Dagblaðið Vísir - DV - 05.09.2003, Blaðsíða 21

Dagblaðið Vísir - DV - 05.09.2003, Blaðsíða 21
r- FÖSTUDAGUR 5. SEPTEMBER 2003 SKOÐUN 21 Barnfóstrurnar Grimur Það vantar viðvaranir á smjör- stykkin. Of mikil smjörneysla getur valdið hjartasjúkdómum og það þarf að vara fólk betur við þessu. Stórir límmiðar, þar sem sláandi staðhæfingum er skellt fram með stóru letri og hauskúpumyndir hafðar með til áréttingar, gætu gert gæfu- muninn og forðað mörgum mætum manni frá hjartaslagi og vömb. Svo vantar viðvaranir í bfla. Ógætilegur akstur veldur fjölda al- varlegra slysa og á það mætti minna með lfmmiðum um alla bfla; einum á bflstjórahurðinni, tveimur á stýr- inu og þremur í hanskahólfinu. Eiginlega er ótrúlegt hvað víða vantar viðvaranir, þrátt fýrir þrot- laust starf opinberra barnfóstra undanfarin ár. Það er til dæmis ekki enri farið að sauma ábendingar í nærföt þar sem mönnum er bent á að þau eru ekki nægur klæðnaður utandyra á köldum vetrardögum. Sem þó er næstum ómótmælanleg staðreynd sem óráðlegt er að ve- fengja í verki. Loforð landlæknis Er ég orðinn galinn? Ja, þeir sem hafa keypt sér vindlapakka nýlega vita hversu langsóttar svona hug- renningar eru eða hitt þó heldur. Þeir eru að minnsta kosti alltaf að stækka, límmiðarnir sem settir eru á pakkana með persónulegu loforði landlæknis um sjúkdóma og tor- tímingu öllum til handa sem fá sér reyk. Úr því menn eru byrjaðir á opinberum hræðsluauglýsingum á vinsælum neysluvörum, hvaða von er þá til þess að þeir láti staðar numið? Hvenær verður byrjað að vara sælkera við of mikilli fitu- neyslu? Varla dettur nokkrum í hug að þessir tóbakslímmiðar segi reyk- ingafólki nokkuð sem það ekki vissi áður? Frá barnæsku hefur áróðri tóbakshatara verið haldið að fólki, látiausum fróðleik um hættuna af tóbaki og sögum af illsku framleið- enda þess er ausið yfir menn sýknt og heilagt en samt reykir fjöldi fólks. En aldrei er þetta fólk látið í friði, hinir ryðjast meira að segja með áróður sinn á pakkana sem reykingafólk hefur keypt sér rán- dýrum dómum. Það er eins og reyklausa liðið geti ekki sætt sig við að í þessum mál- um gildir það sama og í öllum öðr- um: það eru ekki allir eins. Fólk hefur ólíkar skoðanir, ólíkar lang- anir og ólflct gildismat, og - þó reyklausa liðið muni auðvitað seint samþykkja það - þá ættum við að reyna að hafa það sem meginreglu að hvert og eitt okkar megi sjálft ráða sem mestu um eigið líf. Breidd hurða Það er ekki aðeins í reykingamál- um sem hið opinbera leggur mikið á sig til að hafa vit fyrir almennum borgurum. Það er þvert á móti þannig að barnfóstrutendens rflcis- ins vex með degi hverjum. Enginn má aka bifreið nema vera í belti. Þeir eru alltaf að stækka, límmiðarnir sem settir eru á pakk- ana með persónulegu loforði landlæknis um sjúkdóma og tortím- ingu öllum til handa sem fá sér reyk. Þeir vilja ekki einu sinni leyfa okkur að hjóla nema vera með hjálm. Þeir geta auðvitað ekki heldur unnt okk- ur þess að taka í nefið, því þannig gætum við skemmt í okkur slím- húðina. Það er alltaf verið að lög- vernda fleiri og fleiri starfsgreinar, allt undir því yfirskini að það verði að koma í veg fyrir að fólk leiti til fúskara. Og alltaf er það kúnninn sem á endanum þarf að greiða kostnaðinn af sífióknara eftirliti sem rfldð heldur úti til að nappa fuskar- ana. Rflcið virðist líta á borg- arana sem börn og á sjálft sig sem barnfóstru. Fólk má ekki einu sinni ráða íbúðum sín- um nema upp að vissu marki. Rfldð hefur sett sérstaka reglugerð þar sem settar eru alls kyns reglur um stærð her- bergja, flatarmál glugga, breidd hurða og svo framveg- is og svo framvegis og fram- vegis. Það er meira að segja tekið fram í reglugerðinni að það sé bannað að ganga úr svefnherbergi inn á salernið nema það séu fleiri salerni í íbúðinni. Þá er það í lagi. Smoking kills REYKINGAR DREPA: Óhætt er að segja að það fari ekkert á milli mála hvaða skilaboðum stjórnvöld vilja koma á framfæri með merkingum á vindlinga- pökkum, bæði hér heima og erlendis. Vont uppeldi Já, allur er varinn góður. En þó væntanlega sé sjaldnast ástæða til að efast um að þær vilji vel, barn- fóstrurnar í stofnunum, þingi og ráðuneytum, þá eru þessar reglur varhugaverðar. Auðvitað er ekki skynsamlegt að klæða sig illa í köldu veðri, taka í vörina eða aka beltis- laus, en þetta eru ákvarðanir sem hver og einn á að taka fyrir sig. Það er lflca þannig að með sívaxandi barnfóstrureglum rfldsins þá venst fólk af því að taka ábyrgð á eigin málum. Fólk venst því að haft sé vit fyrir því, að það sem sé varhugavert sé einfaldlega bannað. Og á móti, að það sem sé ekki bannað sé þá vænt- anlega óhætt. Það er fyrir löngu kominn tími til að snúa aif þeirri of- verndunarbraut sem rfld og sveitar- félög hafa verið á undanfarin ár. Það gengur ekki að allir starfsmenn hins opinbera séu orðnir að fóstrum. Nema fóstrumar auðvitað. Þær eru orðnar leikskólakennarar. r og fleira: öðu" enn sem komið er innar alveg frá 1999. Við misstum af lestinni á þeim árum og síðan var botninn dottinn úr markaðinum þegar til stóð að gera þetta. En ég vona að það verði hægt að selja fyr- irtækið annaðhvort innlendum eða erlendum aðilum og leysa úr læð- ingi það fjármagn sem almenning- ur á bundið í þessu fyrirtæki. Mér finnst alveg ein- boðið að hugsa sér Sundabraut sem einka- framkvæmd þar sem yrði innheimt veggjald. Ef okkur tækist að selja Lands- símann er um að ræða tugi millj- arða sem við myndum fá, ekki til þess að eyða í rekstur eða bruðla með heldur til þess að greiða niður skuldir og búa í haginn. Það væri auðvitað ánægjulegt ef það tækist en um það höfum við ekkert hand- fast og það er ekkert um það í fjár- lagafrumvarpinu." - Þú segist „ vona " aðþetti takist. En ertu „vongóöur" um aðþað tak- ist? „[Hlær.] Það er svolítill munur á því. Já, ég ætla að leyfa mér að vera vongóður um það." Merkileg breyting Margir bíða þess spenntir hvort og þá hve mikfar skattalækkanir koma til framkvæmda strax á næsta ári. í stjórnarsáttmálanum er heitið lækkun á tekjuskatti einstaklinga, eignasköttum óg erfðafjárskatti og rætt um breytingar á virðisauka- skatti „með það í huga að bæta kjör almennings". Geir segist ekki vilja ræða mikið um einstök atriði sem tengjast fjár- lagafrumvarpinu en stefnt sé að því að taka fyrstu skrefin í skattamál- um í samstarfi við aðila vinnu- markaðarins í tengslum við kjara- samninga í vetur. Málin séu því í ákveðinni biðstöðu. - En sýnist þér að hægt verði að hafa verklagið þannig, eins og talað var um fyrir kosningar, að lagfesta lækkanimar eins ogþærleggja sigí vetur þótt þær komi til fram- kvæmda íáföngum? „Það var okkar hugmynd, sjálf- stæðismanna, að reyna að gera það jafnvel núna í haust. Um það hefur ekkert verið samið en það er hins vegar ágæt aðferð finnst mér - hvort sem það er gert í haust, seinna í vetur eða annað haust - vegna þess að þá vita allir hvar þeir standa. Þá vita þeir sem bera ábyrgð á rfldssjóði hvaða tekju- stofna þeir hafa fram í tímann og það er held ég nauðsynlegt." Þá verður merkileg breyting á verklagi við fjárlagafrumvarpið að þessu sinni. Samhliða því verður nefnilega lögð fram langtímaáætí- un um rfldsfjármál sem verður efn- ismeiri en hingað til. Þar verða í fyrsta sinn lagðar til grundvallar pólitískar forsendur sem fjallað hefur verið um í rfldsstjórn, þ.e. markmið um afgang á rfldssjóði næstu árin, umfang framkvæmda og fleira. Þó að [niðurstaða hreppsnefndar um Norðlingaöldu] setji strik íreikninginn geri ég mér vonir um að Landsvirkjun og önnur orkufyrirtæki getið unnið úrþvímáli. „Inn í það koma þá lflca þessar skattalækkanahugmyndir, að minnsta kosti einhverjar fjárhæðir. Þetta er heilmikil breyting og setur mönnum visst aðhald; það verður hægt að bera saman hvað menn ætluðu sér og hverju þeir ná fram." olafur@dv.is AÐHALD: Fjármálaráðherra segir að fjárlagafrumvarpið muni einkennast af aðhaldi, en það verði hins vegar ekkert kreppufrumvarp og engir hópar þurfi að kvlða því sem þar verður lagt til. DV-MYND GVA Sendiherra mælir og Finnar óviðbúin því. Það er slæmt og „slá skjaldborg utan um" Ingi- eru komnir til aö styðja sfna áfram með sfgarettureykingum gerðu til dæm- það er óskynsamleg hegðun." björgu Sólrúnu og láta ekki menn (landsleiknum á morgun. út um vfðan völl, sem flugvallar- Viðtal við Jón Baldvin Hanni- S§ %M is, að rannsaka Sendiherrann lætur sem sagt ut- „andstæðingnum" takast að Þótti hegðun þeirra um borð síst starfsmenn máttu hafa sig alla • balsson, sendiherra í Finnlandi, í málið (botn," anríkisráðherra og forsætisráð- eyðileggja hana. „Andstæðingar" til fýrirmyndar. Til að mynda við að stöðva. (slendingar um c vikuritinu Birtu þótti dálítið segir hann um herra - yfirmenn sína - heldur sendiherrans eru þá væntanlega heimtuðu þeir að fá að drekka borð hugguðu sig við að með 1» merkilegt. Venja er að sendiherr- ri^H :v^^l Evrópumálin. betur heyra það og sakar þá um ... Davlð og Halldór? eigið áfengi, sem ekki er leyfi- sama áframhaldi myndu menn- o JHC ar tjái sig lítið eða ekkert um pólitík, en Jón Baldvin lætur það „Þetta þýðir að að vanrækja gjörsamlega skyldur sfnar. Hitt þykir líka merkilegt að Bullurnar komnar legt. Erfitt reyndist hins vegar að stemma stigu við hinni ólöglegu irnir fýrirgera ferðafrelsi sfnu áður en flautað verður til lelks... ón Baldvin þegar að því "ö ekki aftra sér frá því að skjóta Hannibalsson. rekuraðvið Jón Baldvin skuli telja fullvíst að drykkju þar sem mennirnir höfðu c föstum skotum á ríkisstjórn (s- getum ekki (sland gangi fyrr eða síðar í Evr- Með vél lceland Express frá flestk meðferðis sömu bjórteg- (0 lands. „Það er slæmt að við skul- frestað því lengur að vera hluti af ópusambandið. Og eins að hann Kaupmannahöfn (gær kom all- und og seld er f flugvélinni! ( l/> um ekki vinna kerfisbundið, eins Evrópusambandinu verðum við skuli tala um mikilvægi þess að stór hópur Þjóðverja sem hingað Leifsstöð héldu „agabrotin"

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.