Tíminn - 04.01.1974, Blaðsíða 10

Tíminn - 04.01.1974, Blaðsíða 10
10 TÍMINN Föstudagur 4. janúar 1974 Kristján Friðriksson: „í NAFNI MÁLFRELSIS" Síftbúift svar vift blaftagrein Björns Dagbjartssonar, sem birt- ist í Morgunblaftinu I. des. s.l., þar sem hann gerir athugasemdir vift erindi mitt Um daginn og veg- inn 19. nóv. s.l. Fyrst vil ég nefna, að þetta svar er svo siöbúið m.a. vegna þess að ég þurfti að fara i ferðalag skömmu eftir að grein Björns birtist. Er á móti fasisma. 1 upphafi greinar Björns er helzt á honum að skilja, að hann sé hneykslaður á þvi, að þjóðfé- lagsþegnarnir skuli fá tækifæri til að láta i ljósi óhindrað og órit- skoðað — skoðanir sinar á mál- efnum þjóðarinnar. Hann virðist vera á móti þessu málfrelsi. Um þetta vil ég segja eftirfar- andi: Þar sem ég er framsóknar- maður er ég eindregið meðmælt- ur málfrelsi, — en andvigur rit- skoðun og hömlum á þvi að mönn- um gefist kostur á að birta skoð- anir sinar. Ég tel hömlur á mál- frelsi — og þar með frjálsri skoð- anamyndun — fasistiskar til- hneigingar. Ég er andvigur öllum fasisma, hvaða lit, sem hann er viö kenndur, þ.e. hvort sem hann er rauður, brúnn eða blár. Ef ætti að fara að ritskoða er- indin ,,Um daginn og veginn”, þá teldi ég það spor i átt til fasisma — hver sem fyrir þvi stæði. Einn af merkustu þáttum i starfsemi Eikisútvarpsins, er að það heldur opnum mikilvægum farvegi til frjálsrar skoðana- myndunar, m.a. með erindaflutn- ingnum.Um daginn og veginn — og raunar i ýmsum öðrum þáttum sinum. Heill sé þvi fyrir þennan þátt i starfsemi sinni. Misskilningur eða rangfærsla. Björn segir: „Óvinur Kristjáns no. 1 var BMH og að þvi er virðist allir þeir, sem hlotið hafa æðri menntun”. Þetta er rangt skilið. Ég var aft ráftast á kröfugcrft BIIM i tilteknu tilviki— en hvorki félagsskapinn að öðru leyti né háskólamenntaða menn. Þetta gefur tækifæri til að lýsa yfir, að ég tel, að meðal háskóla- menntaðra manna séu mjög margir af beztu og þjóðhollustu sonum þjóðar okkar. Og meðal þeirra fjölda af mikilsverðustu starfskröftum hennar — dugandi og ósérhlifna, gáfu- og framtaks- menn á hverra herðum heill og hamingja þjóðarinnar hvilir að verulegu leyti. Og þvi vil ég svo bæta við þetta — úr þvi tækifæri gefst — að ég tel að heiftarleiki islenzkra 'em - bættismanna sé á háu stigi.Þakka ber það sem vel er. Þessi þáttur i fari islenzkra embættismanna verður seint ofmetinn. Þetta á auðvitað jafnt við um háskóla- menntaða starfsmenn eins og aðra. Skemmtilegt atvik Einu sinni vildi svo til, þegar ég var staddur erlendis, að ég heyrði á tal tveggja útlendinga. Svo stóð á, að þeir þurftu nauðsynlega að koma sendingu yfir hafið með is- lenzku farartæki — en rými ekki fyrir hendi. Annar segir: „Við verðum að reyna að múta þeim náungum, sem hafa vald á þvi, hvað er tekið með (af flutningn- um) og hvað látið biða”. Þá svarar hinn, sem þekkti til á þessari afgreiðslustöð: „Það er vonlaust. Þeir eru Islendingar”. Þetta atvik hefur oft yljað mér i huga. Sjálfsvirðingin er eitt af dýrmætum þjóðareinkennum okkar Islendinga. Skólarnir: Það er rétt hjá Birni, að i erindi minu réðst ég nokkuð á starfsemi Háskólans, en tók jafnframt fram, aðég teldi ágalla i háskóla- starfseminni — a.m.k. ekki alla — Háskólanum sjálfum að kenna, heldur að verulegu leyti skorti á stefnumótun i atvinnumálum, af hálfu stjórnmálaforystunnar. Það er einnig rétt hjá Birni, að ég hef gert mér talsvert far um að fylgjast með námskrám ýmissa skóla landsins. Aður fyrr kenndi ég litilsháttar i gagnfræðaskóla, hef átt mörg börn i þessum skól- um og systkinabörn og kynnzt talsvert vinum og kunningjum þessa fólks. Sama er að segja um Háskól- ann, að þar hef ég haft upplýsing- ar um starfsemina frá fyrstu hendi. Niðurstaða min af þessum kynnum er sú, að viða sé mjög illa á málum haldið, bæði að þvi er snertir val námsefnis — kennslu- aðferðir — kennsluaðbúnað — stefnumótun o.s.frv. En skólastarfsemina i heild tel ég ótviræða eina af mikilvægustu starfsemi, sem fram fer i landinu. An hennar væri nútima þjóðlif ó- hugsandi — bæði andlega og efnislega. 1 þessa starfsemi er varið ó- hemju fjármagni. Af þessum sökum — er sivak- andi , opinská, drengileg gagn- rýni alveg bráðnauðsynleg. Það er ákveðin sannfæring min, að misheppnað skólastarf og einkum of löng skólaseta geti valdiö and- legum skemmdum, leti og fram- taksleysi. Ég vil ekki missa glæpinn Björn átelur, að ég hafi „ráðizt á fólkið i samninganefnd eins starfshóps og brigzlað þvi um, óþjóðhollustu, glæpastarfsemi eyðileggingu gjaldakerfis lands- ins og óverjandi skemmdarstarf- semi”. Það hefur alltaf verið talið vita- vert að brigzla fólki um, að það hafi framið „glæpi”, sem það hef- ur ekki framið — eða ekki gert til- raun til að fremja. Eg viðurkenni þvi, að það hefði verið rangt af mér og siðferðilega óverjandi framkoma — ef ég hefði brigzlað fólki um ofan- greindar vammir að ástæðu- lausu. En þennan „glæp" vil ég ekki misssa. Eins og hvert annað rugl. Björn Dagbjartss. vitnar i Jón Sigurðsson, hagrannsóknastjóra og segir: „Samkvæmt hans niðurstöðum virftist mega álykta (leturbreyting K.F.) að kaup- gjaldið hafi tiltölulega litil áhrif á visitöluna, heldur sé lögmálið um framboð og eftirspurn aðalatrið- ið. Af þvi lögmáli leiði svo yfir- borganir, yfirvinnu og allskonar greiðslur undir borðið”. Ekki veit ég i hvaða „niðurstöð- ur” hagrannsóknastjóra er þarna verið að vitna. Hitt veit ég, að þarna eru ranglega færð rökin. Og ekki hef ég trú á, að með sann- indum sé hægt að bera J.S. rang- færslur á brýn, þeim gáfaða og ágæta embættismanni. Augljóst er, að milli 45 til 70% kauphækkun fjölmenns launþegahóps eins og BHM sannanlegá hefur farift fram á og ekki farift dult meft, mundi auðvitað þýða a.m.k. allt að þvi tilsvarandi hækkun ann- arra launastétta i landinu. Og ég held að sá blindingi sé vandfund- inn, sem ekki sér, að slik koll- steypa mundi valda stjórnlausri verðbólgu. Sú röksemd B.D. „að kaup- gjaldið hafi tiltölulega litil áhrif á visitöluna” — (hvernig sem sú röksemd er fengin eöa tilkomin) — fær með engu móti staöizt— og fer viðs fjarri að svo sé. Kaup- gjaldið i landinu sem heild er ein- mitt meginatriöið — já lang veigamesta atriðið, sem hefur á- hrif á visitöluna — og þar með allt verðlag i landinu. Þetta er aug- ljóst af þeim sökum einum að ná- lægt 75% þjóðarteknanna er greiddur út sem laun i einhverri mynd. Það kann að villa um fyrir sumum i þessu sambandi, að kaupgjald hefur ekki strax áhrif á verð erlendrar vöru en jafnframt þvi sem ógrundvölluð almenn kauphækkun leiðir til gengisfell- ingar gjaldmiðilsins, sem koll- steypa á borð við þá, sem BHM fer fram á, mundi strax gera, þá hækkar einnig verðlag á erl. vörum. Sama er að segja um all- an byggingarkostnað — siöan húsaleigu — landverð o.s.frv. Ógrundvölluð kauphækkun fer mjög fljótlega út i allt hagkerfið til hækkunar alls verðlags. En hvað er svo „ógrundvölluð” kauphækkun? Þaö er sú kaup- hækkun, sem ekki byggist á framleiðniaukningu — eða al- mennum bótum á viðskiptakjör- um út á við. Viðskiptakjör tslendinga út á við hafa að visu batnað um 2—3% s.l. 2 ár og gæti það út af fyrir sig réttlætt ofurlitla almenna kaup- hækkun, en þó sizt fram yfir þær hækkanir, sem núverandi visitala veldur. Kauphækkanir, sem þar eru fram yfir, eru ekkert annað en gengisfellingarkauphækkanir. Með þeim er verið að safna i enn eina gengisfellingu og þvi laun- þegum sist i hag. Þetta vita allir, sem ekki eru svo andlega latir, að þeir nenna ekki eða vilja ekki setja sig inn i þessi málefni. En háskólamenntuðum manni eins og B.D. ætti sannarlega ekki að vera andleg ofraun að setja sig inn i þetta. Hvað svo um „glæpina"? Lamb í staðinn fyrir kú. Til hvers hefði það leitt, ef orð- ið hefði verið við kröfum BHM? Reyndar segir B.D. að löngu sé búið að endurskoða og lækka kröfurnar verulega. Hvers vegna var annars verið að lækka sann- gjarnar kröfur verulega? Þær kröfur sem B.D. segir að hafi hlotið eins lýðræðislega meðferð og mögulegt var. Það hefur þó væntanlega ekki sett geig að þeim frómu herrum, sem ferðinni réðu? Og nú er aftur búið aö hækka þessar kröfur i sama far og áður, eftir þvi sem ég bezt veit. Og nú eru þær hæstu komnar yfir 200 þús. á mánuði með visitölu. Hver sem er getur sannfært sig um, að ef orðið hefði verið við kröfum BHM, þá hefði það þýtt raunverulegt verðfall gjaldmið- ilsins, bæði inn á við og út á við seni svarar helmingiánæstu miss erum og meira siðar (þ.e. hlutur, sem nú kostar 1000 kr. mundi eftir nokkra mánuði eða misseri kosta 2000 kr.) Þetta mundi þýða, að sá sem nú á sparifé sitt i banka, segjum eitt kýrverð, hann getur að likindum aðeins keypt sér lamb fyrir andvirðið — eftir nokkurn tima. Verðmuninum hef ur með hinni hóflausu kröfugerð verið „stolið” af honum. Ekkjan — eða láglaunamaðurinn.sem er að reyna að spara saman fé til einhverra nota siðar — eða sér til öryggis, er sviptur verðmæti þvi, sem hann lagði inn. Er þetta ekki nokkurs konar „glæpur”. Óverð- ugir, þ.e. þeir, sem ekki hafa til unnið, hafa náð i verðmæti hans. Og hér er ekki um að ræða að hnupla 1000 krónum frá einum og einum manni eins og smáþjófar gera — heldur er hér verið að hafa fé af þúsundum saklausra manna og i mjög mörgum tilvik- um einmitt af þeim fátækustu. T.d. er verið að eyðileggja allt það sparifé, sem verkalýðshreyf- ingin hefur safnað i lifeyrissjóði sina, nema — vel að merkja — ekki sjóði opinberra starfs- manna, þvi þeir eru verðtryggð- ir! Þetta dæmi, sem ég tók er að- eins eitt atriði af ótal mörgum sem eyðilegging peningakerfisins hefur i för með sér. Lítilsvirðandi hjal um iðnað. B.D. lætur sér sæma að tala litilsvirðandi um iðnaðinn. Eink- um smáiðnaðinn. Ég get frætt Björn um það, að verðbólga er iðnaði ekki hagstæð. Hún gengur af mörgum greinum hans dauð- um. Jafnvel fyrirtæki, sem eru sæmilega rekin, geta ekki staðizt verðbólguþróunina. Þau geta ekki samtimis greitt skatta.greitt niður skuldir — og staðið undir verðhækkun á unnum og óunnum birgðum, sérstaklega þegar bankakerfið offjármagnar sumar atvinnugreinar, t.d. stofnsjóði sjávarútvegs og fl„ tekur fullan þátt i verðbólgunni að þvi er suma atvinnuvegi varðar, en neitar aft taka þátt i verftbólgunni gagnvart iftnaftinum. En hvað sem þessu liður er sparifjár- myndun nauðsyn i hverju þjóðfé- lagi, en hana lamar stórskemmt eöa hálfónýtt peningakerfi. Inn- lend sparifjármyndun er nauðsyn vegna margháttaðrar uppbygg- ingar og til rekstrarstuðnings við alla atvinnuvegi. Ef hún er úr sögunni, þá lamast flestar starfs- greinar þjóðarinnar. . Hver er svo sá seki, sá sem ger- ir kröfur, sem sannanlega mundu stórskemma peningakerfiö — efta hinn, sem reynir aö hamla gegn þeirri skem mdarstarfsemi. Hvers er glæpurinn? Kjaradómi er vandi á höndum. Eins og áður segir, er ég enginn óvinur háskólamanna. Ég er sammála B.D. um það, að nauð- synlegt er að veita þeim góð k.jör. Við ákvörðun kaupgjalds til þeirra verður að hafa i huga bæði „ævitekjur” sérhæfni o.s.frv. Einnig það, að sumir þeirra eru hæfir fyrir a-lþjóðlegan markað, ef svo má segja. Þjóðinni á að vera kappsmál að halda i þá og veita þeim góð vinnuskilyrði. En hitt er svo lika á að lita, að það getur- verið mjög viðsjárvert þjóðhagslega séð, að menn i opin- berri þjónustu hafi yfirleitt betri kjör en atvinnuvegirnir (sem að miklu leyti eru starfræktir af einkaaðilum) geta boðið. Einkaframtakið verður helzt að geta boðið betri kjör en riki og bæir. (Þetta á þó ekki við um þýð- ingarmestu „toppstöður”.) Þetta skal nú rökstutt. „---------munt þú engu fyrir týna nema lífinu". Þannig hljóðuðu ógnar orð i fornum stil. Það er þetta, sem hið opinbera og aðrir segja við fyrirtæki einka- aðilanna til sjós og lands ogm.a. i iðnaði — ef ekki tekst að standa i skilum með skatta og skyldur. Þetta hefur það i för með sér, að bráðnauðsynlegt er fyrir fyrir- tæki einkaaðilanna að geta boðið heldur betri kjör, en það opinbera býður. Það opinbera má ekki geta boðið bezta vinnukraftinn afeinka- framtakinu. Fyrirtækin verfta að standa sig. Annars er þeim slátrað. Opinber um fyrirtækjum er sjaldan slátr- að, þó einhver linka sé i starfsemi þeirra. Ég skal taka dæmi. Eitt opin- bert fyrirtæki hefur verið athug- að. Þar reyndust fjarvistir milli 7 og 8% af heildar dagvinnutima stofnunarinnar. Sami athugandi gerði könnun á tilsvarandi fjar- vistum 30 iðnfyrirtækja. Þar reyndust tilsvarandi fjarvistir þó ekki nema um 2,5% — eða um þrisvar sinnum minni — og þó eru afköst i islenzkum iðnaði sannan- lega lakari en viða gerist hjá iðn- aðarþjóðum. Ekki er vitað um, að sama gildi um opinbera starfsemi yfirleitt eins og fram kemur i fyrrgreindri rannsókn. Sum opin- ber fyrirtæki eru vel rekin. Onnur illa og dregur það að sjálfsögðu niöur tekjur allra þjóðfélags- þegnanna. Hitt er vist og augljóst, að svipa dauðans hvin sifellt yfir höfði einkafyrirtækjanna, en ekki á sama hátt yfir höfði þeirra opin- beru. Einkafyrirtækin verða að vera fær um aö greiða skatta sina, m.a. til aö geta borgað fjarvistar- timana hjá hinu opinbera. Ég vik ekki að misskilningi B.D. á tillögum minum um auð- lindaskattinn, en læt nægja að visa i blaðaviðtal, sem ég geri ráð fyrir að birtist um það efni. Óska ég svo þess að siðustu, að starfs- menn i BHM fái hæfilega umbun verka sinna, og að þeim auðnist að vinna vel og dyggilega fyrir land og þjóð.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.