Fréttablaðið - 12.05.2003, Blaðsíða 27

Fréttablaðið - 12.05.2003, Blaðsíða 27
VEGGHAMRAR Góð 3ja herb. 92 fm. endaíbúð á 3.h. (efstu). Sérinngangur af svöl- um. Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu, hol, eldhús með góðri innréttingu og tækjum, flísalagt baðherb. með tengingu fyrir þvotta- vél og þurrkara, tvö rúmgóð parketlögð herb. með skápum og rúmgóð parketlögð stofa með útgang út á svalir. Hús og sameign líta vel út. V. 12,3 m. ÆSUFELL Falleg og vel skipulögð, tölu- vert endurnýjuð 85 fm íbúð á 7. hæð í lyftu- húsi með útsýni, íbúð 7-C. Flísalagðar rúm- góðar suðursvalir út af stofu, rúmgott eldhús með nýlegri innréttingu, flísalagt baðherb. t.f. þvottavél. Geymsla og frystihólf í kjallara og sameiginlegt þvottahús m/þvottavélum og þurrkara. Breiðband. Húsvörður. Ákv. 4,2 byggsj. Verð 9,9 m. 2ja herbergja VEGHÚS Góð 2ja herb. 60 fm. íbúð á jarðhæð. Íbúðin skiptist í hol með flísum á gólfi og fataskáp, rúmgott parketlagt svefn- herb. með skápum, eldhús með snyrtilegri innréttingu og þvottaherb. inn af og parket- lögð stofa með útgangi út í sér garð. Hús ný- lega tekið í gegn að utan sem innan. Áhv. 6,0 m. V. 9,5 m. ÞÓRUFELL Snyrtileg íbúð á annari hæð í fjölbýli tvö svefnherbergi annað lítið. Parket og dúkur á gólfum. Stórar suðvestur svalir. V. 7.2 m VESTURGATA-LAUS Mikið endur- nýjuð 2ja herb. 70 fm íbúð með sérinngangi sem er hæð og kjallari í þríbýlishúsi á þess- um vinsæla stað í vesturbænum. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús með nýlegri inn- réttingu, nýlegt flísalagt baðherb., svefnherb. o.fl. Þvottaherb. í íbúð. Parket og flísar á gólfum. Nýtt rafmagn og tafla. Gluggar og gluggafög ný. Áhv. 5,3 m. húsbréf. Verð 9,5 m. Íbúðin er laus. N‡byggingar MIÐSALIR - EINBÝLISH Í SMÍÐ- UM Einbýlishús á einni hæð með bílskúr samtals 165 fm. Húsið afhendist fokhelt í maí, frágengið að utan með gluggum og úti- hurðum. Húsið verður múrað og málað að utan. Á þaki verður litað bárujárn. Útihurðir með skrám og sparkjárnum. Bílskúrshurð verður með járnabúnaði og sjálfvirkum opn- ara. V. 18.5 millj. Hægt er að fá húsið lengra komið eða fullbúið. Landsbygg›in KIRKJUVEGUR - VESTMANNA- EYJAR Glæsilegt 192 fm timburhús sem er kjallari, hæð og ris. Íbúðin er þannig að á 1. hæðinni er stofa og borðstofa með út- gangi út á sólpall, vandað eldhús með stórri sérsmíðari kisuberjainnréttirngu, eitt svefn- herbergi og baðherberb. Í risi er 24 fm fjöl- skyldurými, þrjú svefnherb. eitt með útgangi út á rúmgóðar svalir og baðherb. Í kjallara er flísalagt þvottahús, baðherberb., þar er ein- nig ca 65 fm rými sem er í dag notað sem smíða-aðstaða. Parket og flísar á gólfum. Skipti möguleg á 4ra herb. íbúð með bílskúr á stór-Reykjavíkursvæðinu. Áhv. 6,0 m. byggsj. og húsbréf. Verð 15,0 m. ATH. 22 ljósmyndir af eigninni á netinu. RÉTTARHOLT - BORGARNES Gott steinsteypt 140 fm einbýlishús á einni hæð ásamt 48,5 fm. bílskúr eða samtals 185,5 fm. Húsið stendur á fallegum skjólgóð- um stað undir klettavegg. 3 góð svefnherb., falleg stofa með mikilli lofthæð og útgang út í garð, sjónvarpsherb., mjög rúmgott eldhús með þvottaherb. og geymslu inn af, baðher- bergi, gesta snyrting og forstofu herbergi. Stór skjólgóður garður með sólpalli og heit- um pott. Áhv. 8,6 m. V. 15,6 m. LEYNISBRAUT-GRINDAVÍK Stórt og reisulegt einbýlishús, vel staðsett í jaðri byggðar með miklu útsýni. Eignin er 203,2 fm á tveimur hæðum með 25,2 fm innbyggðum bílskúr. Á teikningu er eignin mun stærri (ca.300 fm). Eignin hefur verið mikið endur- nýjuð á síðustu árum t.d. skipt um járn á þaki, skipt um allar vatns- og skolplagnir og skipt um flesta glugga og gler. Rúmgóð eign sem hefur mikla möguleika. V. 21.0 m Lögb‡li HRÚTSHOLT- SNÆFELLSNESI Til sölu er jörðin Hrútsholt í Eyjahreppi á sunnan verðu Snæfellsnesi. Jörðin er 618 hektarar. Margar náttúruperlur eru í næsta nágrenni við jörðina. Snæfellsjökull blasir við til vesturs og Eldborgin er i til austurs, jörðin liggur að Löngufjörum til suðurs. Íbúðarhús- ið er 145 fm. á einni hæð og útihús eru um 1.100 fm. eru almennt í góðu ástandi. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu. Atvinnuhúsnæ›i AKRALIND Vandað fullgert steinhús. 101,4 fm á 1.hæð stór innkeyrsluhurð 4 x 3,6 m og gönguhurð, lofthæð er 4,6 m milliloft er innst í salnum ca. 25,0 fm. samtals um 126,4 fm. Húsnæðið sem er að mestu einn salur með snyrtingu, góðri lýsingu, vel málað, hiti, vatn og rafmagn. Milliloft er snyrtilega inn- réttuð skrifstofa. Seljandi á einnig samskon- ar pláss við hlið þessa, einnig vel frágengið með heldur stærra millilofti sem einnig kem- ur til greina að selja. BREKKUHÚS FYRIR FJÁR- FESTA Til sölu fallega innréttað verslun- arpláss á fyrstu hæð 159 fm að stærð með góðum leigusamning. Þetta er hentugt hús- næði fyrir fjárfesta. Áhv. 13,8 m. V. 20,8 m. EYJARSLÓÐ-VERKST.SKRIF- ST. Til sölu gott atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum. Neðri hæð er nánast einn salur með snyrtingu. Góð lofthæð og stór innkeyrslu- hurð. Efri hæð fallega innréttuð skrifstofu- hæð, að hluta í útleigu. Gott lán áhvílandi. MIÐSVÆÐIS - AUSTURBÆR Til sölu ca 2x 300 fm skrifstofu og iðnaðarhúsn. á 2 hæðum stutt frá miðbænum. Góð loft- hæð. Burður á 2.hæð ca 1000 kg pr. fm. Stigahús er þannig að hvor hæð getur verið sjálfstæð eining . Húsið stendur á reit sem verið er að deiliskipuleggja og eru líkur á að byggja megi við og amk. tvær hæðir ofaná húsið.Húsið er nýlega einangrað og múrk- lætt að utan. Þetta er eign sem gefur mikla möguleika til breytinga. GLÓSALIR - BÍLSKÝLI - ÚTSÝNI Mjög falleg 3ja herb íbúð á sjöttu hæð í ál- klæddu lyftuhúsi byggt 2001. Íbúðin skiptist í hol, þvottaherbergi, stofu með útgangi út á suður-svalir, eldhús með fallegri innréttingu, baðherbergi með baðkari og sturtu-klefa og tvö rúmgóð svefnherb. með skápum. Í kjall- ara er rúmgóð geymsla. það er fallegt parket á öllum gólfum nema á baðherb. og þvotta- herb. eru flísar. Uppl. á skrifstofu. EFSTASUND - SÉRINNGANGUR Mikið endurnýjuð 3ja herb. 91 fm íbúð á jarð- hæð/kjallari, þ.e. íbúðin er kjallari garðmegin en jarðhæð inngangsmegin. Íbúðinni fylgir 18 fm íbúðarherbergi í geymsluskúr sem er með snyrtingu en er notað sem geymsla í dag. Íbúðin er m.a. stofa, borðstofa, nýtt eldhús, nýtt flísalagt baðherb. tvö svefnherb. o.fl. Þvottaaðstaða í íbúð. Parket og flísar á gólf- um. Búið er að endurnýja allar lagnir, þ.e. skólplagnir, frárennslislagnir, raflagnir og raf- magnstöflu. Gler og gluggafög eru endurnýjuð. Hús nýviðgert og málað að utan. Íbúð- inni fylgir sérbílastæði á lóð. Áhv. 7,0 m. Verð 13,3 m. SUÐURHÓLAR Falleg og björt stúdíóíbúð með sérinngangi og sólstofu. Íbúðin er öll nýuppgerð. Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi með sturtu- klefa og alrými með nýrri innréttingu og gólf- efnum. Nýr sólskáli stækkar rýmið og gerir íbúðina mjög bjarta. V. 7,6 millj. NEÐSTALEITI - BÍLSKÝLI Falleg og vel hönnuð 138 fm. íbúð á tveimur hæðum. Neðri hæðin skiptist í 3 svefnherb. með skápum, rúmgóða parketlagða stofu með stórum suður-svölum út af, eldhús með góðri innrét., þvottaherb., baðherb. með flís- um á gólfi og parketlagt sjónvarpsherb. Efri hæðin er tæpir 30 fm. og er að mestu opið rými með gluggum til suðurs og fallegu útsýni. Íbúðinni fylgir geymsla í kjallara ásamt stæði í bílageymslu. Hús og sameign í góðu viðhaldi. Áhv. 5,0 m. V. 20,5 m. Á einum besta stað í Kópavogi á frábæru verði 24 íbúðir, allar með stæði lokaðri í bílgeymslu í lyftuhúsi við Hlynsali 1-3 2 íbúðir 4ra herb. 117 m2 á 5. hæð með stæði í bílgeymslu Verð: 17,500,000 4 íbúðir 4ra herb. 117 m2 á 3. og 4. hæð með stæði í bílgeymslu Verð: 17,400,000 2 íbúðir 4ra herb. 117 m2 á 2. hæð (jarðhæð) með stæði í bílgeymslu Verð: 17,000,000 16 íbúðir 3ja herb. 102 m2 á 2. – 5. hæð með stæði í bílgeymslu Verð: 14,600,000 4ra herbergja 3ja herbergja Þetta er eitt besta verðið í bænum *Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna *Flísalögð baðherbergi í hólf og gólf *Sameign fullfrágengin. *Stórar suðursvalir. *Mikið útsýni. *Greiðslukjör við allra hæfi. *Afhending er í september nk. *Innangengt úr bílgeymsluhúsi. *5 íbúðir seldar Hringið og fáið teikningar Ekki missa af þessum íbúðum, því verðið gerist ekki betra BYGGINGARAÐILAR: Byggingarfélagið Gustur ehf. og Dverghamrar ehf. Söluaðilar:

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.