Dagblaðið - 20.08.1976, Blaðsíða 10

Dagblaðið - 20.08.1976, Blaðsíða 10
10 DAGBLAÐIÐ. FÖSTUDAGUR 20. AGÚST 1976. ! L BIABW frjálst, nháð dagblað l'tiíul'undi Da«l)laðið ht'. Framkvæmdastjóri: Sveinn H. Eyjólfsson. Ritstjóri: Jónas Kristjánsson. Frétiastjöri: Jón Bir«ir Pétursson. Ritstjörnarfulltrúi: Haukur Helga^n. Aðstoðarfrétta- stjóri: Atli Steinarsson. Iþróttir: Hallur Símonarson. Hönnun: Jóhannes Reykdal. Handrit \s”rímur Pálsson. Blaðamenn: Anna Bjarnason. Ásyeir Tómasson. Berglind Ásycii >dóttii\ Bragi Sigiirðsson, Erna V Im'ölfsdóttir. (iissur Sigurðsson. Hallur Hallsson. Helgi Pétursson. Jóhanna Birgis döttir. Katrin Pálsdóttir. Kristin Lýðsdóttir. Ólafur Jónsson. Ómar Valdimarsson. Ljósmyndir '\rnt Páll Jóhannsson. Bjarnleifur Bjarnlelfsson. Björgvin Páisson. Ragnar Th. Sigurðson (íjaldkeri Þrátnn Þorleifsson. Dreifingarstjóri: Már E.M. Halldórsson. Áskriftar«jald 1000 kr. á mánuði innanlands. 1 lausasölu 30 kr. einlakið. Ritstjórn Siðumúla 12. sími 83322. auglýsinyar. áskriftirog afgreiðsla Þverholti 2. simi 27022. Setninu ou umbrol: Daublaðið hf. o« Steindórsprent hf.. Armúla 5. Mynda-ou pbituuerð: Hilmirhf.. Síðumúla 12. Prentun: Arvakurhf.. Skeifunni 19. Vanstilling í Sakadómi Matargestir f mötuneyti Áfengisverzlunarinnar, Saka- dóms, Bifeiðaeftirlitsins og fleiri ríkisfyrirtækja urðu nokkuð hissa í hádeginu í fyrradag, þegar full- trúi Sakadóms réðst að ljós- myndara Dagblaðsins og færði hann~ á brott með valdi. Var honum gefið að sök að hafa tekið mynd af þýzka rannsóknarlögreglumanninum Schútz. Fyrsta viðtalið við Niki Lauda eftir slysið við Nurnberg: „Er ég vaknaði, stóð prestur við rúmið og veitti mér hinztu blessun. Niki Lauda frá Austurríki: „Ég mun taka líf mitt til endur- skoðunar eftir slysið.“ Sakadómsmenn létu ekki viö þetta sitja. Þeir tóku myndavél ljósmyndarans af honum með valdi og tóku út filmuna. Jafnframt tóku þeir af honum aðrar filmur, sem þeir þó skiluðu síðar, er þeir höfðu framkallað þær. Kröfum ljósmyndarans um að fá að kalla til lögfræðing sinntu þeir í engu. Meðan sakadómsmenn voru að þessu, beið blaðamaður Dagblaðsins úti á gangi og heyrði vanstilltar upphrópanir þeirra. Var blaða- maðurinn líka tekinn fastur og færður í geymslu í öðru herbergi. Þrátt fyrir ítrekaðar óskir fékk hann ekki heldur að hafa samband vió umheiminn. Var honum haldið þarna lengi, mun lengur en ljósmyndaranum. Athyglisvert er, að hvorugur starfsmaóur Dagblaðsins var látinn gefa neina lögreglu- skýrslu. Lögfræðingur þeirra hefur nú krafizt skýringa yfirsakadómara á þessu framferði starfsmanna hans. Benda líkur til, að hann muni síðan skrifa saksóknara ríkisins og biöja um sakadómsrannsókn á þessu upphlaupi starfsmanna Sakadóms. Sakadómsmenn munu telja, að ljósmyndar- anum hafi verið óheimilt að taka mynd af Schútz á þessum stað, þar sem ekki hafi verið um opinberan staó að ræða. Sú forsenda gildir ekki gagnvart blaðamanninum, sem hvergi kom nálægt málinu að öðru leyti en því að elta sakadómsmenn inn á gang embættisins, sem ekki er lokaður almenningi. Hvort sem sakadómsmenn hafa haft gilda ástæðu til að gera ljósmyndir Dagblaðsins upp- tækar eða ekki, er meðferð þeirra á málinu slík, að full ástæða er til aó fylgja því eftir, svo að í ljós komi, hversu langt starfsmönnum Saka- dóms er heimilt að ganga, til dæmis þegar þeir eru í mikilli geðshræringu. Úr þessu fæst væntanlega skoriö í framtíð- inni. En það er von Dagblaðsmanna, að þessar aögerðir sakadómsmanna tákni ekki, að hér á landi eigi að koma á fót eins konar vísi að iögregluríki, þar sem menn séu handteknir, jafnvel án þess að vera gefið nokkuð að sök, þeir sviptir hlutum með valdi og þeim neitað um að hafa samband við lögfræðing og aðra aðila úti í bæ og loks sleppt eftir dúk og disk án skýrslugerðar né ákæru. Ef til vill stafar taugaveiklun sakadóms- manna af óánægju þeirra út af því, að starfs- menn Dagblaðsins hafa birt meiri og ýtarlegri fréttir af ýmsum rannsóknarmálum Sakadóms en starfsmönnum dómsins þykir henta. í lýðræðisríkjum nágrannalandanna væri litió á sakadómsaðgerðir sem þessar sem mikið hneykslismál, enda algerlega óhugsandi, að slíkir atburóir gætu gerzt þar. „Ég opnaði augun og varð fyrir áfaili. Beint fyrir framan mig stóð prestur og hann var greinilega að veita mér síðustu smurninguna. Ég reyndi að segja eitthvað — mótmæla— en ég var með fullan munninn af slöngum. og túbum og gat ekki komið upp einu einasta hljóði. í örvæntingu reyndi ég að blikka augunum vegna þess, að hendur mínar voru bundnar við rúmið og ég gat ekki hreyft þær. Fjölskylda mín hafði sagt mér, að allt gengi vel, — ég myndi lifa slysið af. Nú hélt ég að þau hefðu bara verið að sjá aumur á mér og hefðu ekki viljað segja allan sannleikann." Á sérstakri brunadeild spítalans í Ludwigshafen, skammt frá kappaksturs- brautinni við Niirnberg, liggur austurríski kappaksturs- maðurinn og heimsmeistarinn Niki Lauda, 27 ára gamall. Fyrir tveim vikum, í þýzku Grand Prix keppninni, gerðist það. Á Núrnbergbrautinni, sem Lauda er illa við og hefur viljað sleppa við að keppa á, lenti hann út af brautinni. Bíllinn hans sprakk og tveir aðrir bil- stjórar óku beint inn í flakið sem skíðlogaði. Lauda komst ekki út úr bílnum, en sat fastur í öryggisbeltunum. Slökkvitæki, sem innbyggð eru í bílana, virkuðu ekki þar eð fyrr á árinu hafði Lauda r V. r Vi Menntun sjómonna Flestar starfsstéttir á íslandi hafa lengi haft sína sérskóla. Til eru hér iðnskólar, bænda- skólar og verzlunarskólar. Samt má fullyrða, að ajvarlegt ástand ríki á framhaldsskólastigi. Hvers vegna? Ekki vegna þess að þeir skólar, sem nefndir voru, reyni ekki að anna sínu hlutverki, heldur vegna þess að það skortir námsstofnanir handa því unga fólki, sem vill mennta sig í þágu atvinnuveg- anna óg að nauðsynleg endur- nýjun hefur ekki átt sér stað til samræmis við breyttar aðstæður í þjóðfélaginu. Þetta á fyrst og fremst við um iðn- skóla og bændaskóla. Mikil áherzla hefur verið lögð á það á undanförnum árum að auka möguleika til menntaskólanáms. Gagnfræðg- skólar þrýsta nemendum sínum inn í menntaskólana með náms- efni sínu og prófakerfi. Og sökum þess að ekki er annarra fýsilegri kosta völ, hópast menn inn i menntaskólana. En menntaskólar taka ekki við nema hluta af hverjum árgangi (kannski þriðjungi). Hvað eiga þá hinir tveir'þriðju hlutarnir að gera? A áratugnum 1960-70 gripu margir til þess ráðs að fara i Kennaraskólann unz hann taldi á annað þúsund nemendur. Þegar Kennaraskólinn var gerður að háskóla hætti hann að vera allsherjar framhalds- skóli. Síðan þaðNar hefur fisk- vinnsluskóla verið komið á fót (vonum seinna), Fjölbrauta- skólinn í Breiðholti í Reykjavík og nokkrir aðrir skólar hafa farið af stað með svipuðu sniði. En stofnun þessara skóla leysir ekki allan vandann. Fram- undan er endúrnýjun á iðn- fræðslu, og má vart lengur úr hömlu dragast að hafizt verði handa um hana. En hvað um menntun þeirra sem vilja leggja fyrir sig störf á sjónum? Við höfum að vísu framhalds- skóla sem annast menntun skipstjórnarmanna, en til skamms tíma hefur mátt segja, að á öllu Islandi væri hvergi haldið uppi kennslu í sjó- mennsku. (Ég undanskil þá kennslu Harðar Þorsteinssonar við Lindargötuskóla I Reykja- vík.) Af þessum sökum hefur lengi vakað fyrir mönnum, sem áhuga hafa á menntunarmálum sjómanna, sú hugmynd að stofna sjóvinnuskóla. Flutt var frumvarp um þetta efni á Aþingi árið 1953, en það var ekki samþykkt. Ársæll Jónas- son, kennari og kafari, birti ýtarlegar tillögur um sjóvinnu- skóla í Mbl. þann 11. júní 1972. Hann vildi staðsetja skólann við Seltjörn á Seltjarnarnesi. Nóttfaravík hin nýja Nú er ævintýrum náttfarans lokið í bili en hann er sem kunnugt er undir manna höndum sem stendur. Það er mikií hagræðing hjá lög- reglunni að láta þessa „delikventa" stela nógu miklu í einu áður en þeir eru gómaðir, þannig verður þetta nánast færibandavinna og afköstin alveg gífurleg. Það hlýtur að vera augljóst hagræði að því að láta þessa menn í friði á meðan þeir eru að rasa út, en góma þá fyrst þegar afbrotin skipta tugum og leysa síðan öll málin á einu bretti, í stað þess að vera alltaf að trufla þá út af tittlingaskít. Ef að líkum lætur mun náttfarinn verða á meðal oss innan fárra daga, hann er búinn að játa og þá mun vera næst á dagskrá að bíða eftir að pappírsmyllan melti málið. Nú fyrir stuttu kom út sú gagnmerka bók Skattskráin. I því riti er fólki ekki gert mishátt undir höfði, því þar tróna tómthúsmenn innan um burðarása þjóðfélagsins, launþegana. Tómthúsmenn á framfæri almennings munu vera nálægt 5ti hver gjaldandi og er þessum aumingjum ekki eingöngu sýnd vorkunnsemi, heldur ýjað að'því að þeir séu hálfgerðir náttfarar. Það er árvisst með útkomu þessarar bókar, að þá gerast þau all- mikið mjórri hin breiðu bök þjóðfélagsins. Að stela með stoð í lögum Staðreyndin er hins vegar sú, að 'þessir aðilar hafa með sér- stökum lögum öðlazt rétt til að stela af sínum samborgurum ákveðnum upphæðum árlega. Þessi forréttindi byggjast á því, að þetta er fólk sem lítt dugar til vinnu og er þvi launað eftir því. Þjóðhagslegt gildi þessa vinnukafts er álitið óverulegt, enda er þetta úrkynjað og spillt og getur ekki skrimt út mánuð- inn án ýmissa rándýrra hjálpar- tækja. Þetta er nú a' dögum kallað íslenzkt lýðræði en kallaðist hér áður fyrr lénsskipulag, ný- lendustefna og stundum þræla- hald. En nú er fólk ekki almennt sammála um réttmæti þessarar göfugu félagslegu samhjálpar og er þá ráðizt á skattakerfið af meira kappi en forsjá. Það er nefnilega ekkert að þessu skattakerfi í sjálfu sér, þvert á móti er það mjög gott — fyrir þá sem það er klæðskera- saumað fyrir, — þá baklausu. 1 stað þess að nöldra eiga launþegar að taka sig saman í andlitinu og læra að stela að lögum. Til þess þarf ekki annað en að leita til sérfræðinga, láta

x

Dagblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið
https://timarit.is/publication/260

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.