Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 12.06.1975, Blaðsíða 27

Atuagagdliutit - 12.06.1975, Blaðsíða 27
mérartavtinut tegneserier mérartavtinut mérartavtinut tegneserier mérartavtinut tegneserier mérartavtinut tegneserier Kupalorårssunguit A kugsak, narssarmiutaK orping- miutånguardlo maKaissilerput tingmiåraKatinguatik nunarKati- giungnaersimavdlugit. påsilerpåt sila kiagtikiartuinartOK åmalo nu- na najugartik avdlångulersoK. — autdlartariaKalerpugut, nar- ssarmiutaK KardlorpoK. orpingmiutångiip akuerssårpå — kugsagdle piumangilaK. — uvanga kingugdliuvdlunga maligkumårpavse, tamånalume ilivse nalungerérparse. nuna or- ningniagarse sule uvavnut Kia- narpatdlårpoK, neriorssuinåsa- vavsile aussamut takujumåravse. taima piput ukua tingmiårå- nguit Kavane ungasigsorujugssu- arme nunane kiangnerussune uki- vigissartagkamingne — månale uvdlut nagdliusimåput nukitik a- tordlugit nuna aussivigissartagar- tik tingmivdlutik ornigtariaKaler- dlugo. Kupalorårssunguime aut- dlarérsimåput, tamåna silagtuaKi- ssutigilerdlugo isumaKatigigput sila atoruminarpat ornitagssa- mingnut ungasigkaluaKissumut autdlarniardlutik. månime nuna- me pianrineK ajorput avanile a- vanerssuaK Kalåtdlit-nunåne pi- arKissarput. tamånalo tingmiaKa- timingnut OKalugtuaralugo tug- dlusimårutigissarpåt. ornigtagåt nunåinaK Karssut- dlugo tingmissariaKångilaK — imarssuardle sivisoKissoK uloria- naKissordlo Karssutdlugo inger- dlarKårtugssåuput nalungilåtdlu- me ilatik ardlaKaiussut tamau- narKutitdlutik avdlatut ajornar- tumik ajunårtariaKartarsimassut — Kasunermit imånut nåkartarsi- magamik. autdlåsagångamigdle nikatdlungassoKarneK ajorput ne- riutigissaramiko ornitartik tikiku- mårdlugo. narssarmiutånguvdlo orpingmiutånguaK Kardlorfigå si- la pitsaoriarpat uvdlune tugdler- ne Kupalorårssunguit maligdlugit autdlarniarumårdlutik. kugsak u- sorugkaluardlune neriorssuivOK malingnauniarumårdlune. — uva- nga tikikångama tåvanimiut OKar- tarput: aussalerpugut, kugsak KardlorpoK. uvdlune tugdlerne sila pitsaor- piångeriardlune årime silagigsi- vok. narssarmiutånguaK orping- miutånguardlo uvdlåkut silarssu- aK alianaeKissoK autdlaleramik kugsak inuvdluarKoriardlugo tai- ma ingerdlavigssamik tungånut tingmivdlutik autdlarput — or- piup kanårtånit kugsangmit issi- gingnårneKardlutik ingerdlavdlu- arKussauvdlutigdlo. takusinåusagsluaragkit ting- miårånguit ivkua arnerdlavdlui- nåssusé taimane uvdlåK silagig- ssuaK autdlalerdlutik sila alia- naeKissoK Kardlornermingnik ni- pangmåssuk — neriungneK piga- lugo autdlarardlutik. avKutåne någdliungnartorsiortaraluarput — ingangmik imarssuaK erKartori- garput Karssutdlugo tingmissu- nguvdlutik Kasuvdluinartaraluar- put — agdlåt Kasungårångamik nåkåinariångordlutigdlo Kasuer- serfigssamingnik nåmagtorsissa- raut. taimaitdlutingme nuna ornitar- tik alianaigeKissartigdlo sule apu- tiligssugaluaK tikipåt — tamanut- dlo tamaunga siåmardlutik. tuså- savatdle Kupalorårssunguit mar- dluk KanoK ingerdlasimanerat. ilatik tamanut tamaunga aut- dlariarmata ivkua Kupalorårssu- nguit åiparit avangnamut sule ingerdlajumåput. nalungilåt su- Kåtdlume ornitartik tikikuniko mako ilisarnartut nunat, igdlut, inuit åmalume uvdluliorfigissar- tagånguatik Kuvnencat erKigsisi- manartut najulernigssait. uvdlut ingerdlåput, akornuseriarnatigdlo nuna KåKartoK tikipåt. kisiånile kangerdlungmut ingerdlarKårta- riaKarput. avKutånilo aliånaerner- mik tamaunga ardlånut mitsiåså- put. åsavko iluliarssuit amerdli- artuåt — kangerdlup tungånut kiagtikiartuåK — suname ajortug- ssaK. uvdlordle nåssarpoK Kasuer- sårfigssardlo tugdlingutardlune. linugpoK. taimalo uko tingmiårå- nguit ornitamingnut aputugsså- ngoramik isumaKatigigput aKago nunaKarfik ornitartik aporumåra- miko måne KasuersårKårniardlu- tik. aKaguane silageKigå autdlarKig- put, taimalo uvdloK sungitsoK or- nitamingnut aputdlutik. sunaliuna malugerKåråt? nunaKarfinguaK tikitåt nipaKå- ngitdluinarpoK, inungnik takug- ssaussoKångilaK, igdlutdlo inoKa- runånginamik atautsimigdlunit puj ortoKångitdlat. angatdlateKå- ngilaK — ilame suna tamarme tu- jorminåinartumigdlunit nipåissu- seKarpoK. Kupalorårssunguit ting- meKåtåraluarput Kardlortunguv- dlutik — igdlumit igdlumut. a- tautsimigdlunlt malungnarsinau- ssumik inugsinatigdlunit nipisia- Kångitdlat. paitsungavdlutik ta- måne Kasuersilerput—¦ ilumut ait- såt påsilerpåt måna nunaKarfik najordlugo nuånertaKissoK inuisa Kimåsimagåt. sormitauva? aussap ingerdlanerane tamåna påsiumårsimavåt. me aussiveKardlutik — Kilanåre- uvdlut ingerdlåput — aussarpoK — silavdlo kiagtinera nåmalermat Kupalorårssunguit måniliorput. sumik akornusersortinguaKaratik. tingmiårKat avdlarpagssuitaoK ti- kiussorsimåput ¦— aussarsiortut. sorunalume åma kugsak tikisima- VOK. — uvanga tikikångama inuit o- Kartarput: aussalerpoK, taima Ki- tivigdluaKalune aorsårpoK, ig- dluvdlo Kåvanut inigissartagkame erKånguanut mitdlune. uvdlut ilane nuånårutigeKisså- nik pissoKarpoK. angatdlat tikipoK —' taimalo inuit igdlunut majua- kaput. sujornatigumut nalerKiut- dlugit amerdlångikaluarput, kisiå- ne inoKånginermit pitsauneruvoK. tingmiårKat uvdlåkut inuit naju- gaisa Kåvinut mitdlutik Kardlule- rångata inuit anissarput. tingmi- årKatdlo nalungitdluarpåt Kar- dlornitik inuit nuånarissaKigait. aussap ingerdlanerane inoKartu- arpoK — kisiåne uvdlut ilane itertarput inuerusimassoK. påsivåt måna nunaKarfik inui- sa najugariungnaersimagåt, au- ssivfigissåinalersimavdlugo. sunale tamatumunga perKutau- va? — kia tamatuminga OKalugtu- sinauvåtigut? Kupalorårssuk a- ngutiviaK KardlorpoK tingivdluni- lo piarKane nerissagssarsiorniar- dlugit. aussaK alianaeKissumik inger- dlarérsimavdlune ukiariartuler- poK. ivkua tingmiårånguit piar- Kerérsimavdlutik kingumut aut- dlarnigssamingnut piarérsalerput. — måna nunaKarfik kingumut aussivfigivdluarérsimavdlugo Ki- måkatdlartariaKarparput. a j orti- natale ornigtuarumavarput nauk maKaissinartoi<araluaKissoK. ne- riutigituinarumavarput uvagut- dlunit toKorérsimagaluaruvta ki- nguåvta måne aussissarnerput pi- arKissarnerputdlo ingerdlatitua- rumåråt. måname nunaKarfik a- savarput kingoraamutdlo ajungit- suinarmik erKaissarumavarput, tingmiårKat sivisunåvigdlutik ki- ngugdlermik Kardloriardlutik ki- ngumut ukivigissartagkamingnu- kardlutik autdlarput, neriutigitui- narumavarputdlo ornitamingnut aputdluarumårtut åmalo ajortina- tik nuna nunaKarfik ornigtagar- tik piarKivfigissartagartigdlo au- ssalerångat ornigtarumåråt — sordlume taima neriorssuerérsut. oKalugtualiaK una OKalugtua- liauvoK piviussumik tungavilik. mérKat tamavse inuvdluaritse. Mathæus Jørgensen. ' •»' feW i«^a:—J ,V~ *- . i » i: 7 Lillegut PET ER. OSSE ) HVOR OET LIGNER. UER.ES SKyLD.V DE MENNESKER ¦Cr^-S^T)) AT SKYDE SkM-DEN ^ æt%.ll \ PÅ ANDRE... LAD OS FINDE ET STEP, VI KAN SOVE - PET ER SNART MfoXT-j VI MÅ PLUKKE KVISTE OG- &R*S,SO|V\l VI KAN SOVE PÅ, ELLERS BLIVER DET FOR KOLDT... tåmarpugut — måne unuissa- ilivse pissuvuse! rianarpugut! tdssa inuit taimåitaramik — av- dlanik pissutitsiniartaramik . . . tårsilerérpoK sinigfigssavtinik ivigkanik naussunigdlo avdlanik ujardleriarta . . . atdlexutagssavtinik katersseri- arta KianarpatdlåsaKaoK . . . SE, PET LJ&NER EN KLIPPEHULE/ LAD OS SA DERHEN^^^^^' FORTSÆTTES- takusiuk, sordlume Inga Kangå- tdusassoK.' takusariartigo! UuanitoKånguatsiarpoK! takusi- gik! 27

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.