Fréttablaðið - 12.05.2003, Blaðsíða 31

Fréttablaðið - 12.05.2003, Blaðsíða 31
2JA HERB.– 101 RVK Mjög falleg og alveg endurnýjuð íbúð í kjallara. Nýtt rafmagn, hiti, ofnar, innréttingar, skápar, baðherbergi og gólfefni. Húsið er í góðu ástandi. Sjá nánari lýsingu á www.mbl.is Guðrún Helga Rúnarsdóttir 899-6909 gudrunhelga@remax.is - REMAX-KÓPAVOGI SUMARHÚS Í KJÓS Nýtt, mjög fallegt og gott bjálkahús á tveim hæðum á 3500 fm leigulóð í landi Háls í kjós. Tvær hæðir; stofa, eldhús og bað niðri, svefnherbergi uppi. Fermetrar í raun 66. Húsið er byggt út 18 cm bjálkum og vel einangrað. Glæsilegt útsýni yfir Hvalfjörðinn. Birkir Örn sölufulltrúi RE/MAX sýnir eignina. STUDIOÍBÚÐ- 170 SELTJARNARNES Fallega nýuppgerð studíoíbúð á besta stað á Seltjarnarnesi. Íbúðin skiptist í stórt opið rými sem er nýtt sem stofa/her- bergi, snyrtileg hvít eldhúsinnrétting og baðherbergi með nýjum sturtuklefa. Parket á allri íbúðinni nema flísar á baði og forstofu. Íbúðin er ósamþykkt. Gunnar Borg fasteigna- miðlari RE/MAX sýnir eignina. Gunnar Már Borg Sigurðsson EIGNIR ÓSKAST Á SVÆÐI 101 OG 107 Vantar 3-4 herb. íbúð fyrir ákveðinn kaupanda á svæði 101 eða 107. Verðhugmynd 14 - 17 millj. Vantar 4-5 herb. íbúð í vesturbænum fyrir dyggan KR -ing. Verðhugmynd 18-22 millj. Elísabet Agnarsdóttir, 520 9306 / 861 3361, elisabet@remax.is ÓSKA EFTIR EIGNUM Í SELÁSHVERFI -110 RVK Vantar 4-5 herbergja íbúð á tveimur hæðum í REYKÁS, SKÓARÁS, RAUÐ- ÁS, NÆFURÁS EÐA NORÐURÁS. Verðhugmynd 16-20 millj. Elísabet Agnarsdóttir, 520 9306 / 861 3361, elisabet@remax.is EIGN FYRIR FAGURKERA Ein glæsilegasta PENTHOUSE íbúðin í Bryggjuhverfinu. Eign fyrir vandláta, falleg hönnun, mikil lofthæð,náttúruflísar, gegnheilt parket. Innfeld halogen lýsing.Útsýni. Skjólgóðar svalir snúa út í fallegan lystigarð. Viggó Sigursteinsson sölufulltrúi RE/MAX sýnir eignina. Viggó Sigursteinsson, gsm 863 2822 email, viggó@remax.is 112, 3 HERB M/SÉRINNGANGI Hjónaherb. með góðum skápum. Barnaherbergi. Baðherbergi flísalagt . Opið eldhús með ljósri viðarinnréttingu. Stofan er rúmgóð , utangengt út í fullgerðan garð. Íbúðin er með ljósu parketi og snyrtileg í alla staði. Elís og Viggó sýna milli 18 og 19 í dag Góð staðsetning. Viggó Sigursteinsson, gsm 863 2822 email, viggó@remax.is REMAX Suðurlandsbraut - Hrafnhildur Bridde - löggiltur fasteignasali KÓPAVOGUR 3 HERB / TVÍBÝLI Laus nýuppgerð 70 fm á íbúð jarðhæð í tvíbýli í vesturbæ Kópavogs. Íbúð sem búið er að standsetja að hluta: Baðher- bergi með baðkari. Eldhús með nýlegri innréttingu. Gangur. 2x svefnherbergi. björt stofa með gluggum í suður og vestur. íbúð- in er LAUS. Viggó Sigursteinsson Sölufulltrúi RE/MAX sýnir eignina. Viggó Sigursteinsson, gsm 863 2822 email, viggó@remax.is Heimilisfang: Breiðavík Stærð eignar: 87,8 fm Bílskúr: nei Byggingarár: 1996 Brunab.mat: 11 millj. Áhvílandi: 6,5 millj. Verð: 13,2 millj. Heimilisfang: Hraunbraut Stærð eignar: 69,6 fm Bílskúr: nei Byggingarár: 1956 Brunab.mat: Áhvílandi: 4,8 millj. Verð: 11,3 millj. Heimilisfang: Naustabryggja Stærð eignar: 172,3 fm Bílskúr: nei Byggingarár: 2000 Brunab.mat: 24,9 millj. Áhvílandi: 11 millj. Verð: 26,4 millj. Heimilisfang: Eiðistorg Stærð eignar:36 fm Byggingarár: 1980 Brunab.mat: 4,460 millj. Áhvílandi: 4 millj í hagst. lánum Verð: 5,2 millj. Heimilisfang: Auðarstræti Stærð eignar: 67 fm Byggingarár: 1938 Brunab.mat: 8 millj. Áhvílandi: 8 millj. Verð: 10 millj. Einbýli í Breiðholti – verð allt að 30 millj. Einb/par/raðhús í Grafarvogi, Grafarholti, smáíb.hverfi – verð 20-30 millj. Lúxusíbúð við sjávarsíðuna – verð allt að 21 millj. Gott rað/parhús í Ártúnsholti/Selási – verð allt að 20 millj. Fimm herb. íbúð, staðsetning opin – verð 18 millj. Einnig góðar 2ja og 3ja herb. íbúðir. Birkir Örn 520 9302 / 659 2002, birkir@remax.is Birkir Örn 520 9302 / 659 2002, birkir@remax.is VANTAR FYRIR ÁKVEÐNA KAUPENDUR: Þegar lestur meðal 25-49 ára einstaklinga á höfuðborgarsvæðinu á mánudagsblaði Frétta- blaðsins er borinn saman við lestur á fasteignablaði Morgunblaðsins á þriðjudögum kemur í ljós að mun fleiri lesa Fréttablaðið. Enda er Fréttablaðið mest lesna blað landsins. 55% 74% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Alltaf meira lesið Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars/apríl sl. Mest lesna blaðið Heimilisfang: Háls í Kjós Stærð eignar: 41,7 m2 Byggingarár: 2000 Verð: 6,9 millj. Hjallabraut - Hfj. Vel skipul. 4ra herb. 103 fm íbúð á 3ju (efstu) hæð í Hfj. Fjölbýlið er álklætt að utan með yfirbyggðum svölum, stór geymsla eða herb. í kjallara. Áhv. 7,3 m. Verðtilboð! Álakvísl - sérinngangur Falleg 115 fm íb. á 2 hæðum í þríb. með sérinng. og stæði í bílskýli. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð, parket og dúkar á flestum gólfum. V. 15,4 m. Melsel - 2ja íbúða Vorum að fá 268,4 fm einbýlis- hús á tveimur hæðum ásamt kjallara og 49 fm frístandandi, tvöföldum bílskúr samtals 317,4 fm á góðum stað í Seljahverfi. Parket og flísar á gólfum. Möguleiki á 2 íbúðum. Verðtilboð. Sóltún - glæsileg íbúð Mjög snyrtileg 5 herb. 109 fm íbúð á 3ju hæð í nýju lyftufjölb. 4 svefnh., eldhús,baðh., þvottah. á hæð, beyki/hvít eld- húsinnr., beykihurðir. Frábær staðsetning. Verðtilboð. Skipasund - NÝTT! Lítið niðurgr. 72 fm íbúð í snyr- til. þríbýli, frábær staðsetning. Parket á öllum gólfum, snyrtil. eldri eldhúsinnr. flísalagt baðh. m. setbaðkari og stór stofa. Stór og gróin garður. Áhv. 5,8 m, V. 10,4 Laufrimi - gerðu góð kaup! Vel skipulögð 91,5 fm. 3ja herb íbúð í góðu Permaform- húsi m. sérinng. Skólar og þjónusta í göngufæri.Teppi og dúkar á gólfum, geymluloft yfir íb. snyrtil. eldhúsinnr. Áhv.4,6 m. V.12,4 m Hrísateigur - nýtt á skrá! Björt og góð 3-4ra herb. 82,4 fm. íb. á jarðh. í góðu tvíbýli, sérinngangur. Háfur, flísar & eikarinnr. í eldhúsi, baðh. með kari og flísum. Parket á flest- um gólfum.. Áhv. 6,5 m. V. 11,2 m. Framnesvegur - góð eign Vel skipul. 77 fm íb. á rólegum stað í 101 Rvk. Gegnheilt park- et á gang og stofu, dúk á eldh. og teppi á herb. Nýl. tæki á baði, baðkar. Geymsla og þvottah. í sameign. Ásett verð: 11,3 m. LAUS STRAX! Sólheimar - ATH! Laus strax Í einkasölu falleg 72 fm 2ja herb. íbúð á 5. hæð í fjölbýli með lyftu og húsverði. Glæsi- legt útsýni. Íbúðin er öll ný parketlögð, búið að mála alla íbúðina og setja nýja skápa. Laus strax! Verð 10,6 millj. Lindir - Kóp. Vorum að fá glæsilegt 751 m2 húsnæði á besta stað í Lindun- um í Kóp., traustir leigusamn- ingar í stærstum hluta húsins, húsið býður upp á mikla mögu- leika fyrir kaupanda, mikið áhví- landi. Verð 65 millj. ATVINNUHÚSNÆÐI 2 HERBERGJA 3 HERBERGJA 5-7 HERBERGJA EINBÝLI 4-5 HERBERGJA • Óskum eftir 4ra herb. íb. í 107 Rvk. Helst í Grandahverfinu. Ásgeir • Höfum ákv. kaupanda að 5 herb. íb. (4 svefnherb.) í 201. Ásgeir • Leitum að hæð eða einb. fyrir stóra fjölskyldu í 107 og 170 að 22 millj. Ásgeir • Vantar einb / rað / par á svæði 107/109 / 225 verð allt að 23 millj. Oddur • Bráðvantar íbúðir á svæði 101-105 - 107. verð 8-14 millj. Oddur • Vantar íbúð í Hafnarfirði eða Garðabæ verð allt að 15 millj. Oddur Sigurberg Guðjónsson hdl., lögg. fasteigna- og skipasali Ármúla 38 • 108 Reykjavík • Fax: 520-6601 www.eignakaup.is • eignakaup@eignakaup.is Opið 9-17 alla virka daga EIGNAKAUP FASTEIGNASALA – S. 520-6600 Úrval eigna á vefnum okka www.eignakaup.is kíktu og finndu eignina þína

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.