Fréttablaðið - 05.07.2008, Blaðsíða 46

Fréttablaðið - 05.07.2008, Blaðsíða 46
Hlutastörf Select Hraunbæ Óskum eftir að ráða í hluta- starf hjá Select Hraunbæ aðra hvora helgi frá fimmtudagi til sunnudags. Vinnutími frá 15:30 til 23:30. Afgreiðsla í verslun, þjónusta við viðskiptavini og önnur tengd störf. Nánari upplýsingar gefur Heiða í síma 444 3056 eða Guðrún hjá Select Hraunbæ í síma 567 1050 / 840 3112. Umsóknareyðublöð eru á næstu Shell/Select stöð eða á www.skeljungur.is. Ertu góð/ur á grillinu? Veisluhald leitar af áhugasöm- um og áreiðanlegum einstakl- ingum í vinnu í eldhús í golf- skálanum Odd að Urriðavöllum. Nánari upplýsingar veitir Stefán Ingi í síma 659 1111 eða í gegnum vefpóstinn stefan@ veisluhald.is Cafe Bleu. Okkur á Cafe Bleu vantar kokk í lið með okkur. Unnið er á vöktum. Uppl. í s. 899 1965 Herrar og dömur. Okkur á Cafe Bleu vantar góðan þjón til starfa með okkur í vetur. Unnið er á vöktum Uppl. í s. 899 1965 Kvöld og helgarvinna Leitum eftir góðum barþjóni og dyraverði. Íslensku kunnátta skilyrði. Lágmarksaldur 20 ár. Uppl. í s. 893 2323 og umsókn- ir á staðnum Kringlukráin eða á www.kringlukrain.is Employment agency seeks: Carpenters, general workers, electricians, ironbinders, plu- mmers, masons, heavy duty drivers, paintors and more for the construction area. - Proventus - Call Margrét 699 1060 JC Mokstur Óskar eftir vönum gröfumönn- um. Góð laun í boði, næg vinna. Uppl. í s. 824 2350 Smiðir-verkamenn-flekauppsláttur Óskum eftir smiðum og/eða verka- mönnum vönum flekauppslætti. Upplýsingar í símum 8565555 eða 6637434 Óska eftir mönnum í smíðavinnu. Looking for carpenters. S. 849 8785. Vantar nokkra 11-18 ára unglinga til að grúska í tónlistarmyndböndum á netinu. Ágæt laun. Nánari upplýsingar: www.woodyallen.com/auglysing Óskum eftir snyrtifræðing til starfa. Nánari upplýsingar í síma 892 5368. Verkamenn óskast í almenna jarðvinnu. Uppl. í síma 866 2556. Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar eftir að ráða starfsmenn í áfyllingar um helgar. Leitað er að samviskusömum og stundvísum einstaklingum. Áhugasamir sendi umsókn á netfangið bogi.bene- diktsson@olgerdin.is fyrir 6. júlí nk. Starfsfólk óskast í aukavinnu á veitinga- hús í Hafnarfirði. Uppl. í s. 822 5229 & 699 3434. Óskum eftir að ráða bílstjóra með rútu- próf. Bæði er um fast starf og sumar- starf að ræða. Guðmundur Tyrfingsson ehf. s. 568-1410 / gt@gtbus.is Kranamaður óskast Óskum eftir að ráða mann til að vinna á bíl krana. Meirapróf skilyrði. Uppl. í S. 892 1950 Erlingur Snær. American Style Hafnarfirði Vantar þig góða vinnu í föstu vakta- vinnukerfi? Erum með störf í sal 100% vaktavinnu í sal. Mjög góð íslensku- kunnátta áskilin. Skemmtilegt vinnuum- hverfi, samkeppnishæf laun og frábært folk. Komdu að vinna fyrir rótgróinn vinnustað og sæktu um á american- style.is Experienced worker needed to assist in house and garden renovation in Kopavogur. 1 - 2 week project. SMS to 695-7591. Sölustarf í verslun Starfið felur í sér sölu, afgreiðslu og tilfallandi störf. Farið er fram á lágmarks kunnáttu á tölvur, jákvæðni og góða þjónustulund. Æskilegur aldur 25 ára og eldri. Umsókn sendist á rumgott@ rumgott.is Uppl. í s. 544 2121. Strafsmenn óskast til útiverka. S. 894 7010. Gröfumaður og bílstjóri óskast. S. 894 7010. Need polish workers. tel. 894 7010. Hellur & Gras Óskum eftir sjálfhugsandi gröfumanni. Uppl. í s. 869 1415. Sigurhæðir ehf Zatrudnimy ciesli do prac na terenie Reykjaviku. Wymagania: Znajomosc systemy pery Prace ciesielskie ogol- nobudowlane. Tel. 840 1150 Michal E-mail. michael1@simnet.is Atvinna óskast Vantar þig Smiði, múrara eða járnabindingamenn? Höfum á skrá menn sem að óska eftir mikilli vinnu. Geta hafið störf nú þegar. Proventus starfsmannaþjón- usta s. 661 7000. 42 ára gamall karlmaður óskar eftir vinnu.Bý á höfuðborgarsvæðinu,uppl,s 8648887-5611574,steini Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka- menn, meiraprófsbilstjórar, suðumenn, fiskvinnslufolk o.fl. S.8457158 TILKYNNINGAR Einkamál 908 6666 Við viljum vera sumardísirnar þínar í nótt. Opið allan sólar- hringinn. Samkynhn. KK ath: Nú eru mjög margar nýjar auglýsingar samkynhn. KK á Rauða Torginu Stefnumót. Símar 905-2000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort). Konur ath: Nú leitar fjöldinn allur af körlum nýrra kynna. Sumir leita að varanlegu sambandi, aðrir að skyndi- kynnum. Heyrið auglýsingar þeirra og svarið þeim hjá gjaldfrjálsri þjónustu Rauða Torgsins, s. 555-4321. Ný upptaka, heit og góð: kona sem tvöfaldar ánægju sína... Þú heyrir upp- tökuna hjá Sögum Rauða Torgsins í síma 905-2002 (símatorg) og 535-9930 (kreditkort), uppt.nr. 8606. www.rau- datorgid.is Samkynhn. KK spjalla saman á frá- bærri spjallrás. Sími 535-9988. Gott að hringja stundvíslega á heila og hálfa tímanum. Tækifæri! Til sölu krafa/skb. að upphæð 120 þ. sem greiðist með 10 þ. á mán. Trúnaður. Áhugas. Vinsaml. leggið inn nafn og síma nr. til Fbl. merkt heit-sexy. ATVINNA 5. júlí 2008 LAUGARDAGUR12 SMÁAUGLÝSINGAR Vantar þig Smiði, múrara, járnabindingamenn, málara eða aðra starfsmenn? Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu. Getur hafi ð störf nú þegar. Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000 Vanir rafvirkjar óskast Næg verkefni framundan á höfuðborgar- svæðinu, aðallega viðhald og breytingar á rafmagns- og smáspennulögnum. Einnig lagnir í nýbyggingar. Krefjandi vinna. Ljósvakinn ehf Vesturvör 30b - Sími 564 5890 lvaki@simnet.is FASTEIGNIR ATVINNA FASTEIGNIR Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali Fr um Sölusýning á þremur glæsilegum sumarhúsum við Geysi í dag laugardag milli kl. 12:00 og 14:00 Húsin eru vönduð á bilinu 70-96 fm, eitt fullbúið og tvö tæplega tilbúinn til innréttinga og standa við glæsilegan nýjan golfvöll. Lóðirnar eru skemmtilegar og umhverfið fallegt við þessa náttúruperlu Geysi. Verðin eru góð 16,9 milljónir fyrir hús tæplega tilbúið til innréttinga og 22,9 milljónir fyrir fullbúið hús. Nánari upplýsingar og leiðarlýsing gefur Steini 894 2045 eða steini@arborgir.is Austurvegi 38 Sími 482 4800 www.arborgir.is Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali Fr um Fallegt mikið endurnýjað um 100 fm einbýli ásamt 37 fm frístandandi bílskúr á einum besta stað í miðbæ Stykkishólms. Húsið skiptist m.a. í flísalagt and- dyri, parketlagt hol, stofu og borðstofu með útgengi á timburverönd móti suðri, eldhús með fallegri viðarinnréttingu, flísalagt baðherbergi og þrjú svefnherbergi. Ægifagurt útsýni yfir gamla bæinn og út á Breiðafjörð. Hér er á ferðinni eign sem hentar vel sem frístundahús. Göngufæri er í sund, verslun og alla þjónustu. Stykkishólmur er aðeins 172 km frá Rvk, og er að margra mati einn fallegasti bær landsins, annálaður fyrir veðursæld og sjarma. Möguleiki er á 20 millj. kr. íbúðaláni frá Íbúðalánasjóði að uppfylltum skilyrð- um. Verð 31,9 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason löggiltur fasteignasali hjá Höfða fasteignamiðlun í síma 895 3000. Einnig á heimasíðu Höfða, www.hofdi.is. Höfðagata 7 í Stykkishólmi Suðurlandsbraut 20 Sími 533 6050 Bæjarhrauni 22 Sími 565 8000 Fr um Þórarinn Kópsson lögg. fast.sali Svanur Jónsson sölufulltrúi svanur@thingholt.is GSM 692 2507 Skipholt 15 • www.thingholt.is Traust fasteignasala í 30 ár MIÐLEITI 7, REYKJAVÍK, íbúð 202 Íbúðin er 3-4 herb. 111,4 fm., sérmerkt bílastæði í lokaðri bílageymslu, allt aðgengi til fyrirmyndar. Á jarðhæð er stór salur með eldhúsaðstöðu, tómstundarherbergi og setustofur. LÝSING: Anddyri með fataskáp, sjónvarpsherbergi og inn af því gott svefnherbergi með stórum fataskáp. Baðherbergið er rúmgott, flísalagt í hólf og gólf með baðkari, sturtuklefa, innréttingu með góðu skápaplássi. Herbergi með fataskáp, eldhús með viðarinnréttingu, innaf eldhúsi er þvottahús / geymsla. Borðstofa / stofa, útgengi á stórar yfirbyggðar suður svalir, þaðan er útgengi á opnar svalir. Gólfefni á íbúð er parket nema á baðherbergi og geymslu eru flísar. Verð 50,7 millj. VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS. Íbúð fyrir 55 ára og eldri OPIÐ HÚS SUNNUD. 1. JÚNÍ KL. 16-17 Ingvi Rúnar sölufulltrúi ingvi@thingholt.is GSM 896 0421 Þórarinn Kópsson lögg. fast.sali Svanur Jónsson sölufulltrúi svanur@thingholt.is Ingvi Rúnar sölufulltrúi ingvi@thingholt.is Vantar starfsmann með meirapróf til að aka vörubíl og vinna á gröfu. Upplýsingar hjá Samma í síma 861 4943. Skrifstofustarf Starfsmaður óskast í þjónustufyrirtæki til almennra skrifstofustarfa. Starfssviðið felst í innslætti, úrvinnslu gagna og almennri þjónustu við viðskiptavini fyrirtækisins. Vinnutími 09.00 - 17.00. Möguleiki á aukavinnu. Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar á nordurbali@simnet.is
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.