Alþýðublaðið - 26.05.1990, Blaðsíða 10

Alþýðublaðið - 26.05.1990, Blaðsíða 10
10 Laugardagur 26. maí 1990 80 ára er í dag, 26. maí, Bergþóra Guðmundsdóttir, Hringbraut 50, Litlu-Grund, Reykjavík Bergþóra var fædd að Hrauni í Keldudal, Dýrafiröi. Hún var gift Vilhjálmi S. Vilhjálmssyni, rithöfundi og blaðamanni, er ávallt var kallaður V.S.V, en hann lést þann 4. maí 1966. Bergþóra tekur á móti gestum í dag eftir kl. 15 á heimili dóttur sinnar og tengdasonar að Skipholti 56, Reykjavík. t Ástkæri eiginmaður minn og faðir okkar, Magnús E. Guðjónsson, framkvstj. Sambands ísl. sveitarfélaga verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju mánudaginn 28. maí kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hins látna er bent á Krabbameinsfélagið eða aðrar líknarstofnanir. Alda Bjarnadóttir Kolfinna S. Magnúsdóttir Alda S. Magnúsdóttir Hauöur Helga Stefánsdóttir Flo £& tarfið' Ungir jaf naðarmenn Tryggjum Bjarna P. í borgarstjórn. Félag ungra jafnaðarmanna Reykjavík. Alþýðuflokksfélag Reykjavíkur Reykvíkingar Heitt kaffi á könnunni frá kl. 10 árdegis. Félagsmiðstöð jafnaðarmanna, Hverfisgötu 8—10. OPIÐ HÚS ALLIR VELKOMNIR Áskorun Stjórn Alþýðuflokksfélags Reykjavíkur hvetur félags- menn sína og aðra alþýðuflokksmenn til að styðja fram- boð Nýs vettvangs í borgarstjórnarkosningunum í dag og gera þar með útkomu Nýs vettvangs sem besta til efling-, arfélagslegrarumbótastefnu jafnaðarmanna í Reykjavík. Stjórn Alþýðuflokksfélags Reykjavíkur Skúli Johnsen formaður Minning Magnús E. Guðjónsson framkvæmdastjóri Fœddur 13. september 1926 — Dáinn 17. maí 1990 Þátttaka í sveitarstjóm er besti skóli sem stjórnmálamenn geta numið í. Úr þeim skóla hafa marg- ir af bestu stjórnmálamönnum okkar útskrifast. Einn þeirra manna, sem um langt skeið hafa verið í fremstu víglínu sveitar- stjómarmála á íslandi, var Magn- ús E. Guðjónsson, framkvæmda- stjóri Sambands íslenskra sveitar- félaga s.l. 23 ár. Segja má, að í meir en 30 ár, eða allt frá þvf að Magnús gerðist bæjarstjóri Akureyringa og fram á hinsta dag, hafi fáum ráðum verið ráðið til lykta á vett- vangi sveitarstjórnarmála, án þess að hann ætti þar stóran hlut aö máli. Það er með vissum hætti táknrænt að við skulum nú kveðja Magnús hinstu kveðju í miðjum önnum kosningabaráttu vegna sveitarstjórnakosninga. Magnús lést á Landspítalanum 17. þ.m. langt um aldur fram, aðeins 64 ára að aldri. Magnús var Vestfirðingur að uppruna, fæddur á Hólmavík 13, september 1926. Foreldrar hans voru Guðjón Jónsson, trésmiður og síðar kaupmaður þar og kona hans, Kolfinna Snæbjörg Jónsdótt- ir. Að loknu stúdentsprófi frá Versl- unarskóla íslands 1947 lagði Magnús stund á lög við Háskóla ís- lands og lauk því námi 195'.$. Hann stundaði framhaldsnám í lögreglu- fræðum í Bandaríkjunum 1955 og hóf síöan störf sem fulltrúi lög- reglustjóra á Keflavíkurflugvelli 1954-58. Hann gegndi starfi bæj- arstjóra á Akureyri í tæpan áratug 1958-67 þar til hann gerðist fram- kvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga árið 1967. Hann öðl- aðist málflutningsréttindi héraðs- dómslögmanns árið 1966. Þá rúmu tvo áratugi sem Magn- ús var í forsvari fyrir Sambandi ís- lenskra sveitarfélaga var hann til kvaddur að starfa í fjölmörgum stjórnskipuðum nefndum til að semja lagafrumvörp eða endur- skoða lög aðallega um sveitar- stjórnarmál, s.s. vatnalög, heil- brigðislög, lög um atvinnuleysis- tryggingar og byggingalög. Við áttum mjög ánægjulegt samstarf um skeið í nefnd, sem skipuð var árið 1973 til þess að gera tillögur um staðarval og flutning ríkisstofnana og skiluðum merkri skýrslu um þaö mál, undir verkstjórn núverandi fjármálaráð- herra. Það var á þeim árum sem undir- ritaður sat í bæjarstjórn Isafjarðar og í starfi stofnananefndar síðar, sem ég kynntist Magnúsi best. Þau kynni færðu mér heim sanninn um það, að Magnús var sannfærð- ur jafnaðarmaður að lifsskoðun enda áttum við jafnan hauk í horni þar sem hann var. Magnús var fríður maður sýnum , svo að eftir var tekið, glaðvær og Ijúfur í sam- starfi og kynnum. Ég treysti því að aðrir, sem haft hafa nánari kynni af margvísleg- um störfum Magnúsar í þágu sveit- arstjórna á íslandi geri betur grein fyrir þeim mikilsverðu störfum. Eg vil hins vegar að leiðarlokum fyrir hönd okkar íslenskra jafnað- armanna þakka Magnúsi dyggan 'stuðning og holl ráð, hvenær sem til hans var leitað um vinnufram- lag og ráðgjöf. Ég flyt konu hans, Öldu Bjarnadóttur, og dætrum, innilegar samúðarkveðjur. Jón Baldvin Hannibalsson, formaður Alþýðuflokksins. Við fráfall Magnúsar E. Guðjóns- sonar hafa sveitarfélögin í landinu misst einn ötulasta talsmann sinn. Hann hafði starfað að sveitar- stjórnarmálum um 35 ára skeið og gegnt framkvæmdastjórastarfi hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga i liðlega 10 ár. Á þessum tíma átti Magnús mikil og góð samskipti við félagsmálaráðuneytið. Hann átti sæti í fjölmörgum stjórnskip- uðum nefndum og átti þátt í aö semja frumvörp og reglur er varða sveitarstjórnarmálefni. Verkefni ög hlutverk Sambands íslenskra sveitarfélaga efldist mjög í tíð Magnúsarsem framkvæmdastjóra og mun það ekki síst að þakka því mikla starfi er hann innti af hönd- um. Magnús var tíður gestur í fé- lagsmálaráðuneytinu. Hressileiki og glaðværð hans gerði það að verkum að starfsfólk ráðuneytis- ins fagnaði ávallt komu hans. Magnús var mikill áhugamaður um aukna sjálfsstjórn sveitarfé- laga en brýndi jafnframt nauðsyn ábyrgðar og festu. Hann fylgdi málum Sambandsins eftir af festu og ákveðni en var jafnframt ein- staklega réttsýnn maður. Það var áberandi í fari Magnús- ar hversu ríka áherslu hann lagði á að leysa vandamál þeirra ertil hans leituðu. Lipurð hans í öllum mannlegum samskiptum kom fram hvort heldur hann var aö eiga við stjórnvöld um hagsmuna- mál sveitarfélaganna eða að leit- ast við að greiða úr einstaklings- bundnum vandamálum. Vegna starfs síns hafði Magnús yfirburðaþekkingu á öllum þeim mörgu og flóknu viðfangsefnum sem sveitarfélögin fást við. Sem framkvæmdastjóri Bjargráðasjóðs var Magnús einnig gjörkunnugur málefnum landbúnaðarins. Hið þrotlausa starf Magnúsar í þágu ís- lenskra sveitarfélaga hefur því birst á margvíslegan hátt. Það mun vera vandfundinn sá maður sem hafði aöra eins innsýn í hvað var að gerast í þjóðfélaginu og Magnús. Allt til hinstu stundar var hugur hans bundinn við hag sveitarfélag- anna og þrátt fyrir veikindin fylgd- ist hann grannt með framgangi mála, enda var allt til hins síðasta leitað ráða hjá honum varðandi erfið mál er snertu sveitarfélögin og sýnir það best hve mikils trausts hann naut. En enda þótt verk séu talandi tákn um elju Magnúsar þá er hitt ekki síður um vert að hann með sínu jákvæöa hugarfari leitaðist ævinlega við að leysa mál og á starfsfólk félagsmálaráðuneytisins honum mikið að þakka fyrir hversu úrræðagóður hann var. Magnúsar verður minnst sem manns sem leit á björtu hliðar til- verunnar og flutti með sér já- kvæðan anda til allra verka enda hjálpsemin ríkur þáttur í fari hans. Blessuð sé minning hans. Starfsfólk félagsmálaráðuneytis- ins flytur konu Magnúsar, Óldu Bjarnadóttur og dætrum, innileg- ar samúðarkveðjur. Jóhanna Sigurðardóttir, félagsmálaráðherra. Magnús E. Guðjónsson, fram- kvæmdastjóri Sambands ísl. sveit- arfélaga, andaðist á Landspítalan- um 17. þ.m. Fæddur var hann á Hólmavík 13. sept. 1926. Hann lauk laganámi 1953 og varð hér- aðsdómslögmaður 1966. Magnús var fulltrúi lögreglu- stjóra á Keflavíkurflugvelli 1954—58, bæjarstjóri á Akureyri 1958—67 og síðan framkvæmda- stjóri Sambands ísl. sveitarfélaga frá 1. febr. 1967 til dánardægurs. Hér hafa aðeins verið nefnd að- alævistörf Magnúsar, en þá eru ótalin störf hans og formennska í fjölmörgum nefndum og ráðum, aðallega á sviði sveitarstjórnar- mála. Má fullyrða að hann hafi lagt gjörva hönd að verki í sam- bandi við samningu allra nýrra lagafrumvarpa og breytinga á eldri lögum um sveitarstjórnarmál allt frá því að hann kom til starfa hjá sveitarstjórnasambandinu. Þau margvíslegu trúnaðar- og ábyrgðarstörf, sem Magnúsi hafa verið falin um dagana, sýna ótví- rætt hversu trúverðugur hæfi- leikamaður hann hefur ávallt reynst samtíð sinni og samfélagi. Það er mikið saknaðarefni að þessi glaðværi afkastamikli verk- maöur þjóðfélagsins skuli nú horf- inn af vettvangi um aldur fram. Magnús E. Guðmundsson var jafnaðarmaður af hugsjón og manngerð. Við flokkssystkin hans í Kópavogi minnumst hans meö söknuði. Hann flutti ætíð með sér glaðværan og hressandi andblæ inn í raðir okkar auk þess að hafa ávallt eitthvað gott og skynsam- legt til málanna að leggja af fjöl- þættri reynslu sinni og þekkingu. Blessuð sé minning Magnúsar E. Guðjónssonar. Við flytjum konu hans, Öldu Bjarnadóttur og dætrum innilegar samúðarkveðjur. Jón H. Guðmundsson

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.