Dagblaðið Vísir - DV - 11.05.1996, Blaðsíða 30

Dagblaðið Vísir - DV - 11.05.1996, Blaðsíða 30
fréttir LAUGARDAGUR 11. MAI1996 Friðarhreyf ingin Peace 2000 í kröppum dansi með auglýsingaherferðina, Virkjum Bessastaði: Alheimsfriður til sölu Ástþór Magnússon hefur verið talsvert áberandi á íslandi í gegnum tíðina og nú síðast í sambandi við friðarhreyfmgu sína sem hann nefn- ir Peace 2000 eða Friður 2000, Hún er nú í kröppum dansi því að samstarfsaðili í hinni miklu auglýsingaherferð, Virkjum Bessa-staði, er nú uppnámi, þar sem aug-lýsingafyrirtækið sem annaðist hana hefur . rift samningum vegna tí» vanefnda. Herferðin hefur ~ verið mjög áberandi um $J! allt land, m.a. á flettiskilt- sa um og á strætisvögnum og*: er þjóðin hvött til að virkja Bessastaði í þágu alheims- friðar. Er það tilgangur Ást- þórs með herferðinni að kom- ast í embætti forseta ísland á I Bessastöðum? Þeirri spurhingu DV sv'arar Ást- þór þannig að tilgangurinn sé að fá fram álit fólks á hvað eigi að gera í friðarmálum og hvað því finnist. Ef niðurstaðan verði sú að hann fari í kosningaslag nú, þá gefist þar með gott færi á að ræða friðarmál á grundvelli samtakanna Friður 2000. „Ég er að tala um sjónvarpskapp- ræður, kappræðufundi og ýmislegt slíkt. Ég er alveg tilbúinn að gera það, ef ég get unnið að þessum mál- um og kynnt þau í gegnum þetta. Annars er ég ekki í neinu framboði nema nauðsyn sé á. Ég hef i lífi mínu stefnt á annað en að sitja í einhverri slíkri stöðu sem forseta- embættíð er," segir hann. Hver er Ástþór? En hver er hann þessi Ástþór Magnússon sem fer mikinn í auglýs- ingaherferð fyrir heimsfriði á flettiskiltum og strætisvögnum uppi á íslandi og er tilbúinn að nota kosningabaráttu til forseta íslands til að útbreiða friðarboð- skap? Sem kornungur maður starf- aði hann um tíma sem ljósmynd- ari á Vísi en fór síðan út í einka- rekstur og stofnaði Myndiðjuna Ástþór sem bauð ódýrari fram- köllun en þá þekktist hér. Þá stóð hann áð stofnun og rekstri fleiri fyrirtækja, m.a. póstverslunar sem hét Magasín í Kópavogi. Þeg- ar fyrirtækin urðu gjaldþrota fyr ir um 12 árum flutti Ástþór af landi brott. Ástþór segir i bókinni Virkjuni Bessastaði, sém er liður i auglýs- ingaherferðinni fyrir friði pg dreift er inn á hvert heimili í land inu, að eitt fyrirtækjanna sem hann rak á þessum tíma hafi farið á haus- inn og það skapað erfiðleika fyrir hin, vegna þess að fyrirtækin voru samtengd. Hann segist hafa tekið á þessum málum með ábyrgum hætti og þegar upp var staðið hafi tekist að greiða upp um 85% af krófum. Hvaðan koma peningarnir? En hvaðan koma peningar í aug- lýsingaherferð og umsvif Friðar 2000 sem felast m.a. í flugi með jóla- pakka til Sarajevo, flug eftir sjúkum börnum til Hvíta- Rússlands á sjúkrahús í Evrópu o.fl? Gera má ráð fyrir því að fyrrnefnd auglýs- ingaherferð, útgáfa bókar í kringum hana o.fl. kosti á sjöunda tug miflj- óna: „Ég hef verið í viðskiptum í fjölda ára," segir Ástþór sem segist hafa slyppur og snauð- ur frá ís- B landi. „Ég hef síðan verið að garfa í allir geti gerst eigendur eða aðilar tólf ár erlendis og gengið sæmilega. að. „Ég vil að þjóðin eigi þetta. Það Ég keypti flugvél sem ég seldi í er ekkert í þessu að ég sé að græða fyrra og hef lagt andvirði hennar í á þessu," segir hann. Hvernig sem í þetta, enda hafði ég misst áhuga á þann pott er búið þá virðist alveg g^að byggja upp ein- ljóst af umsvifum Ástþórs og friðar- hvern atvinnurekst- 'fyrirtækis hans að miklir fjármunir ur sem mér fannst eru í umferð og þegar litprentaður byggður á - -* bæklingur Peace 2000 sem heitir „A , -n.D Peace G -^ planet that can only survive by the „Regnbogastríðsmann" himnanna, eða Rainbow Warrior of the Skies. Sjö sinnum \ . ,.«•« \sandi," segir hann. Ai-fto*™*!!!**** Auk flug- nusí ¦yö** Auk flug- rekstrarins kveðst Ástþór hafa átt tölvufyrirtæki sem framleiddi hug- og vélbúnað fyrir tölvur, m.a. sam- skiptaforrit. Þetta fyrirtæki hafi heitið Gold Feder og sé enn til og skráð á eynni Jersey í Ermarsundi. DV hefur leit- að þessu fyrirtæki i gagna- bönk- um um aUa Evr- ópu en collective action of its peoples,' i eða pláneta sem einungis mun wggg* komast af með sameiginlegu .. . átaki þjóðanna sem hana byggja, og af drögum að ársskýrslu fyr- irtækisins þá eru miklir fjármunir í umferð. í fyrrnefhda bæklingnum eru boðin til sölu hlutdeildarbréf í fyrir- tæki, eða fjárfestingarsjóði sem nefnist RAPid en hlutverk hans er sagt það að hafa frumkvæði að þvl að finna herjum og vopnaiðnaði ný fréttaljós á laugardegi Stefán Ásgrímsson hlutverk og uppbyggilegri og fjár- festa í vind- og sólarorkuverum. Þá er boðuð framleiðsla á sjónvarps- efni, að halda friðartónleika, gefa út tónlist og stunda flugrekstur í þágu málefnanna og er sá þáttur kynntur undir sama nafni og skip Grænfrið- unga, Rainböw Warrior, nema að hér er talað um Myndmiðlar kallaðir til sjo smnum sjo... Áhugamenn eru hvattir til þess að gerast meðlimir Friðar 2000 og hvattir til að taka hver með ,, sér 7 nýja meðlimi og er gefið dæmi um að ef um | slíka sjöfalda sjöföldun væri að ræða, þá sé j meðlimatalan áður en við er litið komin upp fyrir 137 þúsund manns. Þekktar útbreiðslu- aðferðir Þessi aðferð er þekkt hjá öðrum samtökum með svipaðri uppbygg- ingu, svo sem Grænfriðungum og ýmsum hliðarsamtökum þeirra. í bæklingnum er fullyrt að friður sé góður bísness og friður komi öllum við og undir það geta flestir borgar- ar tekið. Grænfriðungar og fleiri hafa tekið upp á sína arma mál eins og mengun láðs og lagar, vernd villtra dýra og sjávarspendýra og velflestir geta verið sammála um að það séu hins bestu mál í sjálfu sér. Grænfriðungar og skyld samtök hafa oft á tíðum höfðað mjög sterk- lega til tilfinninga fólks og selt því hugmyndir, eins og ættleiðingar á hvölum og til að auglýsa þessa sölu- mennsku hefur verið gripið til ým- issa bragða eins og að bjarga hvöl- um frá þvi að frjósa fastir í heim- skautais o.fl. standa fyrir þeim. Alþekkt er að Grænfriðungar hafa t.d. alltaf haft góðan skilning á því að kalla til fjöl- miðla, einkum þó sjónvarpsstöðvar, þegar aðgerðir eru undirbúnar. Það hafði Peace 2000 lika því að í báðum ofannefndum ferðum voru sjón- varpstökumenn og fréttamenn með í for sem gerðu atburðum rækileg skil. Reynsla Grænfriðunga af að- gerðum sem þessum er góð, með- limum fjölgar og tekjur byrja að streyma Z^L ínn !>*». ?"*,'?*>* «<* 0 ekk- ert fyrir- tæki með þessu | nafni finnst Friðurinn er ekki gróða- fyrirtæki fyrir mig Ástþór segir við DV að Friður 2000 sé sjálfseignar- stofnun sem Peace 2000 hefur gengist fyrir því að fara á þotu sem Ástþór flaug sjálfur inn í Hvíta Rúss- lands og sótti nokkur sjúk börn frá Hvita Rússlandi til lækninga í Evrópu. Þá gekkst Friður 2000 fyrir flugi frá íslandi með jóla- pakka til barna í Sara- jevo. Þessar aðgerðir eru i sjálfu sér góðar og hafa án efa gagnast þeim sem fengu einhverja bót meina sinna lækningu jólapakka. En hversu miklu slíkar að- gerðir koma til leiðar í átt til einhverrar lausnar á vandanum er umdeilan- legt. Það er þó ekki umdeilt að aðgerðir sem þessar vekja rækilega athygli á þeim samtökum eða einstakling- um sem fram- i kvæma þær og formi meðlimagjalda og fram- laga. Á vegum Peace 2000 fer fram fjöl- þætt starfsemi. Hjá fyrirtækinu starfa auk Ástþórs um 5 manns að jafnaði en auk þess hefur Ástþór stofnað fyrirtækið Friðarland, en starfsmennirnir fá laun sín þaðan. Hjá Friðarlandi, sem er til húsa í Tryggvagötu starfar einnig kynn- ingarsrjóri Friðarlands, en hann er sr. Önundur Björnsson. Önundur stjórnar auglýsinga- og kynningar- herferðinni sem nú stendur yfir en samkvæmt heimildum DV er henni ætlað að enda á forsetakjördegi. Islenskt þjóðarátak um Frið 2000 Hugmyndafræðin bak við Frið 2000 er sú að koma á þjóðarátaki meðal íslendinga til að leiða alþjóð- lega baráttu fyrir friði og réttlæti í heiminum og stuðla að viðhaldi á mannlífi jarðar og náttúru með því að stuðla að friðsamlegri og hag- sælli framtíð á næsta árþúsundi. Jörðin og allt líf á henni er sagt í hættu vegna áhrifa tækniþróunar, fjólmiðla og hagkerfa og hin alþjóð- lega hreyflng, Friður 2000 hafi því verið stofnuð sem hvati til að sam- eina allar þjóðir, fyrirtæki, stofnan- ir og ríkisstjórnir til að vera í fylk- ingarbrjósti til umbreytinga á nú- verandi heimsskipan. Friður 2000 og allir aðilar að hreyfingunni skulu starfa að friði, jafnrétti, sam- hjálp og heiðarleika meðal manna og án tillits til trúarskoðana, kyn- þátta, kynferðis eða aldurs. Þá er það markmið hreyfmgar- innar tryggja alheimsfrið m.a. með því að efla almenna þekkingu með rannsóknum á málum sem varða áhrif ofbeldis í sjónvarpi og öðrum fjölmiðlum og nota fjölmiðla til að stuðla að ofbeldislaursri hegðun. Til að ná markmiðinu um al- heimsfrið ætlar Friður 2000 að stuðla aö srjómskipulagi
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.