Tíminn - 22.11.1975, Blaðsíða 1

Tíminn - 22.11.1975, Blaðsíða 1
Jk ^^—y------------u. i — ¦ Landvélarhf c 268. tbl. — Laugardagur 22. nóvember—59. árgangur PRIMUS HREYFILHITARAR í VÖRUBÍLA OG VINNUVÉLAR HF HðRÐUR OUNHARSSON SKÚLATÚNI 6 -SÍMI (91)19460 „Ég uni ekki slíku klámhöggi" — segir bæjar- stjórinn í Vestmannaeyjum Gsal—Reykjavik. — Ég óskaði strax eftir þvi að þetta mál yrði gaumgæfilega kannaðog bæjar- stjórn féllst á að skipa sérstaka nefnd i þvi skyni. Ég tel mig ekki geta setið undir svona áburði, sagði Sigfinnur Sigurðs- son, bæjarstjóri í Vestmanna- eyjum, en minnihluti bæjar- stjórnar hefur ásakað hann um misferli varðandi fjárreiður bæjarins. — Ásakanir minnihlutans eru gjörsamlega á misskilningi byggðar, sagði Sigfinnur, og ég stend teinréttur i þessu máli. Hins vegar uni ég ekki sliku klámhöggi, og það gefur auga leið að starfsaðstaðan er erfið, þegar maður hefur slikan áburð á bakinu. Ásakanir minnihlutans eru i þvi fólgnar, að hann telur bæjarstjórann hafa greitt sjálf- um sér fyrirfram i laun um 900 þús. kr. Sigfinnur sagði, að fyrir misskilning hjá starfsmönnum launadeildar bæjarins, hefði ákveðin launaupphæð verið lögð inn Á hans reikning, meðan hann var staddur i Reykjavfk. — Mitt fyrsta verk þegar ég komst að þessu, var auðvitað að endurgreiða féð, sagði Sigfinn- ur. Nefnd sú sem skipuð var i málið f gær, er skipuð tveimur endurskoðendum bæjarins, svo og kjörnum fulltrúum bæði meiri- og minnihluta bæjar- stjórnar. Þess er vænst að niðurstöður nefndarinnar liggi fyrir i dag. Sigfinnur Sigurðsson bæjar- stjóri hefur stefnt ábyrgðar- manni „Frétta" en það er aug- lýsingablað sem dreift er ókeypis til ibúa Vestmannaeyja, fyrir meiðyrði, en blaðið skýrði frá ýmsum atriðum varðandi þetta mál i gær. Fimmtán brezkir togarar á Þistilf jarðardýpi: Hættu allir veiðum eftir að Týr hafði skorið á vírana hjá Real AAadrid — brezku skipstjórarnir hafa lítið álit á dráttarbátunum Brezku skipstjórarnir telja sér litla vernd að dráttarbátunum, þegar varðskipin nálgast, eins og sannazt hefur undanfarna daga. Gsal-Reykjavik. — Varðskipið Týr skar siðari hluta dags i gær á togvir brezka togarans Real Madrid frá Grimsby, þar sem togarinn var að veiðum á Þistilfjarðardýpi. Að sögn tals- manns landhelgisgæzlunnar voru 15 brezkir togarar a þessum slóðum er atburðurinn gerðist, ásamt brezka dráttarbátnum Polaris. Talsmaðurinn sagði, að allir togararnir fimmtán hefðu hætt veiðum, eftir að klippunum var beitt. I gærmorgua hvöttu skipstjórnarmenn á einum af brezku dráttarbátunum, skipstjóra brezka togarans Benella að kasta trolli sinu út og hefja veiðar. Lofuðu skipstjóran- um á Benella vernd sinni og sögðu ennfremur, að þrir brezkir togarar myndu einnig verja hann. Varðskip var á þessum slóðum og fór á vettvang. Skipstjórinn á Benella hræddist svo komu varðskipsins, að hann hifði trollið inn i snarhasti og gefur þetta vfsbendingu um það álit, sem brezkir togaraskipstjórar hafa á vernd dráttarbátanna. Svo sem kunnugt er skar varðskiptið Týr á báða togvira Benella i fyrradag og i hefndar- skyni fyrir það reyndi Benella i fyrrakvöld itrekað að sigla á varðskipið en tókst ekki. I Reutersfrétt um atburðinn í gær er það haft eftir flotafulltrúa, sem er um borð i einum dráttar- bátanna, að aðför Týs að Benella sé það hættulegasta sem hann haf! s'éð I sjónum i 20 ár! I iveuierstréttinni segir, að Týr hafi reynt að skera á togvira togarans, þegar vörpunni hafi verið kastað. Allir brezku togararnir eru nú komnir á svæði það, sem flota- fulltrúinn i Star Aquarius, skipaði þeim á, að sögn talsmanna land- helgisgæzlunnar. Flugvél landhelgisgæzlunnar for i eftirlitsflug i gær og taldi þá 39 brezka togara hér við landið. Talsmaður landhelgisgæzlunnar sagði i gær, að brezku togararnir væru nú dreifðir á Austfjarða- miðum. Dráttarbáturinn, Lloyds- man er nú kominn á miðin og var i gær á Langanesgrunni ásamt dráttarbátunum, Sirius og Aquarius, og eftirlitsskipinu Othello. ÞINGFLOKKAR OG STJÓRN FJALLA UM SAMNINGSDRÖGIN Á AAÁNUDAG Gsal-Reykjavik. — Ég mun mæla með þvi við minn þingflokk, að þessir samningar verði gerðir, sagði Einar Agústsson, utanrikis- FRAMKVÆMDIR VIÐ HAFNARGERÐ ALDREI MEIRI EN Á ÞESSU ÁRI Gsal-Reykjavik. — Það ár, sem nú er senn liðið, er mesta fram- kvæmdaár i sögu islenzkra hafnagerða. Framkvæmdir við allar hafnargerðir á iandinu, og eru þar meðtaldar fram- kvæmdir við landshafnir og I Reykjavik, munu samkvæmt nýrri áætlun nema nokkuð yfir 2.0 milljarða kr., sagði Halldór E. Sigurðsson samgöngu- ráðherra i ræðu, sem hann flutti við stningu aðalfundar Hafna- sambands sveitarfélaga i gær. Halldór kvað 844 millj. kr. af þessari fjárhæð hafa runnið til framkvæmda við landshafnir, og þar af væri Þorlákshöfn langstærst með rúmar 727 millj kr. Af almennum hafnafram- kvæmdum eru framkvæmdir við Grindavík mestar, eða 140 millj. kr, en þær framkvæmdir eru svo sem kunnugt er kostaðar af 6/10 hlutum með lánsfé frá Alþjóðabankanum, eins og framkvæmdirnar i Þor- lákshöfn, sagði sam- gönguráðherra. Hann upplýsti að næstdýrustu framkvæmdirnar i almennum höfnum væru i Neskaupstað, eða vel yfir 100 millj. kr, en hann nefndi hins vegar að endanleg tala væri enn óljós. — Vegna áfalla þeirra, er urðu á staðnum á s.l. vetri af snjó- flóðum, eins og kunnugt er, sagði Halldór, hefur m.a. þurft að velja höfninni þar nýtt stæði, sem gæti dugað til frambúðar, og jafnvel hefur verið nauðsyn- legt að flýta þar hafnargerð, eins og kostur er. Samgönguráðherra sagði að kostnað við þessar framkvæmd- ir hefði að sjálfsögðu þurft að greiðast utan f járlaga, og hef ði það verið gert með tveimur lán- tökúm hjá Seðlabanka Islands. Þánefndi samgönguráðherra, að framkvæmdir við Akur- eyrarhöfn hefðu einnig verið verulega miklar eða fyrir sam- tals 110 millj. kr., og kvað Halldór það hafa verið mögu- legt vegna erlendrar lántöku sem Akureyrarbær hefði tekið til þess að flýta framkvæmdun- um. Þá minntist Halldór E. Sigurðsson á hafnarfram- kvæmdir i Sandgerði, sem hann kváð hafa numið um 100 millj kr. og hafnarframkvæmdir i Karlsey á Breiðafirði vegna þörungaverksmiðjurnnar, en sú framkvæmdnam 101 millj. kr. á þessu ári. —Framkvæmdir á þeim fimm stöðum, sem hér hefur verið getið sérstaklega, nema rétt rúmum helmingi af heildarfram kvæmdum við almennar hafnir. Hinn helmingurinn skiptist á milii 37 staða og nemur mjög misháum upphæðum. Er þá að- eins ólalin Reykjavíkurhöfn, en þar var unnið að framkvæmd- um fyrir 40 millj. kr. á árinu. Halldór minntist á hafnar- gerðarefni, og kvað það hafa borið nokkuð oft við á siðastliðn- um árum, að hafnargerðarefni hefði legið langtimum saman ónotað á einstöku stöðum. Kvað ráðherra, ráðuneytið hafa unnið að þvi' s. 1. sumar að tekin yrði ráðherra i samtali við Timann i sem siðustu daga hefur rætt við gærkvöldi, en viðræðunefndin Þjóðverja i Bonn, kom heim i gærdag með uppkast að samningi.sem lagður verður fyrir rikisstjdrn og þingflokka á ínánudag. Eins og greint hefur verið frá, er talið að I þessum samningsdrögum felist, að Þjóðverjum sé heimilt að veiöa 60.000 tonn á islandsmiðum. Tíminn spurði utanríkisráðherra, hvort hann vildi staðfesta þessa tölu. — Við gerðum samkomulag um það i Bonn, að ekki yrði skýrt frá efni samningsdraganna fyrr en rikisstjórnir beggja landanna hafa fengið tækifæri til að kynna sér samningsdrögin. Ég get þar af leiðandi ekki skýrt frá einstök- um atriðum uppkastsins, en ég legg áherzlu á, að hér er aðeins um drög að ræða. Viðræður islenzku og þýzku nefndanna i Bonn snerust nær einvöröuguum veiðisvæðin. Aður hafði rikisstjo'rnum landanna tekizt að ná samkomulagi um há- marksafla Þjóðverja hér við land og gildistima samkomulagsins. Samkvæmt nýútkomnum skýrslum Hafrannsóknaráðsins nam afli Þjóðverja árið 1974 á hafsvæðinu kringum Island rúm- um 68 þús. tonnum, þar af veidd- ust af fjórum helztu fiskitegund- unum — karfa, þorsk, ýsu og ufsa — tæplega 62 þús. tonn. Sé gengið út frá þvi sem vísu, að I sam- Frh. á bls. 6 upp önnur stefna i þessum mál- um og efnið nýtt, þar semþess væri þörf. Sem dæmi um þetta nefndi Halldór, að Akur- eyrarhöfn hefði lánað efni til stálþils til Neskaupstaðar, og efni I stálbrúsa til Rifshafnar, ,,að sjálfsögðu gegn endur- greiðslu á sama efni á næsta ári", sagði Halldór. 1 lok ræðu sinnar sagði Halldór E. Sigurðsson: — Ég lýsti ánægju minni yfir þvi, sem áunnizt hefur i hafnar- framkvæmdum á yfirstandandi ári. En ég verð jafnframt aö gera fundarmönnum grein fyrir þvi, að úr hraða í framkvæmd- um verður að draga a.m.k. á næsta ári til að treysta stöðu rlkissjóðs ogdraga úr spennu og verðbólgu i efnahagskerfinu. Ég treysti á gott samstarf um þá framkvæmd, þar sem fyllsta hagsýni og aðgæzla verður að ráða ferðinni og það fjármagn, sem til hafna verði varið, komi fyrst og fremst til nota eins fljótt og nokkur tök eru til.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.