Tíminn - 04.01.1974, Blaðsíða 11

Tíminn - 04.01.1974, Blaðsíða 11
Föstudagur 4. janúar 1974 TÍMINN 11 Útgefandi Framsóknarflokkurinn Framkvæmdastjóri: Kristinn Finnbogason. Ritstjórar: Þór- arinn Þórarinsson (ábm.), Jón Helgason, Tómas Karlsson. Auglýsingastjóri: Steingrimur Gislason. Ritstjórnarskrif- stofur i Edduhúsinu við Lindargötu, simar 18300-18306. Skrif- stofur i Aðalstræti 7, simi 26500 — afgreiðslusimi 12323 — aug- lýsingasimi 19523. Askriftagjald 360 kr. á mánuði innan lands, i lausasölu 22 kr. eintakið. Biaðaprent h.f. Sni ■ ■■ —■ ■ >/ Árásir á Nato í forustugrein Morgunblaðsins i gær er m.a. komizt að þeirri niðurstöðu, að stefna Sjálf- stæðisflokksins byggist á traustum grunni og þvi til sönnunar er m.a. vitnað i áramótagrein Geirs Hallgrimssonar. Þegar nánar er aðgætt er þessi trausti grunnur fólginn i þvi að gera litið úr Atlantshafsbandalaginu og þeirri yfir- lýsingu þess, að árás á eitt aðildarrikið sé árás á þau öll og verði mætt af bandalaginu i samræmi við það. Þessi yfirlýsing Atlantshafs- bandalagsins hefur þó nægt til þess að tryggja frið i Evrópu i aldarfjórðung og þátttökuriki bandalagsins hafa þvi búið við frið og öryggi. Mbl. þykist a.m.k. i orði kveðnu styðja Atlants- hafsbandalagið, en tekur þó, ásamt forkólfum Sjálfstæðisflokksins undir róg þeirra, sem reyna að telja bandalagið litilsvirði og sátt- mála þess og yfirlýsingum sé þvi litið eða ekkert að treysta. Þess vegna verði ísland að vera hersetið. Varnir Islands hafa siðastliðinn aldar- fjórðung byggzt á þátttöku i Atlantshafsbanda- laginu. Það hefur ekki komið til mála hjá núv. rikisstjórn að ætla að breyta þessum megin- grundvelli varnarstefnunnar. Þvert á móti er þvi yfirlýst af stærsta flokki stjórnarinnar, að stefna hans sé að ísland verði áfram i Atlants- hafsbandalaginu að óbreyttum ástæðum. Það, sem nú er hins vegar verið að undirbúa, er að framfylgja þeirri margyfirlýstu stefnu þeirra þriggja flokka, sem upphaflega stóðu að þátt- tökunni i Nato, að hér sé ekki erlendur hér á friðartimum. Af hálfu íslendinga var marg- tekið fram og áréttað, þegar gengið var i Atlantshafsbandalagið, að íslendingar vildu ekki og myndu ekki taka á sig neina slika kvöð. Þvi var þá yfirlýst, af utanrikisráðherra Bandarikjanna, að engin slik kvöð fylgdi þátt- töku i bandalaginu, enda yrði það á valdi íslendinga að meta þetta sjálfir. Þrátt fyrir það, þótt ísland tæki ekki á sig neinar skyldur i þessum efnum, töldu hin þátttökurikin það mikilsvert, að ísland yrði i bandalaginu, þar sem það væri þá ekki hlutlaust svæði, sem yfir- gangssinnaðir aðilar reyndu að slá eign sinni á i trausti þess að það væri varnarlaust. Þátt- taka íslands i Nato væri yfirlýsing um, að landið yrði varið, ef á það yrði ráðizt, þótt íslendingar hefðu sjálfir ekki her og hér væru ekki erlendar hervarnir. Ákvörðunin um þátttöku íslands i Atlants- hafsbandalaginu var ekki tekin fyrr en allar þessar yfirlýsingar lágu fyrir. Óneitanlega eru friðarhorfur i heiminum nú allt aðrar og betri en þá var. Þvi er eðlilegt, að nú sé hafizt handa um brottför hersins i samræmi við fyrri yfirlýsingar. Með þvi er ísland ekki að vikja sér undan neinum skyldum við Nato. Þvert á móti hefur komið fram, að ísland er ekki aðeins reiðubúið til að uppfylla skyldur sinar við bandalagið samkv. 7. grein varnarsáttmálans, heldur til að veita Nato ýmsa fyrirgreiðslu umfram það, sem þar segir. Sjálfstæðisflokkurinn og Mbl. ættu að hætta þeim ljóta leik að gera litið úr Nato og gildi sáttmála þess og yfirlýsinga. Það er vatn á myllu þeirra, sem vilja koma íslandi úr banda- laginu. Ritstjórnargrein úr The Times, London: Friður kemst ekki á án Palestínumanna Þeir verða að fá aðild að Genfarráðstefnunni Arafat. foringi Frelsishreyfingarinnar 21. DESEMBER settust full- trúar Araba og Israelsmanna i fyrsta sinni hvorir andspænis öðrum til þess að ræða stjórn- málalausn i löndunum fyrir botni Miðjarðarhafsins. Þessa dags verður áreiðanlega minnzt i sögunni, hver svo sem niðurstaðan verður af samningaviðræðunum. Fulltrúar beggja eru fullir tortryggni og vantrúar þegar þeir setjast að samningaborð- inu. Arabar draga i efa, að Israelsmenn muni nokkurn tima af fúsum og frjálsum vilja hverfa á burt af þeim landssvæðum, sem þeir hafa hernumið. tsraelsmenn eru hins vegar tórtryggir á, að Arabar séu i raun og veru reiðubúnir að viðurkenna til- veru Israelsrikis og lifa i friði við það. ISRAELSMENN velta fyrir sér fram og aftur muninum á tveimur arabiskum orðum, sem bæði tákna frið, eða salaam og sulh. Arabiskir stjórnmálamenn viðhafa eink- um orðið salaam þegar þeir tala um frið, en tsraelsmenn halda fram , að það orð þýði i raún og veru aðeins frið til bráðabirgða, eða eins konar vopnahlé. Óski Arabar fyrst og fremst eftir þess háttar friði vilja þeir með öðrum orðum aðeins bæta aðstöðu sina til þess að hefja ófrið að nýju siðar meir, segja tsraelsmenn. Þeir segjast telja hreina fásinnu að fórna góðri hernaðaraðstöðu fyrir þess háttar frið. HVAÐ veldur þvi, að Arabar eiga bágt með að sætta sig við sulh — fullan og einlægan frið — við tsrael? Þvi er auðsvarað og svarið felst i einu orði: Palestina. Allar þjóðir eru nú farnar að viðurkenna, að þetta orð tóknar ekki framar einungis flóttamannavandamál, heldur alvarlegan stjórnmálavanda. Ef til vill er unnt að neita þvi, að Palestinumenn hafi getað talizt þjóð árið 1948 en það eru þeir vissulega orðnir nú. Þeir hafa orðið að sæta þvi sameiginlega i 25 ár, að þreyja vegabréfslausir og án þess að eiga varanlegt þak yfir höfuðið, og þetta riður bagga- muninn. Undangengna mánuði hafa æ fleiri tsraelsmenn gert sér þessa staðreynd ljósa. Verka- mannaflokkurinn, sem fer með völd i tsrael, hefir meira að segja neyðzt til að viður- kenna, með afar óákveðnu orðalagi þó, þjóðlega tilvist Jordaniumanna og Palestinu- manna. MJÖG margir Israelsmenn lita svo á, að sérhver hernaðarathöfn rikisins, allt siðan að það var stofnað, hafi verið lögmæt varnarráðstöfun og ekkert annað. Þeir hinir sömu væru eigi að siður reiðu- búnir að viðurkenna, að stofn- un rikisins hafi farið fram á þann veg, að Palestinumenn hafi óhjákvæmilega verið órétti beittir. Ef til vill er að renna upp fyrir tsraelsmönn- um, að ef þeir vilji raun- verulegan frið við Arabarikin verði þeir sjálfir að byrja á þvi að ná friði við Palestinumenn. Ýmislegt bendir til, að Pal- estinumenn séu loks reiðu- búnir til að fallast á frið. Þeir Palestinumenn, sem búið hafa við hernám tsraelsmanna undangengin sex ár, gera sér fulla grein fyrir tilveru tsraelsrikis og mætti. Þeir vita mætavel, að Israelsrfki verður ekki afmáð i einu vet- fangi eða átakalaust. Þeir kunna að óska eftir að fá að flytjast til fyrri heimkynna sinna i Jaffa eða Haifa, en úr þessum óskum dregur óneit- anlega sú vissa, að nú eru þetta israelskar nútimaborg- ir, sem likjast aðeins að litiu leyti borgunum, sem þeir bjuggu i forðum daga. VERA má, að þorri þeirra flóttamanna, sem búið hafa utan Palestinu, geri sér ekki fulla grein fyrir þessu. Leið- togar andspyrnuhreyfingar Palestinumanna vita hins vegar vel, að markmiði þeirra um „sameinað lýðræðisriki i trúarlegri einingu” i Palestinu verður ekki með nokkru móti náð fyrr en einhvern tima i órafjarlægri framtið. Margir þeirra eru reiðubúnir að at- huga þá iausn að minnsta kosti til bráðabirgða, að riki Palestinu-Araba verði stofnað við hliðina á riki Gyðinga. Enn hafa leiðtogar tsraels- manna tekið þessari hugmynd með háði og spotti einungis. Þeir halda fram, að riki þetta yrði of litið tii þess að þvi væri lifvænt efnahagslega, og auk þess hlyti öryggi tsraels að stafa af þvi stöðug hætta, að minnsta kosti ef leiðtogar skæruliða færu þar með stjórn og nytu aðstoðar Rússa. PALESTINUMENN verða sjálfir að taka sinar ákvarð- anir að þvi er fyrra atriðið varðar. Flestir þeirra vildu efalaust fegnir hafa náið samband ef ekki rikjasam- band við Jordaniu, að minnsta kosti ef þeir gætu reitt sig á, að það samband yrði ekki til þess, að þeir yrðu að nýju að lúta arfbundinni stjórn Hussein konungs. Ekki verður séð, að Palestinumönnum beri á nokkurn hátt að láta tsraelsmenn ráða fram úr þessu máli fyrir sina hönd. Hvað öryggið varðar hlýtur friðarráðstefnan að hafa sitt að segja fyrst og fremst, Friðarsamningarnir verða að vera bindandi fyrir Palestinu- menn og þess vegna verða þeir að eiga sina fulltrúa á ráðstefnunni. Ekki skiptir miklu máli þó að þeir eigi ekki setu á ráðstefnunni meðan aðeins er rætt um „brottflutn- ingherja” frá Egyptalandi, en þeir verða að vera setztir að samningaborðinu þegar farið verður að fjalla um kjarna máisins. ISRAELSMENN eru vita-. skuld andvigir þvi, að setjast að samningaborði með „hermdarverkamönnum”. Þeir andmæla rétti Frelsis- hreyfingar Palestinu til þess að koma lram fyrir hönd allra Palestinumanna, og eru þar á sama máli pg Hussein konungur. Fyrrverandi hermdarverkamenn hafa orðið virkir stjórnmálamenn i mörgum rikjum, ekki Siður i tsrael en annars staðar. Réttur Frelsishreyfingar Pal- estinu til þess að koma fram fyrir hönd Palestinu- manna verður ekki úrskurðað ur á fullnægjandi hátt fyrri en að frjáls stjórnmálasamtök geta tekið til starfa á vestur- bakka Jordan og Gaza- svæðinu,og frjálsar kosningar fara þar fram. Hér verður hið sama uppi á teningnum og áður, þegar betur er að gáð. Palestinu- menn verða sjálfir að kveða á um, hver komi fram fyrir þeirra hönd, en tsraelsmenn hafa þar ekki ákvörðunarrétt. Vilji Palestinumenn, að Frelsishreyfingin komi fram fyrir þeirra hönd, er bæði ósanngjarnt og auk þess til- gangslaust fyrir tsraelsmenn að reyna að semja um framtið þeirra við einhverja aðra. tsraelsmenn geta ekki gert sér vonir um að koma á raunveru- legum og varanlegum friði við arabiska granna sina fyrr en að þeir semja þar um við þá fulltrúa, sem Palestinumenn hafa sjálfir gefið gild umboð. Þ.Þ.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.