Fréttablaðið - 12.05.2003, Blaðsíða 26

Fréttablaðið - 12.05.2003, Blaðsíða 26
Einb‡lishús ÁSBÚÐ - AUKAÍBÚÐ 243 fm einbýl- ishús á tveim hæðum með 70 fm 2ja herb. aukaíbúð á jarðhæð ásamt 51 fm. innbyggð- um bílskúr, eða samtals 294 fm. Aðalíbúðin (ca. 170 fm) skiptist m.a. stofu og borðstofu, rúmgott eldhús, 4 svefnherb., rúmgott bað- herbergi, sjónvarpshol og þvottaherbergi. Aukaíbúðin (ca. 70 fm) er með sérinngangi og skiptist hún m.a. í stofu, svefnherb., eldhús og baðherbergi. Rúmgóð hellulögð suðurverönd. Sundlaug er í lóðinni. Bílskúrinn er tvöfaldur og er hellulagt plan fyrir framan hann. Hús ný- viðgert og málað að utan og tölvuvert endur- nýjað að innan, m.a. ný gólfefni o.fl. Áhv. 7,4 m. húsbréf og veðdeild, og 5,6 m. lífsj. Verð 28,5 m. VESTURBÆR - GRANDAR Til sölu mjög vandað 320 fm. Einbýlishús, kjallari hæð og rishæð, innbyggður bílskúr, byggt 1982. Í kjallaranum er aukaíbúð m.m. með sérinn- gangi. Aðalíbúðin er forstofa, stórar og glæsi- legar stofur, rúmgott eldhús ofl. Í risinu sem er með mikilli lofthæð eru 4 rúmgóð svefnher- bergi og óvenju glæsilegt og rúmgott baðher- bergi og þvottaherb. Allar innréttingar eru mjög vandaðar. Parket og flísar á flestum gólfum. Í heild vönduð og velumgengin eign. Áhv. 4,1 m. húsbréf og byggsj. Verð 35,3 m. Skipti möguleg. TRYGGVAGATA-VIÐ HÖFNINA Ný komið í sölu um 260 fm. mikið endurnýjað íbúðar og atvinnu húsnæði. Húsið er byggt úr timbri árið 1905 og er járnklætt að utan. Eign- in skiptist þannig að á neðri hæð 194 fm. var rekin leikskóli, á efri hæð er 109 fm. falleg íbúð og hliðarbygging úr steini 66 fm. er innréttað sem verkstæði. Allar lagnir eru annaðhvort nýjar eða ný yfirfarðar. Þetta er mjög skemmtileg eign sem býður upp á mikla möguleika. Áhv. 9,2 m. V. 29,5 m. ÞINGÁS Gott 181 fm timburhús með inn- byggðum 31 fm bílskúr. Húsið stendur á frið- sælum stað. 4 svefnherb., rúmgóð parketlögð stofa, flísalagt sjónvarpsherb., flísalagt bað- herb. með sturtuklefa og baðkari, rúmgott eldhús með nýrri eldavél og þvottaherbergi. Húsið er fallegt, garður í góðri rækt, hiti í stétt- um og skjólgóður sólpallur. Áhv. 7,1 V. 19,9 m. FRAKKASTÍGUR - BÍLSKÚR Mik- ið endurnýjað einbýlishús á 3 hæðum, sam- tals 168 fm. þar af 44 fm bílskúr. Húsið skipt- ist í rúmgott eldhús með ágætri innréttingu, 2 baðherb., borðstofa, sjónvarpsstofa, 3 rúm- góð svefnherb., skjólgóð verönd og bílskúr með geymsluplássi. Áhv. 4,8 m. V. 18,9 m. HRAUNBERG Stór og mikil eign. Um er að ræða tvö hús sem skiptast í þrjár íbúðir og rúmgóðan bílskúr. Öll eignin er í mjög góðu standi og með vönduðum innréttingum og gólf efnum. Sjón er sögu ríkari. Ra›- og parhús STARENGI Gott tæplega 150 fm. raðhús á einni hæð með innbyggðum 35 fm. bílskúr. Húsið skiptist í flísalagða forstofu, rúmgóða parketlagða stofu með útg. út í garð, þrjú rúmgóð parketlögð svefnherb., flísalagt bað- herb. með baðkari og sturtuklefa, eldhús með fallegri innréttingu og þvottaherb. inn af. Bíl- skúr með opnara og geymslu inn af. Þetta er flott eign skammt frá golfvellinum. Áhv. 12,5 m. V. 20,8 m. TUNGUVEGUR 131 fm raðhús sem er kjallari og tvær hæðir. Íbúðin er stofa, borð- stofa, nýtt eldhús, 4 svefnherb., sjónvarpshol, baðherb., snyrting o.fl. Áhv. 7,7 m. húsbréf og byggsj. og 3,3 m. viðb.lán. Verð 14,5 m. Sérhæ›ir LAUFBREKKA – SÉRBÝLI – AUKAÍBÚÐ 192,2 fm sérbýli sem er hæð og ris ásamt 24,4 fm stúdíóíbúð, samtals 216,6 fm. Húsið er klætt að utan með stení- klæðningu. Stærri íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, 5 svefnherb. tvö baðherb. o.fl. Minni íbúðin er stúdíóíbúð og skiptist í anddyri, stofu/svefnherbergi, eld- húskrók og flísalagt baðherbergi í hólf og gólf, tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Eigninni fylgja tvö hellulögð bílastæði með sjó- bræðslu. Verð 21,9 m. SUÐURGATA – HAFNARFIRÐI Góð 144 fm efri sérhæð í fjórbýli með 22 fm bílskúr. Íbúðin er á annarri hæð og er í hana sérinngangur. 3-4 svefnherb., rúmgóð stofa með stórum vestursvölum út af, gestasalerni, flísalagt baðherb. með baðkari og sturtu- klefa, rúmgott sjónvarpshol, þvottaherb. í íbúð og rúmgott eldhús. Bílskúr með vatni og rafmagni ásamt geymsluplássi. V. 17,9 m. 5 til 7 herbergja KLEPPSVEGUR Falleg og töluvert endurnýjuð 5 herb. 118 fm íbúð á annarri hæð. Íbúðin skiptist í hol með skápum, 3-4 rúmgóð svefnherb., eldhús með nýlegri inn- réttingu, rúmgóða stofu með stórum suður- svölum út af, borðstofu, baðherbergi með ný- legum flísum á gólfi og veggjum og þvotta- herb. Nýtt gler í norðurhlið hússins. Þetta er fín íbúð á góðu verði. Áhv. 6,5 m. V. 12,9 m. NAUSTABRYGGJA – ÚTSÝNI 191 fm íbúð sem er hæð og ris ásamt stæði í lok- aðri bílgeymslu í nýlegu glæsilegu fjölbýlsi- húsi. Íbúðin er stofa, borðstofa, sjónvarpshol, 4 rúmgóð svefnherb., vinnuaðstaða, eldhús, baðherb., snyrting, þvottaherb. o.fl. Mikil loft- hæð í risi. Parket og flísar á gólfum. Tvennar suðvestursvalir. Húsið er einangrað og klætt að utan með álplötum. Útsýni. Áhv. 9,3 m. húsbréf. Verð 23,7 m. VESTURBÆR – NÝLEG ÍBÚÐ Til sölu vel skipulögð 5 herbergja íbúð á annari hæð ásamt herb. á jarðhæð í arkitektateikn- uðu húsi sem var byggt 1994, falleg lóð, stór- ar suðursvalir, innbyggt bílastæði. Íbúðin er ekki fullgerð. 4ra herbergja ÁLFHEIMAR Góð fjögura herbergja endaíbúð á jarðhæð við Laugardalinn. Íbúðin skiptist í hol, þrjú svefnherbergi, stofu, bað og eldhús. Gólfefni: parket, flísar og dúkur. Sam- eign nýmáluð, ný teppi og nýjar brunavarnar- hurðir. Húsið var sprunguviðgert og málað ný- lega. Skólp og dren endurnýjað fyrir ca. 5 árum. Verktakar sjá um þrif og slátt lóðar. Hús- sj. 8.654 á mán. Verð kr. 12,5 millj. áhv. 8,3 millj. BARÐASTAÐIR Falleg 4ra herb. enda- íbúð á 2. h. í litlu fjölbýli í Grafarvoginum. Íbúðin skiptist í þrjú rúmgóð parketlögð herb. með skápum, flísalagt baðherb. með baðkari, sturtuklefa og glugga, rúmgóð stofa með vestursvölum út af, eldhús með fallegri inn- réttingu úr kirsuberjaviði og góðum tækjum. Þvottaherb. í íbúð og geymsla í kjallara. Áhv. 9,1 m. V. 14,9 m. EFSTIHJALLI 103 fm 4ra herb. enda- íbúð á sléttri jarðhæð með sérinngangi í litlu fjölbýli. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, sjónvarps- hol, þrjú svefnherb., rúmgott eldhús, flísalagt bað, o.fl. Parket og flísar á gólfum. Hús nývið- gert og málað að utan . Áhv. 6,7 m. húsbréf. Verð 11,9 m. FÍFUSEL – BÍLGEYMSLA Í einka- sölu 4ra herbergja 98,2 fm íbúð á 3. hæð ásamt 10,3 fm íbúðarherbergi í kjallara sem er með aðgangi að sameiginlegu baðherbergi með sturtuklefa, auk 7,5 fm geymslu í kjallara eða samtals 116,0 fm. Íbúðinni fylgir stæði í lokuðu bílgeymsluhúsi. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu með útgangi út á rúmgóðar suðursv., rúmgott nýlegt eldhús, þrjú svefn- herb., baðherb. o.fl. Þvottaherb. í íbúð. Húsið er allt steníklætt að utan og sameign tekin í gegn 2000. Áhv. 6,8 m. húsbréf og 1,2 m. lífsj. Verð 12,7 m. GAUTAVÍK – BÍLSKÚR Mjög falleg 4ra herb. íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli. Sérinn- gangur og gott aðgengi fyrir fatlaða. Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu, rúmgóða flísa- lagða stofu með útgang út í sér garð, 3 rúm- góð svefnherb., eldhús með fallegri og rúm- góðri innréttingu og góðum tækjum, flísalagt baðherb. með glugga og þvottaherb. í íbúð. Bílskúr er 32 fm og er í honum geymsla. Hús byggt 1999. V. 18,9 m. HÁAGERÐI Góð fjögurra herbergja íbúð á fyrstu hæð í í þríbýli. Íbúðin skiptist í hol, baðherbergi, eldús með borðkrók, tvö svefn- herbergi og tvær stofur. Önnur stofan notuð sem herbergi í dag. Gólfefni: dúkar og parket á stofum. Útgengi á viðarverönd. Innangengt í þvottahús í kjallara. Sérgeymsla í kjallara. Verð 11,5 millj. áhv. 4,2 millj. KRUMMAHÓLAR – LYFTUHÚS 4ra herb. 113 fm endaíbúð á 2. hæð í lyftu- húsi. Húsið er allt klætt að utan. Íbúðin er stofa, borðstofa, 3 svefnherb., eldhús, bað- herb. o.fl. Yfirbyggðar suðursvalir. Sameigin- legt þvottaherb. á sömu hæð. Áhv. 4,3 m. byggsj. og húsbréf. Verð 11,5 m. DÚFNAHÓLAR – ÚTSÝNI – BÍL- SKÚR Góð 4ra herb. íbúð á 3ju hæð (efstu) ásamt bílskúr. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherb., austursvalir, rúmgóða stofu með frábæru út- sýni og útgang út á vestursvalir, eldhús með borðplássi og baðherb. með flísum á gólfi og tengingu fyrir þvottavél. Bílskúr er innbyggður í húsið, hann er 24 fm og er í honum vatn, raf- magn og gluggi. Áhv. 7,8 m. V. 11,9 m. GRÝTUBAKKI Falleg 100 fm íbúð á 2.h. Íbúðin skiptist í parketlagt hol, þrjú rúmgóð parketlögð herb. með skápum, flísalagt bað- herb. með tengingu fyrir þvottavél, parket- lagða stofu og borðstofu með skjólgóðum suðursvölum út af og eldhús með snyrtilegri innréttingu. Góð eign á vinsælum stað. Áhv. 6,6 m. V. 11,3 m. LAUFENGI Falleg 4ra herb. 111 fm íbúð á 2.h. í litlu fjölbýli. Íbúðin skiptist í þrjú rúmgóð parketlögð herbergi, flísalagða forstofu með skápum, parketlagða stofu með suð/vestur - svölum út af, eldhús með fallegri innréttingu og borðplássi og baðherb. með baðkari og sturtuklefa. Geymsla og þvottaherb. í íbúð. V. 13,9 m. ÆSUFELL Góð 3-4ra herb. 96 fm íbúð á 4.h. 2-3 svefnherb. Tvær stofur með stórum suðursvölum út af, rúmgott baðherbergi og ágætis eldhús. Skemmtileg eign með frábæru útsýni. Áhv. 2,2 m. V. 10,9 m. 3ja herbergja AUSTURBERG Snyrtileg tæplega 63 fm 3ja. herb. ósamþykkt íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í rúmgott flísalagt baðherb. með þvottaherb. inn af, tvö parketlögð herbergi með skápum, rúmgott eldhús með borðplássi og parketlögð stofa. Hús og sameign í góðu ástandi. Áhv. 3,5 V. 6,2 m. FRAMNESVEGUR – LAUS 3ja herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi á þessum vinsæla stað í Vesturbænum. Húsið stendur á horni Framnesvegs og Holtsgötu með inngangi frá Holtsgötu. Stutt í alla þjónustu og skóla. Ekkert áhv. Verð 11,9 m. Íbúðin er laus. NÓNHÆÐ – ÚTSÝNI Góð 3ja herb. 104 fm íbúð á 2.h. í litlu fjölbýli. Íbúðin skiptist í parketlagt hol með skápum, rúmgóða park- etlagða stofu með fallegu útsýni, suðursvalir, rúmgott eldhús með góðri innr., tvö góð her- bergi með skápum og baðherb. með flísum á gólfi og glugga. Við hlið íbúðar er geymsla. V. 13,9 m. STELKSHÓLAR Góð 101 fm 3-4ra herb. endaíbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli. Íbúð- in skiptist í rúmgott parketlagt hol, stórt eld- hús með borðplássi, búr/geymsla, tvö svefn- herb. með skápum, rúmgóða parketlagða stofu, borðstofu sem má breyta í þriðja her- bergið og flísalagt baðherb. með baðkari og glugga. Hús sprunguviðgert og málað 2002. Áhv. 9,5 m. V. 11,8 m. Brynar Fransson sölumaður samn./skjalagerð sími 575 8503 Jón Ellert Lárusson viðskiptafræðingur sölumaður lögg. fasteignasali Erla Waage ritari sölumaður Jón Þorgeirsson lögg. fasteignasali sölumaður sími 566 2020 Brynjar Baldursson sölumaður sími 698 6919 Sverrir Kristjánsson lögg.fasteignasali sölumaður sími 896 4489 BÆJARGIL – GARÐABÆR Glæsilegt 207 fm einbýlishús sem er hæð og ris með innbyggðum bílskúr. Íbúðin er stofa, borðstofa, arinstofa, vandað eldhús með sér- smíðaðri massífri innréttingu, þrjú svefnherb. flísalagt baðherb. o.fl. Vönduð gólfefni. Húsið stendur á hornlóð og er teiknað af Pálmari Kristmundssyni. Garður teiknaður af Stan- islas Bohic. Afgirtur sólpallur. Verð 29,9 m. VÍÐIMELUR – HEIL HÚSEIGN 279 fm húseign sem er kjallari og tvær hæðir ásamt 33 fm bílskúr. Húsið er teiknað af Ágústi Pálssyni. Húseignin er með tveim íbúðum ásamt bílskúr sem er innréttaður sem skrifstofa. Aðalíbúðin skiptist þannig að á 1. hæðinni er anddyri, tvö herbergi, stofa, borð- stofa með útgangi út á suðvesturvalir með tröppum niður í garð, eldhús með hvítri lakk- aðri innréttingu og nýlegt flísalagt baðher- bergi í hólf og gólf. 2. hæðin skiptist í þrjú her- bergi, mjög rúmgóða sjónvarpsstofu, flísalagt baðherb., þvottaherb. o.fl. Kjallara sem einnig er með sérinngangi skiptist í anddyri, herbergi/geymsla, eldhús, baðherbergi, þrjú herbergi. Rafmagn í húsinu er nýlegt svo og rafmagnstafla. Einnig er þak hússins nýlegt. Þar sem eignin er skráð sem tvær eignir er hægt að fá tvisvar sinnum kr. 8.000.000. kr. í húsbréfum eða samtals kr. 16.000.000. Eignin selst eingöngu í einu lagi. Skipti möguleg á eign á svæði 101-108. 28 ljósmyndir af eigninni á Netinu. FUNAFOLD – ENDARAÐHÚS 201,1 fm endaraðhús á pöllum ásamt inn- byggðum 36,8 fm tvöföldum bílskúr eða sam- tals 237,9 fm. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu með mjög rúmgóðum suðursvölum út af, fjögur svefnherb., sjónvarpshol, rúmgott eldhús, flísalagt baðherbergi, snyrtingu, þvottaherb. o.fl. Parket og flísar á gólfum. Áhv. 7,7 m. húsbréf og byggsj. Verð 25,8 m. NAUSTABRYGGJA Vel skipulögð, björt og glæsileg “penthouse” íbúð, þar sem engu hefur til sparað. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, eldhús, stofu, sjónvarpsherbergi , þvottahús og tvö baðher- bergi. Gæsilegar sérsmíðaðar innréttingar og tæki í allri íbúðinni og lýsing hönnuð af Lumex. Gegnheilt eikarparket á allri íbúðinni nema á baði og þvottaherbergi þar sem eru fallegar flísar. Glæsileg eign í alla staði. V. 22,3 millj. Áhv. 9,3 millj. MÚLAKOT – LUNDAREYKJARDAL Í einkasölu er jörðin Múlakot í Lundareykjar- dal. Jörðin er í um klukkustundar akstursleið frá Reykjavík. Landið er 330 hektarar og eru 43 hektarar af ræktuðum túnum. Grímsá sker landið til suðurs (bakkalengd 3 km.) og eru af henni góðar veiðitekjur. Íbúðarhús er byggt 1997 og er um 150 fm. Útihús eru rúmlega 1.000 fm og eru þau almennt í góðu ástandi. Jörðinni fylgir 2,27% hlutur í jörðinni Gullberastöðum. Þarna eru miklir möguleikar fyrir rétta aðila, m.a. er búið að samþykkja allt að 40 ha. undir sumarbústaði. Möguleiki á að selja jörðina skipt. Möguleiki á að taka upp í 3-5 herb. íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Áhvílandi hagstæð lán. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu. ÖLDUGATA – HAFNARFIRÐI 87 fm einbýlishús á þessum vinsæla stað í gamla bænum í Hafnarfirði. Húsið er stofa, borðstofa, eldhús, nýlegt baðherb., þrjú svefnherb. o.fl. Áhv. 6,2 m. húsbréf. Verð 13,0 m. * Við leitum að 4-600 fm húsnæði fyrir verslun og lager með grófa vöru en snyrti- lega, gott rými fyrir gám og gámamóttöku æskileg. Staðsetning: Vogar, Múlar, Skeifan, Fenin, Skemmu- og Smiðjuvegur. * Við leitum að 600-1000+ verslunarhúsnæði í Múlum, Skeifu eða Fenjum. Gott hús með góðum gluggum og aðkomu. Helst kaup en leiga getur komið til greina. Atvinnuhúsnæ›i vantar www.fasteignamidlun.is - brynjar@fasteignamidlun.is SAMTENGD SÖLUSKRÁ FJÖGURRA FASTEIGNASALA EIN SKRÁNING - MINNI KOSTNAÐUR - MARGFALDUR ÁRANGUR

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.