Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 12.06.1975, Blaðsíða 16

Atuagagdliutit - 12.06.1975, Blaðsíða 16
igdloKarfit ardlagdlit imigssaileKissut aussaK sialuisagtoK ukiordlungneralo Kalåtdlit-nu- nåne imigssaileKilernermik kinguneKartoK 1974-ime aussap panernerssua ta- matumalo kingornagut ukior- dlungnera Kerinajårpatdlårdlune kinguneKarsimavoK GTO-p Ka- ngarnit angnerubsumik Kalåtdlit- nunane igdloKarfingne atausiåkå- ne imeKarniarnermut tungassuti- gut ingmikut årdleritsagsimårne- ranik, ilåtigut Ausiait, NarssaK Nanortaligdlo. Kalåtdlit-nunåne igdloKarfit amerdlanerssait imeKarniarner- mik ajornartorsiuteKångitdlat, taima oKalugpalårpoK sektions- ingeniør Axel Eichteht Nielsen, GTO-p ingmikortortaKarfia kom- munime teknikikut suliagssanut tungassunut sulinermut sujuler- ssuissussoK. ukiunile kingugdler- ne mardlugsungne misigissaKar- tarsimavugut ervngup avKutai nunap iluanitut atausiåkåt ukior- pagssuarne Kerissugssåungitsutut issigineKartarsimassut, Kerissor- tarnerat, peKatigalugulo påsisi- mavarput ukiåkut issiliårpatdlår- nera ardlalingne imeKarniarner- mut ajOKutaussoK. ilåtigut erKorneKartut ilagåt Narssaic kungmit imilersorneKar- Iok taimåitumigdlo kup KanoK imeKartigineranik agsut nautsor- ssuteKartariaKartoK. ukioK ajorsi- mavoK, pissutigalugo nuisåinartu- mik Kerissorsimagavta, tassa ima påsivdlugb Kerinarnera sujugdliu- simangmata apineranit taimailiv- dlunilo atsingnerussoK KererKår- tariaKarsimavdlune kungmutdlo imeK ingerdlassugssaugaluaK av- sserdlugo. aussaro nalilersorniarumårpa- vut KanoK iliuseKartariaKarumår- nersugut taimatut issimik pine- KarKisagaluaruvta isumangnait- sumik imeKartitsiniarnigssamut. ukiut pingasut Kångiuput Narssa- me sitdlimatigssamik imeKarfig- ssamik sanasimagavta, periarfig- ssaKarpugutdlo Karmai Kagfåsav- P.HIRTH& JUL. HANSEN Ingeniører &. Entreprenører Godthåbsvej 104 — København F. Tig. adr.: BYGHANS WITH-BATENE 1975 WTH100 wmaoo WITH 300 WITH 400 W1THV1TEN W1THV1TT1NG WITH VITVIND WITH VITAL FOR GODE SJØEGENSKAPER KMV PLASTINDUSTRI AS FORHANDLERE OVER HELE GRØNLAND dlugit angnerussumik imermik katerssaKarfigineKarKuvdlugo. ig- dloKarfingmut tåssunga imermik isumangnaitdlisainiarnigssavtinut ilånguput igdloKarfingme suliv- figssuaKaleratarsinaunera imer- mik atortariaKartumik ilångut- dlugulo NarssaK agdliartortuarsi- naussoK uranenarfit iluaKutigi- niarneKalernigssait Kuånerssuit ercane pigineKartut. taima pissutsit inerånut påsi- ssutigssaKarniardluta martsime Ausiangne K'asigiånguanilo ime- KarneK misigssorsimavarput. ta- måna inerneKarsimavoK ukioK måna ukiume tugdlerme pilersså- rusiornivtinik imeKarniarnermut tungassut angnertusarniardlugit Ausiangne, — kisiånile K'asigiå- nguit tungaisigut ersserKigdlune ervngup avKutaisa takisorujug- ssunerisigut (4 km), agsutdlo tåu- ko aserorteriumatunut issituner- ssuanutdlo årdlerinardlutik — tauva igdloKarfiup Kanigtuane imermik sitdlimateKarniarnigssaK erKarsautigineKartariaKardlune. Nanortalik igdloKarfingnit av- dlanit pingortitap sukangåssusia- tA; H^ W^m w$Mt 1, h WM Å^E^s^iVn ^ |S%|» å <iZ*"m ^PS^il m3- m Xa|BsS|« pr- i "i;:-" ^Bfc |T> Charles Chaplin og hans kone Oona ses her i London i anledning af udgivelsen af Chaplins bog „Mit liv i billeder". Charles Chaplin nulialo Oona auko Londonime Chaplinip atuag- kiåta sarKumemerane. atuagkiå ateKarpoK „Mit liv i billeder" (inQnera ås'silfssatigut). nik malugssarfiunerpaussarunar- poK imeKarniarnerup tungåtigut. ukioK måna igdloKarfiup Kanig- tuane imeKarfiup imå nunguinar- tariaKarsimavoK Kåumatinilo mardlugsungne imeK umiatsiamik agssartordlugo pigssarsiarineKar- tariaKarsimavdlune. tåssanisaoK sulivugut imermik isumangnait- dlisainiardluta. nunap kiåssusianik nigdlissusia- nigdlo ilisimatut (klimatologer) ardlagdlit erKarsauterssorsimaput Kalåtdlit-nunåta silåinå (klima) avdlångortugssaussoK. tåssalo ta- måna malugisimassarput måssa tamåna ersserKigsumik ugpernar- sarsinåungikaluardlugo, uvagut- dle imeKarniarnermut tungassuti- gut suliaKartugut ukioK Nanorta- lingme misigisimassarput ajor- nerpausimavoK ukiup agfåne ki- ngugdlerme igdloKarfingme tå- ssane. Flere byer trues af vandmangel Tør sommer i fjor og streng vinter i år har givet problemer for vandforsyningen i Grønland En tør sommer i 1974 og en efterfølgende streng vinter med tidlig frost har medført, at man i Grønlands tekniske Organisation (GTO) har ofret ekstra opmærk- somhed på vandforsyningen til enkelte byer i Grønland bl. a. Egedesminde, NarssaK og Nanor- talik. De allerfleste grønlandske byer har ingen problemer med vand- forsyningen, fortæller sektionsin- geniør Axel Eichstedt Nielsen, der leder GTO's sektion for kom- munaltekniske anlæg, men i de sidste par år har vi oplevet en- kelte steder, at vandledninger, der er lagt ned i dybder, som gennem en snes år har været an- set for frostfrie, er frosset, og samtidig har vi konstateret, at den tidlige frost i vinter visse steder har generet vandforsynin- gen. Det gælder bl. a. NarssaK, som forsynes med vand direkte fra en elv og derfor er meget af- hængig af elvens vandføring. Den har været ringe i vinter, fordi vi fik barfrost — d. v. s. at frosten kom før sneen og kunne trænge ned i undergrunden og binde en del af de vandmængder, som el- lers strømmer til elven. I den kommende sommer vil vi vurdere, hvilke forholdsregler, der skal træffes for at sikre en sta- bil vandforsyning under et mu- ligvis mere barsk klima. For tre år siden byggede vi i NarssaK et kunstigt vandreservoir, og vi har den mulighed at forhøje dæmnin- gerne omkring dette reservoir, så det kan rumme mere. I forbin- KONSTRUKTØR med tømreruddannelse søger job hos tøm- rermester eller entreprenør. Har tidligere ar- bejdet med byggeledelse i Grønland. Udrejse kan ske omgående. Billet mrk. 7454, Grønlandsposten, 3900 Godthåb. delse med en sikring af vandfor- syningen til denne by skal tillige tages hensyn til en evt. placering af en vandforbrugende industri samt til sandsynligheden for, at NarssaK vil vokse, dersom man beslutter sig til at udnytte uran- forekomsterne i det nærliggende Kvanefjeld. Til belysning af situationen har vi i marts måned foretaget en gennemgang af vandforsyningen i Egedesminde og Christianshåb. Det har resulteret i, at vi har planlagt i år og næste år at ud- bygge vandforsyningen i Egedes- minde, mens vi i Christianshåb — hvor vandforsyningen er ka- rakteriseret af meget lange (4 km) råvandsledninger, der er sårbare for såvel hærværk som barsk klima — vil etablere et vandre- servoir i byens nærhed. Nanortalik er dog nok den by. hvor man har mærket mest til virkningen af de barske klima- forhold på vandforsyningen. 1 vinter opbrugte man simpelthen vandbeholdningen i byens umid- delbare nærhed og måtte gennem et par måneder have vand sejlet til den ø, hvorpå byen ligger. Sa l også her arbejder vi på at sikre vandforsyningen yderligere. Flere klimatologer har fremsat teorier om, at der sker en klima' ændring i Grønland. Om det er den, vi har mærket, skal jeg ikke kunne sige, men vi kan i alt fald. hvad vandforsyningen angår re- gistrere, at de klima vilkår, vl oplevede i Nanortalik i vinter, er de mest ugunstige for denne by i den sidste halve snes år. 16

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.