Dagblaðið - 20.08.1976, Blaðsíða 11

Dagblaðið - 20.08.1976, Blaðsíða 11
1 DAÍJBLAÐIÐ. FÖSTUDAGUR 20. AGL'ST 1976. komið við sjálfvirkan hnapp sem setur það á slað á fullri ferð. Hafði hann þá krafizt þess að það yrði tekið úr sambandi. Sú ákvörðun hafði nærri þvi kostað hann lífið. Það var aðeins að þakka snarræði þriggja annarra ökumanna, sem stóðu ofan í brennandi flakinu og toguðu í Lauda, og einum til, sem hafði þrifið slökkvitæki af stjörfum brunaverði, að hægt var að ná honum ut i tæka tíð. Lungun sködduðust Eftir að hafa beðið eftir sjúkrabíl í átta mínútur var Lauda fluttur á næsta sjúkrahús. Þar kom fljótlega í Ijós að ekkert var hægt að gera fyrir hann þar, og var hann þá fluttur á þessar sérstöku deild við sjúkrahúsið í Ludwigs- hafen með þyrlu. Þar sáu læknarnir að hér var um mínútuspursmál að ræða og að Lauda yrði að fara á gjörgæzludeild vegna þess að þeir óttu'ðust að lungum hefðu skaddazt» Og nú tók við enn ein þyrluferðin með Lauda, og var hann nú fluttur á gjörgæzlu- deildina í Mannheim, sem var um tuttugu mínútna flug. Þar börðust sex læknar við að bjarga lífi Lauda. Hann átti erfitt með að anda, glerfíbertrefjarnar höfðu myndað himnu í lungunum, sem ekki hleypti súrefninu í gegn, og menn óttuðust að hann myndi deyja þá og þegar. En þessi smávaxni Austurrjkismaður sýndi sig í að vera sterkari en menn höfðu haldið og líkami hans vildi greinilega ekki gefast upp. Enni hans og kinnar höfðu orðið harðast úti af bruna- sárum, og strax frá upphafi var hafinn flutningur á húð innan- fótar á lærum hans á bruna- sárin. Meira að segja augna- lokin höfðu skemmzt það mikið að þau voru fjarlægð og ný grædd við. Og búizt er við því, að brotin kinnbein og hökubein muni gróa án stærri vandræða. Man ekkert ,,Ég man ekkert frá árekstrinum," sagði Lauda í fyrsta viðtali hans við frétta- menn eftir slysið. „Ég man að ég fékk högg á höfuðið og síðan varð allt svart. Vaknaði aftur í þyrlu en sofnaði strax aftur. Síðan vaknaði ég ekki almenni- lega fyrr en eftir nokkra daga og þá vissi ég að fjölskylda mín var hjá mér. Konan min sat við hlið mína með tár í augunum og sagði að ég myndi bjarga mér. Eftir þrjár vikur ætla ég að vera kominn á fætur að nýju! Það á að gera á mér nýja húðfluu.inga í næstu viku og síðan e£ það bara reglulegt eftirlit. Þessi eldgamla kappaksturs- braut við Niirnberg hentar alls ekki hinum nýtízkulegu For- mula 1 bílum. Þróun þeirra er komin miklu lengra á veg en brautin. Meira en 130 manns hafa látið lífið þar og nú munaði litlu að svo færi einnig fyrir mér. Það getur verið sólskin og gott verður á einum hluta brautarinnar, en ausandi rigning á einhverjum öðrum, og þetta gerist fyrirvaralaust. Þetta er kappakstursbraut þar sem við höldum um 300 km jöfnum hraða á löngum köflum, og ef við lendum á blautum vegarkafla er það nánast kraftaverk ef maður sleppur lifandi. Sama er uppi á teningnum ef eitthvað fer úr- skeiðis í bílnum sjálfum. Á 23 km langri braut er enginn staður þar sem verðir eða björgunarmenn geta komið sér fyrir. Hvort ég held áfram keppni er ekki víst ennþá — ég held það. En samt ætla ég að einbeita mér að því að öðlast heilsuna að nýju. Á meðan ætla ég að hugsa um það hvort það, sem ég hef nú, sé ekki meira virði en það sem ég kynni að vinna. Ég verð einnig að hugsa um koriuna mína. Við höfum ekki verið gift í ár einu sinni, — og er það rétt af mér að ákveða allt okkar líf upp á eigin spýtur?" >» Formúla 1, nr. 12: Bíil Niki Lauda fór út af brautinni í Niirnberghringnum með þeim afleiðingúm að hann slasaðist það mikið að lengi vel var ekki vitað hvort hann myndi halda lífi. Nú hefur hann veitt sitt fyrsta viðtal og lýsir þar reynslu sinni. Skólinn átti að hafa heimavist fyrir 700 manns, höfn, veiðar- færagerð, dráttarbraut, báta o.fl. — Þann 12. maí 1975 sam- þykkti Alþingi svo lög, sem heimiliðu rikisstjórninni að stofna sjóvinnuskóla i Reykja- vík. Með því hefði mátt ætla, að málið væri komið í höfn. Samt eru taldar litlar líkur til að sjóvinnuskólinn rísi í nánustu framtíð. Hvers vegna? Ástæðan er sú, að skapazt hafa ný við- horf í þessu máli, sem nú skal greint frá. Fyrir þrem árum hóf Fiski- félag Islands að skipuleggja sjóvinnunámskeið í gagnfræða- skólum. Málið var frá upphafi undir forystu Harðar Þorsteins- sonar, og hefur hann unnið mikið og gagnlegt verk. Kenn- aranámskeið hafa verið haldin, og stendur hið þriðja nú yfir. 23—28 kennarar hafa tekið þátt í þeim hverju sinni. Rúmlega 40 skólar hafa tekið sjóvinnu inn á sina nárnsskrá. Náminu er dreift á tvo vetur í 3. og 4. (9. og 10.) bekk gagnfræðaskóla, fjórar stundir á viku (sem er of lítið). Fyrri veturinn er lögð áherzla á verklega sjóvinnu (netahnýtingu, splæs, en einnig er kennd matreiðsla, undirstöðuatriði í vélfræði og hjálp I viðlögum. Þeim er og kynnt starfsemi frystihúsa. Seinni veturinn er svo kennd siglingafræði og lýkur því námi með 30 tonna prófi. Þeir nem- endur, sem lokið hafa þessu námi, geta svo komizt beint inn í nokkra framhaldsskóla: stýri- mannaskóla, loftskeytaskóla, tækniskóla, ’fiskvinnsluskóla, matsveina- og veitingaþjóna- skóla.Kennarar eru nemendum innan handar við að komast í skipsrúm, svo að þeir fái áskilinn siglingatíma til að komast í Stýrimannaskólann. Nú á að leggja gagnfræða- próf niður frá og með næsta vori. I þeim skólum, sem hætta að starfrækja 4. bekk, færist sjóvinnukennslan niður í 2. og 3. bekk, e.t.v. með kynningu á þessu efni í 1. bekk (13 ára bekk). Vonandi ætti sú skipan að geta haldizt. En að ýmsu fleiru þarf að huga. Einhver stofnun þarf að vera til, sem skipuleggur Kjallarinn Arnór Hannibolsson námskeið handa þeim. sem hafa farið beint á sjóinn úi skóla og gerir þeim kleift að fara í framhaldsnám (t.d. í Stýrimannaskólann). Einnig er spurning um, hver á að annast menntun sjóvinnukennara. Hægt væri að hugsa sér, að Kennaraháskólinn tæki það verkefni aðsér.En einnig væri gerlegt, að einhver önnur stofnun annaðist það. Kem ég þá aftur að sjóvinnuskólanum. Einhver stofnun þyrfti að vera til sem annaðist gerð náms- skrár fyrir sjóvinnukennsluna, útvegun á efni handa skólunum (kaðlar, net o.s.frv.), námseftir- lit, gerð prófa, prófkröfur o.fl. þ.h. Ennfremur er óhjákvæmi- legt að gert verði út sérstakt skólaskip. Þótt ríkið ætti og ræki skólaskipið, þarf einhvern aðila til að gera það út og sjá um nýtingu þess til kennslu. Ég fæ því ekki betur séð en að þörf sé á einhverri miðstöð fyrir sjó- vinnukennsluna. Starfsemi þeirrar stofnunar verður aðlík- indum með öðru sniði en gert er ráð fyrir í lögum frá 1975 um Sjóvinnuskóla íslands. Hér er málefni, sem félagasamtök sjávarútvegs.og aðrir sem málið heyrir undir þurfa að ræða og komast að niðurstöðu um hið skjotasta. Þessi miðstöð þarf ekki að vera sjálfstæð stofnun. Hún gæti 'verið deild í Fiski- félaginu eða því ráðuneyti, sem fer með yfirstjórn sjóvinnu- kennslunnar. En áður en niðurstaða fæst í því efni, þarf að koma skóla- skipi á flot. Útgerðarmaður nokkur mun hafa boðizt til að lána leigulaust 18 t. bát í tvo og hálfan mánuð næsta sumar og e.t.v. fleiri sumur. Þessu boði eiga viðkomandi yfirvöld að taka. svo hægt sé að byrja að kenna um borð í þessu skip þegar næsta vor. An skóla- skips er ekki hægt að kenna það sem þarf. I flotanum er enginn maður um borð, sem hefur tíma til aðkenna viðvan- ingum. Einnig hlýtur verkleg kennsla að leggjast niður við Stýrimannaskólann. Menntunarmál sjómanna hafa tekið rétta stefnu. En varanlega skipan þeirra mála þarf að finna sem fyrst á grund- velli þeirrar reynslu, sem þegar er fengin. Arnór Hannibalsson, lektor. endurskipuleggja reksturinn og tilkynna það firmaskrá, fá góð ráð og leiðbeiningar og byrja svo að stela í gríð og erg samkvæmt sérslökum lögum. Eins og dæmin hljóta að hafa sannað, þá er óhætt að borga ríflega fyrir slíka ráðgjöf, þvi sú upphæð verður aldrei-nema sem nemur broti af væntanlegu löglegu þýfi. Og nú spyr ef til vill einhver, hvað þarf ég að gera til að geta byrjað að stela að lögum? Númer eitt er að láta sér detta í hug eitthvað sem hægt er að tapa á og stofna síðan sam- eignarfélag um tapið með einhverjum kunningja. Næst er að athuga möguleika á að hag- ræða ýmsum rekstraratriðum svo sem söluskatti. Hér skal á það bent að með því að Jeggja vinnu í rannsókn á væntanlegum möguleikum í sambandi við söluskattinn, þá er óhætt að fullyrða að upp úr því krafsi gæti komið veruleg búbót, enda engin tilviljun að söluskatti upp á tugmilljónir er árlega stolið, um það má lesa í fjölmiðlum. Næst ræður þú jnakann sem fullan starfskraft, við það aukast brúttótekjur ykkar um leið og skattbyrðin minnkar. Ef þú átt. stóra fjölskyldu, þá læturðu fyrirtækið sjá sem flestum þeirra fyrir bíl en á því tapar fyrirtækið, sem er. auðvitað jtinn gróði. Fyrirtækið sér þér fyrir brennivini og tóbaki, það kemur sem rekstrarkostnaður undir gjaldliðnum „risna“ upp að ákveðnu marki í hundraðs- hluta af einhverjum stofni. Þú færð ef til vill ekki allt brenni- vínið frítt með þessu móti, en að minnsta kosti ríflega niður- greitt.. Ferðakostnaður er ekkert vandamál. Þú lætur fyrirtækið greiða þér dag- peninga, mat og annað sem tilheyrir berjatúrum eða Mallorka-ferðinni, þú ert i nauðsynlegum viðskiptaer- indum. Útgjöldum heimilis má halda verulega niðri með því að Iáta fyrirtækið annast allt viðhald á tækjum og jafnvel er til í dæminu að þú getir látið fyrirtækið eiga og reka þvotta- vélina. Þetta er mjög mikilvægt atriði til þess að þér megi takast að lifa lúxus lífi á þeim þvottakonulaunum sem þú skammtar þér á pappírnum, svona til að fara löglega að öllu. Kjallarinn Leó M. Jónsson Að stela í stórum stíi Það hefur ávallt þótt góð trygging fyrir frjálsræði fingra- langra á íslandi, að vera stór- tækir við iðju sína. Sést þetta hvað bezt á því að fámennum hópi láglaunamanna hefur á fáum árum, og það að mestu I kyrrþey, tekist að stela landinu öllu og eru þeir byrjaðir að girða í gríð og erg. Það er því mikið atriði fyrir þá sem vilja nota skattakerfið sér og sínum til framdráttar, að reyna að komast yfir skut- togara. Þá fyrst er hægt að fara að græða fyrir alvöru á því að tapa í stórum stíl. Ef þú ert heppinn með skip, — en það þarf helzt að vera gjörónýtt, — „þá munu erfiðleikarnir bjarga þér.“ Ef þú lest þér til í lögum um afskriftir fiskiskipa og ferð að öllu eins og þar er skráð, — nema það að þú verður að skipta um skip með vissu milli- bili, — máttu eiga von á því að þurfa aldrei framar í lífinu að borga krónu í skatta, og það sem betra er, þú munt ekki þurfa að vinna það sem eftir er ef þú ert það heppinn að fara að öllu löglega. Að taka að sér að tapa fyrir aðra Þegar þú ert orðinn skattlaus og vinnulaus og skortir allt nema fé, er sú hætta fyrir hendi að þéi taki að leiðast. Þetta er þó ekki einhlítt, því mörgum Ieiðist hreint ekki neitt þótt þeir geri ekkert annað en að nudda stírurnar árum saman. En ekki eru þó öll ráð úti. Þú gætir gengið í klúbb þeirra sem hafa tekið að sér að tapa sparifé þeirra einfeldninga sem ekki vita hvað þeir gera, en leggja peninga í banka. Þetta er skemmtilegt sport sem byggist á réttum samböndum. Einna bezt virðast föngin vera I innlánsstofnunum öreiganna, þar er nóg fé, því það er stefna að lána það ekki þeim sem eiga það. Og nú eru spennandi tímar framundan. Þú getur farið að fikta við að okra, en það er ákaflega lærdómsríkt og af því öðlast menn mikla mann- þekkingu eins og lesa má í íslenzkum bókum sérfræðinga á því sviði. En sá böggull fylgir þó skammrifi, að strax og þú ert kominn inn á þetta svið „mafíunnar" máttu eiga von á því að þér verði drekkt I poka einhverja nóttina. En það ei eins og gengur, það kostar klof að ríða röftum. Leó M. Jónsson tæknifræðingur.

x

Dagblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið
https://timarit.is/publication/260

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.