Dagblaðið Vísir - DV - 15.05.1996, Blaðsíða 6

Dagblaðið Vísir - DV - 15.05.1996, Blaðsíða 6
MIÐVIKUDAGUR 15. MAI 1996 Viðskipti i>v Jónína Benediktsdóttir: Atvinnurekandi ársins í Svíþjóö Jónína Benediktsdóttir var á dögunum útnefnd Atvinnurek- andi ársins 1995 af Samtökum at- vinnurekenda og yfirvöldum Helsingjaborgar. Viðurkenning- una fékk Jón- ína fyrir rekst- ur á heilsustöð- inni Studio Aktiverum í Helsingjaborg. Stöðina keypti hún fyrir tveimur árum og hefur rifið það upp frá að vera nánast gjald- þrota í mjög stöndugt fyrirtæki. Velta þess hefur tvöfaldast á tíma- bilinu. Jónína er fyrsta konan sem hlýtur viðurkenninguna í Svíþjóð. Hún flutti út til Svíþjóðar fyrir sjö árum. Studio Aktiverum er ekki bara líkamsræktarstöð. Þar eru haldin námskeið og veitt ráðgjöf af ýmsu tagi sem snertir fyrirbyggjandi aðgerðir til verndar heilsu fólks. í rökstuðningí Samtaka atvinnu- rekenda segir að fyrirtæki Jónínu sé gott dæmi um hvernig tíð- arandi í samfélaginu er gripinn á lofti og skapað úr honum alvöru fyrirtæki. Einar Svansson til Húsavíkur „Á þessu er einföld skýring. Ég er búinn að vera í 15 hjá fyrirtæk- inu og þetta hefur verið viðburða- ríkur og skemmtilegur thni. Þeg- ar mér gafst tækifæri til að glíma við þetta dæmi á Húsavík, sem er mjög spenn- andi, þá sló ég til. Húsavík er einn af þeim fáu stöðum sem ég get ,hugsað mér að búa á, fyrir utan Sauð- árkrók. Þetta'-var rétti tíminn til að breyta til," sagði Einar Svans- son, framkvæmdastjóri Fiskiðj- unnar Skagfirðings á Sauðár- krókLl-samtali við DV en hann hefur verið ráðinn framkvæmda- stjóri Fiskiðjusamlags Húsavíkur. Þar með eru framkvæmdastjóra- stólar tveggja af stærstu útgerðar- fyrirtækja landsins lausir en Gunnar Ragnars hjá ÚA sagði sem kunnugt er stöðu sinni lausri á dögunmn. -bjb Fjögur þúsund FÍB-félagar tryggja hjá Lloyd's: Iðgjald sem ekki hefur sést áður hér á íslandi - segir Halldór Sigurðsson hjá NHK International Nú þykir Ijóst að Félag íslenskra bifreiðaeigenda, FÍB, gengur til samninga við tryggjanda á vegum Lloyd's í London, Ibex Motor Synd- icate, um bílatryggingar fyrir hönd sinna félagsmanna. Viðræður hafa átt sér stað síðustu vikur fyrir milli- göngu vátryggingamiðlunarinnar NHK International á íslandi. Hall- dór Sigurðsson hjá NHK sagði við DV að fátt væri annað eftir en aö ganga frá síðustu samningsundir- skriftum milli FÍB og þessa tryggj- anda risans Lloyd's í London. Ibex mun að öllum líkindiun hefja starf- semi i haust með aðstoð NHK International. Halldór sagði að Ibex væri einn af betri tryggjendum Lloyd's, sem alls eru um 400 talsins. Félagið velti 30 milljörðum króna á siðasta ári og annast einkum bílatryggingar í Bretlandi og víðar í Evrópu. Sem kunnugt er leitaði FlB til- boða í byrjun ársins í vetur í bíla- tryggingar hátt í 4 þúsund félags- manna. NHK var með lægsta tilboð sem var upp á allt að 30% lægra ið- gjald en íslensku tryggingarfélögin hafa boðið til þessa. „Það er ljóst að tilkoma Ibex á eft- ir að hrista upp í markaðnum. Það er verið að vinna í iðgjaldaskránum og væntanlega verða nýjungar í boði. Þarna kemur iðgjald sem ekki hefur sést áður á íslandi í bílatrygg- ingum. Þetta er aðeins byrjunin á meiri samkeppni erlendis frá í tryggingum," sagði Halldór. -bjb Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra efndi til hádegisverðarfundar á Hótel Sögu á mánudaginn um varanlega at- vinnustarfsemi fslenskra fyrirtækja erlendis. Halldór er hér á léttu spjalli við annan fyrirlesara fundarins, prófessor LBM Mennes, forstjóra FMO í Hollandi, sem er áhættufjársjóður sem fjármagnar atvinnurekstur í Mið- og Austur-Evr- ópu og þróunarlöndum. Hinn fyrirlesarinn var Engilbert Guðmundsson, aðstoðarforstjóri Norræna þróunarsjóðsins í Helsingfors, NDF. Fundurinn pótti fróðlegur. í ávarpi sínu sagði Halldór m.a. að ríkisfyrirtæki og einkafyrirtæki ættu í auknum mæli að vinna saman að útflutningi og nýsköpun. DV-mynd BG Lífleg hlutabréfaviöskipti í síðustu viku: 43 milljóna viöskspti með bréf Sæplasts Hlutabréfaviðskipti í síðustu viku voru með líflegasta móti á Verð- bréfaþingi íslands og Opna tilboðs- markaðnum. Alls námu þau 90 milljónum króna, þar af fyrir tæpar 43 milljónir með hlutabréf Sæplasts á Dalvík. Þá skiptu um 10% alls hlutafjár um eigendur. Seljandi var þrotabú Jóns Friðrikssonar, næst stærsta hluthafans, og kaupendur voru lífeyrissjóðir Norðurlands, Austurlands, Vestfirðinga, Vest- mannaeyinga og Hlutabréfasjóður Norðurlands. Af öðrum viðskiptum má nefna 8,8 milljónir í bréfum Hampiðjunn- ar, 6,3 mflljónir með bréf Síldar- vinnslunnar og 5,3 milljónir með Eimskipsbréf. Miðað við þingvísitölu hlutabréfa lækkaði hlutabréfaverð lítillega í síðustu viku en tók kipp núna á mánudaginn þegar vísitalan fór í 1775 stig. Þá hækkaði gengi bréfa nokkurra stórra hlutafélaga en við- skipti voru óveruleg. Töluverð sala var úr gámum i Englandi í síðustu viku. Alls seldust tæplega 700 tonn fyrir 93,5 milljónir króna. Mest var selt af ýsu og skar- kola. Verðið er vel þolanlegt. Seljendur áls eru ánægðir þessa dagana á meðan gott verð fæst fyrir kopar. Alverðið hækkaði í síðustu viku og er spáð áframhaldandi góðu gengi næstu vikurnar, ef ekkert óvænt kemur upp á. Gengi allra helstu gjaldmiðla nema þýska marksins hefur verið á uppleið síðustu daga. Sterl- ingspundið var komið yfir 102 krón- ur í gærmorgun, jenið yfir 0,64 krónur og dollar í 67,38 krónum. -bjb Hugbúnaður hf. með TEC á stórri sýningu í Bretlandi Tölvufyrirtækið Hugbúnaður hf. i Kópavogi tekur um þessar mund- ir þátt í stórri sýningu í Birming- ham i Bretlandi sem nefnist Retail Solutions '96. Þar kynnir fyrirtæk- ið, í samstarfi við TEC, verslun- arkerfið HB-GPos. Sýningin er sú stærsta sinnar tegundar í Evrópu og sérhæfir sig aö þörfum verslun- arinnar. Um 200 sýnendur taka þátt. TEC kynnir ýmsar nýjungar í vélbúnaði á sýningunni og hefur Hugbúnaður haft aðgang að þess- ura nýja vélbúnaði á síðustu mán- uðum til að aðlaga kerfi sín að þeim. Sigurður Elías Hjaltason hjá Hugbúnaði segir að með þessu samstarfi við TEC hafi fyrirtækið bætt stöðu sína gagnvart sam- keppnisaðilum, þar sem tryggt sé að kerfi Hugbúnaðar gangi á nýja vélbúnaðinn. „TEC býst við miklum viðbrögð- um af sýningunni og hafa fjöhnarg- ir starfsmenn þess unnið að undir- búningi hennar siðustu mánuði. Þegar hafa verið skipulagðar kynn- ingar og sýningar fyrir ýmsa stóra viðskiptavini og dreifiaöila TEC og verða starfsmenn Hugbúnaðar til aðstoðar á þeim fundum," segir Siguröur Elías. Bensínið hækkaðí neyslu- vísitöluna Bensínverðshækkanir urðu einkum til þess að neysluvisitalan hækkaði um 0,6% frá aprílmánuði. Miðað við verölag í byrjun maí reyndist vísitalan vera 176,9 stig. Án húsnæðis er vísitalan 181,5 stig og hækkaði um 0,7% milli mánaða. Hækkun á bensíni um 5,6% olli 0,23% hækkun á neysluvísitölunni, 2,7% hækkun á grænmeti og ávöxt- um hafði í för með sér 0,07% hækk- un á vísitölunni og 1,8% hækkun á kjötvörum olli sömu vísitöluhækk- un eða 0,07%. Undanfarna þrjá mánuði hefur visitala neysluverðs hækkað um 1% sem jafhgildir 3,9% verðbólgu á ári. ísland kemur þokkalega út í verðbólgusamanburði við nokkur ríki frá mars 1995 til mars 1996. Á þeim tíma var 2% verðbólga á ís- landi eða eins og í helstu viðskipta- löndum okkar. Verðbólga í ríkjum ESB var að meðaltali 2,7%, lægst í Finnlandi, 0,6%, en hæst í Grikk- landi, 9,1%. Foröinn jókst um 5,2 milljarða króna í apríl Gjaldeyrisstaða Seðlbankans styrktist um tæpa 6,6 milljarða króna í apríl sl. Gjaldeyrisforðinn jókst um rúma 5,2 milljarða en er- lendar skuldir til skamms tima lækkuðu um liðlega 1,3 milharða. Styrking gjaldeyrisforðans stafaði að mestu leyti af erlendri lántöku ríkissjóðs í aprfl. Andvirði lánsins var að hluta varið til endurgreiðslu á erlendum lánum rikissjóðs í síðasta mánuði og því sem eftir er verður varið til endurgreiðslu annarra lána í þess- um mánuði. Að frátöldu erlendu láni ríkissjóðs styrktist gjaldeyris- staða bankans um rúmlega 1,8 mifljarða í apríl og um 9,2 mfllj- arða frá ársbyrjun.. -bjb Kaupfélag V-Húnvetninga: Reksturínn í jaf n vægi DV SauðárkróW: Rekstur Kaupfélags V- Hunvetn- inga á Hvammstanga var í jafn- vægi á síðastá ári'og úfkoman réttu megin við núllið. Hagnaður- inn nam 1,3 milljónum eftir skatta og afskriftir, sem námu alls 13,6 milljónum, þar af 4,2 milhonir í af- skriftir. Veltan dróst saman um 4% og nam 768 mifljónum. -ÞÁ

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.