Fréttablaðið - 12.03.2003, Blaðsíða 19

Fréttablaðið - 12.03.2003, Blaðsíða 19
MIÐVIKUDAGUR 12. mars 2003 smáauglýsingar Keypt & selt Til sölu Brúnt vel með farið pluss sófasett 3+2+1 og barnaleikgrind. Uppl. í síma 898 4188. 10 og 12 feta billiardborð. Ýmis skipti koma til greina. Einnig VN krónur. S. 899 8922 milli 13 og 17. Furuhjónarúm með nýlegum dýnum og tveimur náttborðum til sölu. Uppl. í s. 891 9471 e. kl. 19. Innanhússímstöð með 10 símtæki og vönduð skrifstofuljós með flúorperum. Til sölu. S. 865 9890. Sex hillusamstæður og fundarborð úr dökkum viði. Vel með farin skrifstofu- húsgögn. Sími 691 6045. Victoria’s Secret undirföt www.Shop- USA.is Ný amerísk rúmdýna, ný kr. 49.000 www.ShopUSA.is Kaupum dánarbú, búslóðir og ýmis- legt fl. Tökum einnig í umboðssölu vel útlítandi húsgögn og heimilistæki. Skeifan húsgagnamiðlun, Smiðjuvegi 30, Kóp. S. 567 0960, 15 ára reynsla. BÍLSKÚRSHURÐIR, mótorar ásamt varahlutum í allar gerðir + gormar & fjarstýringar. Halldór, s. 892 7285 / 554 1510. TILBOÐ-TILBOÐ 16” með 2 áleggsteg- undum á 1000.- sótt. Pizzusmiðjan, Brekkuhúsum 1, Grafarvogi. S. 577 2323. Gefins Blíður og góður hundur gefins, Border collie/ísl. Uppl. í 822 899. Óskast keypt Óska eftir að kaupa íslenska mynd- list, einungis með óslitna eigendasögu á sanngjörnu verði. S. 899 8922 kl. 13- 17. Óska eftir ódýrum, litlum rennibekk. Má vera 3 fasa. Uppl. í s. 864 1631. 50 stólar og borð, uppþvottavél og vaskur fyrir veitingahús óskast strax. Uppl. í 896 4884, Hörður. Trommusett óskast fyrir byrjanda. Uppl. í 565 1557 eða 891 6614. Hljómtæki Nýlegir 100W Paradigm hilluhátalarar til sölu. Hafa hlotið 14 verðlaun í sínum flokki, þ.á m. Hi-fi verðlaunin. Vara fyrir vandláta. Selst á hálfvirði. Uppl. í s. 898 9710. Til bygginga P.G.V auglýsir. Hágæða PVCu gluggar, hurðir, sólstofur og svalalokanir. Kíktu á heimasíðuna www.pgv.is eða hringdu í s. 564 6080 eða 699 2434. pgv@pgv.is Fyrirtæki Til sölu pizzaofnar, hitaborð, stór kæl- ir, grill, Salamander, hrærivélar og Teríu- lína í sérflokki, stál. Uppl. í síma 899 8922 milli 13 og 17. Ýmislegt Olíumálverk eftir Jón Reykdal og Gucci hálsfesti selst ódýrt. Uppl. í síma 865 9890. Þjónusta Hreingerningar AKSTUR OG ÞRIF. Teppahreinsun, ræst- ingar, blettahreinsun, viðgerðir, há- þrýstiþvottur, sorpgeymsluhreinsun, búslóðaflutningar og lóðahreinsun. S. 695 2589. ERT ÞÚ AÐ FLYTJA? Og alveg búin á því? Láttu hreingerninguna í okkar hendur. Alhliða ræstiþjónusta fyrir heimili og vinnustaði. Geri föst verðtil- boð. Hreingerningaþjónusta Bergþóru, s. 699 3301. Tek að mér regluleg þrif í heimahús- um, persónuleg þjónusta, áræðanleiki og vandvirkni höfð að leiðarljósi. Einnig þrif vegna flutninga. Er hússtjórnar- skólagengin. Heimilisþrif s. 898 9930, Árný. Hreingerningaþjónusta R. Sigtryggs- sonar. Stendur þú í flutningum núna og þarft að láta þrífa? Förum einnig í nágr. Rvk. Gerum föst verðtilboð. Hreinsum einnig teppi og húsgögn. Afsláttur til elli- og örorkuþega Uppl. í 587 1488 eða 699 8779. Garðyrkja Eigum til leigu mikið úrval tækja til garðyrkju svo sem hekkklippur, keðju- sagir, greinakurlara o.m.fl. Kraftvélaleig- an s. 5353515 Garðaþjónusta! Klippi og felli tré, ein- nig önnur garðverk. Garðaþjónusta Haf- þórs, sími 897 7279. Garðúðun - meindýraeyðir. Úða greni- tré gegn sitkalús. Uppl. í síma 567 6090 eða 897 5206. Felli tré, klippi runna og limgerði. Önnur garðverk. S. 698 1215. Halldór Guðfinnsson garðyrkjum. Bókhald Skattframtöl - bókhald - vsk.uppgjör - Ársuppgjör. Ódýr og góð þjónusta. Sími 693 0855. Skattframtalið ódýrt. Sendi rafrænt. Hringdu í Sigurð Guðleifsson, Nönnu- felli 1. Sími 8958972. ÞARFTU AÐSTOÐ VIÐ FRAMTALIÐ? Viðskiptafræðingur með reynslu að- stoðar við framtalsgerð einstaklinga. Verð 5.000-10.000 kr. Saldo ehf. Saldo@torg.is 661-8086 ALHLIÐA bókhalds- og uppgjörsþjón- usta. Skattframtöl og stofnun fyrirtækja. Traust þjónusta á sanngjörnu verði. Uppl. í síma 511 2930 og www.bok- hald.com Bókhald og þjónusta ehf. Fjármál Tek að mér skattframtöl fyrir einstak- linga. Fljót og góð þjónusta. Upplýsing- ar veitir Jóhann eða Vilborg í símum 897 0702, 866 0477 eða 566 8871. Viðskiptafræðingur vanur skatta- framtölum aðstoðar einstaklinga við gerð framtala. Ódýr og góð þjónusta. Upplýsingar í síma 557 3977, netf: fram- tal@hotmail.com Viðskiptafræðingur tekur að sér gerð skattaskýrslna. Góð þjónusta, sæki gögn ef óskað er. Áróra s:5861199 Vantar þig aðstoð við skattframtalið? Ég get aðstoðað. Ódýr og góð þjónusta. Verð frá 3.500 kr. Rannveig Lena, viður- kenndur bókari. S. 822 9499. Ráðgjöf ERTU Í GREIÐSLUERFIÐLEIKUM? Sjá- um um að semja við banka, sparisjóði, lögfræðinga og aðrar stofnanir og ýmis- legt fleira, fyrir eintaklinga og smærri fyrirtæki. Ráð ehf, Ármúla 5. Sími 533 1180. FJÁRMÁL-LAUSNIR. Ertu í greiðsluerf- iðleikum? Tökum að okkur að endur- skipuleggja fjármál einstaklinga og smærri fyrirtækja, þ.m.t samninga um vanskil og hagstæðari greiðslubyrði. Símatími frá kl. 14-17. 3 Skref ehf. Lág- múla 9. S. 533 3007. Málarar Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við fagmenn. Málarameistarafélag Reykjavíkur. Málarafélag Reykjavíkur. Meindýraeyðing MEINDÝRAEYÐING HEIMILANNA, öll meindýraeyðing f. heimili og húsfélög. Skordýragreining, sérfræðiráðgjöf. S. 822 3710. Búslóðaflutningar 555-1111 www.sendibilastod.is Allir almennir flutningar. Toppþjónusta í 40 ár. Símsvari kvöld og helgar. Tökum að okkur búslóðaflutninga, auka maður ef óskað er. Frábært verð, frábær þjónusta. ATH. lægsta verðið. Uppl. í s. 899 2536. Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrir- tækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560. Húsaviðgerðir Dúklagnir, flísar, parkett, veggfóður, málning, skemmdar útidyratröppur og svalir gerðar sem nýjar. S. 699 3323. Múrverk. Getum bætt við okkur vinnu í múrverki, viðgerðum og flísalögnum. Vönduð vinna. Gerum föst verðtilboð. Uppl. í síma 699 1434, Múr og menn ehf. LEKUR ÞAKIÐ? Við kunnum ráð við því! Þéttingar og húðun með hinum frá- bæru Pace-þakefnum. Uppl. í s. 699 7280. 892 1565 - HÚSEIGNAÞJÓNUSTAN - 552 3611 Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. -húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygj- anl.). Smiður með réttindi getur bætt við sig verkefnum. Öll almenn smíða- vinna. Uppl. í s.. 691 4611 Tölvur ÞARFTU HJÁLP MEÐ TÖLVUNA? Biluð eða bara hægvirk? Kem samdægurs á staðinn daga sem kvöld. Fljót og góð þjónusta. Verð frá kr. 3500. Hringdu í 695 2095. PC-tölva, ný kr. 69,900, 1,8 GHz, 40 Mb www.ShopUSA.is Spádómar TAROT- OG TALNASPEKINÁMSKEIÐ. Upplýsingar og skráning á www.tarot.is og í síma 553 8822. Fjarnám/bréfa- skóli. Velkomin í hópinn. ER FRAMTÍÐIN ÓRÁÐIN? Spá- og leiðs.miðillinn Yrsa er í beinu samb. í 908 6414. HRINGDU NÚNA! ATH. ódýrara milli 10 og 13 í 908 2288. Skyggnumst saman yfir landamærin. Tarot, miðlun, draumar, fyrirbæn, síma- spá. Símat. til 24. S. 908 5050. Laufey spámiðill. Í spásímanum 908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímapantanir í sama síma eða 823 6393. Spámiðill. Tek að mér lestur í spil og bolla. Er einnig m/reikiheilun og nudd. Mjög góð reynsla. Tímapantanir í síma 697 8602. Í spásímanum 908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímapantan- ir í sama síma eða 823 6393. SPÁSÍMINN 908 5666. Stjörnuspá, draumráðningar (ást og peningar), and- leg hjálp. Trúnaður, nafnleynd. Spámiðlun Y. Carlsson. 908 6440. Spil, bolli, hönd, pendúll. Framt. nt. fort. draumar, andl. mál, trans, NLP, fyrir- bænir, fyrri líf. Spáparty, fyrirlestrar og námsk. Finn týnda muni. Opið frá 10 til 22. S. 908 6440. Birgitta Hreiðarsdóttir - miðill. Miðl- un, heilun, sálarteikningar, netspá, símaspá. Mínútan kostar aðeins kr. 150. Panta þarf tíma í símaspá. Einka- tímar heima eða hjá sálarransóknarfé- lagi Íslands. Uppl. S. 848 5978. ÖRLAGALÍNAN 595 2001 / 908 1800. Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, drauma- ráðningar. Fáðu svar við spurningu morgundagsins. Sími 908 1800 eða 595 2001 (Vísa/Euro). Opin frá 18-24 alla daga vikunnar. Iðnaður Fjarlægum stíflur úr wc, vöskum o.fl. Röramyndavél til að ástandsk. lagnir. Viðgerðir á frárennslislögnum. Stíflu- þjónusta Geirs, s. 697 3933. Viðgerðir Loftnetsviðgerðir og uppsetningar. Góð þjónusta. Greiðslukortaþjónusta. Loftnetsþjónustan Signal, s. 898 6709. Gerum við video og sjónvörp sam- dægurs. Ábyrgð. Afsl. til elli-/örorkuþ. Sækjum/sendum. Litsýn, Borgart. 29, s. 552 7095. Heilsa Heilsuvörur Herbalife þyngdarstjórnun, betri heil- sa, meiri orka. Fanney, s. 692 9155 og 587 9114 www.frelsi.topdiet.is Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S. 861 5356, olsiar@hotmail.com Nudd Nuddstofan erotíka. Einstakt nudd og góð þjónusta. Tímapantanir í síma 693- 6740 Ýmislegt Er vont loft á skrifstofunni? Fáðu fría rakamælingu hjá Lofthreinsun Íslands ehf. www.lofthreinsun.is Kennsla & námskeið Námskeið VILT ÞÚ KYNNAST LISTAMANNINUM Í SJÁLFUM ÞÉR? Bjóðum upp á nám- skeið í glerskurði og glerbræðslu ásamt öllu efni til glerlistagerðar. GLER Í GEGN, Dalshrauni 11, bakhús, s. 555 6599. LÁTTU PENINGANA VINNA FYRIR ÞIG! Öflugt 12 vikna fjármálanámskeið hefst mánudaginn 17. mars. Litlir og lokaðir hópar. Námskeið sem skilar sér margfalt tilbaka á stuttum tíma. Uppl. og skráningasími 575 1580 RAFLAGNIR OG DYRASÍMAR Raflagnir og dyrasímaþjónusta. Endurnýjum í eldri húsum. Töfluskipti. Tilboð. LÖGGILTUR RAFVERKTAKI Sími: 896 6025 Loftnetsviðgerðir og breiðbandstengingar Önnumst allar loftnetsviðgerðir og lagnir s.s. breiðbandstengingar og örbygjuloftnet. Gerum einnig við allar teg. sjónvarpstækja, mynd- bandstækja, hljómtækja, DVD og CD. Fljót og góð þjónusta. Sækjum og sendum ef óskað er. Radíóhúsið, Dalvegi 16a. S. 564 6677. RAF & TÖLVULAGNIR Allar almennar raflagnir, nýbygging- ar, töfluskipti. Sanngjarnt verð. www.heimsnet.is/rafverktaki. Löggiltur rafverktaki sími 660 1650. RAF & TÖLVULAGNIR EHF. MÁLNINGAR- OG VIÐ- GERÐARÞJÓNUSTA Fyrir húsfélög - íbúðareigendur. Málum - smíðum - breytum - bætum. Vönduð vinna, vanir menn. Öll þjónusta á einum stað.HÚS- VÖRÐUR EHF S: 824 2500 www.simnet.is/husvordur Skattaframtöl. Skattaframtöl. Bókhald, uppgjör, launaskýrslur, vsk skýrslur. Traust og góð þjónusta á sanngjörnu verði. Uppl. í síma 568 1750 og 895 1750. Bókaþjónusta Ara. Bókhalds- og viðskiptaþjónusta • bókhald • skattframtöl • ráðgjöf • stofnun hlutafélaga Sími: 561 1212 / 891 7349 Netfang: karm@simnet.is BÓKHALD - UPPGJÖR Framtöl - vsk - launaskýrslur og öll fjármálaráðgjöf fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Við komum röð og reglu á pappírana og fjármálin. Hringdu strax. Ráðþing símar 562 1260 og 660 2797. SKATTFRAMTÖL Þá er komið að skattframtalinu. Vinnum skattframtöl fyrir einstak- linga og rekstraraðila. Örugg og góð þjónusta á sanngjörnu verði. Opinn sími á kvöldin og um helgar. www.simnet.is/bokarar. Bókarar ehf., Hamraborg 1sími 564 3530 www.simnet.is/bokarar SERVIDA Tilboð 1: 48 WC rúllur og 16 eld- húsrúllur, 2.000 kr. Heimkeyrsla innifalin á Reykjavíkursvæðinu. Til- boð 2: 64 WC rúllur, 1.000 kr. í búð. Servida Dalshrauni 17 S. 517 1616. Opið 13-17. www.adult.is fullorðinsverslun. Versl- ið unaðstæki af netinu eða fáið sendan vörulista. DVD-myndir frá 1.990. VHS 990 kr. Unaðstækjasett frá 4.900, egg frá 1.990, undirföt o.fl. VISA/EURO Póstkrafa S. 848 7182. Heimakynningar, nú er hægt að fá kynningu á unaðstækjum og undir- fatnaði í saumaklúbba ofl. 110 síðna vörulisti og viacreme ókeypis á kynningunni, engin krafa um lágmarkskaup. Bókið í síma 661- 2863. Brautarholti 10-14 - Sími 533 1300 - Fax 533 1305 www.fasteignasalan.is – Netfang: grund@fasteignasalan.is Oddný I. Björgvinsdóttir Birgir S. Birgisson Guðmundur Þórðarson Sölu- og framkvæmdastjóri Sölufulltrúi Lögg. fasteignasali LANGHOLTSVEGUR – JARÐHÆÐ Mjög skemmtileg 75 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð/kjallara í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað. Sér inngangur. Baðherbergi er nýuppgert, baðkar og falleg innrétting. Stór og björt stofa sem snýr út í garð og er samþykki fyrir hurð út á verönd. Eldhús er að hluta til uppgert og er með snyrtilegri eldri innréttingu, góður borðkrókur. Sameiginlegt þvottahús á hæð. 23 myndir á Netinu. V. 9,7 millj. SELBREKKA - RAÐHÚS Gott 250 fm 6 herb. raðhús á tveimur hæðum, stór bílskúr og lítil 2ja herb. aukaíbúð á jarðhæð. Sólrík verönd og gróinn garður. Fallegt útsýni og hús í góðu standi. V. 22 millj. LÓMASALIR - FJÖLBÝLI Erum með glæsilegar vandaðar 103 fm 3ja herbergja íbúðir með sérinngangi af svölum í nýju fimm hæða lyftuhúsi. Íbúðirnar eru fullbúnar án gólfefna en með flísum á baðherbergi og í þvottahúsi. Innréttingar eru spónlagðar mahoní. Í eld- húsi er helluborð með blástursofni undir og vifta. Með íbúðinni fylgir stæði í upphitaðri bílageymslu. Teikningar og nánari upplýsingar eru gefnar á skrifstofu. V. frá 14,9 millj. GRÆNLANDSLEIÐ – RAÐHÚS Í byggingu 236 fm raðhús á tveimur hæðum auk 27 fm bílskúrs og aukarýmis undir bílskúr 21 fm á einstaklega góðum útsýnisstað í Grafarholti. Möguleiki er á að skipta eigninni í tvær íbúðir. Verð fokhelt 16,5 millj. FREYJUGATA – FJÁRFESTING Gott verslunarhúsnæði, verslun, söluturn og myndbandaleiga. Húsnæðið skiptist í 86,5 fm jarðhæð og 41,8 fm kjallara sem er vörugeymsla og snyrtingu. Góðar leigu- tekjur, góður langtímaleigusamningur og góð ávöxtun. V. 12,8 millj. SUÐURGATA – REYKJAVÍKUR ATVINNUHÚSNÆÐI Í MIÐBÆNUM. 158,5 fm jarðhæð, þar af 37,5 fm kjallari, auk ca. 15 fm yfirbyggt anddyri, samtals 175 fm. Góð lofthæð er á hæðinni eða ca. 2,90 og í kjallara ca. 2,60. Snyrtilegar veggklæðn- ingar eru í húsnæðinu. Tveir inngangar eru á jarðhæð. Húsnæðið býður upp á marga möguleika. T. d. undir veitingarekstur, verslun, breyta í tvær íbúð o.fl. Áhv. lán ca. kr. 10 millj. Allar nánari upplýsingar eru gefnar á Fasteignasölunni Grund ehf. ÚTIBÚ FRÁ EIGNALANDI EHF. Atvinnuhúsn. Nýbyggingar Hæðir – raðhús2ja herbergja MIKIL SALA VANTAR EIGNIR Á SKRÁ ERUM MEÐ KAUPENDUR AÐ STÆRRI EIGNUM - HÚS Á SPÁNI - ERUM MEÐ HÚSEIGNIR TIL SÖLU – ÍBÚÐIR OG SÉRBÝLI – Á EFTIRSÓTTUM STÖÐUM Á SPÁNI NÝTT Á SKRÁ – ÁHUGAVERÐAR EIGNIR FUNAFOLD – EINBÝLISHÚS Sérlega fallegt og vel innréttað 160 fm 6 herb. einbýlishús, auk 32 fm bílskúrs. Hátt til lofts, þakgluggi í sjónvarpsholi, beykiparkett á flestum gólfum og inn- réttingu. Einstaklega skjólrík afgirt viðarverönd, gengið út frá stofu. Innangengt í bílskúr frá þvottahúsi. Myndir á Netinu. V. 25,9 millj. LOGAFOLD – PARHÚS Mjög skemmtilegt 158 fm 4ra herb. parhús á 2 hæðum ásamt 32 fm jeppabílskúr á fallegum stað í Grafarvogi. Gengt er út frá borðstofu á verönd og í sérlega fallegan garð. Baðherbergi og snyrting. Þrjú herbergi, sjónvarpskrókur og vinnuaðstaða á efri hæð. V. 21 millj. FURUGRUND – KÓPAV. 5 HERB. Sérlega góð 109 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi, suðursvalir. Aukaherbergi er í kjallara með aðgangi að snyrtingu. Leigutekjur. V. 14,5 millj. SÖRLASKJÓL – 3JA HERB. Mjög góð 73 fm lítið niðurgrafin íbúð í þríbýlishúsi. Gler og gluggar endurnýjað. Hús í góðu standi, klætt að utan með STENI, stutt í frábært útivistarsvæði, fjöruna og göngu- stíga. Frábær staðsetning við sjávarsíðuna. V. 10,9 millj.

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.