Morgunblaðið - 13.06.2003, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 13.06.2003, Blaðsíða 20
HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ 20 FÖSTUDAGUR 13. JÚNÍ 2003 MORGUNBLAÐIÐ ÍS LE N SK A A U G LÝ SI N G A ST O FA N /S IA .I S B A U 2 14 41 06 /2 00 3 Aðalfundur Baugs Group hf. Aðalfundur Baugs Group hf., sem halda átti 20. maí sl. en var frestað vegna yfirtökutilboðs Mundar ehf., verður haldinn föstudaginn 20. júní nk. kl. 13.00 á Hótel Sögu. Dagskrá fundarins verður sem hér segir: 1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt grein 3.5 í samþykktum félagsins. 2. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins: a. Heimilisfang Baugs Group hf. verði að Túngötu 6, Reykjavík. b. Heimild til stjórnar um hækkun hlutafjár félagsins um 100.000.000 kr., eitthundraðmilljónirkróna að nafnverði, sem nota skal til sameiningar eða kaupa á hlutum í öðrum félögum, svo og að hluthafar falli frá forkaupsrétti sínum vegna hækkunarinnar, verði framlengd til 31. maí 2004. c. Heimild til stjórnar um hækkun hlutafjár félagsins um 10.000.000 kr., tíumilljónirkróna að nafnverði, sem nota skal til sölu hlutabréfa til stjórnenda og starfsmanna samkvæmt kaupréttaráætlun stjórnar, svo og að hluthafar falli frá forkaupsrétti sínum vegna hækkunarinnar, verði framlengd til 31. maí 2004. 3. Tillaga um heimild stjórnar félagsins til kaupa á hlutabréfum í félaginu. 4. Umræður og afgreiðsla um önnur málefni sem löglega eru upp borin. Dagskrá, tillögur og ársreikningur félagsins, auk annarra gagna, munu liggja frammi á skrifstofu félagsins að Túngötu 6, 101 Reykjavík, hluthöfum til sýnis, viku fyrir aðalfund. BJARTIR dagar, lista- og menning- arhátíð Hafnarfjarðar, standa nú yf- ir en hátíðinni lýkur á Jónsmessu með lokahátíð í Hellisgerði. Marín Hrafnsdóttir, menningarfulltrúi Hafnarfjarðar, segir að hátíðahöld hafi tekist með miklum ágætum og Hafnfirðingar og gestir hafi tekið fjölbreyttum viðburðum fagnandi. Að hennar sögn ættu flestir að finna eitthvað við sitt hæfi og nefnir hún sem dæmi að í kvöld verði tón- leikar blásaraoktettsins Hnúkaþeys haldnir í Hafnarfjarðarkirkju klukk- an 20.00. Hópurinn leikur oktetta eftir klassíska meistara. Á laugardag verður hægt að kynna sér indverska og pakistanska menningu á veitinga- húsinu Shalimar við Strandgötuna, hlýða á leiklestur á ævintýrinu um Líneik og Laufeyju í uppfærslu Dansleikhúss með Ekka eða sjá leik- sýninguna Patreksharm eftir Auði Haralds, en hvort tveggja er sýnt í Hafnarfjarðarleikhúsinu. „Þá er hægt að færast nær eða fjær, eftir atvikum, veruleikanum í Bæjarbíói um kvöldið þegar tilraun verður gerð með veruleikabíó og tónleika Jóns Yngva Reimarssonar eða Förtunning eins og hann kýs að kalla sig. Finnska kvikmyndin Klassikko verður einnig til sýnis í Bæjarbíói,“ segir hún. Bjartir dagar skína skært Hafnarfjörður Morgunblaðið/Jim Smart Blásaraoktettinn Hnúkaþeyr heldur tónleika í Hafnarfjarðarkirkju í kvöld. VERSLUNARRÁÐ stóð fyrir morgunarverðarfundi í gær þar sem að skýrsla ráðsins um aukinn einka- rekstur í grunnskólum var kynnt. Þórólfur Árnason borgarstjóri og Tómas Möller héldu ræður auk þess sem Þór Sigfússon framkvæmda- stjóri Verslunarráðs kynnti skýrsl- una. Eins og fram kom í Morgun- blaðinu sl. miðvikudag er megininn- tak skýrslu Verslunarráðs að stuðla beri að auknu valfrelsi foreldra, auka sveigjanleika í rekstri grunn- skólanna og styðja og ýta undir það rekstrarform skólanna sem nefnist sjálfstæðir skólar og tíðkast í ná- grannalöndum okkar en þá greiðir ríkið skólunum ákveðna upphæð með hverjum nemanda. Þá telur Verslunarráð að hvetja verði til sam- keppni og aukins samanburðar milli skóla og að leyfa verði nemenda- fjölda í skólum að aukast og dragast saman í samræmi við óskir foreldr- anna en ráðið telur að með hverfa- skólum gangi það ekki. Borgarstjóri ósammála Þórólfur Árnason borgarstjóri var ekki sammála hugmyndum Verslun- arráðs. Þórólfur sagði í ræðu sinni að grunnskólalögin legðu þær skyld- ur á herðar Reykjavíkurborg að skapa ókeypis nám fyrir nemendur í sínu nánasta umhverfi. Á meðan margt er óunnið og mikil uppbygg- ing væri enn í gangi innan hverf- isskólanna taldi borgarstjóri mjög varhugavert að veita fé í einka- skólana, en fjárstyrkir til einkaskól- anna eru ekki lögboðnir. Í grunn- skólalögum kemur fram að einkaskólar eigi ekki kröfu til styrks af almannafé. Þórólfur sagði að þrátt fyrir þetta hefði borgin nýverið auk- ið verulega við stuðning til einka- skólanna. Nemendur í einkaskólum dýrari fyrir skólakerfið Borgarstjóri kom í ræðu sinni einnig inn á hina fjárhagslegu hlið málsins og sagði að það að missa barn úr opinberum skóla létti ekki skyldunni af borginni að hafa skóla- plássið til staðar. Því væri nemandi í einkaskóla styrktur af borginni mun dýrari fyrir skólakerfið í heild sinni en nemandi í borgarreknum skóla. Þórólfur sagði borgaryfirvöld hafa aukið sjálfstæði borgarskólanna mjög á undanförnum árum hvað varðar rekstrarform og rekstrar- framkvæmd auk þess sem skólar eru frjálsir hvað varðar sérhæfingu sem móðurskólar í ákveðnum fögum. Borgarstjóri sagði það ekki rétt sem fram kom í skýrslu Verslunar- ráðs, þar sem því var haldið fram að valfrelsi innan grunnskóla borgar- innar væri ekki nægilegt. Þórólfur sagði að foreldrum væri það frjálst að hafa börn sín í öðrum skólum en sínum hverfisskólum. Aftur á móti vildu foreldrar almennt hafa börn sín í hverfisskólunum, þar fer fram félags- og forvarnastarf sem er skipulagt í borginni út frá hverfun- um. Stuðningur borgarinnar nær ekki nógu langt Í ræðu Tómasar Möller, fyrrver- andi formanns skólanefndar Ísaks- skóla, kom fram að það væri grund- vallaratriði að jafnræði og valfrelsi fengi að ríkja. Tómas sagði að þótt flestir foreldrar óskuðu eftir því að senda börn sín í hverfisskóla væru alltaf einhverjir með aðrar óskir og á þær bæri að hlusta. Þótt Tómas fagnaði breyttum áherslum Reykja- víkurborgar þá taldi hann þær ekki ganga nógu langt og hvatti borgina til að styðja einkaskóla til jafns við opinbera skóla. Tómas tók undir þau sjónarmið Verslunarráðs að greiðslur eigi að fylgja nemanda, svipað og gert er innan framhalds- skólanna. Á fundinum kom meðal annars fram að menn voru sammála um að rýmka þyrfti grunnskólalögin og auka sjálfstæði sveitarfélaganna. Líflegar umræður voru á fundinum og ljóst er að skýrsla borgarinnar um stöðu einkarekinna grunnskóla og skýrsla Verslunarráðs um aukið valfrelsi hafa hleypt af stað umræðu um málefni grunnskólanna. Skýrsla Verslunarráðs um aukinn einkarekstur innan grunnskólanna var kynnt á morgunverðarfundi í gær Skiptar skoðanir og líflegar umræður Reykjavík „BREIÐHOLTIÐ á sér sögu rétt eins og allir aðrir staðir,“ segir Hólmfríður Ólafsdóttir, aðstoð- arforstöðumaður menningar- miðstöðvarinnar Gerðubergs, um sögusýninguna „Hvað viltu vita?“ sem verður opnuð í Gerðubergi í dag. Til sýnis eru upplýsingar um Breiðholtið á 18. og 19. öld og eru þær bornar saman við upplýsingar úr nútímanum. Jafnframt verða loft- myndir af Breiðholti, bæði fyrr og nú, gamlar ljósmyndir af uppbygg- ingu hverfisins og margt annað á sýningunni. Hólmfríður segir að forsaga sýn- ingarinnar sé sú að Þjóðskjalasafnið hafi tekið sig til og safnað skjölum úr viðteknu hverfi og Breiðholt hafi orðið fyrir valinu. Þegar búið var að safna svo miklu efni að nauðsynlegt þótti að koma því á sýningu leituðu starfsmenn safnsins til menningar- miðstöðvarinnar í Gerðubergi. Hún segir að áhersla hafi verið lögð á skemmtanagildi sýningarinnar fremur en að þar yrðu eingöngu tómar upplýsingar, svo ýmis gögn hafi verið tínd til. „Við tókum til dæmis skýrslur úr manntölum 1703, úr jarðarbók Árna og Páls, og síðan er viðtal við konu sem bjó í gamla bænum sem var tekið 1986. Hún hét Þóra Jónsdóttir og Þórufellið er skýrt eftir henni,“ nefnir Hólm- fríður sem dæmi um efni sýning- arinnar. Hún bætir við að hægt verði að lesa gamlar draugasögur, þar sem sögusviðið er Breiðholt. Einnig verði hægt að skoða hagnýt- ari upplýsingar eins og bún- aðarskýrslur og fasteignamat. Þá beri eitt spjald á sýningunni heitið „Hvers vegna brutu menn af sér?“ „Það var náttúrlega aðallega veiði- rétturinn sem var verið að slást um. Einnig má til dæmis skoða búnaðar- ástand, en fyrir okkur heita hestar hestar og kýr kýr, en á þessum tíma var talað um griðunga og geldneyti eldri en vetrargömul,“ segir hún. Tvær gamlar brækur og ónýtur bolli Hún leggur áherslu á að á sýning- unni séu gamlar upplýsingar, auk lýsinga á ástandinu í dag. „Þetta eru upplýsingar héðan og þaðan og þær ná yfir allt sem taldist til Breiðholts í þá daga, en það er aðeins breytt frá því sem er í dag. Gamli bærinn Breiðholt er Neðra-Breiðholtið, þar sem Alaska er núna,“ segir hún og lýsir hve gaman það sé að sjá hvern- ig staðurinn hafi breyst og hvernig íbúarnir hafi búið, en til eigna töld- ust meðal annars tvær gamlar bræk- ur og ónýtur bolli. Árið 1702 hafi tvær manneskjur búið í Breiðholti en nú skipti íbúarnir þúsundum. Hún ítrekar að Breiðholt eigi sér sögu líkt og aðrir staðir, en segir jafnframt að það vilji gleymast því það teljist til nýrri hverfa. „Það er gaman að sjá hvernig þetta var hérna fyrir 300 árum síðan. Það er sniðugt að Þjóðskjalasafnið hafi val- ið Breiðholtið en ekki miðbæinn eins og alltaf, þar sem hann á sér svo ríka sögu,“ segir hún og hvetur sem flesta til að koma og skoða sýn- inguna. Sýningin stendur út júní og opnar svo aftur í ágúst og stendur þá fram til 5. september. Sögusýning opnuð í Gerðubergi Allir staðir eiga sér sögu Breiðholt Morgunblaðið/Sverrir Uppbygging Breiðholts er meðal þess sem kemur við sögu á sýningunni.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.