Fréttablaðið - 12.05.2003, Blaðsíða 33

Fréttablaðið - 12.05.2003, Blaðsíða 33
MÁNUDAGUR 12. maí 2003 33 ■ ■ Ráðgjöf Fyrirgreiðsla og ráðgjöf! Viðskipta- fræðingur aðstoðar við alhliða fjármála- ráðgjöf, samninga við banka, sparisjóði og aðra fjárhagserfiðleika. FOR, Austur- strönd 14, sími 845 8870. FJÁRMÁL-LAUSNIR. Ertu í greiðsluerf- iðleikum? Tökum að okkur að endur- skipuleggja fjármál einstaklinga og smærri fyrirtækja, þ.m.t samninga um vanskil og hagstæðari greiðslubyrði. Símatími frá kl. 14-17. 3 Skref ehf. Lág- múla 9. S. 533 3007. ERTU Í GREIÐSLUERFIÐLEIKUM? Sjá- um um að semja við banka, sparisjóði, lögfræðinga og aðrar stofnanir og ýmis- legt fleira, fyrir eintaklinga og smærri fyrirtæki. Ráð ehf, Ármúla 5. Sími 533 1180. ■ ■ Meindýraeyðing MEINDÝRAEYÐING HEIMILANNA, öll meindýraeyðing f. heimili og húsfélög. Skordýragreining, sérfræðiráðgjöf. S. 822 3710. ■ ■ Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560. ■ ■ Húsaviðhald Húsasmiður auglýsir. Þarftu að láta skipta um rennur, glerja eða mála þak- ið? Tilboð, tímavinna. S. 553 2171. Steinsögun og Kjarnaborun. Smíðum glugga, opnanleg fög og hurðir. Einnig allt annað viðhald. Tilboð, tímavinna. Fagmenn, 20 ára reynsla. S. 892 5545. Múrviðgerðir, flísalagnir, steinsögun, helllulagnir og allt annað viðhald við húseignir. Tilboð/tímavinna. Uppl. í s. 892 5545. ■ ■ Stífluþjónusta Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl. Röramyndavél og viðgerðir á frá- rennslislögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697 3933. ■ ■ Húsaviðhald LEKUR ÞAKIÐ? Við kunnum ráð við því! Þéttingar og húðun með hinum frá- bæru Pace-þakefnum. Uppl. í s. 699 7280. ■ ■ Tölvur ÞARFTU HJÁLP MEÐ TÖLVUNA? Biluð eða bara hægvirk? Kem á staðinn daga sem kvöld. Fljót og góð þjónusta. S. 695 2095. ER TÖLVAN BILUÐ? Mæti á staðinn og kem henni í lag. Traust og góð þjónusta. Verð 5.000. kr. Sel einnig tölvur og íhlu- ti á góðu verði. S. 696 3436. Skoðið til- boðin á www.simnet.is/togg Tölvuviðgerðir á 5.000 kr. Kerfisfræð- ingur kemur á staðinn og klárar verkið. Traust þjónusta & mikil reynsla. Látið fagmenn sjá um verkið. Tölvuþing, s. 568 2006 www.tolvuthing.com Fáðu þér þína eigin .is heimasíðu. Hýsingar frá 1.990 kr. á mánuði með 10 netföngum og 30 Mb svæði. Plúsnet. 577 1717. ■ ■ Dulspeki-heilun Heilun. Ertu með skó á heilanum? Við höfum lausnina fyrir þig. UN Iceland, Mörkinni 1. S. 588 5858, 50% afsl. Opið til kl: 23 öll kvöld. ■ ■ Spádómar Í spásímanum 908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímapantan- ir í sama síma eða 823 6393. SPÁSÍMINN 908 5666. Stjörnuspá, draumráðningar (ást og peningar), and- leg hjálp. Trúnaður, nafnleynd. ÖRLAGALÍNAN 595 2001 / 908 1800. Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, drauma- ráðningar. Örlagalínan betri miðill. Fáðu svör við spurningum þínum. Sími 908 1800 eða 595 2001 (Vísa/Euro). Opin frá 18-24 alla daga vikunnar. ■ ■ Veisluþjónusta ■ ■ Viðgerðir Loftnetsviðgerðir og uppsetningar. Góð þjónusta. Einnig viðgerðir á fjar- stýringum. Visa/Euro Loftnetsþjónust- an Signal, s. 898 6709. TILBOÐ! Sjónvörp - videó - slökkvibún- aður í sjónvörp. Fast verð á videó viðg. Sjónv.viðg. samd. Sækjum/sendum. Afsl. til elli/örorkuþ. Litsýn, s. 552 7095. ■ ■ Heilsuvörur Hvers virði er heilsan þín? Með lítilli fyrirhöfn hjálpar Herbalife þér að breyta mataræðinu til frambúðar. Sendi í póst- kröfu. Berglind í s. 557 2742, www.Heilsan.topdiet.is Ég losaði mig við 22 kg og Jói við 12. Dóra bætti á sig 6 kg og losnaði við mígrenið. Við finnum líka leið fyrir þig. 6 ára reynsla og ráðgjöf. Eggert Herbl. Dr, s. 898 6029. Sojapróteindrykkurinn frá Herbalife er frábær næring fyrir alla, líka fyrir nær- ingarfræðinga. Fáðu fría prufu og heilsuskýrslu. Jonna, 896 0935 & 562 0936. www.heilsufrettir.is/jonna NÝTT Á ÍSLANDI - CAMBRIDGE KÚR- INN. Er fullkomin máltíð sem gefur orku og skjótan árangur. Hreinn kúr er innan við 500 kkal. pr. dag. Þóranna, s. 661 4105/ 661 4109. www.vaxtamot- un.is Léttari, orkumeiri og heilsubetri með Herbalife næringavörunum. http://fanney.topdiet.is S. 698 7204. ■ ■ Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S. 861 5356, olsiar@hotmail.com ■ ■ Snyrting ■ ■ Barnið KENNARAR! Aðferðir Ofvirknibókarinn- ar henta öllum börnum. Nauðsynlegar börnum með athyglisbrest, misþroska, ofvirkni, Tourette og sértæka námserf- iðleika. Umsagnir og netverð á Ofvirkni- bokin.is. Pöntunarsími: 89-50-300. ■ ■ Námskeið Sumarnámskeið fyrir alla aldurshópa. Tölvuskólinn Sóltúni s.562-6212 www.tolvuskoli.net / Skólar & námskeið / Heilsa PÍPULAGNIR VIÐGERÐARÞJÓNUSTA Nýlagnir / breytingar almennt viðhald. Sími 897 6613 GÍSLI STEINGRÍMSSON Löggiltur pípulagningameistari RAYNOR BÍLSKÚRSHURÐIR RAYNOR IÐNAÐARHURÐIR Byggingavörur - timbur - steinull Meistaraefni ehf. Sími 577 1770, fax 557 3994. MÁLNINGAR- OG VIÐGERÐARÞJÓNUSTA Fyrir húsfélög - íbúðareigendur. Málum - smíðum - breytum - bætum. Vönduð vinna, vanir menn. Öll þjónusta á einum stað. HÚSVÖRÐUR EHF S: 824 2500 www.simnet.is/husvordur Svalalokanir og plastgluggar. Húsfélög og verktakar leitið tilboða til okkar. Mjög góð reynsla á t.d. fjölda fjölbýlishúsa í Reykjavík. R.B. samþykkt. Kömmerling profílar og gæðafrágangur. Kemur fullfrágengið frá Danmörku. Plastgluggar & hurðir sími: 588-8444 fax: 588-8411 tölvup: polkrist@binet.is RAF & TÖLVULAGNIR Allar almennar raflagnir, nýbygging- ar, töfluskipti. Sanngjarnt verð. www.heimsnet.is/rafverktaki. Lög- giltur rafverktaki, sími 660 1650.RAF & TÖLVULAGNIR EHF. Steiningarefni Ýmsar gerðir, mikið litaúrval Sandblásturssandur 30 kg. pokar og 1.250 kg. stór- sekkir Gróðurkalk 25 kg. pokar Fínpússning sf Íshellu 2, Hafn- arfirði Sími 553 2500, 898 3995 Prýði sf HÚSAVIÐGERÐIR Steypuviðgerðir, lekavandamál, þak- rennuuppsetningar, þakásetningar, þak og gluggamálning. Trésmíða- vinna, tilboð eða tímavinna. Áratuga reynsla og fagmennska í fyrirrúmi. S. 868-0529 og 565 7449 e. kl. 17 eða 854 7449 rað/auglýsingar „Eru álfar kannski menn“? Mikið úrval af álfum og dýrum til málunar fyrir garðinn þinn Keramikgallery ehf., Dalvegur 16b, 200 Kópavogur, sími 544 5504 Opið mánud.-föstud.10-18-Lokað laugardag SÖGUFRÆGIR TÓNLEIKAR Meðan Ís- lendingar gengu til kosninga síð- astliðinn laugardag hélt Bítillinn Paul McCartney tímamótatón- leika á sögufrægum stað í Róm, nefnilega sjálfu Colosseum-hring- leikahúsinu. McCartney giskaði á það í gríni að þetta væru fyrstu rokktónleikar haldnir þar innan veggja að minnsta kosti síðan Kristur gekk um hér á jörð. Mið- arnir kostuðu tæp 1.000 pund og voru seldir á uppboði á Netinu. 400 manns létu sig hafa það að kaupa miða, en fjöldi manns hékk fyrir utan í von um að heyra eitt- hvað. Ágóði af seldum miðum rann til góðgerðarmála, annars vegar til stuðnings samtökum gegn jarðsprengjum og hins veg- ar til styrktar sögufrægum bygg- ingum í Róm. Tónleikarnir voru eins konar upphitun fyrir aðra tónleika Bítilsins sem fyrirhugað- ir voru á sunnudagskvöld, en þá fyrir utan hringleikahúsið, og þangað var búist við að 300.000 manns kæmu til að hlusta frítt á goðið. Aðstandendur sögðust bú- ast við að Paul lækkaði í græjun- um í háværustu rokklögunum til að trufla ekki Jóhannes Pál páfa í Vatikaninu. Paul McCartney er nú í þann veginn að ljúka tónleikaferð um heiminn sem hefur þegar gert hann að tekjuhæsta poppsöngvara sögunnar. Lokatónleikarnir verða í fæðingarbæ Bítlanna, Liverpool, 1. júní næstkomandi, og nú þegar hafa tvær milljónir manna borgað sig inn á þá. ■ Paul McCartney í Róm: Sögufrægir tónleikar á sögufrægum stað GÓÐAR UNDIRTEKTIR Í RÓM Rokkaði þar sem skylmingaþrælar slógust forðum.

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.