Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 12.06.1975, Blaðsíða 13

Atuagagdliutit - 12.06.1975, Blaðsíða 13
Århusime kalåt- dlit 300.000 kr. pissariaKarpait kalåtdlit igdluat K'AJAK* Århus- ime, katerssorfiussartoK kalåtdli- nut inusugtunut utorKaunerussu- nutdlo 200 migssåinut Århusip erKånitunut angnertumik suliniu- teKalersimavoK. katitdlugit katerssorniarneKå- såput 300.000 kr. Århusip kommu- niata igdlo tuniussånut pisatser- suinigssamut iluarsåussinigssa- mutdlo, tåuna kalåtdlit peKatigig- fisa sulineranut atortugssauvdlu- ne. igdlutåvat, sujornagut Diakon- højskoliusimassoK, inigssisimavoK Dalgas Boulevard-ime. igdlo År- husip kommunianit pisiarineKar- simavoK, akeKarsimavdlune ator- figssaminut iluarsautisagune 1 mill. kr. tåukulo ilait 300.000 kr. K'AJAK'-mit katerssugagssåu- savdlutik. KGH-ip nagdliutorsiornerane takutitsineKarnerata nalåne År- husime perKåmersume K'ajaK ba- zareKarsimavoK, taimatutdlo ka- låtdlit inusugtut, ilåtigut kalåtdli- sut atugkersordlutik takutitsineK uméssuseKalersisimavdlugo. ukiup ingerdlanerane kalåtdlit peKatigigfingmut ilaussortat ag- ssagssordlutik sulisimåput kussa- nartulianik, bazarime tunineKar- tunik, taimatutdlo kussanartuliat Kalåtdlit-nunånit pissut KGH-ip tikiusimassai bazarime tunineKar- put. Århusime peKatigigfingmut pi- ngårtiivoK igdlutåme iserternig- ssaK, månalo taimalo ånrigssussi- nigssamut tunissuterpagssuit ti- guneKarérsimåput. taimatut tai- neKarsinåuput Julemærke-komi- timit tiguneKarsimåput 5.000 kr., K'eKertarssuvdlo kommunianit 1.000 kr. tåuko saniatigut inuinait atausiåkåt amerdlaidssut tunissu- teKarsimåput. K'AJAK' åma aku- erssissumik pisimavoK enuiiniar- titsinigssamut, erKugagssat mar- dluk angnerit tåssauvdlutik Ka- låtdlit-nunanut angalanerit fjern- synilo Kalipautilik. erKuiniartitsi- nikut tåssuna neriutigineKarpoK 50—1000.000 kr. ericåne angunenå- sassut. KGH-ip nagdliutorsiornerane aningaussauteKarfingmit tigune- Karsimåput 43.000 kr. sulilo av- dlanik tunissutinik pigssarsiniar- niarput aningaussauteKarfit åssi- gingitsut sågfiginerisigut. tamåna nåmagsineKarérsimångigpat K'A- JAK' åma landsrådimut igdlo- Karfiuvdlo ikingutigissånut K'a- Kortumut aningaussanik Kinute- KarniarpoK. kisiåne åma inungnit atausiåkånit tunissutigssat Kuja- runeKåsåput. -rg. una åssilissauvoK K'ajaK tombo- laKartitsingmat Århusime. Grønlændere i Århus skal skaffe 300.000 Grønlænderhuset KAJAK i År- hus, der er samlingssted for om- kring 200 unge og ældre grøn- lændere i Århusområdet, er gået igang med et storstilet projekt. Der skal skaffes 300.000 kr. til ind- retning af det nye grønlænderhus, som kommunen har stillet til for- eningens rådighed. Det koster omkring 1 mill. kr. at istandsætte bygningen, og heraf skal KAJAK altså skaffe de 300.000 kr. En del af pengene er allerede skaffet. KAJAK har haft indtæg- ter på en basar i forbindelse med KGH's jubilæumsudstilling i År- hus. Foreningen har solgt grøn- landsk husflidsarbejder. Fra jule- mærkekomiteen har man mod- taget 5.000 kr., fra KGH's jubi- læumsfond 43.000 kr., og fra God- havn kommune 1.000 kr. KAJAK har fået tilladelse til at holde et lotteri, hvor hovedge- vinsterne er to rejser til Grønland og et farvefjernsyn. KAJAK søger Grønlands Landsråd og kommu- nalbestyrelsen i venskabsbyen Ju- lianehåb om tilskud, og man hå- ber på mange bidrag fra enkelt- personer. Det er vigtigt fo.r KA- JAK, at man får sig godt indrettet \ det nye hus. Billederne viser forskellige ak- tiviteter i forbindelse med KA- JAK's tombola i Århus. SØSPORT 75 Stort nyt katalog over både og bådtilbehør tilsendes gratis. angatdlatinut atortugsséinutdlo kataloge angisoK nutåK — ake- Kångitsumik nagsiuneKarsi- nauvoK. TEMP09SS BÅDEb 2670 Greve Strand Kommuneingeniør I forbindelse med den forestående kommunalisering af den offentlige administration i Grønland har kommunalbestyrel- sen i Egedesminde besluttet at etablere en teknisk forvalt- ning med virkning fra 1. oktober 1975. De principielle retningslinier for opbygningen såvel som for de tekniske og rådgivende sagsområder er fastlagt. Til opbygning, udbygning og daglig ledelse af det tekniske forvaltningsområde ønskes derfor ansat en dygtig og ansvars- bevidst teknikumingeniør med tiltrædelse 1. oktober 1975. Efter omstændighederne vil ingeniøren især i starten være pålagt et alsidigt arbejdsområde, der stiller krav til selvstæn- dighed, forhandlings- og samarbejdsevner, administrative, organisatoriske og faglige kvalifikationer. Arbejdsområdet vil i øvrigt omfatte den daglige ledelse af kommunens tekniske og rådgivende virksomhed, herunder bygge- og driftsarbejder, vejvæsen, drænanlæg, terrænpleje, dag- og natrenovation, byplanlægning, vinterbeskæftigelse, betjening af bygderne — samt i øvrigt administration af det tekniske område. Stillingen vil stille krav til såvel personlige som faglige kvalifikationer, men byder på interessante og store udvik- lingsmuligheder. Erfaring eller kendskab til grønlandske forhold vil være en fordel, ligesom der vil blive lagt vægt på den personlige forståelse for grønlandske problemer og indstilling til be- folkning, som må være samfundsmotiveret og imødekom- mende. Løn- og ansættelsesforhold finder sted i henhold til over- enskomst af 12./9. 1973 mellem Ministeriet for Grønland og Ingeniørsammenslutningen. Der stilles familiebolig til rådighed, for hvilken der betales boligbidrag efter de for statens tjenestemænd i Grønland gældende regler, og der ydes fri oprejse, samt — efter 2 års tjeneste i Grønland — fri hjemrejse. Skriftlig ansøgning med dokumenterede fyldestggørende oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse til- sendes senest 15. juli 1975. AUSIAIT KOMMUNE Kommunalbestyrelsen 3950 Egedesminde 13

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.