu tekið að sér hönnun á þessu ári. Þar af hefði eitt erlent fyrirtæki fengið um 7 miljónir. Samkvæmt heimildum Þjóð- viljans má gera ráð fyrir að 10 til 20 manns hafi unnið ífullu starfi á þessu ári við hönnun hússins. Það þýðir að hver þeirra hafi kostað borgarsjóð rúmlega 5.2 miljónir á árinu. Það er 4,4 miljónum meira en borgarsjóður þarf að greiða hverjum þeim sem gætir barna á barnaheimilum borgar- innar. Fóstrur hafa um 750.000 krónur á ári í laun. "*§ FRETTIR Tekju- og eignaskattur Undanþágum fækkað Samspilpersónuafsláttar, barnabóta og tekjuskatts notað til að hlífa þeim tekjuminni. Skattur hjóna með 120þúsund krónur lœkkar. Stóreignaskattur á eignir yfir 12 milljónir Síðasta tekjuöflunarfrumvarp ríkisstjórnarinnar, um tekju- og eignaskatt, var lagt fram á Al- þingi í gær. Markmið frumvarps- ins er að þeir tekjuminni hækki ekki í sköttum en þeir tekjumeiri taki á sig hækkun álagningar- prósentunnar um 2%. Til að mynda fá hjón með tvö börn, jafna tekjuskiptingu og 120 þús- und í mánaðartekjur endur- greiddar 600 krónur úr kerfinu á mánuði. Talið er að um 6.000 ein- staklingar lendi í sérstöku stór- eignarskattþrepi og þrengt verð- ur að möguleikum fyrirtækja til að komast hjá því að greiða tekju- skatt. Frádráttarliðum fyrirtækja verður fækkað og tekjustofninn þannig breikkaður. Á blaða- mannafundi í gær sagði Ólafur Ragnar Grímsson fjármálaráð- herra, að það væri algerlega óþol- andi að búa við svo götótt skatta- kerfi að 1/3 fyrirtækja hefðu get- að skotið sér löglega undan því að greiða tekjuskatt góðárið 1987. Reglur um fyrningar og hlunn- indi verða hertar. Stjórnendur og forstjórar fyrirtækja hafa oft á tíðum bíl til afnota frá fyrirtæk- inu, sem síðan er svo frádráttar- bær til skatts. Fyrir þetta verður lokað. Þá á að koma í veg fyrir það að fyrirtæki geti keypt fyrir- tæki í rekstrartapi í óskyldum rekstri, til að fá skattafrádrátt. Tekjuskattur fyrirtækja hækkar . einnig um 2% eins og hjá einstaklingum. Fjármálaráðherra hafði gert tillögu um 3% hækkun tekju- skatts. Alþýðuflokkurinn lagðist gegn því og þess vegna er hækk- unin ekki nema 2%. En vegna samspilspersónuafsláttar, barna- bóta og tekjuskatts hækkar raun- álagningin ekki nema um 0,5%. Ólafur sagði Þjóðviljanum að þessi niðurstaða væri honum ekki vonbrigði en hann hefði kosið að hækkunin yrði 3% svo hærri upp- hæð hefði fengist til hækkunar persónufrádráttar og barnabóta. Svo tekin séu dæmi um áhrif hækkunarinnar hækkar tekju- skattur hjóna með 150 þúsund króna mánaðartekjur og tvö börn um 300 krónur á mánuði. Sömu hjón með 300 þúsund í mánaðar- tekjur greiða 3.300 krónum meira í tekjuskatt á mánuði. I heildina greiða einstæðir foreldr- ar að jafnaði engan tekjuskatt. En einstætt foreldri með tvö börn og annað yngra en 7 ára, greiðir 700 krónum meira á mánuði í tekjuskatt af 120 þúsund króna tekjum. Tvö þrep verða á eignaskatti. Lægra þrepið hækkar úr 0,95% í 1,2% af skuldlausri eign einstakl- ings yfir 2,5 miljónir króna. Stór- eignaskattþrepið verður 1,5% á skuldlausar eignir einstaklinga yfir 6 miljónir króna, og skuld- lausar eignir hjóna yfir 12 miljón- ir króna. Reiknað er með að um 6.000 manns lendi í þessum stór- eignaskatti og um 2.300 hjón. Ellilífeyrisþegar með litlar eða engar tekjur geta nýtt ónýttan persónufrádrátt til að lenda ekki í stóreignaskattþrepinu. -hmp Mörgum þykja rjúpur herramannsmatur og ómissandi um hver jól. Það er því næsta víst að rjúpurnar sem starfsmenn Kjötstöðvarinnar þeir Harry t.v og Eiríkur halda á stoppa stutt við í versluninni áöur en þær lenda í einhverjum innkaupapokanum. Mynd: Jim Smart. Ríf lega veitt í soðið Eg hef trú á að rjúpnaveiðin í ár verði mjög svipuð og hún var í fyrra sem þýðir veiði uppá 25 þúsund rjúpur. Annars hefur leiðindaveður einkennt veiði- tímabilið og hingað til hafa fáir alvöruveiðidagar komið svo heitið geti frá því veiðin hófst 15. október sl.," sagði Sverrir Sch. Thorsteinsson jarðfræðingur og skotveiðimaður. Senn líður að lokum rjúpna- veiðitímabilsins í ár en eftir 22. desember nk. er óheimilt að skjóta rjúpu. Vegna einmuna lé- legrar tíðar um svo til land allt frá því veiðar hófust hefur minna veiðst en menn áttu von á í upp- hafi. Áður en vertíðin byrjaði voru menn bjartsýnir á góða veiði því hvarvetna virtist vera nóg af rjúpu. En hún hefur verið frekar sýnd veiði en gefin vegna um- hleypinganna sem verið hafa. Þrátt fyrir það er enginn skortur á rjúpum í verslunum en veiðimenn merkja þó á inn- kaupum kaupmanna að þeir eru gætnari en oft áður og kaupa minna inn í einu. í dag fær veiði- maðurinn um 300 krónur fyrir rjúpuna en út úr búð er hún seld á 410 - 460 krónur eftir því hvort hún er hamflett eður ei. Af þvi verði gleypir matarskatturinn um 100 krónur og kaupmaðurinn fær afganginn í sinn vasa. -grh Bandaríkjamarkaður Þorskblokkin upp um 15 sent Hœkkað úr 1,25 íl,40 dali hvertpund. Arnar Sigurmundsson: Jákvœtten bara oflítið. Þýðir 70 - 90 miljóna tekjuauka á ársgrundvelli á sama tíma og tapið er metið á 2 miljarða Vissulega eru það jákvæðar fréttir áð afurðaverð sé farið að þokast upp af botninum á Bandaríkjamarkaði. En þetta er bara svo ótrúlega lítið. Á árs- grundvelli þýðir hækkunin um 70 - 90 miljóna tekjuauka fyrir vinnsluna á sama tíma og tapið er áætlað um 2 miljarðar," sagði Arnar Sigurmundsson formaður Samtaka fískvinnslustöðva. Pundið af frystri þorskblokk hefur hækkað á Bandaríkjamark- aði úr 1,25 dölum í 1,40 dali eða um 15 sent. Það er þó langt í að það verð náist sem gilti um síð- ustu áramót en þá seldist pundið af þorskblokkinni á um 2 dollara. Ástæðan fyrir þessari verð- hækkun er talin vera ótti fisk- kaupenda við fiskskort á mark- aðnum á næstunni í kjölfar boð- aðs samdráttar í afla ríkja Efna- hagsbandalagsins á næsta ári vegna ofveiði að undanförnu. Á þessu ári hefur verðið á þorskblokkinni fallið úr 2 dollur- um hvert pund niður í 1,25. Verð- lækkanaferillinn hefur verið sá að í apríl sl. fór verðið úr 2 dollurum niður í 1,85. I júní sl. datt það niður í 1,60 og niður um 10 sent í júlímánuði. f ágúst féll verðið um 25 sent hvert pund niður í 1,25 dollara. Síðan þá hefur verðið verið að þokast upp. Fyrst í 1,30 dali í september, í 1,35 í október og í 1,35 -1,40 í síðasta mánuði og í byrjun þessa. -grh MÓÐVILJINN - SÍÐA 3 Kaupmenn Stoppað í götin Nefnd mótar nýjar reglur um innheimtu söluskatts. Á að koma í vegfyrir undan- Olafur Ragnar Grímsson fjár- málaráðherra greindi frá því í gær að hann hefði skipað nefnd til að móta nýjar reglur um inn- heimtu söluskatts, en nú eru um 2 miijarðar króna í vanskilum hjá fyrirtækjum. Reglurnar eiga að koma í veg fyrir að hægt sé með alls konar brögðum að koma sér undan því að greiða söluskatt, til dæmis með því að leggja fyrir- skot tæki niður og stofna nýtt. En nokkuð hefur verið um það að innheimtumenn ríkisins grípi í tómt vegna þess að nýtt fyrirtæki hefur verið stofnað með sömu eigendum. „Það er alveg ljóst að fjölmarg- ir aðilar eru farnir að hagnýta sér kerfið," sagði Ólafur í gær. Loka þyrfti fyrir ótvíræð undanskot á greiðslu söluskatts. Fjármálaráð- herra sagði að sér hefði verið sagt frá því, að sömu aðilar stofnuðu ný og ný fyrirtæki án þess að gera upp söluskattinn við hið opin- bera. Sérstök nefnd skipuð full- trúum frá fjármálaráðuneyti, við- skiptaráðuneyti og dómsmála- ráðuneyti á að fara ofan í þessi mál og móta nýjar reglur. -hmp

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.